Salidə Şərifova

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Salidə Şəmməd qızı Şərifova
2017r.jpg
Doğum tarixi 12 yanvar 1971 (1971-01-12) (48 yaş)
Doğum yeri Tbilisi
Elm sahəsi Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbiyyatşünaslıq
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri doktoru
Elmi adı AMEA-nın professoru
İş yeri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Salidə Şəmməd qızı Şərifova (Salidə Şəmmədqızı) — Ədəbiyyat nəzəriyyəçisi, ədəbiyyatşünas, yazıçı. Filologiya elmləri doktoru (2013), AMEA-nın professoru (2019); Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü (2009). "Qızıl qələm" (2010) və "Rəsul Rza" mükafatı (2017) laureatı, Prezident təqaüdçüsü (2016-2017).

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Salidə Şəmməd qızı Şərifova 12 yanvar 1971-ci ildə Tbilisi şəhərində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə A.S. Puşkin adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunun filologiya fakültəsinə daxil olmuş və 1993-cü ildə Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. 1993-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əyani aspiranturasının «Azərbaycan ədəbiyyatı» ixtisası üzrə daxil olmuş və 1996-ci ildə aspiranturanı bitirmişdir. 1998-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda çalışır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun «Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı» şöbəsinin baş elmi işçisidir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1993-1996-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır. 1996-cı ildə «İlk Azərbaycan romanları» mövzusunda namizədlik (10.01.03 (5716.01)- Azərbaycan ədəbiyyatı) mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdü.

2012-ci ildə Rusiya Elmlər Akademiyası A.M. Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda «Теоретические аспекты жанрового многообразия азербайджанского романа (Azərbaycan romanlarının janr müxtəlifliyinin nəzəri aspektləri)»[1] mövzusunda doktorluq (10.01.08 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq) dissertasiyası müdafiə edərək Rusiya Federasiyası Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdü. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təkrar attestasiyanın qərarı ilə Rusiya Federasiyası Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi tanınmışdır. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə dosent elmi adına, 2019-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının professoru adına layiq görülmüşdür. Filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın professorudur.

Maraq dairəsini ilk növbədə  milli ədəbiyyatda roman janrının iki mərhələli yaranma nəzəriyyəsi, «roman-hekayətin» janr konstruksiyasının xüsusiyyətləri, müharibə romanın yeni tipinin formalaşması, romanda janr qarışıqlığı nəzəriyyəsi, kreollaşmış romanların romanın xüsusi növü kimi fərqlənməsi və s. çağdaş ədəbiyyat, onun nəzəriyyəsi və praktikası əhatə edir.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. İlk Azərbaycan romanları: – Bakı, «Elm», 1998. – 120 s.
 2. Azərbaycan nəsr janrlarının təşəkkül və formalaşması prosesi (XX əsrin əvvəllərinə qədər): – Bakı, «Elm», 2005. – 240 s.
 3. Ədəbi prosesə nəzəri baxış (tənqidi məqalələr – 2003-2005-ci illər. I kitab): – Bakı, «Maarif», 2006. – 210 s.
 4. Müasir Azərbaycan romanlarında ictimai-siyasi mühitin təsviri problemləri: – Bakı, Bakı Qızlar Universitetinin nəşriyyatı, 2007. –78 s.
 5. Ədəbi prosesə nəzəri baxış (2006-2007-ci illərin məqalələri). İkinci kitab: – Bakı, «Elm», 2008. – 216 s.
 6. Генезис азербайджанского романа: жанровые характеристики романа-хекаята и «маленького романа».– М.: Независимое литературное агентство «Московский парнас», 2009.– 208 с.
