Sevil Ağamalıyeva

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Sevil Ağamalıyeva
Sevil Ağamalıyeva.jpg
Doğum tarixi 27 yanvar 1947 (1947-01-27) (72 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri

Sevil Mahmud qızı Ağamalıyeva — tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi katibi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

1965-ci ildə Bakı şəhəri 154 nömrəli məktəbi bitirmiş və həmin il BDU-nun tarix fakültəsinə qəbul olunmuşdur. Universitetdə oxuyarkən iş fəaliyyətinə başlamışdır.

O, 1967-ci ildə Tarix İnstitutunun “Tarixi etnoqrafiya şöbəsinə laborant vəzifəsinə qəbul olunmuş, 2006-cı ilə qədər Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun “Tarixi etnoqrafiya” şöbəsində (laborant, aspirant, kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi) vəzifələrində çalışmışdır. Sevil Ağamalıyeva 1975-1978-ci illərdə AMEA-nın aspiranturasında təhsil almışdır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Sevil Ağamalıyeva 1981-ci ildə “Azərbaycanda dulusçuluq (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası (tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası) müdafiə etmişdir.

Onun 1986-cı ildə eyni mövzuda monoqrafiyası çapdan çıxıb. Onlarla elmi məqaləsi müxtəlif elmi nəşrlərində, beynəlxalq konfransların materiallarında çap olunub.

Sevil Ağamalıyeva 2006-cı ildən Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda elmi katib vəzifəsində çalışır.


Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Гончарное производство Азербайджана. Bakı, 1986, 12 s.
 2. Гончарство Азербайджана. Monoqrafiya. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1987, 136 s.

Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Этнографические материалы по гончарству Шекинской зоны // Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin son nəticələrinə həsr olunmuş konfransın materialları (1978). Bakı, 1982, s. 48-53
 2. О женском гончарстве Азербайджана // Azərbaycan etnoqrafik məcmuəsi, 5, Bakı, 1985, s. 116-130
 3. К сравнительному изучению гончарных изделий из Борсулинских курганов // XI beşillikdə Sovet arxeologiyasının nailiyyətləri. Ümumittifaq arxeoloji konfrans. Bakı, 1985, s. 42-44
 4. Этнографические материалы по изготовлению черепицы в Ленкорано-Астаринской зоне // Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin son nəticələrinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları (1984). Bakı, 1986, s. 114-116
 5. Dulusçuluq // Azərbaycan etnoqrafiyası, I cild. Bakı, 1988, s. 337-348
 6. О пище населения Таузского и Казахского районов // Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin son nəticələrinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları (1985). Bakı, 1986, s. 77-78
 7. О характере брачных кругов населения с повышенным процентом долгожительсва (по материалам Таузского и Казахского районов) // Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin son nəticələrinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları (1985). Bakı, 1986. (A.A.İzmayılova), s. 84-87
 8. О пище населения Агдамского района (по материалам сел Абдал и Гюлаб Алы) // Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin son nəticələrinə həsr olunmuş elmi konfransın materiallar. Bakı, 1988, s. 114-116
 9. О брачных связах населения с повышенным процентом долгожителей в Агдамском районе // Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin son nəticələrinə həsr olunmuş elmi konfransın materiallar. Bakı, 1988 (Ə.A.İzmayılova), s. 159-161
 10. О пище населения Таузского и Казахского районов Азербайджанской СССР / «Долгожительство в Азербайджане» (сборник научных трудов). Москва, 1989, s. 115-120
 11. О семейных отношениях и характер брачных кругов у азербайжанцев / «Долгожительство в Азербайджане» (сборник научных трудов). Moskva, 1989 (Ə.A.İzmayılova), s. 81-89
 12. Традиционная пища и культура питания населения зоны Талыша // EA Akademiyasının “Xəbərləri” (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası). Bakı, 1991, s. 94-100
 13. О хозяйстве и пище населения Масаллинского и Ярдымлинского районов // Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin son nəticələrinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 1992, s. 84-87
 14. Традиционная пища азербайджанцев и ее влияние на пищу народов Кавказа // “Qafqazın arxeologiyası və etnoqrafiyası” Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2000, s. 187-188
 15. О традиционной пище ингилойцев // “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” № 2. Bakı, 2003, s. 196-200
 16. Керамики и традиционная культура питания // «Историко-культурные и экономическое связи народов Кавказа: прошлое, настоящее, будущее». Международная конференция. Махачкала, 2004, s. 209-210
 17. Традиционная утварь в связи приготовлением пищи и напитков / “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, № 1. Bakı, 2004, s. 224-232
 18. К вопросу об изготовления кирпича народным способом / “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, № 2. Bakı, 2004, s. 198-210
 19. Пища и некоторые вопросы этикета // “Kulina” jurnal, № 02 (06). Bakı, 2004, s. 26-27
 20. О традиционной культуре питания азербайджанцев // «Археология, этнография и фольклористика Кавказа». Материалы Международной конференции. Maxaçkala, 2007, s. 328-330
 21. Dulusçuluq // “Azərbaycan etnoqrafiyası”, I cild. Bakı, 2007, s. 367-384
 22. Yeməklər və içkilər // “Azərbaycan etnoqrafiyası”, II cild. Bakı, 2007.F.Vəliyev, Q.Rəcəbli) s. 159-202
 23. Azərbaycan mətbəxi // “Azərbaycan” (xüsusi buraxılş). “Azərbaycan ensiklopediyası”. Bakı, 2009 (T.Əmiraslanov), s. 128-132
 24. Гончарные изделия в традиционной культуре питания азербайджанцев // “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, №2. Bakı, 2009, s. 136-148
 25. О некоторых особенностях традиционной системы питания азербайджанцев // «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Beynəlxalq konfransın materialları. Tbilisi, 2010, s. 331-333
 26. Азербайджанская кулинария // Азербайджанская Национальная Этциклопедия. Азербайджан. Баку, 2012 (T.Əmiraslanov), s. 133-136
 27. Современное состояние и перспективы развития этнографии Азербайджана // “Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində”. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2013 (E.Ə.Kərimov), s. 196-197
 28. О мусалла в Сураханы // “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”. Bakı, 2015, s. 166-168
 29. Qazax və Ağstafa bölgəsinə 2015-2016-cı illərdə etnoqrafik səfərinin hesabatı // “Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar”. Bakı, 2017 (T.Ə.Bünyadov, Ş.T.Bünyadov,İ.G.Məmmədova, İ.B.Umudlu), s. 507-515
 30. Qazax-Ağstafa bölgəsinin ənənəvi yeməkləri (etnoqrafik ekspedisiyanın materialları əsasında) // “2017-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları” (elmi sessiyanın materialları). Bakı, 2017 (H.Ə.Zahidova), s. 91-92
 31. «Гончарство» // «Азербайджанцы». Moskva, “Наука”, 2017, s. 373-384
 32. «Пища и напитки» // «Азербайджанцы». Moskva, “Наука”, 2017 (S.Məhərrəmova), s. 346-372
 33. Müasir dövrdə Azərbaycanda dulusçuluq sənətinin vəziyyəti // “Azərbaycanda arxeoloji və etnoqrafik araşdırmalar” Elmi sessiyanın materialları. Bakı, 2018, s. 97-98


İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]