Rəşid Ələkbərov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Rəşid Ələkbərov
Rəşid Qurbanəli oǧlu Ələkbərov
Rəşid Ələkbərov.JPG
Doğum tarixi (69 yaş)
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi kompüter elmləri
İş yeri AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Politexnik İnstitutu
Üzvlüyü
Mükafatları "Tərəqqi" medalı
Rəşid Ələkbərov

Rəşid Ələkbərov — texnika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun texnologiyalar  üzrə direktor müavini.[1]

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Rəşid Qurbanəli oğlu Ələkbərov 2 fevral 1953-cü ildə anadan olmuşdur.

1975-ci ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun "Avtomatika və hesablama texnikası" fakültəsini bitirmişdir.

1975-cı ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının (AEA) Kibernetika İnstitutuna təyinatla göndərilmiş və burada mühəndis, böyük mühəndis, kiçik elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 1983-ci ildən AEA-nın Avtomatlaşdırmış İdarəetmə Sistemləri (AİS) şöbəsinə keçirilmişdir. Burada aparıcı mühəndis, qrup rəhbəri, 1992-cı ildən isə laboratoriya müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının institut və təşkilatlarına məxsus olan fərdi kompüterlərdə təmir-sazlama və onların texniki imkanlarının artırılması işlərini həyata keçirən şöbəyə rəhbərlik edir.

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi üçün xüsusi təyinatlı informasiya sisteminin yaradılması layihəsinin rəhbəri olmuşdur. Kompüter texnikasında "2000-ci il" problemi ilə əlaqədar proqramın AMEA üzrə koordinatoru olmuşdur.

1985-1991-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində baş müəllim işləmiş, hal-hazırda İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris İnnovasiya Mərkəzində kurator və müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

Milli Super Kompüter Mərkəzinin (MSKM) və onun ümumrespublika infrastrukturunun yaradılması üçün kompleks (texniki, təşkilati, iqtisadi, maliyyə və s.) təkliflərin və sənədlərin işlənməsi məsələləri ilə məşğul olur.

2008-ci ildən AR Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi nəzdində Standartlaşma üzrə Texniki Komitənin üzvüdür.

2002-ci ildən şöbə müdiri vəzifəsində işləyir[2].

2009-cu ildə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunmuşdur.

2010-cu ildən "AzScienceNet" elm kompüter şəbəkəsinin infrastrukturunun yaradılması işlərinə rəhbərlik edir.

2011-ci ildən Tədris-İnnovasiya Mərkəzində distant təhsil sisteminin infrastrukturunun yaradılması işlərinə rəhbərlik edir.

2011-ci ildə AMEA Rəyasət Heyətinin qərarı ilə institutun baş mühəndisi vəzifəsinə təsdiq edilmişdir.

2013-cü ildə AR Rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyi tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Əməkdar mühəndis” fəxri adına layiq görülüb. 

2015-ci  ildə institutun  texnologiyalar  üzrə direktor müavini  vəzifəsinə təsdiq  edilmişdir.

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

2021-ci  ildə institutun icraçı direktoru vəzifəsinə təsdiq edilmişdir.

Hal-hazırda bulud texnologiyaları əsasında verilənlərin emal mərkəzində hesablama və yaddaş resurslarının istifadəçilər arasında optimal paylanması istiqamətində, bulud texnologiyalarının müxtəlif şəbəkə mühitində sintezi modellərinin və elektron elm və onun funksional altsistemlərinin sintezi üçün yeni metod və alqoritmlərin işlənməsi sahəsində tədqiqat işləri aparır.

Kütləvi informasiya vasitələrində informasiya-telekommunikasiya texnologiyalarının aktual problemlərinə həsr olunmuş məqalələrlə çıxış edır.

100-dən çox elmi işin, o cümlədən 5 ixtiranın müəllifidir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

AMEA Kibernetika İnstitutunda 27 oktyabr 2006-cı ildə keçirilən müdafiədə Texnika sahəsi üzrə Elmlər namizədi elmi dərəcəsini almışdır (İxtisasın kodu və adı: 05.13.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi). Dissertasiyanın adı "Kompüter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama mühitinin sintezi üçün model və alqoritmlərin işlənməsi" olmuşdur.

Lokal kompüter şəbəkələrinin layihələndirilməsi, kompüter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama mühitinin sintezi üçün model və alqoritmlərin işlənməsi sahəsində mühüm nəticələr əldə etmişdir.

