Salidə Şərifova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Salidə Şəmməd qızı Şərifova
2017r.jpg
Doğum tarixi 12 yanvar 1971 (1971-01-12) (49 yaş)
Doğum yeri Tbilisi
Elm sahəsi Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbiyyatşünaslıq
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri doktoru
Elmi adı AMEA-nın professoru
İş yeri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Salidə Şəmməd qızı Şərifova (Salidə Şəmmədqızı) — Ədəbiyyat nəzəriyyəçisi, ədəbiyyatşünas, yazıçı. Filologiya elmləri doktoru (2013), AMEA-nın professoru (2019); Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. "Qızıl qələm" (2010) və "Rəsul Rza" mükafatı (2017) laureatı, Prezident təqaüdçüsü (2016-2017).

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Salidə Şəmməd qızı Şərifova 12 yanvar 1971-ci ildə Tbilisi şəhərində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə A.S. Puşkin adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunun rus filologiyası fakültəsinə daxil olmuş və 1993-cü ildə Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. 1993-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əyani aspiranturasının «Azərbaycan ədəbiyyatı» ixtisası üzrə daxil olmuş və 1996-ci ildə aspiranturanı bitirmişdir. 1998-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda çalışır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun «Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı» şöbəsinin baş elmi işçisidir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1993-1996-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır.

1996-cı ildə «İlk Azərbaycan romanları» mövzusunda namizədlik (10.01.03 (5716.01)- Azərbaycan ədəbiyyatı) mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdü.

2012-ci ildə Rusiya Elmlər Akademiyası A.M. Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda «Теоретические аспекты жанрового многообразия азербайджанского романа (Azərbaycan romanlarının janr müxtəlifliyinin nəzəri aspektləri)»[1] mövzusunda doktorluq (10.01.08 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq) dissertasiyası müdafiə edərək Rusiya Federasiyası Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən filologiya elmləri doktoru adına layiq görülmüşdü.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təkrar attestasiya qərarı ilə Rusiya Federasiyası Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş filologiya elmləri doktoru dərəcəsi tanınmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə dosent elmi adına layiq görülmüşdü.

2019-cu ildə ədəbiyyatşünaslıq ixtisası üzrə AMEA-nın professoru seçilmişdir.

Maraq dairəsini ilk növbədə  milli ədəbiyyatda roman janrının iki mərhələli yaranma nəzəriyyəsi, «roman-hekayətin» janr konstruksiyasının xüsusiyyətləri, müharibə romanın yeni tipinin formalaşması, romanda janr qarışıqlığı nəzəriyyəsi, kreollaşmış romanların romanın xüsusi növü kimi fərqlənməsi və s. çağdaş ədəbiyyat, onun nəzəriyyəsi və praktikası əhatə edir.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. İlk Azərbaycan romanları: – Bakı, «Elm», 1998. – 120 s. Ш 4603010000-652____655(07)-98 qrifli nəşr;
 2. Azərbaycan nəsr janrlarının təşəkkül və formalaşması prosesi (XX əsrin əvvəllərinə qədər): – Bakı, «Elm», 2005. – 240 s.[2] 4603000000____655(07)-2005 qrifli nəşr; ISBN 5-8066-1737-8;
 3. Ədəbi prosesə nəzəri baxış (tənqidi məqalələr – 2003-2005-ci illər. I kitab): – Bakı, «Maarif», 2006. – 210 s. 4603000000____652-2006 qrifli nəşr; ISBN 9952-420-07-1;
