Səbirə Nemətzadə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Səbirə Nemətzadə
Səbirə Ələsgər qızı Nemətzadə
Doğum tarixi 1969
Doğum yeri Bakı Azərbaycan SSR
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Fəlsəfə tarixi, dinşünaslıq, mədəniyyətşünaslıq
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri Bakı Dövlət Universiteti
Alma-mater Bakı Dövlət Universiteti
Təhsili ali
Tanınır Fəlsəfə tarixçisi, dinşünas

Səbirə Nemətzadə - Azərbaycanlı alim, fəlsəfə tarixçisi, pedaqoq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru [1]

Həyatı və yaradıcılığı[redaktə | əsas redaktə]

Səbirə Ələsgər qızı Nemətzadə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Səbirə Nemətzadə 2000-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və Psixoloqiya fakültəsi Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının müəllimidir. Fəlsəfə tarixi (Azərbaycan fəlsəfə tarixi, Xarici ölkələr fəlsəfə tarixi), Etika, Estetika, Mədəniyyət nəzəriyyəsi, ABŞ mədəniyyəti və incəsənəti fənlərini tədris edir.

Səbirə Nemətzadə “Seyid İmadəddin Nəsiminin dünyagörüşü fəlsəfə tarixinin obyekti kimi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.[2]

Səbirə Nemətzadə "Türk ebru sanatının Batı modernist ekollerine etkisi" ("Türk ebru sənətinin Qərbin müasir məktəblərinə təsiri") mövzusunda 24-27 oktyabr 2013-cü ildə Eskişehirdə keçirilən VIII Beynəlxalq türk mədəniyyəti Qurultayında məruzə ilə çıxış etmişdir. [3]

Səbirə Nemətzadə şərqşünas alim, əlyazmaşünas, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Səbinə Nemətzadənin bacısı, jurnalist-publisist Hüseynbala Nemətzadənin qardaşı qızıdır.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Monoqrafiya[redaktə | əsas redaktə]

 • “Seyid İmadəddin Nəsiminin dünyagörüşü fəlsəfə tarixinin obyekti kimi” kitab, Bakı,”Nurlan” nəşriyyatı, 2008

Dərs vəsaitləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin qiyabi tələbələri üçün ixtisas fənlərindən (I-V kurslar). (Metodik göstərişlər) Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2010., səh. 141-157
 • Estetika (fəlsəfə ixtisasının bakalavr pilləsi üçün proqram) Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı, 2013.
 • Etika (fəlsəfə ixtisasının bakalavr pilləsi üçün proqram) Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı, 2013.
 • Mədəniyyət nəzəriyyəsi (Tarix fakültəsi, Antropologiya ixtisasının bakalavr ixtisası üçün proqram) Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, 2014.

Bəzi elmi məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 • “Nemətullahiyyə və Nəsiminin sufi-irfani görüşləri”. AМEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Ekoloqiya, Fəlsəfə, Мədəniyyat. 36-cı buraxılış, 2004.
 • “Seyid İmadəddin Nəsiminin şəxsiyyəti haqqında müxtəlif mülahizələrə bir nəzər”. Orta əsrlər əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri, “Nurlan”nəşriyyatı, 2006.
 • ”Nəsimi dövründə dini-fəlsəfi təlimlər”. AМEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Ekoloqiya, Fəlsəfə, Мədəniyyat. 42-cı buraxılış. 2006.
 • “Nəsimi fəlsəfəsinin tədqiqi Nəsimişünaslıq fonunda” AМEA, М. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri, № 1. 2007.
 • “Nəsimin fəlsəfi irsi elmi tədqiqatlarda”. AМEA, Fəlsəfə, Elmi-nəzəri jurnal, №2-3. 2008
 • “Seyid İmadəddin Nəsiminin dünyagörüşü fəlsəfə tarixinin obyekti kimi” monoqrafiya. Bakı, Nurlan, 2008,
 • Nemətullahiyyə təriqəti və onun ardıcılları. Dövlət və din. Az.Resp.DQTDK. №4 (24) 2011, səh.164-172
 • Orta əsrlər müsəlman şərqində ədəb elmi- etik ideya və problemlər Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin əməkdaşlarının elmi məqalələr toplusu. Bakı-2011, səh.21-24
 • Nəsimi orta əsr mənbələrində. Sosial və Humanitar elmlərin müasir problemləri (elmi əsərlər toplusu) №8.Bakı- 2012, səh. 357-360
 • Эзотерические мысли в поэзии насими (tezis). Религиоведческих чтений « Сакральный текст в истории и культуре» Сакральный текст в истории и культуре www.gmir/ru/ special/ seminar_anons/ 84/1141.html
 • Nemətullahiyə təriqəti və onun azərbaycanlı ardıcıları. “Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişafı yolları” mövzusunda elmi konfransın materialları, AMEA, Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı, 2013.
 • Влияние тюркского искусства эбру на западные модернистские школы. Türkoloji sənətşünaslıq: Problemlər və perspektivlər. III Beynəlxalq elmi konfransının tezisləri. Bakı, 2013 cü il
 • “XX yüzyil Türk Tasavvuf Edebiyyatı: Necip Fazıl Kısakürük”. Современная тюркология: язык, литература, история и культура тюркских народов: Материалы VII Международной тюркологической конференции (Россия, Республика Татарстан, г.Елабуга, 7 февраля 2014 года). - Елабуга: Изд-во Елабужского института КФУ, 2014.
 • "Tasavvuf tarihinde mevlevilik ve nimetullahiye". III Международ-ный симпозиум «Исламоведческие исследования в современной России и СНГ: достижения, проблемы, перспективы». Казанский Государственный Университет. Институт международных отношений, истории и востоковедения / Центр изучения истории и культуры ислама. Казань, 20-21 марта 2014 г.
 • “Halvetilik ve Nimetullahiye: ortak felsefi ve ahlaki yönler”. II Uluslararası Şeyh Şa’ban-i Veli Sempozyumu (Kastamonu’nun Manevi Mimarlari) 04-06 Mayıs 2014 – Kastamonu
 • Влияние этического учения Аристотеля на Восточный перипатетизм. Алма-Атинский Центр Антиковедения. Алма-Аты, 2014 [4]

