Sara Əliyeva (alim)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Sara Əliyeva
Sara İsmayıl qızı Əliyeva
Sara Əliyeva.jpg
Doğum tarixi 1981(1981-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Qubadlı rayonu
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Zoologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Böyük elmi işçi
İş yeri AMEA
Təhsili ali
Mükafatları ”Zirvə” Ziyallılar Təşkilatının təşkil etdiyi “Nurlu Zəka Sahibi” diplomu

Sara İsmayıl qızı Əliyeva (1981)— AMEA Zoologiya İnstitutunun Elmi katibi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Sara Əliyeva 1981-ci ildə Qubadlı rayonunda anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Səbayel rayonunda yerləşən H.Mahmudbəyov adına 2 saylı Texniki-Hümanitar Elmlər liseyini bitirmişdir. 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakultəsinin bakalavr pilləsini, 2006-cı ildə isə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2007-2009-cu illərdə AMEA Zoologiya İnstitutunda doktorantura piləsində təhsilini almış, 2012-ci ildə “Şəmkir su anbarı vətəgə balıqları (çəki, çapaq, sıf) körpələrinin biologiyası” mövzusunda dissertasiyanı müdafiə edərək, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi fəaliyyətinin ilk dövrlərində AMEA Zoologiya İnstitutunda kiçik elmi işçi (2010), böyük elmi işçi (2013) vəzifələrində çalışmışdır. Zoologiya İnstitutu Gənc Alimlər və Mütəxəssislər Şurasının katibidir. MİK-nın (TQDK) imtahanlarında rəhbər kimi fəaliyyət göstərir. 14 elmi əsəri yerli və xarici jurnallarda dərc edilmişdir. Tədqiqat apardığı illərdə S.İ.Əliyeva ilk dəfə olaraq Şəmkir su anbarında məskunlaşmış çapaq, çəkisıf balıqlarının strukturu, çoxalma biologiyası ətraflı tədqiq olunmuş, balıq körpələrinin bioloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq Şəmkir su anbarında çapaq, çəkisıf körpələrinin su anbarında fəsillər üzrə yayılması, say dinamikası, onlara təsir edən amillər müəyyən edilmişdir. İlk dəfə olaraq çapaq, çəkisıf körpələrinin sürfə mərhələsindən başlamış iki yaşadək olan dövrlərdə qidalanmaları, böyümələri, inkişaf mərhələlərindən asılı olaraq qida tərkibinin, dolğunluq əmsalının dəyişməsi öyrənilmişdir.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında çapaq körpələrinin biologiyasına dair // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, I cild, Bakı, 2008, səh. 457-460.
 2. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında çəki körpələrinin biologiyasına dair // BDU-nin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biologiyada elmi nailiyyətlər” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2009, səh. 320-321.
 3. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında sıf körpələrinin biologiyasına dair // AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı: Elm, 2009, səh. 241-243.
 4. Əliyeva S.İ. Azərbaycanın balıqçılıq əhəmiyyətli su hövzələrinin müasir durumu /Quliyev Z.M., Seyid-Rzayev M.M., Mustafayev N.C.// AMEA Mərkəzi Nəbatət bağının 75 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının materialları, Bakı, 2009, səh. 252-255.
 5. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında çapaq-Abramis brama orientalis Berg və çəki-Cyprinus carpio (Linne) populyasiyalarının strukturu və ekologiyası // Azərbaycan Aqrar elmi, 2010 № 3-4, səh.124-126.
 6. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında sıfın-Sander lucioperca (Linne) çoxalmada iştrak edən populyasiyasının strukturu / Quliyev Z.M. // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, II cild, Bakı, 2010, səh. 545-550.
 7. Алиева С.И. Биологические особенности молоди леща (Аbramis brama orientalis Berg), caзана (Cyprinus carpio Linne) и судака (Sander lucioperca Linne) Шамкирского водохранилища (Бассейн р.Куры) / Кулиев З.М.// Первые международные Беккеровские чтения (27-29 мая 2010), часть, Волгоград, 2010, стр. 425-428.
 8. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında çəki, çapaq və sıf körpələrinin ehtiyatına təsir edən amillər / Quliyev Z.M.// AMEA Zoologiya İnistutunun əsərləri, XXIX cild, Bakı, “Elm”,2011, səh. 107-111
 9. Aliyeva S.I. On feeding of carp, bream and zander fries in the Shamkir reservoir // Вестник Инновационного Евразийского университета, Павлодар, Казахстан, N 1 (45) 2012. стр. 134-138.
 10. Əliyeva S.İ. Şəmkir su anbarında sıf körpələrinin böyüməsinə və qidalanmasına dair // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri cild 30, № 1, Bakı, 2012. səh 70-73.
 11. Алиева С.И. «К изучению сезонного распространения по различным годам мальков леща, сазана и судака в Шамкирском водохранилище» //Вестник ЗНУ, серия биологические науки № 2 2013. стр. 73-79.
 12. Алиева С.И. О Компенсационном росте леща Мингечаурского водохранилище. / Сеид-Рзаев М.М. // Xəbərlər Biologiya və tibb elmləri bölməsi cild 69 N 2 2014. səh. 68-71.
 13. Əliyeva S.İ. Mingəçevir su anbarı balıqlarının növ tərkibinin dinamaikası. / Seyid-Rzayev M.M., Yusibov V.S. Yusibova S.C. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri cild 32, № 2, Bakı, 2014. səh110-115.
 14. Əliyeva S.İ. Mingəçevir su anbarında kür şəmayisinin Chalcalburnus chalcoides (Güldenstadt,1770) çoxalma biologiyası. / Seyid-Rzayev M.M.,Yusibova S.C. // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, XXXI cild, N 1, Bakı, 2015 səh. 123-128.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu