Salam Aydınbəyov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Aydınbəyov Salam Müqtədir oğlu (1912-1967) - Azərbaycan SSR Ticarət naziri (18 aprel 1953 - 29 oktyabr 1953), inqilabçı Müqtədir Aydınbəyovun oğlu.

Salam Aydınbəyovun 1939-cu il oktyabrın 20-də yazdığı tərcümeyi-halında deyilir: "Mən, Salam Müqtədiroviç Aydınbəyov 1912-ci ildə Bakıda inqilabçı fəhlə ailəsində anadan olmuşam. Atam inqilabi fəaliyyətinə görə əksinqilabçılar tərəfindən öldürülmüşdür. Mən anamın himayəsində böyümüş, dövlət təqaüdü almışam.

1926-cı ildə Zaqafqaziya Dəmir Yolu Azərbaycan SSR Yalama stansiyası natamam orta məktəbinin 5-ci sinfini bitirmişəm. 1927-1931-ci illərdə Dağıstan MSSR-in Dərbənd şəhərində əvvəlcə ikinci dərəcəli orta məktəbdə, sonra pedaqoji texnikumda təhsilimi başa çatdırmış, orta pedaqoji təhsil işçisi diplomu almışam. 1931-ci ilin sentyabrından 1932-ci ilin sentyabrınadək Yalama dəmir yolu natamam orta məktəbində müəllim işləmişəm. 1932-ci ilin sentyabrından 1935-ci ilin iyul ayınadək Bakı şəhərində Ali Kənd Təsərrüfatı Məktəbində oxumuş, təhsilimi başa vurduqdan sonra, 1936-cı il sentyabr ayınadək Quba Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda iqtisadiyyat fənni üzrə müəllim işləmişəm. 1936-cı ilin sentyabrından 1937-ci ilin noyabrınadək Dağıstan MSSR Axtı rayon Xalq Maarif Şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışam. 1937-ci ildən 1939-cu ilin may ayınadək ÜİLKGİ Dağıstan Vilayət komitəsində tələbə-gənclər şöbəsinin müdiri işləmişəm. Sonra Azərbaycan K(b) P MK-ya müraciətimlə əlaqədar Dağıstan Vilayət Partiya Komitəsinin qərarı ilə işimdən azad olunaraq Bakıya gəlmişəm. 1939-cu ilin oktyabrından Azərbaycan K(b)P MK-nın kadrlar şöbəsinin təlimatçısıyam.

Atam Müqtədir Aydınbəyov dahi rəhbərimiz Stalindən tərbiyə almış fəal inqilabçı olmuş, bütün həyatını fəhlə sinfinin işi uğrunda mübarizəyə həsr etmişdir. 1907-ci ildə neft-mədən fəhlələri arasında apardlığı inqilabi fəaliyyətinə görə beş il müddətinə Arxangelsk diyarına sürgün olunmuşdur. O zaman atam Balaxanıda tətil komitəsinə rəhbərlik edirdi və bilavasitə Stalin yoldaşın göstərişlərini yerinə yetirirdi. Atam ikinci dəfə həbsə alınaraq Bayıl türməsinə salınmışdı. Nəhayət, 1918-ci ildə Bakı Kommunası partiya təşkilatı tərəfindən Sovet hakimiyyətini bərpa etmək tapşırığı ilə Quba şəhərinə göndərilmiş və burada əksinqilabçı müsavatçılar tərəfindən vəhşicəsinə öldürülmüşdür.

1925-ci ildən ÜİLKGİ-nin, 1939-cu ildən ÜİK(b)P-nin üzvüyəm. Özümün və arvadımın qohumlarından heç kəs repressiyalara məruz qalmamış, ağqvadiyaçı qoşunların və milli hökumətlərin müəssisələrində olmamışdır. Təkcə doxsan yaşlı əmim keçmişdə molla olduğuna görə səsvermə hüququndan məhrum edilmişdir. Əmimlə mənim heç bir əlaqəm olmamış və hazırda da yoxdur.

Komsomol və partiya orqanlarında işlədiyim vaxtlarda heç bir cəza almamış, antipartiya və müxalifət qruplarında olmamışam. Mənim və arvadımın qohumlarından xaricdə olanı yoxdur. Arvadım fəhlə ailəsindədir, valideynləri 1933-cü ildə vəfat etmişlər. Ailəm özümdən, evdar arvadımdan və iki uşaqdan ibarətdir."[1]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]