Əsas elmi əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun texnologiyalar üzrə direktor müavini, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rəşid Ələkbərov və institutun sektor müdiri Oqtay Ələkbərovun həmmüəllifi olduqları “Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları” adlı kitab nəşr olunub.

Tezislər[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. RТ03.05. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Организация распределенных вычислений на базе виртуальных частных сетей. «Информационные системы и технологии», материалы международной научно-технической конференции, Новосибирск, Россия, 22-25 апреля 2003, т.2, С. 87-89.
 2. RТ03.13. Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Об одной модели организации распределенных вычислений иерархически структурированных задач на базе мультиагентных технологий. Материалы IV международного научного семинара «Информационные сети, системы и технологии» - ИССиТ, 2003. С. 132-134.
 3. RТ03.12. Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Организация распределенных вычислений в сетевой среде на базе мультиагентной технологии «Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании, экономике», сб. тезисов международной научно-техничес-кой конференции, Владикавказ, Россия, 22-25 октября 2003. С. 67-70.
 4. RТ03.17. Алекперов Р.К. Оптимальное управление распределенными вычислениями в сетевой среде на базе мультиагентной технологии. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», сб. тезисов докладов по материалам международной научной конференции, Харьков – Туапсе, Украина, 7-10 октября 2003. С. 286-287.
 5. RТ04.13. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе. «Современные проблемы социально-экономического развития и информационных технологий», сборник трудов международной научно-технической конференции Баку, Азербайджан, 2004. ст. 112-117.
 6. RТ04.25. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Об одном методе обеспечения безопасной сетевой среды для распределенных вычислений. «Параллельные вычис-ления и задачи управления», труды II международной конференции, Москва, Россия, 4-6 октября 2004. С. 814-821.
 7. RТ06.06. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.K., Алиев И.М. Синтез надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой архитектурой. «Параллельные вычисле-ния и задачи управления». труды III международной конференции, Москва. 2006. С. 390-395.
 8. RТ07.10. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Cоздание надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой архитектурой. 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunica-tion, Ganja, October 04-06, 2007. Р.131-134.
 9. EТ08.05. Alguliyev R.M., Alekberov R.K., Zarbaliyev T.S. Aspects of creation of the super computer center for solution of the complex problems demanding great calculation resources in Azerbaijan. Proceed. of the 2nd inter. Conf. “Problems of cybernetics and informatics”, Vol.1, Baku, Azerbaijan, September 10-12, 2008, pp. 81–84.
 10. AT12.13. Ələkbərov R.Q. AR-nın elmi qurumlarında böyük hesablama və yaddaş resurmları tələb edən mürəkkəb məsələlərin həlli üçün hesablama mühitlərinin yaradılması texnologiyaları. E-elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2012, S.71-72.
 11. AT12.14. Ələkbərov R.Q. AzScienceNet şəbəkisinin xidmətlərindən istifadə siyasəti haqqında. E-elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2012, S. 89-90.
 12. Alekberov R.K., Hashimov M.A. About scientific and technological problems of the reconstruction of azsciencenet network based on cloud-oriented architecture. IV International conference “Problems of cybernetics and informatics. Vol.1. Baku, 2012. P. 46-49.
 13. Ələkbərov R.Q., M.Həşimov M.A. Elektron hökumətdə bulud texnologiyalarından istifadə imkanları və perspektivləri. “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 3-4 dekabr 2014-cü il.