 7. Жанровое смешение в романе: коммуникативно-социокогнитивный подход. – М.: Независимое литературное агентство «Московский парнас», 2011, 400 с.;
 8. Əriyən şam (hekayələr toplusu): – Bakı, «Elm və təhsil», 2011.  124 s.;
 9. Çağdaş Azərbaycan postmodern romanı: – Bakı, «Elm və təhsil»,, 2015. 104 səh[2].;
 10. Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində: – Bakı, «Elm və təhsil»,, 2018. 568 səh.;[3], [4]
 11. Dionisin qələbəsi (hekayələr toplusu): – Bakı, «Elm və təhsil», 2018.  200 s.[5],[6]

.Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Ədəbiyyatşünaslıqda nəsr janrlarının təsnifatı // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 1. Bakı, 2005, s. 35-44;
 • Janr istilahının etimologiyası // Sosial-siyasi problemlər XIII. Bakı, 2005, s. 79-86;
 • Sabir Rüstəmxanlı: Göy Tanrı // Jahrbuch Aserbaidschanforschung - 2007. Beiträge aus Politik, Wirtschaft, Geschichte und Literatur // Berlin, 2007. P. 257-262;
 • Azərbaycan romanının janr müxtəlifliyi  // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 1, 2008. Bakı, 2008, səh. 49-57;
 • Глобализация и методологические проблемы литературоведения  // Конгресс «Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве». 15-17 октября 2008, в двух томах, том второй, часть второй. Санкт-Петербург, 2008. стр. 122-128 // 2-ой Международный научный симпозиум «Современные проблемы литературоведения», 16-18 декабря 2008. Тбилиси, 2008.  стр. 210-211;
 • Elm xadimi, kamil müəllim və milli şair barəsində // «Qarapapaqlılar» aylıq elmi-kütləvi dərgi. № 01 (19) yanvar, 2009. Tbilisi, 2009. səh. 30-32 // Yazıçı qadınlar. № 1-2 (06) yanvar-fevral, 2009. Bakı, 2009. səh. 32-33;
 • Феномен «другого» как проблема литературоведения в произведении К.К.Султанова «От Дома к Миру: этнонациональная идентичность в литературе и межкультурный диалог // Восток (Oriens). Афро-азиатские общества: История и современность. № 6, 2009 Москва, 2009 стр. 182-186 // Пограничные процессы в литературе и культуре. Сборник статей по материалам международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Василия Каменского (17–19 апреля 2009 г.) Пермь, 2009. стр. 87-90 // Международная конференция «Восток – Запад в русской литературе XI-XXI веков». 24 – 26 июня 2009 г. Стамбул, 2009. стр. 206-214;
 • Современная мифологизация литературного процесса // Международная научная конференция «Филология-Искусствознание-Культурология: новые водоразделы и перспективы взаимодействия». Тезисы докладов и сообщений. 2-4 апреля 2009 г. Москва. 2009. стр. 86. [7];
 • Современные тенденции развития романа и проблема жанрового смешения // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. № 3-4. Bakı, 2010, стр. 49-65;
 • Влияние жанрового смешения на эволюцию жанров, виды жанрового смешения // Литературный календарь: книги дня. № 2 (5), 2010, стр. 67-92;[8]
 • Проблемы интерпретации и фальсификации в художественноисторической романистике: сознание автора как фактор трансформации общественного сознания // История и современность. № 1. 2011. стр. 200-209 // «История и политика в современном мире». Материалы международ. науч. конф. Москва. 2010. стр. 220-229 / Русское слово в культурно-историческом контексте. Сборник статей по материалам Российской научно-практической конференции с международным участием (Кемерово – Далянь, 22 октября 2010 г.). Том I. Кемерово – Далянь 2010. стр. 300-307;[9]
 • Виды жанрового смешения: влияние на эволюцию жанров // Обсерватория культуры. № 3. М., 2011, стр. 94-101;
