Süleyman Süleymanov (alim)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Süleyman Süleymanov
Süleyman Şakir oğlu Süleymanov
Süleyman Süleymanov.jpg
Doğum tarixi 1958(1958-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Kürdəmir rayonu Dəyirmanlı kəndi
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Zoologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Dosent
İş yeri AMEA
Təhsili ali

Süleyman Şakir oğlu Süleymanov (1958)-AMEA Zoologiya İnstitutunun dosenti, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Süleyman Şakir oğlu Süleymanov 1958-ci ildə Azərbaycan Respublikası Kürdəmir rayonunun Dəyirmanlı kəndində anadan olmuşdur. Atası, Ş.N.Süleymanov sürücü işləmişdir. Anası, Rəfiqə xanım Süleymanova isə kolxozda çalşmışdır. Ailəlidir, 2 övladı var. Süleyman Süleymanov 1975 –ci ildə Kürdəmir rayonu Yenikənd 1 saylı orta məktəbini, 1981 – ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Biologiya fakültəsini bitirmişdir. 1982-1984-cü illərdə SSRİ Elmlər Akademiyası Heyvanların Morfologiyası və Ekologiyasının Təkamülü İnstitutunda (Moskva) ixtisasını təkmilləşdirmişdir. 1986 – cı ildə AMEA Zoologiya İnstitutunun İxtiologiya laboratoriyasının aspirantı olmuş, 1994 - cü ildə “Kiçik Qızılağac körfəzinin əsas vətəgə balıqları körpələrinin biologiyası və say dinamikası” mövzusunda namizədlik (Bakı) dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası AAK tərəfindən S.Ş.Süleymanova dosent elmi adı verilmişdir. S.Ş.Süleymanov 2002-ci ildən Xəzər dənizində nərə cinsli və digər növdən olan balıqların ehtiyatının vəziyyətini öyrənmək üçün Xəzəryanı dövlətlərin birgə təşkil etdikləri Beynəlxalq ekspedisiyalarda Azərbaycan Respublikasını təmsil edir. Hal-hazırda institutun “Hidrobiologiya” laboratoriyasının dosentidir.[1]

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi fəaliyyətinin ilk dövrlərində Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutunda laborant (1981), kiçik elmi işçi (1985), böyük elmi işçi (1994) vəzifələrində çalışmışdır. S.Süleymanov Azərbaycanda və xarici ölkələrdə keçirilmiş 16 elmi konqres, qurultay, konfrans və simposiumlarda iştirak etmiş, elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. O cümlədən, İngiltərə (BP şirkətinin dəvəti ilə; 2002-2004; 2008-2009; 2015-2016), Fransa (Total şirkətinin dəvəti ilə; 2012) və s. ölkələriə birgə tədqiqatlarda iştirak etmişdir. S.Süleymanov Xəzər dənizində siyənək (Alosa) balıqlarının sistematikası,ekologiyası,yayılması və etiyatının proqnozlaşdırılması üzrə tanınmış mütəxəssisdir. Onun 35-illik biomüxtəliflik və taksonomik tədqiqatlarının nəticələri məqalə formasında Azərbaycanda və xarici ölkələrdə çap olunmuş jurnallarda ümumiləşdirilmişdir. S.Süleymanov işlədiyi dövrdə 6 tematik işin “Orta və Çənubi Xəzərin şərq hissəsində siyənək balıqlarının sistematikası və ekologiyası” (1986-1990); “Dəniz səviyyəsinin qalxması ilə əlaqədar olaraq