Rauf Məmmədov (mühəndis)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Başlıq mətni[redaktə | əsas redaktə]

Məmmədov Rauf Bəhlul oğlu 26 sentyabr 1981-ci ildə Gədəbəy rayon Göyəlli kəndində anadan olmuşdur. 1999-cu ildə orta məktəbi başa vuraraq Azərbaycan Dövlət Neft Akademiya¬sının Kimya texnologiya fakultəsinə da¬xil olmuşdur. O, 2003-cü ildə ali mək¬təbi bitirərək «Neft, qaz və alternativ enerji texnologiyası» ixtisası üzrə ba¬ka¬la¬vr də¬rə¬cəsi almışdır. Elə həmin il hərbi xidmətə getmiş və 2004-cü ildə hərbi xidməti başa vurmuşdur.

  2005-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakultəsinin ma¬¬gistraturasına daxil olmuşdur. 2007-ci ildə magistraturanı fərqlənmə dip¬lo¬mu ilə bitirərək neft kim¬yası və kimya texnologiyası istiqamətinin «Neft və qaz emalı» ix¬ti¬sas¬laş¬ma¬sı üz¬rə magistr dərəcəsi almışdır. 
  29 dekabr 2007-ci ildə «Yanacağın kimyası və texnologiyası» ixtisası üzrə AMEA NKPİ-nin aspiranturasına daxil olmuş və 2011-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda D 01.031. Dissertasiya Şurasında «Yağ fraksiyalarının ion –maye əsaslı eks¬¬tra¬¬gentlə tə¬miz¬lən¬mə¬¬si prosesinin texnologiyası» mövzusunda texnika üzrə fəlsəfə doktorluğu üzrə dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 11.04.2012-ci il tarixli qərarı ilə ona texnika üzrə Fəlsəfə Doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. İon mayeləri sahəsində ölkəmizdə dissertasiya müdafiə edən ilk şəxsdir. 
  2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Sənaye Müəssisələri İşçilərinin İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunu bitirərək İqtisadçı-menecer ixtisası almışdır. 
  Ölkəmizdə və xaricdə nəşr olunmuş 60-dan çox elmi əsərin müəllifidir. 30-dan çox Respublika və Beynəlxalq səviyyəli elmi konfranslarda məruzə ilə çıxış etmişdir. 
  Təhsildə əldə etdiyi nailiyyətlərə görə 28 iyun 2007-ci ildə AR Təhsil nazirliyi və AR Gənclər və İdman nazirliyi tərəfindən «Fəxri fərmanla» təltif edilmişdir. 
  29 iyun 2007-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru tərəfindən təhsildə əldə etdiyi nailiyyətlərə görə «Fəxri fərmanla» təltif edilmişdir.
  31 oktyabr 2011-ci ildə AMEA NKPİ-nin gənc alimlərinin ən yaxşı tədqiqat işlərinin müsabiqəsində II yerə layiq görülmüşdür.
  2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun neft kimyası istiqaməti üzrə fundamental-tətbiqi xarakterli elmi-tədqiqat 1-ci qrant müsabiqəsinin qalibi olmuş elmi layihənin icarçılarından biri olmuşdur. 
  28.07.2012-ci ildə Gənc alimlərin II İnnovativ İdeya Yarmarkası çərçivəsində təşkil olunmuş Elmi İnnovativ İdeyalar Müsabiqəsində uğurlu təqdimata görə Diplomla təltif edilmişdir. 
  11 noyabr 2012-ci ildə AMEA NKPİ-də keçirilmiş gənc alimlərin ən yaxşı tədqiqat işlərinin müsabiqəsində II yer tutmuşdur. 
  Elmi işi 23-26 oktyabr 2012-ci ildə Rusiya Federasiyasında keçirilmiş Beynəlxalq kimya assambleyası-İCA-2012. Yaşıl kimya assambleyasında Diplomla təltif edilmişdir. 
  17-21 aprel 2013-cü ildə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş I Beynəlxalq Kimya və kimya mühəndisliyi konfransında Sertifikatla təltif edilmişdir. 
  25-27 aprel Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların I beynəlxalq elmi konfransında Sertifikatla təltif edilmişdir.
  2013-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun “Pirolizin C4 fraksiyası əsasında maye kauçukun və lak boya məhsullarının alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması” elmi-tədqiqat qrant müsabiqəsinin qalibi olmuş elmi layihənin icarçılarından biri olmuşdur. 
  05-06 aprel 2013-cü ildə 48 ölkədən 300-dən çox yarışçının iştirak etdiyi 7-ci İNEPO AVRASİYA- Beynəlxalq Ekologiya Layihə Olimpiadasında münsiflər heyətinin üzvü olmuşdur.
   2014-cü ildə Atəşgah sığorta şirkətinin keçirdiyi 75 Ulduz layihəsində uğurlu iştirakına görə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
   2014-cü ilə qədər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında böyük elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.
  12 noyabr 2007-ci ildə ARDNŞ Azərneftyağ NEZ-da operator kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 21.04.2009-cu ildə həmin zavodda mühəndis vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hal-hazırda H.Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda mühəndis-texnoloq vəzifəsində işləyir. 
  Ailəlidir, bir qız və bir oğlu var.