 • Взаимоотношение романа с фольклором // Фольклор и современная культура. Материалы III Международной научно-практической конференции, 21-22 апреля, 2011 г., В2 ч.Ч. 1. (Фальклор і сучасная культура: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., 21-22 крас. 2011 г., Мінск. У 2 ч. Ч. 1 / рэдкал. : І. С. Роўда [і інш.].). Минск, 2011. 231 с.стр. 133 – 135 //[10];
 • Постмодернистский азербайджанский роман XXI века (обзор современной азербайджанской романистики) // Восток (Orients). Афро-азиатские общества: История и современность. № 6. Москва, 2011, стр. 161-165;
 • Виды жанрового смешения в современной романистике // В мире научных открытий. № 4.1 (16). серия «Гуманитарные и общественные науки». 2011, стр. 724-741 // // სჯანი // Sjani (Annual Scholarly Journal of Literary Theory and Comparative Literature). № 12. Тбилиси, 2011, стр. 50-63;
 • Креолизированный роман, ретранслируемый посредством технических средств коммуникации // Вестник Череповецкого Государственного Университета. № 2 (30). Т. 2. Череповец, 2011, стр. 76-81;[11]
 • Современные тенденции развития романа и их влияние на жанровое смешение // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, № 2(5). Самара, 2011, стр. 1236-1245;[12]
 • Восточная мифология и азербайджанский роман: точки пересечения // «European Researcher» (Европейский исследователь). № 9 (12). Сочи, 2011, стр. 1320-1324;
 • Эпическая сущность романа – соотношение эпоса и романа // Наука Красноярья.№ 1(01). Красноярск, 2012, стр. 148-157;
 • Дискурс о соотношении понятий жанра в теории литературы // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. № 3. Москва, 2012, стр. 104-110;
 • Жанровые конструкции романа-хикаята и «маленького романа» в азербайджанской литературе конца ХIХ - начала ХХ века // Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета. том 12. № 3. Бишкек, 2012, стр. 58-62;
 • Теоретические вопросы «чистоты» жанра романа // XXVII Пушкинские чтения. 21 октября 2013 г.: Сборник научных докладов. Москва, 2013, стр. 345-358 // İDİL, 2013, Cilt 2, Sayı 10, s. 192-208 [13]// “Вопросы филологии” № 2 (44), 2013;
 • Понятие жанрового смешения (жанровой контаминации)] // Вестник Центра международного образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. «Филология. Культурология. Педагогика. Методика». № 1. Москва, 2013, стр. 98-103;
 • Смешение романа с лирическими жанрами // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). Москва. 2014 2 (41), том 2. стр. 197-202;[14]
 • Взаимосвязь Шолоховской концепции семьи с осмыслением в «Тихом Доне» исторической судьбы донского казачества // Семья в этнокультурном пространстве России и Азербайджана: – Под редакции Н.Н. Сотникова, И. Габиббейли // Москва-Баку, 2014 стр. 125-132;
 • Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında İslam refleksiyası: aksioloji və antoloji amillər // «Dövlət və Din» ictimai fikir toplusu. № 7 (36) iyul, 2015. səh. 87-96;[15]
 • Milli romançılığın yeniləşməsi: Azərbaycan postmodern romanları və onların bədii xüsusiyyətləri // “Azerbaycanşinaslık: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” (Dil, Folklor, Edebiyat, Sanat, Tarih) Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının Kuruluşunun 10. Yıl Dönümü Münasebetiyle Uluslararası Sempozyum, Kafkas Üniversitesi, fen-edebiyat fakültesi, çağdaş Türk lehceleri ve edebiyatları bölümü. 21-23 Ekim 2015, Kars, Türkiyə. Kars (Türkiyə), 2015. səh. 718-728;
 • Рыцарь революции: взлет и падение[16].
 • Писатель как критик жанровых канонов: «преодоление» жанра в художественном произведении Творческая индивидуальность писателя: мир, образ, язык // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием,26 марта 2014 г. Нижний Тагил, 2016. стр. 163-167;