Cənubi Xəzərin balıq ehtiyatı vəziyyətinin öyrənilməsi” (1991-1992); “Cənubi Xəzərin qərb sahilinin təmiz və çirklənmiş zonalarında çəkikimilərin yayılması,say dinamikası və növdaxili dəyişikliklərin öyrənilməsi“ (1993-1995); “Xəzər dənizinin Bakı arxipelaqı adalarının sahil sularında balıqların yayılması və biologiyası” (1996-2000); “Abşeron yarımadasının sahil sularında yaşayan balıqların bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi“ (2001-2005); ”Cənubi Xəzərin Azərbaycan sektorunun sahilyanı sularında siyənəkkimilərin bioekoloji xüsusiyyətləri, Alosa cinsinə daxil olan növlərin təftişi“ (2006-2009); ”Cənubi Xəzərin Azərbaycan sektorunda siyənəkkimilərin fəsillər üzrə yayılmasının öyrənilməsi“ (2010); ”Abşeron yarımadası körfəzlərində balıq faunasının biomüxtəlifliyi“ (2011-2013); ”Xəzərin Şimali Abşeron sularında yaşayan balıqların biomüxtəlifliyi və vətəgə balıqları ehtiyatının proqnozu“ (2014-2016) əsas icraçılarından biridir. S.Süleymanov 80 elmi əsərin müəllifidir, Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvüdür.[2]


Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. С.Ш.Сулейманов. Нерестовый ход воблы, сазана и кутума в Малом Кызылагачском заливе. // Тр.конф.мол.ученых, посвящ. 70-летию ВЛКСМ. Баку, Элм, 1988, с. 54
 2. S.Ş.Süleymanov. Kiçik Qızılağac körfəzində külmə körpələrinin biologiyasına dair. / H.S.Abbasov // Azərb.SSR EA Xəbərləri, biol.elm.ser. Bakı, Elm, 1989, № 4, s. 64-68
 3. S.Ş.Süleymanov. Kütümün orta və Cənubi Xəzərdə ekologiyasına dair./ D.B.Rəhimov, Q.K.İsmayılov // Azərb.SSR EA Xəbərləri, biol.elm.ser. Bakı, Elm, 1990, № 3, s. 75-81
 4. С.Ш.Сулейманов. К оценке состояния литофильных рыб Малого Кызылагачского залива. // Тез.докл. I Межд.конф.по пробл.Касп.моря. Баку, 1991, с. 74-75.
 5. С.Ш.Сулейманов. К динамике численности молоди промысловых рыб в Малом Кызыдагачском заливе. / Ч.А.Мамедов // Тез.докл. V Всес.конф.по раннему онтогенезу рыб. Москва, 1991, с. 25-26
 6. С.Ш.Сулейманов. О распространении и миграциях кутума в Каспийском море./ Д.Б.Рагимов, М.С.Кафаров // Тез.докл. I Межд.конф.по биол.ресурсам Касп.моря. Астрахань, 1992, с. 320-321.
 7. S.Ş.Süleymanov. Abşeron sahilində rast gəlinən balıqların növ tərkibinə bəzi amillərin təsiri./ D.B.Rəhimov, M.S.Qafarov // Məruz.tez.e/prak.konf. Bakı ş.və şəhərətrafı əraz.ekol.prob. Bakı, 1992, s. 146-147
 8. С.Ш.Сулейманов. Биология и динамика численности молоди основных промысловых видов рыб Малого Кызылагачского залива.// Баку, Элм, 1994, 21 с.
 9. S.Ş.Süleymanov. Müxtəlif dərəcəli duzluluğun inkişafın ayrı-ayrı mərhələlərində Xəzər qarasolunun sürfələrinə təsiri. / Q.K.İsmayılov// Azərb.fiziol.cəmiy.I qurul. Bakı, 1994, s. 12
 10. С.Ш.Сулейманов. Оценка численности молоди кутума и причины ее колебания в Малом Кызылагачском заливе. // Тез.докл. I Межд.н/т конф.по совр.пробл.экол.методы и средст.их решения. Баку, 1994, с. 195.
