Qabbro-diorit-qranodiorit formasiyası

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Qabbro-diorit-qranodiorit formasiyası
Elm Geologiya


Qabbro-diorit-qranodiorit formasiyası - mürəkkəb quruluşlu, çoxfazalı, müxtəlif ölçülü və müxtəlif petroqrafik tərkibli intruziv süxurlarla (qabbro, qabbro-norit, diorit, kvarslı diorit, qranodiorit, qranit) təmsil olunan süxur assosiasiya Qabbroidlər birinci fazada, qranitlər (çox az miqdarda) isə üçüncü fazada əmələ gəlir. İntruzivlər üçün hibridizmin geniş yayılması, və ksenolitlərin olması səciyyəvidir. Formasiya geosinklinal strukturalarda orogendən əvvəl - son geosinklinal mərhələdə, adalar qövsündə isə onların tam inkişaf etmiş mərhələsində yaranır. Formasiya intruzivləri ilə dəmir, mis, qızıl, volfram yataqları əlaqədardır.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.