 4. Müasir Azərbaycan romanlarında ictimai-siyasi mühitin təsviri problemləri: – Bakı, Bakı Qızlar Universitetinin nəşriyyatı, 2007. –78 s. R 4602010000 ____026(07-02)-96 21-96;
 5. Ədəbi prosesə nəzəri baxış (2006-2007-ci illərin məqalələri). İkinci kitab: – Bakı, «Elm», 2008. – 216 s. 4603000000 ____655 (07)-2007 qrifli nəşr; ISBN 5-8066-1711-4;
 6. Генезис азербайджанского романа: жанровые характеристики романа-хекаята и «маленького романа».– М.: Независимое литературное агентство «Московский парнас», 2009.– 208 с. ISBN 978-7330-0556-1;
 7. Жанровое смешение в романе: коммуникативно-социокогнитивный подход. – М.: Независимое литературное агентство «Московский парнас», 2011, 400 с.; ISBN 5-978-73301-6639-2;
 8. Əriyən şam (hekayələr toplusu): – Bakı, «Elm və təhsil», 2011.  124 s.; Ş 4702000000____N 098-2011 qrifli nəşr;
 9. Çağdaş Azərbaycan postmodern romanı: – Bakı, «Elm və təhsil»,, 2015. 104 səh[3].;4603000000____N098-2015 qrifli nəşr;
 10. Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində: – Bakı, «Elm və təhsil»,, 2018. 568 səh.;[4], [5] ISBN 978-9952-8305-8-3;
 11. Dionisin qələbəsi (hekayələr toplusu): – Bakı, «Elm və təhsil», 2018.  200 s.[6],[7] ISBN 978-9952-8305-9-0;
 12. دیونیسین قلبه سی. Təbriz, 2019. 202 səh. ISBN 978-9952-37-305-9;
 13. Əriyən şam. Tehran, 2020. 170 səh. ISBN 978-9952-37-306-6.


Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Ədəbiyyatşünaslıqda nəsr janrlarının təsnifatı // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 1. Bakı, 2005, s. 35-44;
 • Janr istilahının etimologiyası // Sosial-siyasi problemlər XIII. Bakı, 2005, s. 79-86;
 • Sabir Rüstəmxanlı: Göy Tanrı // Jahrbuch Aserbaidschanforschung - 2007. Beiträge aus Politik, Wirtschaft, Geschichte und Literatur // Berlin, 2007. P. 257-262;
 • Azərbaycan romanının janr müxtəlifliyi  // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 1, 2008. Bakı, 2008, səh. 49-57;
 • Глобализация и методологические проблемы литературоведения  // Конгресс «Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве». 15-17 октября 2008, в двух томах, том второй, часть второй. Санкт-Петербург, 2008. стр. 122-128 // 2-ой Международный научный симпозиум «Современные проблемы литературоведения», 16-18 декабря 2008. Тбилиси, 2008.  стр. 210-211;
 • Elm xadimi, kamil müəllim və milli şair barəsində // «Qarapapaqlılar» aylıq elmi-kütləvi dərgi. № 01 (19) yanvar, 2009. Tbilisi, 2009. səh. 30-32 // Yazıçı qadınlar. № 1-2 (06) yanvar-fevral, 2009. Bakı, 2009. səh. 32-33;
 • Феномен «другого» как проблема литературоведения в произведении К.К.Султанова «От Дома к Миру: этнонациональная идентичность в литературе и межкультурный диалог // Восток (Oriens). Афро-азиатские общества: История и современность. № 6, 2009 Москва, 2009 стр. 182-186 // Пограничные процессы в литературе и культуре. Сборник статей по материалам международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Василия Каменского (17–19 апреля 2009 г.) Пермь, 2009. стр. 87-90 // Международная конференция «Восток – Запад в русской литературе XI-XXI веков». 24 – 26 июня 2009 г. Стамбул, 2009. стр. 206-214;
 • Современные тенденции развития романа и проблема жанрового смешения // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. № 3-4. Bakı, 2010, стр. 49-65;
 • Влияние жанрового смешения на эволюцию жанров, виды жанрового смешения // Литературный календарь: книги дня. № 2 (5), 2010, стр. 67-92;