 14. Ələkbərov R.Q. AzScienceNet şəbəkəsinin inkişaf mərhələləri, mövcud infrastrukturu və xidmətləri. "AzScienceNet: Mövcud vəziyyəti, imkanları və inkişaf perspektivləri” Respublika elmi-praktiki seminarı. Bakı.10 aprel 2015-ci il.
 15. Ələkbərov R.Q. Həşimov M.A. Mustafayev T., Yaqubov M. AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsinin İnternet xidmətlərinin təhlükəsizlik məsələləri. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş "İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri" üzrə II Respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 15 may 2015-ci il. səh. 119-122. 
 16. Ələkbərov R., Mustafayev T., Yaqubov M., AzScienceNet Elm Kompüter Şəbəkəsində Elektron Kitabxana xidməti // "E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15 aprel 2016-cı il, s. 98-100. 
 17. Ələkbərov R., Həşimov M., Ələkbərov O., Elektron Kitabxana mühitində bulud texnologiyalarının tətbiqi // "E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15 aprel 2016-cı il, s. 64-66. 
 18. Ələkbərov R., Mustafayev T., Yaqubov M., Superkompüter texnologiyaları: mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016-cı il,s. 150-153.
 19. Alekberov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A. Development of the method of dynamic distribution of users’ data in storage devices in data processing centers // SAI Computing Conference, London, 2016. p. 541-544.
 20. Ələkbərov Q., Mustafayev T. AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsində elektron kitabxana xidməti // E-kitabxanaların formalaşması problemləri. Bakı, 2016, s. 99-101.
 21. Alekberov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A. Optimal deployment model of cloudlets in mobile Cloud Computing // Cloud Computing and Big Data Analysis (ICCCBDA), 2017 IEEE 2nd International Conference on, Chengdu, China, p. 213-217.
 22. Alakbarov R., Alakbarov O., Pashayev F., Effective use method of cloudlet resources by mobile users / 11th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 20-22 Sep. 2017, Moscow, Russia, pp. 401–403.
 23. Alekberov R.K., Alekperov O.R., Selection Virtual Machine in Mobile Cloud Computing // 9th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT 2018), Benqalor, 2018, pp. 1–4.
 24. Alekberov R.K., Hashimov M.A. Application of the internet of things in oil-gas industry // The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Bakı, 2018, pp. 53–55.
 25. Alekberov R.K., Alekperov O.R., Selection issues of cloudlets in mobile cloud computing // The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Bakı, 2018, pp. 50–52.
 26. Ələkbərov R.Q., Dursunov S., Qurbanlı M.A. Korporativ elektron poçt sistemində təhlükəsizlik məsələləri // "İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı, Bakı, 2019, s. 101-104.
 27. Ələkbərov R.Q., Həsənli A.Ş. Buludlarda fərdi məlumatlarin mühafizəsi problemləri // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı, Bakı, 2019, s. 35-37.
 28. Ələkbərov R.Q. Korporativ elektron poçt sistemində təhlükəsizlik məsələləri // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı, Bakı, 2019, s. 101-104.
 29. Alekberov R.K. Study of Architectural-Technological Principles of Cloudlet Based Mobile Cloud Computing // The 13th IEEE International Conference Application of Information and Communication Technologies (AICT), Bakı, 2019, pp. 245-248.
 30. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Scada sistemlərinin cloud computing mühitində təhlükəsizlik məsələləri // Sənaye Tətbiqli İdarəetmə və Optimallaşdırma 7-ci beynəlxalq konfransı (COIA-2020), Bakı, 2020.
 31. Alekberov R.K., Hashimov M.A. Security Issues of Scada Systems in Cloud Computing Environment // The 7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 26-28 August  2020, Baku, Azerbaijan, pp. 65-67.
 32. Alakbarov R.G., Hashimov M.A. Application issues of Fog Computing in the oil and gas industry // The 16th International Conference on "Technical and Physical Problems of Electrical Engineering", Istanbul, Turkey, 12-13 October 2020, pp.131-133.