 • Görkəmli ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayevin elmi irsinə bir nəzər // 525-ci qəzet. № 05 (4501), 12 yanvar 2016-cı il səh.6, 525-ci qəzet. № 06 (4502), 13 yanvar 2016-cı il səh.6; Ədəbiyyat məcmuəsi (Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri), XXIX c., Bakı, “Elm və təhsil”, 2017. – 373 s. Bakı, 2017. səh. 254-263;
 • Ceyhun Hacıbəylinin “Bir il xəyallarda və bütöv bir ömür” roman-essesinin janr forması və əsas problematikası // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş VIII Beynəlxalq elmi konfransın materialları (4-5 may 2017-ci il), Bakı, 2017. səh. 577-579 // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası № 1. Bakı, 2017. səh. 136-140;
 • Azərbaycan postmodern poeziyası // “Ustad” ədəbiyyat və sənət dərgisi № 05 (12) iyun / 2017. Bakı, 2017. səh. 45-52;
 • İsa Muğanna yaradıcılığı Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikir tarixində // “Ustad” ədəbiyyat və sənət dərgisi № 08 (15) noyabr / 2017. Bakı, 2017. səh. 26-32;
 • Müasir Azərbaycan romanlarında soyqırımın təsviri // AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Xüsusi buraxılış 64, 65, 66 // 2017. XX əsrdə Türk-Müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları IV beynəlxalq elmi konfransın materialları (22-27 aprel 2017-ci il). Azərbaycan, Lənkəran, 2017. səh. 254-258;
 • Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında islam refleksiyası: aksioloji və antoloji amillər // “İslam həmrəyliyi-2017: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda elmi-metodik konfransının materialları. 25-26 aprel 2017. Azərbaycan, Bakı. – 2017. – s. 245-247;
 • Elmi tədqiqatlar - 2016 // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Ədəbi proses – 2016 / Redaksiya heyəti: İsa Həbibbəyli, M. Əliyev, M. Qasımlı. – Bakı: Hədəf nəşrləri, 2017. səh. 270-277;[17]
 • “Qırmızı rəng”- Müasir Qərb cəmiyyətində ədalət böhranının bədii təsviri // Bütöv Azərbaycan. № 02 (317). – 2017. – 17 - 02 fevral// Müqayisəli ədəbiyyatşünaslığın aktual problemləri elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2017. səh. 43-47;[18]
 • Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında detektiv: janrın mənzərəsinə bir baxış // 525-ci qəzet. 13 yanvar 2017-ci il, cümə № 06 (4743). Bakı, 2017. səh. 4;[19]
 • Politik entegrasyon için ön koşul olarak tek dil ve tek literatür сoğrafyasi//Традиционная культура Тюркских народов в изменяющемся мире. Материалы I Международной научной конференции, 12-15 апреля 2017. Казань, Татарстан, 2017.с. 514- 518;
 • Единый язык и единое литературное пространство как предпосылки для политической интеграции // Akademik Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş “Ağamusa Axundov və Azərbaycan filologiyasi” Beynəlxalq konfransın materialları. (24-25 aprel 2017-ci il), Azərbaycan, Bakı, 2017. стр. 240-243;[20] // Язык как зеркало эпохи:  К 100-летию революций в России : сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Беларусь, Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, – 2017. – с. 190-193;
 • Məhtimqulu Fəraqi irsi türkmən və ümumtürk dəyərlər qovşağında // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Görkəmli türkmən şairi Məhtimqulu Fəraqinin yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında / Elmi red. və ön sözün müəllifi akademik İsa Həbibbəyli. – Bakı: Elm və təhsil, 2017. səh. 158-164 // Görkəmli Türkmən şairi Məhtimqulu Fəraqinin yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında. Elmi – tədqiqi məqalələr Bakı, 2017. səh. 158-164;