 11. С.Ш.Сулейманов. Оценка численности молоди рыбца и причины ее колебания в Малом Кызылагачском заливе. / Г.К.Исмаилов // Тез.докл. I Межд. н/т. Конф.по совр.пробл.экол.методы и средст.их решения. Баку, 1994, с. 190-191
 12. С.Ш.Сулейманов. Питание окуня в Малом Кызылагачском заливе./ С.И.Алиев // Тез.докл. I Межд. н/т. Конф.по совр.пробл.экол.методы и средст.их решения. Баку, 1994, с. 196
 13. С.Ш.Сулейманов. О биологии, размерно-весовой характеристике, распределении, численности и биомассе креветок западной части южного Каспия. / А.П.Азизов, А.Б.Шукюров // AzNİİNTİ, Bakı, 1995
 14. С.Ш.Сулейманов. Гидробиологическая характеристика Большого Кызылагачского залива./ Г.С.Мирзоев, С.И.Алиев // AzNİİNTİ, Bakı, 1995
 15. С.Ш.Сулейманов. К эколого-биологической характеристике сазана в Малом Кызылагачском заливе./ Г.К.Исмаилов, А.П.Азизов // AzNİİNTİ, Bakı, 1995
 16. С.Ш.Сулейманов. Некоторые обобщения по Малому Кызылагачскому заливу. / Г.К.Исмаилов, С.И.Алиев // AzNİİNTİ, Bakı, 1995
 17. S.Ş.Süleymanov. Kiçik Qızılağac körfəzinin makrozoobentosu./ G.S.Mirzəyev, S.İ.Əliyev // AzNİİNTİ, Bakı, 1995
 18. S.Ş.Süleymanov. Xəzər qarasolunun rüşeym və sürfələrinin süni şəraitdə normal inkişafı üçün optimal temperatur və işığın müəyyənləşdirilməsi. / Q.K.İsmayılov // Azərb.EA Xəbərləri, biol.elm.ser. Bakı, Elm, 1996, № 1-6, s. 44-47
 19. S.Ş.Süleymanov. Xəzər dənizinin sahilində olan Qızılağac Balıqçılıq Təsərrüfatında müxtəlif duzluluğun Rutilus frisii kutum körpələrinə təsirinin öyrənilməsi./ Q.K.İsmayılov // IX Beynəlxalq su məhsulları simpoziumu. İsparta, 1997, s. 77
 20. С.Ш.Сулейманов. Питание молоди леща в Малом Кызылагачском заливе южного Каспия. // Тез.докл. I конгресса ихтиологов России. Москва, 1997, с. 462
 21. С.Ш.Сулейманов. Материалы по биологии молоди рыбца в Малом Кызылагачском заливе Южного Каспия. / Г.К.Исмаилов,С.И.Алиев. // Тез.докл. I конгресса ихтиологов России. Москва, 1997, с. 422
 22. S.Ş.Süleymanov. Xəzər dənizinin Böyük Qızılağac körfəzinin bentik faunasının ekoloji xarakteristikası. /G.S.Mirzəyev, S.İ.Əliyev // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət. Bakı, Elm, 2000, № 25, s. 20-23
 23. S.Ş.Süleymanov. Xəzər dənizi və Kiçik Qızılağac körfələrinin balıqçılıq təsərrüfatlarının inkişafında rolu və perspektivləri. / G.S.Mirzəyev, S.İ.Əliyev // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət. Bakı, Elm, 2000, № 26, s. 123 – 125
 24. S.Ş.Süleymanov. Orta və Cənubi Xəzərdə qarasol balığın bəzi bioekoloji xüsusiyyətləri. / D.B.Rəhimov, M.M.Seyidrzayev // “Bilgi” dərgisi, kimya, biologiya, tibb. Bakı, 2001, № 1, s. 31-36
 25. S.Ş.Süleymanov. Xəzər dənizinin Kiçik Qızılağac körfəzində külmə körpələrinin qidası. / S.İ.Əliyev, Q.K.İsmayılov // Azərb.MEA Xəbərləri, biol.elm.seriyası. Bakı, 2001, № 1-3, s. 114-118
 26. S.Ş.Süleymanov. Kiçik Qızılağac körfəzində çəki körpələrinin bioloji xüsusiyyətləri. / G.S.Mirzəyev //“Bilgi” dərgisi, kimya, biologiya, tibb. Bakı, 2001, № 3, s. 63-68
 27. S.Ş.Süleymanov. Xəzərin müasir ekoloji şəraitində Abşeron yarımadasının cənub ətəklərində balıqların yayılmasına dair. / D.B.Rəhimov // Akademik M.Ə.Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, Elm, 2001, s. 342-344
 28. S.Ş.Süleymanov. Mingəçevir su anbarının müasir ekoloji şəraitində şəmayı balığının biologiyası və qidalanması. / M.M.Seyidrzayev, A.R.Əliyev, İ.Ə.Əhmədov // “Bilgi” dərgisi, kimya, biologiya, tibb. Bakı, 2001, № 4, s. 86-89
 29. S.Ş.Süleymanov. Cənubi Xəzərdə kütüm və külmənin bəzi bioloji xüsusiyyətləri. / D.B.Rəhimov //“Bilgi” dərgisi, kimya, biologiya, tibb. Bakı, 2002, № 1, s. 60-65.
