Sedimentasiya

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Sedimentasiya - məhlulda hissəciklərin çökməsi.

Sedimentasiya (lat. sedimen¬tum-çöküntü) - təbii şəraitdə hər cür çöküntünün əmələ gəlmə prosesi; çöküntü materialının hərəkətli və ya asılı vəziyyətdən (su və ya hava mühitində) hərəkətsiz vəziyyətə (çöküntü) keçməsi. Sedimentogenezin ikinci və üçüncü mərhələlərində müşahidə edilir (Straxov, 1960). Çöküntülərin təşək¬külü qurunun səthində, çay və göllərdə, dəniz və okeanlarda qismən terrigen (allotigen) materiallar hesabına, qismən bəzi birləşmələrin (xüsusilə çətin həll olunan) biogen və kimyəvi yolla dibüstü sulardan (hövzələrdə) və axar sulardan (çay, bulaq) çökməsi hesabına baş verir. Litogenezin buzlaq tipində çöküntülərin təşəkkülü qırıntı materialları ilə çirklənmiş buzlağın əriməsi hesabına, vulkanogen-çök¬mə tipində isə lava, kül, hidrotermal və eksqalyativ materiallar hesabına yaranır. Sinonim: Çöküntülərin akkumulyasiyası, Çöküntüəmələgəlmə, Çöküntütoplanma.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006.