 • Понятие, механизмы и формы жанрового смешения в современной романистике // Электронное научное издание «Актуальные инновационные исследования: наука и практика». № 4. Тамбов, 2010,</ref>htpp://actualresearch.ru/nn/2010_4/Article/philology/sharifova.htm</ref>;
 • Виды жанрового смешения: влияние на эволюцию жанров // Обсерватория культуры. № 3. М., 2011, стр. 94-101;
 • Постмодернистский азербайджанский роман XXI века (обзор современной азербайджанской романистики) // Восток (Orients). Афро-азиатские общества: История и современность. № 6. Москва, 2011, стр. 161-165;
 • Виды жанрового смешения в современной романистике // В мире научных открытий. № 4.1 (16). серия «Гуманитарные и общественные науки». 2011, стр. 724-741 // სჯანი // Sjani (Annual Scholarly Journal of Literary Theory and Comparative Literature). № 12. Тбилиси, 2011, стр. 50-63;
 • Креолизированный роман, ретранслируемый посредством технических средств коммуникации // Вестник Череповецкого Государственного Университета. № 2 (30). Т. 2. Череповец, 2011, стр. 76-81;[8]
 • Современные тенденции развития романа и их влияние на жанровое смешение // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, № 2(5). Самара, 2011, стр. 1236-124;
 • Восточная мифология и азербайджанский роман: точки пересечения // «European Researcher» (Европейский исследователь). № 9 (12). Сочи, 2011, стр. 1320-1324;
 • Эпическая сущность романа – соотношение эпоса и романа // Наука Красноярья.№ 1(01). Красноярск, 2012, стр. 148-157;
 • Дискурс о соотношении понятий жанра в теории литературы // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. № 3. Москва, 2012, стр. 104-110;
 • Жанровые конструкции романа-хикаята и «маленького романа» в азербайджанской литературе конца ХIХ - начала ХХ века // Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета. том 12. № 3. Бишкек, 2012, стр. 58-62;
 • Теоретические вопросы «чистоты» жанра романа // XXVII Пушкинские чтения. 21 октября 2013 г.: Сборник научных докладов. Москва, 2013, стр. 345-358 // İDİL, 2013, Cilt 2, Sayı 10, s. 192-208 // “Вопросы филологии” № 2 (44), 2013;
 • Понятие жанрового смешения (жанровой контаминации)] // Вестник Центра международного образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. «Филология. Культурология. Педагогика. Методика». № 1. Москва, 2013, стр. 98-103;
 • Смешение романа с лирическими жанрами // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). Москва. 2014 2 (41), том 2. стр. 197-202;
 • Взаимосвязь Шолоховской концепции семьи с осмыслением в «Тихом Доне» исторической судьбы донского казачества // Семья в этнокультурном пространстве России и Азербайджана: – Под редакции Н.Н. Сотникова, И. Габиббейли // Москва-Баку, 2014 стр. 125-132;
 • Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında İslam refleksiyası: aksioloji və antoloji amillər // «Dövlət və Din» ictimai fikir toplusu. № 7 (36) iyul, 2015. səh. 87-96;[9]
 • Milli romançılığın yeniləşməsi: Azərbaycan postmodern romanları və onların bədii xüsusiyyətləri // “Azerbaycanşinaslık: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” (Dil, Folklor, Edebiyat, Sanat, Tarih) Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının Kuruluşunun 10. Yıl Dönümü Münasebetiyle Uluslararası Sempozyum, Kafkas Üniversitesi, fen-edebiyat fakültesi, çağdaş Türk lehceleri ve edebiyatları bölümü. 21-23 Ekim 2015, Kars, Türkiyə. Kars (Türkiyə), 2015. səh. 718-728;
 • Рыцарь революции: взлет и падение[10].