 30. S.Ş.Süleymanov. Kiçik Qızılağac körfəzində körpə balıqların növ tərkibi və miqdarı. //“Bilgi” dərgisi, kimya, biologiya, tibb. Bakı, 2002, № 3, s. 88-91
 31. S.Ş.Süleymanov. Xəzər hövzəsində ekoloji və antropoloji amillərin çapağın ehtiyatına təsiri. / D.B.Rəhimov, M.M.Seyidrzayev // H.Əliyevin və Azərbaycanda ətraf mühitin davamlı inkişafın problemləri mövzusunda elmi-praktik konfransın tezisləri. Bakı, 2002, s. 324-326
 32. S.Ş.Süleymanov. Orta və Cənubi Xəzərin qərb sahillərində çəki balığının bioekoloji vəziyyəti. / M.M.Seyidrzayev //“Bilgi” dərgisi, kimya, biologiya, tibb. Bakı, 2003, № 1, s. 46-49
 33. S.Ş.Süleymanov. 2002-ci ilin yaz fəslində Xəzər dənizində nərəkimilərin və digər balıqların ehtiyatlarının vəziyyətinin öyrənilməsi.// “Bilgi” dərgisi, kimya, biologiya, tibb. Bakı, 2003, № 4, s. 78-84
 34. S.Ş.Süleymanov. Bakı arxipelaqı adaları ərazisində Sara siyənəyinin bəzi bioekoloji xüsusiyyətləri. / D.B.Rəhimov // Мат.межд.конф., посв.90-летнему юбилею Аз.НИИРХ. Современные проблемы биологических ресурсов Каспийского моря. Астрахань, 2003, с. 73-75.
 35. S.Ş.Süleymanov. Xəzərin Azərbaycan sahil sularında yaşayan çəkikimilərin yayılmasına dair. / D.B.Rəhimov, R.Y.Əbdürrəhmanova // Мат.межд.конф., посв.90-летнему юбилею Аз.НИИРХ. Современные проблемы биологических ресурсов Каспийского моря. Астрахань, 2003, с. 379-381.
 36. S.Ş.Süleymanov. Qidalanmasından asılı olaraq karp körpələrinin böyümə intensivliyi. / Q.K.İsmayılov, S.İ.Əliyev // Azərb.MEA Xəbərləri, biol.elm.ser. Bakı, Elm, 2003, № 5-6, s. 54-58.
 37. S.Ş.Süleymanov. Kür şəmayısının müasir bioekoloji vəziyyətinə dair. / M.M.Seyidrzayev, A.M.Orucov //“Bilgi” dərgisi, kimya, biologiya, tibb. Bakı, 2004, № 4, s. 38-41.
 38. С.Ш.Сулейманов. Видовой состав зообентоса Северо-Западной части Южного Каспия. / О.Н.Гарабейли, Г.С.Мирзоев // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət. Bakı, Elm və təhsil, 2004, № 38, s. 155-159.