 • Художественная проза Чингиз Абдуллаев: через призму теории детектива Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность // Материалы Международной научной конференции, посвященной 25-летию образования Республики Ингушетия. Назрань: ООО «Кеп», 2017. – 312 с. Магас, 2017. стр. 300-305;
 • Rəsul Rza və sovet pasportuna ironik münasibət // “Ustad” ədəbiyyat və sənət dərgisi № 02 (9) fevral / 2017. Bakı, 2017. səh. 102-107;
 • Müasir Azərbaycan romanında Nəsimi obrazına müraciət // Nəsimi – 600 (Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...) AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor R. Azadənin xatirəsinə ithaf olunmuş III Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 23-24 iyun 2017. Bakı , 2017. səh. 279-283;
 • İsa Muğanna yaradıcılığı “İdeal” işığında";[21], [22]
 • «Qadın nəsri» anlayışının nəzəri problemləri // «Gender problemi və müasir Azərbaycan» respublika elmi konfransı. 25 noyabr 2017-ci il. Azərbaycan, Bakı. 2017;
 • Azərbaycan postmodern poeziyası // "Ustad” ədəbiyyat və sənət dərgisi. 05 (12) iyun / 2017. Bakı, 2017. səh.45-52;[23]
 • Bayram İsgəndərlinin mənsur şeirlərində ictimai-siyasi, məhəbbət və təbiət problematikası // Elm və Təhsil. – № 29 (329). – 2017. – 31 oktyabr;[24]
 • Документальность как метод и формы смешения // “Böyük çöl” adlı II Beynəlxalq humanitar elmlər forumunun materialları. Qazaxıstan, Astana. – 2017. – с. 646-653;
 • Gülrux Əlibəyli yaradıcılığında tarixi ədəbi portretlər// Ədalət - gündəlik hüquq qəzeti № 72 (5302) 25 aprel 2018-ci il; № 73 (5303) 26 aprel 2018-ci il;№ 74 (5304) 27 aprel 2018-ci il; [25], [26], [27]
 • Romanın publisistik janrlarla qarışıqlığı // Azərbaycan xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Cümhuriyyət ideologiyası kontekstində filologiya elmi respublika elmi konfransının materialları. 6 aprel 2018-ci il. səh.37-42;
 • Akademik İsa Həbibbəylinin elmi tədqiqatlarının əsas istiqamətləri // Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində. «Elm və təhsil»,2018. səh. 6-33 // "Elm və həyat" Elmi populyar jurnal №1 (466), 2019, səh. 4-16;
 • Rafael Hüseynovun yaradıcılıq dünyası //“Elm və həyat” elmi populyar jurnal № 1 (464), 2018. səh. 27-37;
 • “Evtanaziya” İlqar Fəhminin kinoromanının janr xüsusiyyətləri // “Evtanaziya” İlqar Fəhminin kinoromanının janr xüsusiyyətləri // Xəbərlər. Humanitar elmlər. Bakı, “Elm” 2018, № 1. səh.105-110; // “Ustad” sənət və ədəbiyyat dərgisi 02 (17) mart / 2018. səh. 67-73 [28] // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” IX beynəlxalq elmi konfransın materialları (3-4 May 2018-ci il). Bakı 2018, səh. 582-584;
 • Bahar Bərdəlinin bədii, tənqidi və elmi fəaliyyəti //Şərqin səsi. – 2017. – 16 dekabr // Ədalət. – 2017. – 28 dekabr // Ədalət - gündəlik hüquq qəzeti № 1 (5231) 1 yanvar 2018-ci il, səh. 6 ;
 • Yunus Oğuzun “Ovçu” əsərində bədii və sənədli janr xüsusiyyətlərin qarışıqlığı // Ədəbiyyat qəzeti. 9 iyun 2018-ci il. № 23 (5146);
 • Ülvi Bünyadzadə obrazının Azərbaycan vətənpərvərlik lirikasında əhəmiyyəti və özəllikləri // «Ədalət» qəzeti. Bakı, noyabr, 2018 // “Ülvi Bünyadzadə: şəxsiyyəti və ədəbi irsi” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018. səh. 112-121;
 • Azərbaycan bədii janr ənənələrinin Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığında yenidən bərpası // “Ədalət” gündəlik hüquq qəzeti. Bakı, 24 dekabr 2018-ci il. səh.5;[29]
 • Глобализация и методологические проблемы литературоведения “Глобаллашув муаммоларининг бадиий талқини ва замондош образи” конференция материаллари. 2-китоб. [Матн]: 9-10 август 2018 й. / нашрга тайёрловчилар: Г. Сатторова [ва бошқ.]. - Тошкент: Муҳаррир нашриёти. 2018. – 400 б. Daşkənd 2018. səh. 82-89;
