Qədim türk dili

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Qədim türk dili, Türk yazı dilinin ilk dövrəsidir.[1] Bu dövrdə türk dilinin şivə, ləhçə kimi budaqlara ayrılmadığı qəbul edilir. Bu dövr, Göytürklər, UyğurlarQaraxanlılar dövrünün bir hissəsi (13-cü əsrə qədər) olmaq üzrə təxminən səkkiz əsrlik dövrü əhatə edir; 8-ci əsrdən 13-cü əsrə qədərki dövrdür.[1]

Xüsusiyyətlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qədim türkcə dövründəki Türkcənin bu günə görə bir çox fərqli tərəfi vardır. Bunlardan bir qismi bunlardır:

  • "Edgü">> "iyi": Söz içində olan / d / səsi zamanla / y / səsinə çevrilmişdir. (Nümunə: edər> eđer> eyer; kadgu> kađgu> kaygu> qayğı)
  • "Beg"> "beğ"> "bəy": Sözlərin sonunda olan / g / səsləri çoklukla / y / səsinə çevrilmişdir.
  • "Tag"> "dağ": Söz başındakı / t / Orxon əlifbasında "Old turkic letter T1.png" ilə göstərilən T səsləri Oğuz qrupunda yumuşayarak / d / səsinə çevrilmişdir.

Bu ankı məlumatlarla Türkcənin ən köhnə yazılı mətni Orxon abidələri olaraq qəbul edilməkdədir. Orxon abidələri, Qədim türkcə dövrünə aiddir; bu dövrdə edilmişlər. Çünki Hunlar dövründə də bir "Hun dili" var idi. Göytürk kitabə dilinin bu dilin dəyişmiş olması ehtimal edilir. Bundan başqa Qızıl Elbiseli Adamın məzarı deyə xatırlanan M. Ö 5. və ya 6. əsrlərə aid bir məzarda altından əşyaların içində olan 26 hərflik bir yazı tapılmışdır. Bu yazı da Göytürk əlifbasına çox bənzər bir əlifbası ilə yazılmışdır və Türkcənin daha da köhnələrə kökləri bir dəlili xüsusiyyətindədir.

Ağızlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qədim türkcədə ağız ayrılıqlarına ilk mətnlərdən bəri rast gəlinir. Yenə də ağız ayrılıqları böyük sayılmaz; bu səbəblə Qədim türkcə bir bütün olaraq görülə bilər. İlk ayrılıqlara Orhun kitabələrində rast gəlinməyə başlayır. Məsələn birinci tək adam üçün Tonyukuk yaziunda mən deyilir Kül Tigin yazıtında men deyilməkdədir. Yenə, on erig sançtı (on əri öldürdü) və on çatan sançtı (on əri öldürdü (Sançmak mızraklamak, mizrağı batırmaq mənasındadır.) Eyni mənada istifadə edilmişdir.[2]

Qədim türkcə ağızları iki kateqoriyada araşdırılır: Göytürk ağızı və Uyğur ağızı olaraq.

Göytürk Ağzı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qədim türkcənin köhnə yazıları və Orxon kitabələri bu ağıza girer. Günümüzdə istifadə edilən Türkcəyle böyük ölçüdə çağrışmaktadır. Teŋri-Old turkic letter I.pngOld turkic letter R2.pngOld turkic letter NG.pngOld turkic letter T2.pngTürk (Türük-Old turkic letter UK.pngOld turkic letter R2.pngOld turkic letter U.pngOld turkic letter T2.pngTürk Old turkic letter K.pngOld turkic letter R2.pngOld turkic letter U.pngOld turkic letter T2.png) sözləri ilk bu dövrə aid məşhur Orxon kitabələrində yazılmışdır.

Uyğur Ağzı[redaktə | mənbəni redaktə et]

M.S. 358-ci ildən sonrası Uyğur ağızı olaraq adlandırılar. Əslində bu çox sübut və də hələ müzakirə edilməkdədir ... ManilikBuddizm olmaq üzrə ikiyə ayrılar.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. 1 2 Prof. Dr. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, İstanbul, 2002, s. 14
  2. Fuat Bozkurt, Türklerin Dili, Kapı yyn., 2005, sayfa 124.

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

  • Abdulla Tağızadə. "Qədim türk dilləri" (Bakı 1927)
  • П.М.Мелиоранский. Памятник в честь Гюль-Тегина. СПБ, 1899;
  • С.Е.Малов. Памятники древне-тюркской письменности. М.-Л., 1951.
  • Древнетюркский язык