 39. С.Ш.Сулейманов. Видовой состав карповых рыб в Азербайджанском секторе Каспийского моря. // Рыбохозяйственные исследования на Каспии: Результаты НИР за 2003 г. Астрахань, Изд-во КаспНИРХ, 2004, с. 316-319
 40. S.Ş.Süleymanov. Xəzərin Azərbaycana aid hissəsində siyənəklərin və çəkikimilərin qış fəslində dərinliklər üzrə yayılması. // Azərb.MEA Xəbərləri, biol.elm.ser. Bakı, Elm, 2005, № 5 – 6, s. 93-100
 41. S.Ş.Süleymanov. Abşeron yarımadasının sahilboyu sularında yaşayan siyənəklərin bioekoloji xüsusiyyətləri./ Z.M.Quliyev // Zoologiya institutunun əsərləri. XXVIII cild. Bakı, Elm, 2006, s. 828-836
 42. С.Ш.Сулейманов. Экологическое состояние сельдей на западном побережье Среднего и Южного Каспия. / Р.В.Гаджиев, М.М.Ахундов // Рыбохозяйственные исследования на Каспии: Результаты НИР за 2005 г. Астрахань, изд-во КаспНИРХ, 2006, с. 302-308.
 43. S.Sh.Suleymanov. Bioecological status of Brashnikov’s shad (Alosa brashnikowii brashnikowii) in the Caspian Sea.// Proceeding of the ninth Baku International congress “Energy, ecology, economy”. Baku, 2007, p.411-415.
 44. S.Ş.Süleymanov. Xəzərin Azərbaycana aid sularında tral balıq ovunun növ tərkibi və bəzi balıqların bioloji göstəriciləri. / S.N.Nadirov, Ə.İ.Abdullayev, R.V.Hacıyev, M.M.Axundov. // AZEA Rəyasət heyəti. Yeni informasiya texnologiyalarının elmi-tədqiqat işlərinin tıhlilinə tətbiqi. Bakı, Elm, 2008, s. 110-114
 45. S.Ş.Süleymanov. Xəzər dənizində sara siyənəyinin (Alosa brashnikowii sarensis) müasir bioekoloji vəziyyəti .// Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. I cild. Bakı, Elm, 2008, s. 561-566
 46. S.Ş.Süleymanov. Xəzərin Azərbaycan sektorundaBəzi dəniz və yarımkeçici balıqların dərinliklər üzrə yayılması. / S.N.Nadirov, Ə.İ.Abdullayev, K.M.Rüstəmova // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, I cild, Bakı, Elm, 2008, s. 539-543
 47. С.Ш.Сулейманов. Сезонная динамика уловов сельдей на западном прибрежье южного Каспия. / С.Н.Надиров. // Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений. Мат. III Межд.н/п.конф. Астрахань, 2009, с. 204-207.
 48. С.Ш.Сулейманов. Материал по видовому составу и распределению сельдей на западном прибрежье Среднего Каспия. / С.Н.Надиров. // Экология, эволюция и систематика животных. Мат.Всерос.н/п.конф.с международ.участием. 17-19 ноября 2009 г. Рязань, 2009, с. 241-242
 49. S.Ş.Süleymanov. Cənubi Xəzərin Azərbaycan sektorunda Alosa brashnikowii (Borodin, 1904) siyənəklərinin təftişi.// Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. II cild. Bakı, Elm, 2010, s. 655-660
 50. С.Ш.Сулейманов. Современное экологическое состояние сельдей (Alosa) в Азербайджанском секторе Южного Каспия./ З.М.Кулиев. // Известия НАН Азербайджана, серия науки о земле, 2010, № 4, с. 132-137
 51. С.Ш.Сулейманов. Изучение сезонного распространения морских сельдей в Азербайджанском секторе Южного Каспия./ Г.С.Мирзоев. // Современные проблемы биологии и экологии. Мат.докл.Межд.н/п.конф., посв. 70-летию со дня рожд.Шейха Ибрагимовича Исмаилова. Махачкала, 2011, с. 201-203.
 52. S.Ş.Süleymanov. Xəzər dənizində qarabel siyənəyin Alosa kessleri (Grimm, 1887) morfometrik xüsusiyyətləri. // Zoologiya İnstitutunun əsərləri, Bakı, Elm, 2011, cild 29, s. 274-279.
 53. С.Ш.Сулейманов. Многолетняя динамика видового и количественного состава уловов сельдей в нагульный период на Азербайджанском прибрежье Среднего и Южного Каспия. / Надиров С.Н., Гаджиев Р.В., Абдурахманова Р.Ю., Ахундов М.М.// Тр.Азерб. Общ-ва зоологов. Баку, 2011, т. 3, с. 439 – 445.