 • Писатель как критик жанровых канонов: «преодоление» жанра в художественном произведении Творческая индивидуальность писателя: мир, образ, язык // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием,26 марта 2014 г. Нижний Тагил, 2016. стр. 163-167;
 • Görkəmli ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayevin elmi irsinə bir nəzər // 525-ci qəzet. № 05 (4501), 12 yanvar 2016-cı il səh.6, 525-ci qəzet. № 06 (4502), 13 yanvar 2016-cı il səh.6; Ədəbiyyat məcmuəsi (Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri), XXIX c., Bakı, “Elm və təhsil”, 2017. – 373 s. Bakı, 2017. səh. 254-263;
 • Ceyhun Hacıbəylinin “Bir il xəyallarda və bütöv bir ömür” roman-essesinin janr forması və əsas problematikası // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş VIII Beynəlxalq elmi konfransın materialları (4-5 may 2017-ci il), Bakı, 2017. səh. 577-579 // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası № 1. Bakı, 2017. səh. 136-140;
 • Azərbaycan postmodern poeziyası // “Ustad” ədəbiyyat və sənət dərgisi № 05 (12) iyun / 2017. Bakı, 2017. səh. 45-52;
 • İsa Muğanna yaradıcılığı Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikir tarixində // “Ustad” ədəbiyyat və sənət dərgisi № 08 (15) noyabr / 2017. Bakı, 2017. səh. 26-32;
 • Müasir Azərbaycan romanlarında soyqırımın təsviri // AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Xüsusi buraxılış 64, 65, 66 // 2017. XX əsrdə Türk-Müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları IV beynəlxalq elmi konfransın materialları (22-27 aprel 2017-ci il). Azərbaycan, Lənkəran, 2017. səh. 254-258;
 • Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında islam refleksiyası: aksioloji və antoloji amillər // “İslam həmrəyliyi-2017: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda elmi-metodik konfransının materialları. 25-26 aprel 2017. Azərbaycan, Bakı. – 2017. – s. 245-247;
 • Elmi tədqiqatlar - 2016 // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Ədəbi proses – 2016 / Redaksiya heyəti: İsa Həbibbəyli, M. Əliyev, M. Qasımlı. – Bakı: Hədəf nəşrləri, 2017. səh. 270-277;[11]
 • “Qırmızı rəng”- Müasir Qərb cəmiyyətində ədalət böhranının bədii təsviri // Bütöv Azərbaycan. № 02 (317). – 2017. – 17 - 02 fevral// Müqayisəli ədəbiyyatşünaslığın aktual problemləri elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2017. səh. 43-47;[12]
 • Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında detektiv: janrın mənzərəsinə bir baxış // 525-ci qəzet. 13 yanvar 2017-ci il, cümə № 06 (4743). Bakı, 2017. səh. 4;[13]
 • Politik entegrasyon için ön koşul olarak tek dil ve tek literatür сoğrafyasi//Традиционная культура Тюркских народов в изменяющемся мире. Материалы I Международной научной конференции, 12-15 апреля 2017. Казань, Татарстан, 2017.с. 514- 518;
 • Единый язык и единое литературное пространство как предпосылки для политической интеграции // Akademik Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş “Ağamusa Axundov və Azərbaycan filologiyasi” Beynəlxalq konfransın materialları. (24-25 aprel 2017-ci il), Azərbaycan, Bakı, 2017. стр. 240-243;[14] // Язык как зеркало эпохи:  К 100-летию революций в России : сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Беларусь, Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, – 2017. – с. 190-193;
