Qərb Universiteti nəzdində orta məktəb

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Qərb Universiteti nəzdində orta məktəb
WJlogo.jpg
Şəhər Bakı

Qərb Universiteti nəzdində orta məktəbdə təhsil Azərbaycan və rus dillərində aparılır. Bölmənin seçimi məktəbdə təhsil alan şagirdin arzusundan asılıdır.

Birinci (ibtidai) pillədə uşaq şəxsiyyətinin təşəkkülü, onun bacarıq və qabiliyyətinin aşkara çıxarılması və məqsədyönlü inkişafı təmin olunur, təbiət, insan və onun əməyi haqqında ibtidai təsəvvürlərin təməli qoyulur, şagirdlər oxumağı, yazmağı, hesablamağı öyrənir, nəzəri təfəkkür, nitq mədəniyyəti, şəxsi gigiyena və sağlam həyat tərzi ünsürlərinə yiyələnirlər.

İkinci (əsas) pillədə, şagird şəxsiyyətinin inkişafı, onun mənlik və əxlaqi şüurunun, hüquqi düşüncəsinin, milli-mənəvi keyfiyyətinin, maraq və meylinin, qabiliyyət və istedadının, özünün sosial müqəddəratını təyin etmək bacarığının, elmlərin əsaslarının öyrədilməsi və dünyagörüşünün formalaşdırılması təmin edilir, təhsili davam etdirmək və ictimai həyata fəal surətdə daxil olmaq üçün zəruri olan ümumtəhsil hazırlığının əsası qoyulur.

Üçüncü (orta) pillədə təlimin diferensiasıyası əsasında şagirdlərin ümumtəhsil hazırlığınm başa çatdırılması təmin edilir.

Məktəbdə tam orta təhsillə yanaşı xarici dillərin, iqtisadi və hüquq fənlərinin dərindən, müasir elmi-metodik tədris üsulları əsasında öyrədilməsi nəzərdə tutulur. Təlim prosesində əsas xarisi dil kimi ingilis dili və ikinci xarici dil kimi alman, fransız və ispan dillərinə xüsusi yer verilir.

Tədris planında nəzərdə tutulmuş əsas fənlərdən əlavə «İngilis uşaq ədəbiyyatı», «ABŞ tarixi», «İngiltərə tarixi», «İngilis ədəbiyyatı tarixi», «İncəsənət tarixi», «Etiket», «Vergi siyasətinin əsasları», «İqtisadiyyat», «Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası» və s. xüsusi kurslar keçilir.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]