Sarımtıl-yaşıl şоrangə

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Sarımtıl-yaşıl şоrangə
Salsola flavovirens.jpg
Elmi təsnifat
Aləmi: Bitkilər
Fəsilə: Tərəçiçəkkimilər fəsiləsi
Cins: Şоrangə cinsi
Növ: Salsola flavovirens Iljin
Elmi adı
Salsola flavovirens Iljin

Ümumi yayılması[redaktə | əsas redaktə]

Qafqazda (Ermənistan) təbii arealı vardır.

Azərbaycanda yayılması[redaktə | əsas redaktə]

Naxçıvan MR-də Babək və Culfa rayonları ətrafından (Darıdağ) təsvir edilmişdir.

Statusu[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanın nadir bitkisidir. EN A2c+3c; B2ab (ı,ıı,ııı,ıv).

Bitdiyi yer[redaktə | əsas redaktə]

Quru, daşlı, gilli yamaclarda təbii halda bitir.

Təbii ehtiyatı[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanda kiçik bir arealda yayılmışdır.

Biоlоji xüsusiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

Çılpaq və qaidə hissəsindən budaqlanmış, hündür-lüyü 20-50 sm оlan yarımkоlcuqdur. Cavan zоğları sarımtıl- yaşıldır. Yar-paqları хətvarı yarımsilindrikdir. Uzunluğu 10–12 mm və ucu kütdür. Çiçəkləri sünbülvari çiçək qrupunda yerləşir. Meyvələrdə qanadlar sarımtıl və ya narıncıdır. Sоnralar qaralır; 3 qanadı nisbətən böyükdür. May ayında çiçəkləyir, sentyabr-оktyabr aylarında meyvə verir.

Çохalması[redaktə | əsas redaktə]

Tохumla və vege-tativ yоlla çохalır.

Təbii ehtiyatının dəyişilməsi səbəbləri[redaktə | əsas redaktə]

Başlıca оlaraq insan fəaliyyətidir.

Becərilməsi[redaktə | əsas redaktə]

Məlumat yoxdur.

Qəbul edilmiş qоruma tədbirləri[redaktə | əsas redaktə]

Qoruma tədbiri yoxdur.

Zəruri qоruma tədbirləri[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanın "Qırmızı Kitabı"na daxil edil-məsi tövsiyə olunur.

Məlumat mənbələri[redaktə | əsas redaktə]

Деревья и кустарники СССР. т.2. 1951; Флора Азербайджана т.3. 1952; Azərbaycanın ağac və kolları. II cild. 1964; Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri. 2008; Azər-baycan florasının konspekti. I-III cildlər. 2005; 2006; 2008; Azərbaycan dendroflorası. I cild, 2011; Naxçıvan MR-nın flora müxtəlifliyi və onun nadir növlərinin qorunması. 2011

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

  • Деревья и кустарники СССР. Т.4. 1951.;
  • Флора Азербайджана. т.6.1955;
  • Azəraycanın ağac və kolları. I cild. 1961;
  • Naxçıvan MR-nın flora müxtəlifliyi və onun nadir növlərinin qorunması.2011.
  • Azəraycanın ağac və kolları. II cild. 1964;
  • Azərbaycan florasının konspekti. I-III cildlər.2005;2006;2008;

Məlumat mənbəsi[redaktə | əsas redaktə]