 • Məhtimqulu Fəraqi irsi türkmən və ümumtürk dəyərlər qovşağında // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Görkəmli türkmən şairi Məhtimqulu Fəraqinin yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında / Elmi red. və ön sözün müəllifi akademik İsa Həbibbəyli. – Bakı: Elm və təhsil, 2017. səh. 158-164 // Görkəmli Türkmən şairi Məhtimqulu Fəraqinin yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında. Elmi – tədqiqi məqalələr Bakı, 2017. səh. 158-164;
 • Художественная проза Чингиз Абдуллаев: через призму теории детектива Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность // Материалы Международной научной конференции, посвященной 25-летию образования Республики Ингушетия. Назрань: ООО «Кеп», 2017. – 312 с. Магас, 2017. стр. 300-305;
 • Rəsul Rza və sovet pasportuna ironik münasibət // “Ustad” ədəbiyyat və sənət dərgisi № 02 (9) fevral / 2017. Bakı, 2017. səh. 102-107;
 • Müasir Azərbaycan romanında Nəsimi obrazına müraciət // Nəsimi – 600 (Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...) AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor R. Azadənin xatirəsinə ithaf olunmuş III Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 23-24 iyun 2017. Bakı , 2017. səh. 279-283;
 • İsa Muğanna yaradıcılığı “İdeal” işığında";[15], [16]
 • «Qadın nəsri» anlayışının nəzəri problemləri // «Gender problemi və müasir Azərbaycan» respublika elmi konfransı. 25 noyabr 2017-ci il. Azərbaycan, Bakı. 2017;
 • Azərbaycan postmodern poeziyası // "Ustad” ədəbiyyat və sənət dərgisi. 05 (12) iyun / 2017. Bakı, 2017. səh.45-52;[17]
 • Bayram İsgəndərlinin mənsur şeirlərində ictimai-siyasi, məhəbbət və təbiət problematikası // Elm və Təhsil. – № 29 (329). – 2017. – 31 oktyabr;[18]
 • Документальность как метод и формы смешения // “Böyük çöl” adlı II Beynəlxalq humanitar elmlər forumunun materialları. Qazaxıstan, Astana. – 2017. – с. 646-653;
 • Gülrux Əlibəyli yaradıcılığında tarixi ədəbi portretlər// Ədalət - gündəlik hüquq qəzeti № 72 (5302) 25 aprel 2018-ci il; № 73 (5303) 26 aprel 2018-ci il;№ 74 (5304) 27 aprel 2018-ci il; [19], [20], [21]
 • Romanın publisistik janrlarla qarışıqlığı // Azərbaycan xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Cümhuriyyət ideologiyası kontekstində filologiya elmi respublika elmi konfransının materialları. 6 aprel 2018-ci il. səh.37-42;
 • Akademik İsa Həbibbəylinin elmi tədqiqatlarının əsas istiqamətləri // Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində // «Elm və təhsil»,2018. səh. 6-33;
 • Rafael Hüseynovun yaradıcılıq dünyası //“Elm və həyat” elmi populyar jurnal № 1 (464), 2018. səh. 27-37;
 • “Evtanaziya” İlqar Fəhminin kinoromanının janr xüsusiyyətləri // “Evtanaziya” İlqar Fəhminin kinoromanının janr xüsusiyyətləri // Xəbərlər. Humanitar elmlər. Bakı, “Elm” 2018, № 1. səh.105-110; // “Ustad” sənət və ədəbiyyat dərgisi 02 (17) mart / 2018. səh. 67-73 [22] // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” IX beynəlxalq elmi konfransın materialları (3-4 May 2018-ci il). Bakı 2018, səh. 582-584;
 • Bahar Bərdəlinin bədii, tənqidi və elmi fəaliyyəti //Şərqin səsi. – 2017. – 16 dekabr // Ədalət. – 2017. – 28 dekabr // Ədalət - gündəlik hüquq qəzeti № 1 (5231) 1 yanvar 2018-ci il, səh. 6 ;
 • Yunus Oğuzun “Ovçu” əsərində bədii və sənədli janr xüsusiyyətlərin qarışıqlığı // Ədəbiyyat qəzeti. 9 iyun 2018-ci il. № 23 (5146);
 • Ülvi Bünyadzadə obrazının Azərbaycan vətənpərvərlik lirikasında əhəmiyyəti və özəllikləri // «Ədalət» qəzeti. Bakı, noyabr, 2018 // “Ülvi Bünyadzadə: şəxsiyyəti və ədəbi irsi” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018. səh. 112-121;