 • Romanın publisistik janrlarla qarışıqlığı // Azərbaycan xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Cümhuriyyət ideologiyası kontekstində filologiya elmi respublika elmi konfransının materialları (6 aprel 2018-ci il), səh. 37-42;
 • Audioromanda, kinoromanda və hipertekstdə janr qarışıqlığı //Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri - 2018” beynəlxalq konfransın materialları (14-15 May 2018-ci il). səh. 381-382;
 • Azərbaycan ədəbiyyatında kreollaşmış roman // IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin ve Kafkas İslam Ordusunun Kuruluşunun 100 Yılı nedeniyle. Bakı, 27-30 Haziran 2018-ci il;
 • «Ömür bir nağıldır» romanının janr xüsusiyyətləri // Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı // Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri № 1, 2019. 216 səh. səh.188-192;[30] [31]
 • Akademik İsa Həbibbəylinin elmi tədqiqatlarının əsas istiqamətləri // “Elm və həyat” elmi populyar jurnal № 1 (466), 2019. səh. 4-16.[32]

Hekayələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Şam işığı // Şuşada ağlayan çiçək (şeir və hekayələr toplusu). - Bakı: 2005.- səh.150-155;
 • Rəsmin taleyi // Yazıçı qadınlar. Sentyabr-dekabr 2009, № 07-10(14). Bakı: 2009.- səh.44-47;
 • İki məktəb // Yazıçı qadınlar. Sentyabr-dekabr 2009, № 07-10(14). Bakı: 2009.- səh.47-50;
 • Musiqi müsabiqəsi // Yazıçı qadınlar. Sentyabr-dekabr 2010, № 14-17(18). Bakı: 2010.- səh.41-45;
 • Dionisin qələbəsi // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Plyus bədii yaradıcılıq (ədəbi almanax) I kitab. – Bakı: Elm və təhsil, 2017.– s. 273-284;[33]
 • Mətn sızması // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Plyus bədii yaradıcılıq (ədəbi almanax) I kitab. – Bakı: Elm və təhsil, 2017.– s. 284-293;[34]
 • Ləzzəti-söhbəti (ixtisarla) // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Plyus bədii yaradıcılıq (ədəbi almanax). II kitab. Bakı: 2018.- səh.355-371;[35] [36]
 • Sən elə şeyləri anlamazsan...; [37]
 • Layihə oyunu;[38]
 • Psixiatrın gündəliyi // Qadın - Ana - Sənət Dünyası. Antologiya. II kitab. Bakı, 2019. 664 səh. səh.456-468.
 • Qara şəhər // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Plyus bədii yaradıcılıq (ədəbi almanax) III kitab. – Bakı: Elm və təhsil, 2019.– s. 303-311;
 • Ümid // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Plyus bədii yaradıcılıq (ədəbi almanax) IIII kitab. – Bakı: Elm və təhsil, 2019.– s. 311-316;
 • Əlyazmalar yanmır... // Qoşa qanad. (ədəbi almanax) III. – Bakı: AMEA AHİ, 2019.– s. 188-196;

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü[redaktə | əsas redaktə]

 • Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən filologiya elmləri üzrə ekspert şurasının eksperti (2016-2018-ci illər);
 • “European Social Science Journal” (Европейский журнал социальных наук) jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
 • “Литературный календарь: книги дня” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;[39]
 • “Poetika.İzm” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

 • Bakı Qızlar Universiteti (2006-2007; 2012-2013)

Təltif və mükafatları:[redaktə | əsas redaktə]

 1. 1989-1991-ci illər - M.F. Axundov adına təqaüd;
 2. Rusiya Yazıçılar İttifaqının M.A. Şoloxov adına beynəlxalq mükafatı - 10 avqust 2009-cu il;
 3. Rusiya Yazıçılar İttifaqının Q.R. Derjavin adına ordeni - 26 noyabr 2009-cu il;
 4. Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının “Qızıl qələm” media mükafatı laureatı - 2 iyul 2010-cu il;
 5. AYB-nin birillik Prezident təqaüdçüsü (2016-2017);