Məqalələr[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. EР02.03. Abbasov A.M., Alguliyev R.M., Alekberov R.K. Functional - technological aspects of realization of access control tasks in corporative networks. Applied and Computational Mathematics, 2002, Vol.1, no.1,pp. 14–20.
 2. RS04.07. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе. Проблемы управления и информатики, 2004, № 5. C. 140-145.
 3. RS04.08. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе. Автоматика и вычислительная техника, 2004, № 5. C. 55-61.
 4. RS04.06. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Организация распределенных вычислений в компьютерных сетях. Известия НАНА. Серия физико-технических и математических наук, 2004, № 2. C. 19-22.
 5. RS04.11. Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Об одном методе организации надежной распределенной вычис-лительной среды с применением мультиагентных технологий. Сетевые и алгоритмические задачи распределенных вычислений. 2004, C. 166-172.
 6. RS04.13. Алекперов Р.К. Организационно-технологические аспекты решения больших задач на базе компьютерных сетей. Известия НАНА. Серия физико-технических и математических наук, 2004, т. XXIV, № 3. C.237-240.
 7. RS05.02. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Архитектурно-технологические принципы создания распределенной вычислительной среды на базе корпоративных сетей. Телекоммуникации, 2005, №1. C.23-26.
 8. RS06.26. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Синтез распределенной вычислительной среды с много-уровневой иерархической архитектурой. Телекоммуникации, 2006, № 3. С. 21-23.
 9. RS07.06. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий. Искусственный интеллект, 2007, № 4.
 10. RS09.08. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Основные проблемы синтеза распределенных вычислительных сред на базе компьютерных сетей. Телекоммуникации, 2009, № 10. С. 5-9.
 11. RS10.02. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2010, № 1. С.3-7.
 12. RS10.08. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. «Вычислительные облака»: современное состояние, проблемы и перспек¬тивы. Телекоммуникации, 2010, № 9. С. 15-24.
 13. AM10.10. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. Kompyuter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2010, №2, S.3-14.
 14. AM10.09. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. İstifadədə olmuş kompüterlərin utilizasiyasinin sosial-ekoloji problemləri. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2010, №2, S.3-8.
 15. AM10.01. Ağayev B.S., Ələkbərov R.Q. Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2010, №2, S.52-60.
 16. RS11.05. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Социально-экологические проблемы утилизации использованных компьютеров. Информационное общество, 2011, № 3. C. 28-34.
 17. AM11.07. Ələkbərov R.Q., Hüseynova A.Ə. Korporativ şəbəkələrin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün yanaşma. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2011, № 2, S.24-30.
 18. RS12.08. Алекперов Р.К. Создание распределенных вычислительных сред на основе технологии вычислительных облаков. Информационные технологии. 2012, № 2.C. 2-7.
 19. RS12.07. Алекперов Р.К., Гусейнова А.А. Разработка адаптивной модели для оптимального распределения нагрузки в корпоративных сетях. Телекоммуникации. 2012, № 9. C. 17-21.
 20. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. AzScienceNet şəbəkəsində Cloud computing texnologiyalarının tətbiqi perspektivləri haqqında. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, Bakı, 2012, №2(6), 30-36.
 21. Alakbarov R.G. Challenges of Mobile Devices’ Resources and in Communication Channels and their Solutions // International Journal of Computer Network and Information Security, vol. 13, no. 1, 2012, pp. 39-46.
 22. Alıquliyev R., Ələkbərov R. Cloud Computing: Modern State, Problems and Prospects. Telecommunications and Radio Engineering. Number 3. Volume 72, USA, 2013, p 255-266.
 23. Əliquliyev R., Ələkbərov R., Məmmədov M. AzScienceNet” şəbəkəsinin fəaliyyətinin səmərəliyinin artırılması, problemləri və həlli yolları. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri Jurnalı, 2014, №1, s.3-8.
 24. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A., Mustafayev T. Cloud Computing xidmətinin təhlükəsizlik məsələləri və onların həlli yolları. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri jurnalı, 2014, №2
 25. Alguliyev R.M. Alakbarov R.K., Hashimov M.A. Opportunities and Perspectives of Cloud Technology for E-Government. Wulfenia Juornal (Austria) Feb 2015 Number 2. Vol 22. pages 412-419.
 26. Alakbarov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A. Development of the Model of Dynamic Storage Distribution in Data Processing Centers. The Ninth International Conference on Digital Society - ICDS 2015, February 22 - 27, 2015 - Lisbon, Portugal
 27. Alguliyev R.M., Hashimov M.A., Mammadov E.C. The Perspectives of Cloud Technology Implementationin digital Library. SYLWAN Journal (Poland) 2015. Number 3. Vol 159. pages 97–108.
 28. Alakbarov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A. A Model of Computational Resources Distribution Among Data Center Users. International Journal of Advancements in Computing Technology (IJACT) March 2015.Volume 7, Number 2, pages 1–6.
 29. Pashaev F.H., Hashimov M.A. Development of the Model of Dynamic Storage. Distribution in Data Processing Centers. International Journal of  Information Technology and Computer Science (IJITCS) April 2015, Vol. 7, No. 5, pages 18–24.