 • Azərbaycan bədii janr ənənələrinin Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığında yenidən bərpası // “Ədalət” gündəlik hüquq qəzeti. Bakı, 24 dekabr 2018-ci il. səh.5;
 • Глобализация и методологические проблемы литературоведения “Глобаллашув муаммоларининг бадиий талқини ва замондош образи” конференция материаллари. 2-китоб. [Матн]: 9-10 август 2018 й. / нашрга тайёрловчилар: Г. Сатторова [ва бошқ.]. - Тошкент: Муҳаррир нашриёти. 2018. – 400 б. Daşkənd 2018. səh. 82-89;
 • Romanın publisistik janrlarla qarışıqlığı // Azərbaycan xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Cümhuriyyət ideologiyası kontekstində filologiya elmi respublika elmi konfransının materialları (6 aprel 2018-ci il), səh. 37-42;
 • Audioromanda, kinoromanda və hipertekstdə janr qarışıqlığı //Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri - 2018” beynəlxalq konfransın materialları (14-15 May 2018-ci il). səh. 381-382;
 • Azərbaycan ədəbiyyatında kreollaşmış roman // IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin ve Kafkas İslam Ordusunun Kuruluşunun 100 Yılı nedeniyle. Bakı, 27-30 Haziran 2018-ci il;
 • One Belt – One Way: Perspectives on the Research and Distribution of Contemporary Literature in China // Transcultural Studies. Volume 15 (2019): Issue 2 (Oct 2019): Special Issue: Russian Poetics.Pages: 178–185.[23],[24]
 • Bəxtiyar Aslanın yaradıcılığı: simvolizm və impressionizm qovşağında // Ədalət-gündəlik hüquq qəzeti, №178 (5642) 19 noyabr 2019,№179 (5643) 21 noyabr 2019, səh.6 [25];
 • XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Nəsimi yaradıcılığının əksi və bədii obrazının özəllikləri / Əbədiyyət günəşi. Nəsimi – 650. Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC. 2019. 352 səh. səh. 226-237; [26]
 • “Eşref Bey ile Zühre Han” destanının tür özellikleri, seçenekleri, sanatsal üslupları ve epik tanımlamaları hakkında [27]
 • İmadəddin Nəsimi “Son səfər”də [28]
 • Azərbaycan ədəbiyyat tarixçiliyi (2018-ci il materialları əsasında) // 1) Ədəbi proses – 2018. Bakı, “Hədəf” nəşrləri, 2019. 578 səh. səh.343-374 ; 2) Ədəbiyyat qəzeti, 7 sentyabr 2019-cu il № 30 (5205). səh.20; 3) “Elm və təhsil” beynəlxalq elmi-pedaqoji, ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, publisistik qəzet. № 61 (361) 15 oktyabr, 2019-cu il. səh.4-7 [29]

}}

Hekayələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Şam işığı // Şuşada ağlayan çiçək (şeir və hekayələr toplusu). - Bakı: 2005.- səh.150-155;
 • Rəsmin taleyi // Yazıçı qadınlar. Sentyabr-dekabr 2009, № 07-10(14). Bakı: 2009.- səh.44-47;
 • İki məktəb // Yazıçı qadınlar. Sentyabr-dekabr 2009, № 07-10(14). Bakı: 2009.- səh.47-50;
 • Musiqi müsabiqəsi // Yazıçı qadınlar. Sentyabr-dekabr 2010, № 14-17(18). Bakı: 2010.- səh.41-45;
 • Dionisin qələbəsi // Plyus bədii yaradıcılıq (ədəbi almanax) I kitab. – Bakı: Elm və təhsil, 2017.– s. 273-284 [30];
 • Mətn sızması // A Plyus bədii yaradıcılıq (ədəbi almanax) I kitab. – Bakı: Elm və təhsil, 2017.– s. 284-293 [31];
 • Ləzzəti-söhbəti (ixtisarla) // Plyus bədii yaradıcılıq (ədəbi almanax). II kitab. Bakı: 2018.- səh.355-371 [32],[33]
 • Layihə oyunu [34]
 • Sən elə şeyləri anlamazsan...[35]
 • Psixiatrın gündəliyi // Qadın - Ana - Sənət Dünyası. Antologiya. II kitab. Bakı, 2019. 664 səh. səh.456-468.
