Rəşad Abaszadə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Rəşad Abaszadə.jpg

Rəşad Qabil oğlu Abaszadə — Azərbaycanlı alim, Fizika üzrə fəlsəfə doktoru(Ph.D)

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Rəşad Qabil oğlu Abaszadə 7 mart 1982 – ci ildə Bakı[1] şəhərində, ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1999 – cu ildə, Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, İftixar Tağıyev adına 26 saylı orta məktəbini, 2003 – cu ildə Bakı Dövlət Universiteti -nin[2] Fizika fakultəsinin “Fiziki elektronika” ixtisası üzrə bakalavr pilləsini, 2006 – cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakultəsinin “Optoelektronika” istiqaməti üzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2003–2004 – cü illərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində xidmətdə olmuşdur. 2007 – ci ildə Açıq Azərbaycan birinciliyində “idman ustalığı” normativini yerinə yetirmişdir. 2011 – ci ildə Azərbaycan Gənclərinin VI Forumunun [3] iştirakçısı olmuşdur. 2011 – ci ildə Azərbaycanda Beynəlxalq Gənclər Forumunun iştirakçısı olmuşdur. 2012-ci ildən Dövlət İmtahan Mərkəzində[4] (keçmiş Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası) müqavilə əsasında imtahan rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Fizika üzrə ekspert. 45 elmi məqalə və tezisin, o cümlədən 5 dərs vəsaitinin və 11 fənn proqramının müəllifidir. 2019-cu ildə "elmin və təhsilin" inkişafındakı xidmətlərinə görə "Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının" [1] professoru seçilmişdir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

2014-cü ildə İsveçrədə yerləşən “World Federation of Scientists” mərkəzinin “National Scholarship Programme” layihəsi üzrə gənc tədqiqatçılar üçün ayrılmış təqaüdünə (2014–2015) layiq görülmüşdür.

14 mart 2018 – ci ildə “2220.01 – Yarımkeçiricilər fizikası” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “A3B5 tipli yarımkeçirici nanostrukturların kinetikoptik xassələri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir[5].

Pedoqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

2011 – ci ildən Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının “Gəmi elektroavtomatikası” kafedrasında “İdarəetmə sistemlərinin alqoritmik təminatlarının layihələndirilməsi, İdarəetmə sistemlərinin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması, Gəmilərin avtomatik layihələndirilməsi, Maşın qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi, Mikroelektronika və Nanoelektronika, Elektronika, Elektrotexnika” fənləri üzrə mühazirələr oxuyur.

Beynəlxalq konfranslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

 1. Bakı Dövlət Universiteti, “Gənc Fizik”, Bakı, 2005.
 2. Environmental Impact Of Oil Transportation Workshop, Azerbaijan – Baku, 2005[6].
 3. Bakı Dövlət Universiteti, “Gənc Fizik”, Bakı, 2006.
 4. Nuclear Science And İts Application, Baku, 2006.
 5. Fizikanın müasir problemləri, 2009.
 6. AMEA – nın Aspirantlarının Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2010.
 7. XLV Зимняя школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния, ПИЯФ, Санкт Петербург, Рoссия, 2011.
 8. VIII национальная конференция, рентгеновское, синхротронное излучения, нейтроны и электроны для исследования наносистем и материалов. Нано – Био – Инфо – Когнитивные техналогии, Москва, Россия, 2011.
 9. Nauka i İnnovacija – 2011, Poland, Przemysl.
 10. Межвузовская научно-методическая конференция, Научно-методические проблемы современной физики, Беларусия, 2011.
 11. XLVI Зимняя школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния, ПИЯФ, Санкт Петербург, Рoссия, 2012.
 12. Lashkaryov’s readings – 2012, Young scientists conference on semiconductor physics, Kiev, Ukrain, 2012.
 13. “Труды XVI – ой конференции молодых ученых и специалистов ОИЯИ” OМУС – Дубна, Россия, 2012.
 14. XIX Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников, Екатеринбург, Россия, 2012 [2].
 15. “Fiziki sistemlərin modelləşdirilməsi” Turkiyə Cumhuriyyəti, 2012.
 16. Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings, USA, New York, 2014
 17. L Зимняя школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния, ПИЯФ, Санкт Петербург, Рoссия, 2016.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin alqoritmik təminatlarının layihələndirilməsi, 2014, 56 səh.
 2. Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmasının müasir texniki vasitələri, 2016-cı il, 304 səh.
 3. Tam faktorlu eksperiment, 2017-ci il, 78 səh.
 4. Полный факторный эксперимент, 2017 год, 79 стр.
 5. Maşın, qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi, 2018-ci il, 128 səh.

İstinadları[redaktə | əsas redaktə]

http://modern.az/az/news/36081#gsc.tab=0

https://azertag.az/xeber/1285269

https://gencalimler.az/az/news/2145/

http://tehsil-press.az/index.php?newsid=39533

http://ieeacademy.org/prof-ph-d-rashad-abaszade/

 1. Bakı
 2. Bakı Dövlət Universiteti
 3. https://az.trend.az/azerbaijan/society/1949133.html
 4. http://tqdk.gov.az/
 5. http://elibrary.az/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=az&Z21ID=&I21DBN=AREF&P21DBN=AREF&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Abaszad%C9%99%2C%20R%C9%99%C5%9Fad%20Qabil%20o%C4%9Flu
 6. https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:37005912