 30. Алекперов Р.К., Пашаев Ф.Х, Гашимов М.А. Разработка модели оптимального распределения ресурсов памяти в вычислительных сетях. Телекоммуникации. 2015. № 6.  ст. 43-49.
 31. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Bulud texnologiyalarının elektron dövlət sistemində tətbiqi məsələləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2015, №1, s 3-11.
 32. Алекперов Р.Г., Пашаев Ф.Г., Гашимов М.А. Модель распределения между пользователями вычислительных ресурсов в дата-центре. İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2015, №2, s 53–60.
 33. Ələkbərov R.Q., Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elm: cari vəziyyəti, problemləri və perspektivləri. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri Jurnalı,  2015, №2, s 4–15.
 34. Ələkbərov R.Q. AzScienceNet elm-kompüter şəbəkəsi: inkişaf mərhələləri, internet xidmətləri və perspektivləri. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri Jurnalı,  2016, №1, s 12–21.
 35. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Bulud texnologiyaları: xidmətlər, problemlər və tətbiq sahələri. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri Jurnalı, 2016, №1, s. 3–10.
 36. Alakbarov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A.  Development of the Method of Dynamic Distribution of Users' Data in Storage Devices in Cloud Technology. Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS) January 2016, Vol.8, No.1, pp. 16–21, ISSN: 197603700. 
 37. Alakbarov R., Pashayev F., Hashimov M., Development of the Method of Dynamic Distribution of Users’ Data in Storage Devices in Data Processing Centers. SAI Computing Conference 2016, July 13-15 - London, UK, p 541-544. 
 38. Ələkbərov R.Q. Superkompüter texnologiyaları: mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. Bakı, 2016, N:2., s. 26-36.
 39. Ələkbərov R.Q., Ələkbərov O.R. Mobil hesablama buludları: movcud vəziyyəti, axitekturası və problemləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. Bakı, 2017, N:1., s. , 42–52.
 40. Alakbarov R., Pashayev F., Alakbarov O. Forecasting Cloudlet Development on Mobile Computing Clouds // I.J. Information Technology and Computer Science, 2017, Vol.9, No.11, pp. 23–34.
 41. Alakbarov R.K., Alakbarov O.R. Effective use Method of Cloudlet Resources by Mobile Users // International Journal of Computer Network and Information Security (IJCNIS), 2018, Vol.2, pp. 46–52.
 42. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Alakbarov R.G., Alakbarov O.R., The skyline operator for selection of virtual machines in mobile computing // International Journal of Modern Education and Computer Science, 2018, vol.10, no.11, pp. 1–10.
 43. Alekberov R.K., Alekperov O.R. Selection issues of cloudlets in mobile cloud computing // The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Bakı, 2018, pp. 50–52.
 44. Ələkbərov R.Q., Ələkbərov O.R., Mobil hesablama buludlarında təhlükəsizlik və konfidensiallıq məsələləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2018. N: 1, s.92–102.
 45. Alekberov R.K., Hashimov M.A. Application and Security Issues of Internet of Things in Oil-Gas Industry // International Journal of Education and Management Engineering (IJEME), 2018, vol.8, no.6, pp. 24–36.
 46. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A., Neft-Qaz quyularının monitorinqində Əşyaların İnterneti texnologiyalarından istifadə məsələləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2019. N:1, s.67–77.
 47. Alekberov R.K., Alekperov O.R. Procedure of effective use of cloudlets in wireless metropolitan area network environment // International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC), 2019, vol.11, no.1, pp.93-107.
 48. Р. Г. Алекперов. Мобильные вычислительные облака: текущее состояние и перспективы развития // Телекоммуникации. 2020. № 2.  ст. 37-47.
 49. Ələkbərov R.Q., Ağayev B.S., Ətraf mühitin akustik küy çirklənməsi: problemlər və həllər // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. 2020, N:1, s.26–37.
 50. Ələkbərov R.Q., Həsənli A.Ş., Bulud texnologiyalarında serversiz hesablama xidməti // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2020, N:2, s.72–79.
 51. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A., Buludəsaslı SCADA sistemlərinin təhlükəsizlik məsələlərinə // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2020, N:2, s.3–12.
 52. Aliguliyev R.M., Alekberov R.K., Tahirzada S.F. An Architecture for Big IoT Data Analytics in the Oil and Gas Industry // International Journal of Hyperconnectivity and the Internet of Things, 2020, vol.4, no.2, pp. 25-37.
 53. Alekberov R.K. Method for Effective Use of Cloudlet Network // International Journal of Computer Network and Information Security (IJCNIS), 2020, vol.12, no.5, pp.46-55.
 54. Alekberov R.K. Challenges of Mobile Devices’ Resources and in Communication Channels and their Solutions // International Journal of Computer Network and Information Security (IJCNIS), 2021, vol.13, no.1, pp.39-46.
 55. Ələkbərov R.Q., Bulud əsaslı elektron dövlət sistemi: mövcud vəziyyəti, problemləri və təhlükəsizlik məsələləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2021, N:1, s.18-31.
 56. Ələkbərov R.Q., Mobil bulud texnologiyalari: mövcud vəziyyəti, problemləri və təhlükəsizlik məsələləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2021, N:1, s. 15–32.
 1. "AMEA-da yeni təyinat". 2011-03-02 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-03-01.
 2. "Rəşid Ələkbərov". 2022-01-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-12-25.

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

Vikikitabda Rəşid Ələkbərov ilə əlaqəli kitablar var.