 • Qara şəhər // Plyus bədii yaradıcılıq (ədəbi almanax). III kitab. - Bakı: 2019. səh.303-311;
 • Ümid // Plyus bədii yaradıcılıq (ədəbi almanax). III kitab. - Bakı: 2019. səh.311-316;
 • Əlyazmalar yanmır... // Qoşa qanad III. Şeirlər və hekayələr (ədəbi almanax). Bakı: 2019. səh.188-196;
 • دیونیسین قلبه سی // XUDAFƏRİN خداآفرین (aylıq elmi,ictimai,mədəni dərgi). - Tehran: 2019, №181 (oktyabr). səh.80-85. [36]
 • متن جیزماچیسی // XUDAFƏRİN خداآفرین (aylıq elmi, ictimayi, mədəni dərgi). Tehran, 2019 (dekabr). № 182. s. 38-43. [37]
 • الیحه اویونو. XUDAFƏRİN خداآفرین (aylıq elmi, ictimayi, mədəni dərgi). Tehran, 2020. № 183 (yanvar) s. 100-105. [38]

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü[redaktə | əsas redaktə]

 • Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən filologiya elmləri üzrə ekspert şurasının eksperti (2016-2018-ci illər);
 • “European Social Science Journal” (Европейский журнал социальных наук) jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
 • “Литературный календарь: книги дня” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
 • “Poetika.İzm” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

 • Bakı Qızlar Universiteti (2006-2007; 2012-2013)

Təltif və mükafatları:[redaktə | əsas redaktə]

 1. 1989-1991-ci illər - M.F. Axundov adına təqaüd;
 2. Rusiya Yazıçılar İttifaqının M.A. Şoloxov adına beynəlxalq mükafatı - 10 avqust 2009-cu il;
 3. Rusiya Yazıçılar İttifaqının Q.R. Derjavin adına ordeni - 26 noyabr 2009-cu il;
 4. Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının “Qızıl qələm” media mükafatı laureatı - 2 iyul 2010-cu il;
 5. AYB-nin birillik Prezident təqaüdçüsü (2016-2017);
 6. 17 0ktyabr 2016-cı il - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 25 illiyi münasibətilə “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı” ikicildliyinin hazırlanmasında, icmal və portret oçerklərin yazılmasında fəal və səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Fəxri Fərmanı;
 7. Rəsul Rza adına Ədəbiyyat Fondu tərəfindən Rəsul Rzaya həsr olunmuş məqaləyə görə  "Rəsul Rza mükafatı" - 19 may 2017-ci il.[39]


İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. «Теоретические аспекты жанрового многообразия азербайджанского романа»[1]
 2. http://www.ebooks.az/book_dBRf2QTN.html
 3. Çağdaş Azərbaycan postmodern romanı: [2]
 4. http://www.ebooks.az/book_qJOrdPp9.html
 5. http://anl.az/el/Kitab/2019/01/cd/Azf-306313.pdf
 6. https://www.kitabyurdu.org/kitab/edebiyyat/2046-dionisin-qelebesi.html
 7. http://anl.az/el/Kitab/2019/01/cd/Azf-306324.pdf
 8. Креолизированный роман, ретранслируемый посредством технических средств коммуникации