 54. С.Ш.Сулейманов. Видовой состав и питание доминирующих видов рыб Серверного Апшеронслого залива Каспийского моря./ Азизов А.П. // Вестник Инновационного Евразийского университета, Павлодар, 2012,№4 (48), С. 221-225.
 55. S.Ş.Süleymanov. Xəzər şişqarını – Alosa caspia (Eichwald, 1838) balığının morofmetrik xüsusiyyətləri. // Azərbaycan MEA-nın “Məruzələri”. Bakı, 2012, t. LXVIII, cild. 2, s. 53 – 58.
 56. С.Ш.Сулейманов. Мониторинг распределения, концентрация и качественных характеристик ихтиопланктона на западном побережье Южного Каспия./ Исмаилов Г.К., Сеид-Рзаев М.М. // Известия Азерб. Педагогического Университета, Баку, 2012, № 1, с. 96 – 99.
 57. С.Ш.Сулейманов. Многолетние изменения промысловых и биологических характеристик сельдей у западного побережья Южного Каспия. / Исмаилов Г.К., Надиров С.Н..// Тр. Азерб.Общ. зоологов, Баку, 2012, т. 4, № 2, с. 164 – 170.
 58. S.Ş.Süleymanov. Xəzər dənizinin Lənkəran və Astara kəsimlərində siyənəklərin (Alosa) yayılması. / Əbdürrəhmanova R.Y. //Zoologiya İnstitutunun əsərləri. Bakı, 2012, cild 30, № 2, s. 81 - 87
 59. С.Ш.Сулейманов. Ихтиопланктон в планктонном сообществе Западного сектора Каспийского моря./ Азизов А.П., Ахундов М.М. // Извест. НАН Азербайджана, сер.биол.и мед.наук. Баку, 2012, т. 67, № 3, с. 63 – 68.
 60. С.Ш.Сулейманов. Некоторые ососбенности распространения и поведения сельдей (Alosa) в Каспийском море. / Надиров С.Н., Азизов А.П..// Вестник Томского государственного университета, Биология, 2012, № 4 (20), с. 127 – 137
 61. С.Ш.Сулейманов. Характеристика нерестового стада Каспийского пузанка Alosa caspia caspia (Eichwald, 1838) у берегов Азербайджана / Сеид-Рзаев М.М. // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова. 2012, т. 18, № 4, с. 24 – 28.
 62. С.Ш.Сулейманов. Питание саринской сельди Alosa braschnikowii sarensis (Michailovskaja) Каспийского моря./ Азизов А.П. // Вестник Брянского государственного университета, 2012, №4(2) С. 242-245.
 63. С.Ш.Сулейманов. О составе нерестового стада саринской сельди Alosa braschnikowi sarensis (Michailowskaja, 1941) в Юго-Западном Каспии. // Вестник Запорожского Национального Университета, сер. «Биологические науки», 2013, № 1, с. 61 – 68.
 64. С.Ш.Сулейманов. Структура нерестового стада саринской сельди Alosa braschnikowi sarensis ( Michailowskaja, 1941) Каспияского моря. / Сеид-Рзаев М.М., Азизов А.П., Гаджиев Р.В. // Сохранение и восстановление биологических ресурсов Каспийского моря (посвящ. 100-летию Аз.НИИРХ). Баку, Элм, 2013, с. 465 – 471.
 65. С.Ш.Сулейманов. Видовой состав и питание доминирующих видов рыб Южного Апшеронслого залива Каспийского моря../ Азизов А.П., Исмаилов Г.К. // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова. 2013, №1, С.4-8.
 66. S.Sh.Suleymanov. Ecological status of dolgin herring Alosa braschnikowii braschnikowi (Borodin, 1904) in the Caspian Sea . / Azizov A.P., Mohammad Salavatian // Journal Name: Annals of Biological Research, 2013, 4(8) pp.55-60.
