Saqif Hüseynov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Saqif Hüseynov
Saqif Yaqub oğlu Hüseynov
Saqif Hüseynov.jpg
Saqif Hüseynov
Doğum tarixi (43 yaş)
Doğum yeri Katos, Laçın rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi Riyaziyyat
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Aparıcı elmi işçi, dosent
İş yeri AMEA
Üzvlüyü

Saqif Hüseynov — AMEA-nın İdarəetmə sistemləri İnstitutunun böyük elmi işçisi, riyaziyyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Saqif Yaqub oğlu Hüseynov 20 avqust 1977-ci ildə Laçın rayonunun Katos kəndində anadan olmuşdur. O, 1995-ci ildə Katos kənd orta məktəbini bitirib Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin riyaziyyat fakültəsinə qəbul olmuş və 1999-cu ildə bakalavr təhsilini bitirib həmin İnstitutda “Riyazi analiz” ixtisası üzrə magistraturaya qəbul olmuşdur. 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin “Riyazi analiz” ixtisası üzrə magistraturasını müvəffəqiyyətlə bitirib “Riyazi kibernetika” ixtisası üzrə AMEA-nın Kibernetika institutunda (aspiranturaya) doktoranturaya qəbul olmuşdur.

2008-cü ilin fevral ayından baş elmi işçi vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, bir oğlu iki qızı var.

Fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan MEA-nın Kibernetika İnstitutunda, D 01.121 dissertasiya şurasında 05.13.18 - «Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri» ixtisası üzrə «Tamədədli proqramlaşdırma məsələlərinin suboptimal həllərinin tapılması üsullarının və uyğun proqram kompleksinin işlənməsi» mövzusunda dissertasiya işinin müvəfəqiyyətlə müdafiə etmiş və fizika-riyaziyyat elmləri namizədi (Riyaziyyat elmləri üzrə fələfə doktoru) alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

Çoxlu sayda yerli və Beynəlxalq konfranslarda iştirak edib, iqtisadi və riyazi modelləri tamədədli proqramlaşdırma məsələlərinə gələn məsələlər üçün yeni həll üsulları təklif edmişdir. Təklif etdiyi həll üsulları kifayət qədər effektiv həll üsullarıdır və bu üsullar xarici ölkələrdə də tanınır. Bu üsulların proqram kompleksləri də yaradılıb və digər elmi əsərlərdə (namizədlik və doktorluq) bu üsullara istinad olunub. 40-a yaxın elmi əsərin, 2001-ci ildə nəşr olunmuş bir “Riyaziyyatdan 777 test” kitabının(ADPU-da nəşr olunub) və bir necə pedoqoji yönümdə yazlan məqalələrin müəllifidir.