 6. 17 0ktyabr 2016-cı il - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 25 illiyi münasibətilə “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı” ikicildliyinin hazırlanmasında, icmal və portret oçerklərin yazılmasında fəal və səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Fəxri Fərmanı;
 7. Rəsul Rza adına Ədəbiyyat Fondu tərəfindən Rəsul Rzaya həsr olunmuş məqaləyə görə  "Rəsul Rza mükafatı" - 19 may 2017-ci il.[40]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. «Теоретические аспекты жанрового многообразия азербайджанского романа»[1]
 2. Çağdaş Azərbaycan postmodern romanı: [2]
 3. http://www.ebooks.az/book_qJOrdPp9.html
 4. http://anl.az/el/Kitab/2019/01/cd/Azf-306313.pdf
 5. https://www.kitabyurdu.org/kitab/edebiyyat/2046-dionisin-qelebesi.html
 6. http://anl.az/el/Kitab/2019/01/cd/Azf-306324.pdf
 7. file:///C:/Users/MSH/Desktop/Salida%20pdf/ФИЛОЛОГИЯ%20–%20ИСКУССТВОЗНАНИЕ%20–%20КУЛЬТУРОЛОГИЯ/tez-for-tipogr.pdf
 8. file:///C:/Users/MSH/Desktop/Salida%20pdf/ВЛИЯНИЕ%20ЖАНРОВОГО%20СМЕШЕНИЯ%20НА/LitCalendar2(5)2010.pdf
 9. file:///C:/Users/MSH/Desktop/Salida%20pdf/Проблемы%20интерпретации%20и%20фальсификации/rus_slovo_t1.pdf
 10. file:///C:/Users/MSH/Desktop/Salida%20pdf/+Фальклор%20и%20сучасная%20культура%20_частка%201.pdf
 11. Креолизированный роман, ретранслируемый посредством технических средств коммуникации [3]
 12. Современные тенденции развития романа и их влияние на жанровое смешение [4]
 13. file:///C:/Users/MSH/Desktop/Salida%20pdf/Salida%20Idil.pdf
 14. file:///C:/Users/MSH/Desktop/Salida%20pdf/+Европейский%20журнал%20социальных%20наук,%20Москва,%202013.%20№10%20(37)%20том%201.pdf
 15. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında İslam refleksiyası: aksioloji və antoloji amillər
 16. Рыцарь революции: взлет и падение
 17. Elmi tədqiqatlar - 2016
 18. “Qırmızı rəng”- Müasir Qərb cəmiyyətində ədalət böhranının bədii təsviri
 19. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında detektiv: janrın mənzərəsinə bir baxış
 20. Единый язык и единое литературное пространство как предпосылки для политической интеграции
 21. “İsa Muğanna yaradıcılığı “İdeal” işığında”[5]
 22. http://senet.az/isa-muganna-yaradiciligi-az%c9%99rbaycan-%c9%99d%c9%99bi-n%c9%99z%c9%99ri-fikir-tarixind%c9%99-salid%c9%99-s%c9%99rifova/
 23. Azərbaycan postmodern poeziyası [6]
 24. http://zim.az/naxcivan/3188-bayram-sgndrlnn-mnsur-erlrnd-ctma-syas-mhbbt-v-tbt-problematkasi.html
 25. http://www.adalet.az/w147419/_GÜLRUX_ƏLİBƏYLİ_YARADICILIĞINDA_TARİXİ_ƏDƏBİ_PORTRETLƏR/#.Wv1cgo9OJYc
 26. http://www.adalet.az/w147486/_GÜLRUX_ƏLİBƏYLİ_YARADICILIĞINDA_TARİXİ_ƏDƏBİ_PORTRETLƏR/#.Wv1ch49OJYc
 27. http://www.adalet.az/w147554/_GÜLRUX_ƏLİBƏYLİ_YARADICILIĞINDA_TARİXİ_ƏDƏBİ_PORTRETLƏR/#.Wv1cj49OJYc
 28. http://senet.az/evtanaziya-salid%c9%99-s%c9%99rifova/
 29. http://www.adalet.az/w161829/details/#.XCvh7o9OJYc
 30. http://www.adalet.az/w167224/%22Ömür_bir_nağıldır%22_romanının_janr_xüsusiyyətləri_/#.XLs0lY9OJYc
 31. http://www.adalet.az/w167344/_%22Ömür_bir_nağıldır%22_romanının_janr_xüsusiyyətləri/#.XLs0mY9OJYc
 32. http://literature.az/?page=339&newsId=115154&lang=az
 33. http://zim.az/nesr/4072-salid-rfova-donsn-qlbs-v-mtn-cizmaisi.html
 34. http://zim.az/nesr/4072-salid-rfova-donsn-qlbs-v-mtn-cizmaisi.html
 35. http://zim.az/nesr/4074-salid-rfova-lzzt-shbt-i-hiss.html
 36. http://zim.az/nesr/4075-salid-rfova-lzzt-shbt-ii-hiss.html
 37. http://zim.az/nesr/4073-salid-rfova-layh-oyunu-v-sn-el-eylr-anlamazsan.html
 38. http://zim.az/nesr/4073-salid-rfova-layh-oyunu-v-sn-el-eylr-anlamazsan.html
 39. file:///C:/Users/MSH/Desktop/Salida%20pdf/ВЛИЯНИЕ%20ЖАНРОВОГО%20СМЕШЕНИЯ%20НА/LitCalendar2(5)2010.pdf
 40. "Rəsul Rza mükafatı"