 67. С.Ш.Сулейманов. Экологическое состояние долгинской сельди Alosa braschninowii braschikowii (Borodin) в Каспийском море./ Азизов А.П., Надиров С.Н. // Вестник Воронежского государственного университета. Cер. Химия, биология, фармация. 2013, №2, c.143-149.
 68. С.Ш.Сулейманов. Ихтиофауна Апшеронских заливов Каспийского моря. / Мирзоев Г.С., Абдурахманова Р.Ю. // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. II cild. Bakı, Elm, 2013, cild 5, №2, s. 198-206
 69. S.Ş.Süleymanov. Kür siyənəyinin Alosa curensis (Suworov, 1907) morfometrik xüsusiyyətləri. // Zoologiya İnstitutunun əsərləri, Bakı, Elm, 2013, cild 31, №2, s. 153-159.
 70. С.Ш.Сулейманов. Популяционно-генетический анализ бражниковских сельдей Alosa braschnikowii (Borodin, 1904) Каспийского моря. // Azərbaycan MEA-nın “Məruzələri”, Bakı, LXIX, cild.1, 2013, s.80-87.
 71. С.Ш.Сулейманов. Сезонные изменения питания большеглазого пузанка Alosa saposchnikowii (Grimm) в западной части Каспия. // Вестник Запорожского Национального университета, сер. «Биологические науки», 2013, № 3, с. 46 – 53.
 72. S.Sh.Suleymanov. Distribution of Larvae and Localization of Spawning Stocks of Sarin Herring Alosa braschnikowi sarensis (Michailowskaja, 1941) in the Southwestern Caspian Sea. / S.N.Nadirov, Yu. V.Gerasimov // Inland Water Biology, 2014, vol.7, №4, pp.385-388.
 73. С.Ш.Сулейманов. Прогнозы нерестовых мигоаций Каспийских сельдей в новых экологических условиях. / Исмаилов Г. // Известия Педагогического Университета. Раздел естественных наук, 2014, №2, с.66-72.
 74. С.Ш.Сулейманов. Распределение личинок и локализация нерестовых стад Сиринской сельди Alosa brauschnikowi Sarensis (Michailowskaja, 1941). / С.Н.Надиров, Ю.В.Герасимов // Ж.: Биология внутренних вод, 2014, №4, с.74-77
 75. S.Sh.Suleymanov. Ekological status of dolgin herring Alosa braschikowii braschikowii. / M.Salavatina and A.P.Azizov // Annals of Biological Research. 2013, 4(8): 50-55.
 76. С.Ш.Сулейманов. Макрозообентос прибрежных зон запада Южного Каспия. / Мирзоев Г., Исмаилов Г. // The journal of V.N.Karazin National University, №1126, Series: biology, İssus 22, 2014. р.106-116.
 77. S.Sh.Suleymanov. The spicie composition and nutrition of dominant species of fish of Absheron Gulf of the Caspian Sea. / A.P.Azizov, H.Ghassemi // Iranian journal of Fisheries scienses. 2015. Vol.14. №2. pp. 513-522.
 78. S.Suleymanov. The factures of the feeding of Caspian marine shad, Alosa braschikowii (Borodin, 1904) in westerin park of the Caspian Sea./ A.Azizov, M.Salavatian. // Caspian İ. Env. Sci. 2015, vol 13, №1, pp. 75-81.
 79. S.Sh.Suleymanov.Feeding of the Caspian shad Alosa caspia (Eichwald, 1838) in the western part of the Caspian Sea. / Seid-Rzayev M., Mirzoyev G. // The journal of V.N.Karazin National University, №1153, Series: biology, İssus 24, 2015. P.89-94.
 80. S.Ş.Süleymanov. Abşeron yarımadası körfəzlərində balıq faunasının biomüxtəlifliyi. /İsmayılov Q. // Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri elmi-praktik konfransı. Gəncə, 2015, s.285-687
 81. S.Ş.Süleymanov. Müasir ekoloji şəraitin Kiçik Qızılağac körfəzinin ixtiofaunasına təsiri. /Əlizadə A. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. Cild 7, №2, 2015. S.47-51.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu

 1. Hidrobiologiya labaratoriyası
 2. Süleyman Şakir oğlu Süleymanov