 9. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında İslam refleksiyası: aksioloji və antoloji amillər
 10. Рыцарь революции: взлет и падение
 11. Elmi tədqiqatlar - 2016
 12. “Qırmızı rəng”- Müasir Qərb cəmiyyətində ədalət böhranının bədii təsviri
 13. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında detektiv: janrın mənzərəsinə bir baxış
 14. Единый язык и единое литературное пространство как предпосылки для политической интеграции
 15. “İsa Muğanna yaradıcılığı “İdeal” işığında”[3]
 16. http://senet.az/isa-muganna-yaradiciligi-az%c9%99rbaycan-%c9%99d%c9%99bi-n%c9%99z%c9%99ri-fikir-tarixind%c9%99-salid%c9%99-s%c9%99rifova/
 17. Azərbaycan postmodern poeziyası [4]
 18. http://zim.az/naxcivan/3188-bayram-sgndrlnn-mnsur-erlrnd-ctma-syas-mhbbt-v-tbt-problematkasi.html
 19. http://www.adalet.az/w147419/_GÜLRUX_ƏLİBƏYLİ_YARADICILIĞINDA_TARİXİ_ƏDƏBİ_PORTRETLƏR/#.Wv1cgo9OJYc
 20. http://www.adalet.az/w147486/_GÜLRUX_ƏLİBƏYLİ_YARADICILIĞINDA_TARİXİ_ƏDƏBİ_PORTRETLƏR/#.Wv1ch49OJYc
 21. http://www.adalet.az/w147554/_GÜLRUX_ƏLİBƏYLİ_YARADICILIĞINDA_TARİXİ_ƏDƏBİ_PORTRETLƏR/#.Wv1cj49OJYc
 22. http://senet.az/evtanaziya-salid%c9%99-s%c9%99rifova/
 23. https://brill.com/view/journals/ts/15/2/ts.15.issue-2.xml?fbclid=IwAR3DGhZhUJw68T-_vAklnk-xq4HKvCyfwbcgYFenNpO72XMPthKMbT-Z-JM#.XbBz-pWit6c.facebook
 24. https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488847&fbclid=IwAR2dBJZp3KTMq8PQ7OAGGHgdEHKENrQsaeaFGL-8n1KebkBQWT0hyKZJtjc
 25. https://edebiyatvesanatakademisi.com/cagdas-edebiyat-sahalari-topluluklar/b-xtiyar-aslanin-yaradiciligi-simvolizm-v-impressionizm-qovsaginda/66385
 26. https://www.kitabxana.net/files/books/file/1574319271.pdf
 27. https://edebiyatvesanatakademisi.com/halk-hikaye-ve-destan/-esref-bey-ile-zuhre-han-destaninin-tur-ozellikleri-secenekleri-sanatsal-usluplari-ve-epik-tanimlamalari-hakkinda/66384
 28. http://edebiyyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/4928-imadeddin-nesimi-son-seferde
 29. http://zim.az/humanitar/4490-azrbaycan-dbyyat-tarxly-2018-ci-il-materiallar-sasnda.html
 30. http://zim.az/nesr/4072-salid-rfova-donsn-qlbs-v-mtn-cizmaisi.html
 31. http://zim.az/nesr/4072-salid-rfova-donsn-qlbs-v-mtn-cizmaisi.html
 32. http://zim.az/nesr/4074-salid-rfova-lzzt-shbt-i-hiss.html
 33. http://zim.az/nesr/4075-salid-rfova-lzzt-shbt-ii-hiss.html
 34. http://zim.az/nesr/4073-salid-rfova-layh-oyunu-v-sn-el-eylr-anlamazsan.html
 35. http://zim.az/nesr/4073-salid-rfova-layh-oyunu-v-sn-el-eylr-anlamazsan.html
 36. http://khudafarin.ir/
 37. file:///C:/Users/MSH/AppData/Local/Temp/Temp1_182.zip/182.pdf
 38. file:///C:/Users/MSH/AppData/Local/Temp/Temp1_183.zip/183.pdf
 39. "Rəsul Rza mükafatı"