Rəna Məmmədova (dilçi)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Rəna Məmmədova
Rəna Əlyar qızı Məmmədova
Rəna Məmmədova.png
Doğum tarixi 11 dekabr 1961 (1961-12-11) (57 yaş)
Doğum yeri Daşkəsən, Azərbaycan
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti Azərbaycanlı
Elm sahəsi Filoloq
Elmi dərəcəsi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
İş yeri Bakı Slavyan Universiteti

Rəna Əlyar qızı Məmmədova — Azərbaycan rus dilçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Rəna Əlyar qızı Məmmədova 1961-ci il dekabrın 11-də Azərbaycan Respublikasının Daşkəsən şəhərində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. 1980-ci ildə Daşkəsən şəhəri S.Vurğun adına 4 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1988-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1988-1996-cı illərdə təyinatı üzrə Azərbaycan Respublikası Qəbələ rayonu Zarağan kənd 1 saylı orta məktəbində rus dili müəllimi, dərs hissə müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1996-2001-ci illərdə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun rus dilinin qrammatikası kafedrasında laborant və baş laborant işləmişdir. 2001-2009-cu illərdə Bakı Slavyan Universitetinin müasir rus dili kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2009-cu ildən həmin kafedranın dosenti və 2013-cü ildən Bakı Slavyan Universiteti lüğət mərkəzi elmi-tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisidir.

29 elmi məqalənin müəllifidir.

Əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • О некоторых значениях слов с первым компонентом анти-. Проблемы современной лингвистики. Баку, 1995, с.43-45.
 • К вопросу о словообразовательных функциях префиксоидов. Тезисы докладов Республиканской научной конференции: «Русский язык в Азербайджане», Баку, Мутарджим, 1995, с.99-100.
 • Сложные слова с первым компонентом анти-, контр-. Вопросы филологии, Баку, 1996, с.85-87.
 • О грамматической характеристике фразеологических единиц предложенческого строя в русском языке. «Система семантики языковых единиц» (сборник статей, посвящённый памяти проф. А.В.Алиевой). Баку, 1996, с.74-76.
 • Фразеологические единицы предложенческого характера. Тагиевские чтения, Баку, 1997, с.13.
 • О грамматической категории времени во фразеологических единицах предложенческого строя (ФЕПС). Проблемы системной организации языка (сборник статей, посвящённый 60-летию проф. Р.С.Мирзоеву), Баку, 1998, с.143-145.
 • О переводе фразеологических единиц предложенческого строя на азербайджанский язык. Материалы V Республиканской научной конференции молодых учёных, Баку, 1999, с.24-27.
 • О структурных и семантических особенностях фразеологизмов в системе их конструкции. Материалы научной конференции: «Изучение и роль русского языка в современном обществе», Баку, 1999, с. 21-24.
 • Фразеологические единицы предложенческого строения и система односоставных предложений русского языка. Тагиевские чтения, Баку, Мутарджим, 2000, с.51.
 • Фразеологические единицы предложенческого строения и слово-лексема. Русский язык и литература в Азербайджане, Баку, 2000, №2, с.8-13.
 • О фразеологических единицах предикативного строения (ФЕПС) в русском языке. Материалы международной научной конференции: «Язык и культура», Москва, Институт иностранных языков, 2001, с.231-234.
 • Семантическая структура фразеологических единиц предложенческого строения. Филологический сборник (Материалы международной научной конференции, посвящённой проф. М.Т.Тагиеву), Баку, 2001, с.276-284.
 • Семантика фразеологических единиц предложенческого строения. Материалы VII Республиканской научной конференции аспирантов и молодых исследователей, Баку, 2001, с. 307-308.
 • О классификации фразеологических единиц предикативной структуры. Тагиевские чтения, Баку, 2002, с. 79-80.
 • Функции вводно-модальных элементов в предложении. Язык и речь, Баку, Нурлан, 2003, с. 128-132.
 • О функциях вводно-модальных элементов. Тезисы IX Республиканской научной конференции аспирантов и молодых исследователей, Баку, 2003, с. 170.
 • Функционирование вводно-модальных элементов в предложениях русского языка. Тезисы докладов ежегодной научной конференции, посвящённой итогам плановых научных работ сотрудников БСУ, Баку, 2004, с.47.
 • Вводно-модальные слова в простом предложении. Русский язык и литература в Азербайджане, Баку, 2005, №1, с. 17-20.
 • Вводно-модальные слова в сложном предложении. Проблемы современного языкознания. Международная научная конференция, Баку, 2005, с. 71-72.
 • Функционирование вводных слов в русском языке. Методическое пособие. БСУ, Китаб алеми, Баку, 2006, 58с.
 • К изучению структуры текста. Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук, №5, Мутарджим, Баку, 2007, с.146-154.
 • Реализация модели односоставных предложений во фразеологических единицах предикативной структуры. Учёные записки. Серия языка и литературы, Баку, Китаб алеми, №2, 2007, с.66-74.
 • Границы слова в тексте. Учёные записки Азербайджанского Университета Языков, Баку, №4, 2008, с.69-80.
 • Коммуникативное членение текста. Вопросы филологии, Баку, №9, 2008, с.233-246.
 • Межфразовые связи и отношения в тексте. Вопросы филологии, Баку, №3, 2009, с.85-95.
 • Лексический повтор в синтаксических конструкциях русского языка. Методическое пособие, БСУ, Китаб алеми, Баку, 2010, 52с.
 • Роль вставных конструкций в организации текста. Язык и литература, Азербайджанский Университет Языков, Баку, 2011, №3, с.32-39.
 • Лексический повтор и связь компонентов сложного предложения в русском языке. Научные труды института языкознания им. И.Насими, Баку, 2013, №2.
 • К принципам подачи лексических единиц в новом двуязычном словаре. Актуальные проблемы азербайджановедения. Материалы международной научной конференции. БСУ, Баку, 2014.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]