Qara mərğəm kəklikotu

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Qara mərğəm kəklikotu
Qara mərğəm kəklikotu.jpg
Qara mərğəm kəklikotu
Elmi təsnifat
Aləmi: Bitkilər
Şöbə: Örtülütoxumlular
Fəsilə: Dalamazkimilər
Cins: Kəklikotu cinsi
Növ: Thymus karamarianicus Klok. et Shost
Elmi adı
Thymus karamarianicus Klok. et Shost

Təbii yayılması:[redaktə | əsas redaktə]

Qafqazda geniş yayılmışdır

Botaniki təsviri:[redaktə | əsas redaktə]

Hündürlüyü 15-25 sm olan yarımkolcuqdur. Düz dayanan meyvəsiz zoğla-rı və daha cod, düz dayanan çiçək saplaqları çiçək qrupunun altında uzun, əyilmiş tükcüklərlə örtül¬müş¬dür. Yarpaqları saplaq¬lı, saplaqların uzun¬¬lu¬ğu 15-25 mm, eni 4-8 mm, ellipsvari, kənarları tükcük¬lü¬dür. Aşağı gövdə yarpaq¬ları uzun saplaqlarda yerlə¬şir, yumurtavari və yan damar¬cıq¬ları aydın görü¬nür. Çiçək qrupu uzunsov, başcıqlı, çoх vaхt şaхələnmişdir. Çiçək saplaqları uzun tükcüklüdür. Kasacığı zəngvari, uzunluğu təхminən 4 mm, uzun tükcüklüdür. Yuхarı dişcikləri neştərvari, kənarları tükcüklüdür. Çiçək tacı ağ borucuqlu və bükükdə bənövşəyi хallıdır. V-VI aylarında çiçəkləyir, iyul ayında meyvə verir. Təbiətdə əsasən toxum vasitəsi ilə çoxalır.

Ekologiyası:[redaktə | əsas redaktə]

Aşağı dağ zolağında quru, daşlıq yamaclarda bitir.

Azərbaycanda yayılması:[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanda arealı dardır. Kür düzənliyində rast gəlinir. Azərbaycanın nadir və relikt növüdür. Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına daxil edilməsi tövsiyə edilir.

İstifadəsi:[redaktə | əsas redaktə]

Yarpaqları dərman əhəmiyyətli, efir yağlı bitkidir.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Dendroflorası III cild-Bakı:"Elm",2016,400 səh. T.S.Məmmədov


Məlumat mənbələri[redaktə | əsas redaktə]

  • Tofiq Məmmədov, Elman İsgəndər, Tariyel Talıbov. "Azərbaycanın Nadir Ağac və kol bitkiləri", Bakı: "Elm", 2014, 380 səh.

İstinad[redaktə | əsas redaktə]

  • Флoрa Aзeрбaйджaнa. т.5. 1954; Флoрa Kaвkaзa. т.5. 1954;
  • Azərbaycanın ağac və kolları. I cild. 1961;
  • Azərbaycan flora-sının konspekti. I-III cildlər. 2005; 2006; 2008;
  • Tofiq Məmmədov, Elman İsgəndər, Tariyel Talıbov. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri", Bakı: "Elm", 2014, 380 səh