Ramiz Hüseynov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Hüseynov Ramiz Əli oğlu

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Hüseynov Ramiz Əli oğlu 1952-ci il 5 apreldə Naxçıvan MR Ordubad rayonun Nüs-nüs kəndində anadan olmuşdur.Nüs-nüs kənd orta məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirdikdən sonra təhsilini Azərbaycan Dövlət Universitetində davam etdirmiş və1974-cü ildə oranı bitirmişdir.1974-1978-ci illərdə Ordubad rayon Nüs-nüs kənd orta məktəbində fizika müəllimi işləmişdir. 1978-ci ildə Azərbaycan respublikası EA Kosmik Tədqiqatları Elmi İstehsalat birliyi Radiofiziki cihazqayırma XKB-a mühəndis kimi daxil olmuş və orada Elmi-texniki informasiya şöbəsi müdiri vəzifəsinə qədər müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Haliyədə R.Hüseynov Ordubad şəhər internat məktəbində fizika müəllimi işləyir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Bir neçə səmərələşdirici təklif, ixtira və elmi əsər müəllifidir. Elm və həyat jurnalı 1993 3-4 -cü nömrələrdə çap olunmuş "Bir daha zəlzələnin proqnozlaşdırılması haqqında" məqaləsi Dünya alimlərinin marağına səbəb olmuşdur. Belə ki, bu məqalə çap olunana qədər zəlzələyə Yer qabığının müəyyən yerlərində deformasiyanın hüdud həddinə çatması ilə baş verən qırılma və onu müşaiyət edən titrəyiş kimi baxılırdı. Qırılma, sınma isə təsadüfi hadisə olduğundan zəlzələni proqnozlaşdırmaq mümkün deyil nəticəsi çıxirdı. Zəlzələnin yaranma mexanizminin R.Hüseynov tərəfindən verdiyi modelə görə isə zəlzələ pyezoelektrik xassəli yanaşı duran geoblokların (dağların) qravitasiya sahəsi intensivliyi dəyişməsinin dəyişməsinə uyğun rəqsidir.Yəni zəlzələnin proqnozlaşdırılması probleminin həllinə vaxtı astronomik dəqiqliklə müəyyənləşdirməklə başlamaq lazımdır. Qravitasiya sahə intensivliyinin zamandan asılılıq qrafikinə ğörə bu vaxt təyin edilə bilər(bu qrafik proqnoz əyrisi də adlandırıla bilər). Zəlzələnin harada baş verəcəyini önçü təkanlarla(forşok) müəyyənləşdirmək olar. Zəlzələnin yeri də müəyyənləşdirildikdən sonra həmin ərazidə zəlzələnin xəbərverici əlamətlərini ümumiləşdirməklə və bu ocağın tarixi fəaliyyətini əks etdirən pasportunu da nəzərdən keçirməklə onun maqnitudunu təyin etmək olar. Qısa desək R.Hüseynovun bu məqaləsi zəlzələnin proqnozlaşması məsələsində pessimist baxışların optimist baxışlarla əvəz olunmasna səbəb oldu.