Beynəlxalq simpozium, konfrans və tədbirlər[redaktə | əsas redaktə]

 • Международная научно-практическая конференция 120-летию Карима Хакимова «Россия и Исламский мир: История и перспектива цивилизационного взаимодействия», Уфа 24-26 марта, 2011
 • XIX Санкт-Петербургские религиоведческие чтения, «Сакральный текст в истории и культуре», Министерство Культуры Российской Федерации, Государственный Музей Истории Религий, 11 - 13 декабря 2012 года Санкт-Петербурге.
 • Vasim Məmmədəliyevin yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları” beynəlxalq elmi konfrans. AMEA, Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu Bakı, 2013
 • Türkoloji sənətşünaslıq: Problemlər və perspektivlər. III Beynəlxalq elmi konfrans. AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. Bakı, 2013
 • VII международная конференция, "Central Asia 2013", Национальная Библиотека Узбекистана имени Навои, 22-26 апреля 2013, Ташкент. [5]
 • Uluslararasi Necip Fazil Kisakürek Sempozyumu “Kahramanmaraş’ta Yetişen Kültür Ve Sanat İnsanlari: 1” (23- 25 Mayıs 2013/Kahramanmaraş)[6]
 • Международная научная конференция "Раскрывая культурное наследие: новые задачи для библиотек, архивов и музеев" (Россия-Голландия), Российская Национальная Библиотека, Голландский Институт, Петровская Историческая Общества, 8-9 октября, 2013, Санкт-Петербург.
 • VII Uluslararasi Türk Kültürü Kongresi Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Eskişehir, ekim 2013. [7]
 • Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Hitit Universitesi, İlahiyyat fakültesi, 1-3 kasım, 2013, Çorum
 • VII Международной тюркологической конференции Современная тюркология: язык, литература, история и культура тюркских народов. (Россия, Республика Татарстан, г.Елабуга, 7 февраля 2014 г.
 • III Международ-ный симпозиум «Исламоведческие исследования в современной России и СНГ: достижения, проблемы, перспективы». Казанский Государственный Университет. Институт международных отношений, истории и востоковедения / Центр изучения истории и культуры ислама. Казань, 20-21 марта 2014 г.
 • II Uluslararası Şeyh Şa’ban-i Veli Sempozyumu (Kastamonu’nun Manevi Mimarlari) 04-06 Mayıs 2014 – Kastamonu

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. SƏBİRƏ NEMƏTZADƏ
 2. SƏBİRƏ NEMƏTZADƏ
 3. Azərbaycan alimi VIII Beynəlxalq türk mədəniyyəti Qurultayında iştirak edəcək
 4. SƏBİRƏ NEMƏTZADƏ
 5. Azərbaycan alimləri Özbəkistanda beynəlxalq konfransda iştirak edir
 6. Türkiyənin Konya və Qəhrəman Maraş şəhərlərində Nəcib Fazil Qısakürəyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir
 7. Azərbaycan alimi VIII beynəlxalq türk mədəniyyəti qurultayında məruzə edəcəkdir

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]