2002-ci ildən isə doktorantura təhsili ilə yanaşı AMEA-nın Kibernetika institutunda iş fəaliyyətinə başlamış və pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Hüseynov S.Y. Bul proqramlaşdırma məsələsinin suboptimal həllərinin tapılması üçün bəzi alqoritmilər.AMEA-nın xəbərləri fiz.-tex.və riyaziyyat elmləri seriyası.XXIII cild, Bakı, 2003, , №3, səh.109-112.
 • Hüseynov S.Y. Bul proqramlaşdırma məsələsinin bir təqribi həll üsulu. Az.Res.Təhsil nazirliyi Aspirantların və gənc tədqiqatçıların IX Respublika elmi konfransının materialları.I cild, səh.8, Bakı-2003.
 • Hüseynov S.Y., Məmmədov K.Ş. Qeyri səlis canta məsələ-sinin bir həll üsulu. «İnformasiyalaşdırma, Kibernetika və informa- siya texnologiyalarının müasir problemləri» Respublika elmi konfransının əsərləri. Bakı, 2003 III cild, səh.10-13.
 • Hüseynov S.Y. Tamədədli proqramlaşdırma məsələlərinin təqribi həl üsulları. AMEA-sı, Aspirantların elmi konfransının materialları. Bakı-“Elm”, iyun 2004, səh.30-35.
 • Huseynov S.Ya., Mamedoв K.Sh. Methods of Constructing Suboptimal Solutions of Integer Programming Problems and Successive Improvement of these Solutions // Automatic Control and Computer Sciences, 2007, Vol. 41, No. 6, pp. 312–319. Allerton Press, Inc., 2007.
 • Мамедов К.Ш., Гусейнов С.Я. Методы построения субоптимальных решений задач целочисленного программирования и их последовательное улучшение // Ж.«Автоматика и Вычислительная Техника», 2007, №6, ст. 20-31.
 • Мамедов К.Ш., Велиев Г.П., Гусейнов С.Я. Метод группового определения оптимальных значений части неизвестных в булевой задаче о ранце / Материалы Х Международной Конференции по «Математики и Механики», посвящ. 45-летию Инст. Мат. и Мех. НАН Азерб., Баку, 2004, ст.98.
 • Hüseynov S.Y. Tamədədli xətti proqramlaşdırma məsələsi üçün qurulmuş Laqranj funksiyasının minimallaşdırılması. AMEA-nın xəbərləri fiz.-tex.və riyaziyyat elmləri seriyası XXV cild, Bakı, 2005, №3, səh.214-218.
 • Hüseynov S.Y. Bir məhdudiyyətli tamədədli xətti proqramlaşdırma məsələsinin suboptimal həllini tapan bir alqoritm. AMEA-nın xəbərləri fiz.-tex.və riyaziyyat elmləri seriyası XXVI cild, Bakı, 2006, №3, səh.104-108.
 • Məmmədov K.Ş., Hüseynov S.Y., Orucov P.L. Bul proqramlaşdırma məsələsi üçün yaxşılaşdırılmış suboptimal həllin tapılması. “Kibernetika və İnformatika problemləri” Beynəlxalq konfransının materialları, Bakı, 2006, səh. 184-186.
 • Məmmədov K.Ş. ,Hüseynov S.Y. Tamədədli proqramlaşdırma məsələsi üçün suboptimal həllərin qurulması və onların optimal həllə ardıcıl yaxınlaşdırılması üsulları. AMEA-nın xəbərləri fiz.-tex.və riyaziyyat elmləri seriyası XXVII cild, Bakı, 2007, №2-3, səh.66-71.
 • Məmmədov K.Ş. ,Hüseynov S.Y. Tamədədli proqramlaşdırma məsələsində optimumun aşağı və yuxarı sərhədlərinin eyni zamanda tapılması üsulu. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları Respublika elmi konfransının materialları. Səh. 104-105, sumqayıt, 26-27 noyabr, 2007.
 • S.Y.Hüseynov. Tamədədli proqramlaş-dırma məsələləri subop-timal həll üsullarının və uyğun proqram kompleksinin işlənməsi. fəlsəfə doktoru üzrə avtoreferat, 23 səhifə, 2007.
 • Mamedov K.Sh., Mardanov S.S, S.Ya.Huseynov. An approximate method for solving boolean programming problem. The second ınternatıonal conference “problems of cybernetıcs and ınfor-matıks”. September 10-12, p. 26–28, 2008. Baku.
 • Mamedov K.Sh., Huseynov S.Y.Orucov P.L. Finding upper and low bound of optimal value in integer linear program-ming problem. The 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. pp. 118, 2008. Baku.
 • K.Ş.Məmmədov, S.Y.Hüseynov,N.N.Məmmədov.Bir mədudiyyətli tam-ədədli xətti proqramlaş-dırma məsələsinin məchullara iki-iki qiymət verməklə suboptimal həlli. AMEA-nın xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası , XXXIII cild, Bakı, “Елм”, 2013, № 3, səh.70-74.
 • S.Y.Hüseynov. Bul proqramlaşdırması məsələsinin həndəsi təsvirinə əsaslanaraq suboptimal həllin qurulması. Akademik A.X. Mirzə-canzadənin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş “Neft-qaz sahəsində qeyri –Nyuton sistem-lər” mövzusunda Beynəl-xalq elmi konfrans, Bakı, 2013 (21-22noyabr).

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

 • "Laçın yurdu" jurnalı, №3(4), 2013, Bakı, "Bəxtiyar nəşriyyatı", 2013.
 • www.cyber.az

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]