Simuzər Mamedova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Simuzər Mamedova
Simuzər Oruc qızı Mamedova
Simuzər Mamedova.jpg
Doğum tarixi 9 iyun 1981(1981-06-09)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan SSR, Qax rayonu
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi parazitologiya
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Böyük elmi işçi
İş yeri AMEA
Təhsili ali

Simuzər Oruc qızı Mamedova (1981)-AMEA Zoologiya İnstitutunun böyük elmi işçisi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Simuzər Oruc qızı Mamedova 9 iyun 1981-ci ildə Qax şəhərində anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsinin bakalavr pilləsini, 2006-cı ildə magistratura pilləsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 2002-ci ildə Qax rayon orta məktəbində biologiya müəlliməsi kimi başlamışdır. Magistr təhsili aldığı illərdən, 2005-ci ildən başlayaraq AMEA Zoologiya İnstitutunda işləməyə başlamışdır. O, 2007-ci ildə AMEA Zoologiya İnstitutunun əyani aspiranturasına daxil olmuşdur. “Azərbaycanda amfibi və reptililərdə parazitlik edən koksidilərin (Apicomplexa, Coccidia) sistematikası və ekoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya işi üzərində işləmişdir. Aspirantura dövrünü başa vurduqdan və 2011-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyətlə müdafiə etdikdən sonra o, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru kimi Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutunda işə başlamışdır. Əsas tədqiqat obyekti parazit birhüceyrəıi koksidilərdir və bu sahədə 20-dən çox elmi məqaləsı çap olunmuşdur. Hal-hazırda "Protozoologiya" laboratoriyasının böyük elmi işçisidir.[1]

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi fəaliyyətinə 2005-ci ildən laborant vəzifəsindən başlayan Simuzər Oruc qızı Mamedova hal hazırda AMEA –nın Zoologiya İnstitutunun "Protozoologiya" laboratoriyasının böyük elmi işçisidir. Onun tərəfindən Azərbaycanda yaşayan suda-quruda yaşayanlarınsürünənlərin bir sıra bağırsaqqan koksidiləri tədqiq olunmuşdur. İlk dəfə olaraq Göl qurbağalarının qanında Dactylosoma ranarum, Hepatozoon sp. (Adeleina) və Lankesterella minima (Eimeriina), göl və yaşıl quru və Talış quru qurbağalarının fekal nümunələrində Cryptosporidium fragile, sürünənlərdən, zeytuni təlxələrin qanında Hepatozoon mehlhorni və Hepatozoon sp., bağırsaq parazitlərindən əlvan kərtənkələcikQafqaz kələzində C.serpentis, suilanırəngbərəng təlxədə C.saurophilum, Aralıq dəniz tısbağalarında C.serpentis və C.saurophilum, Xəzər qekkonlarında Isospora gymnodactyli, Qafqaz kələzlərində Eimeria nyschanica və Octosporella sanguinolenti növləri qeydə alınmışdır. S.O. Mamedovanın 22 elmi əsəri çapdan çıxmışdır.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Kitabları və monoqrafiyaları[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Mamedova S.O. Cases of joint parasitizing of haemococcidian Schellackia (Sporozoa: Lankesterellidae) and nematodes from Onchocercidae and Spiruridae families of caucasian laudakia (Reptilia, Squamata, Agamidae). / Aliyev M.A., Yolchuyev M.Sh. // “Fauna, Biology, Morphology and Systematic of parasites” The Proceedings of International Symposium Aprel 19-21, Moscow, 2006, p. 6-8.
 2. Мамедова С.О. Первая находка ооцист криптоспоридий (Sporozoa, Apicomplexa) у амфибий Азербайджана. // Материалы IV Всероссийского Съезда Паразитологического общества при Российской академии наук «Паразитология в XXI веке – проблемы, методы, решения» Санкт- Петербург, 2008, Том 2, стр. 166-168.
 3. Mamedova S.O. Azərbaycanin bəzi rayonlarinda yayılan suda-quruda yaşayanlar və sürünənlərin kriptosporidiləri (Cryptosporidium, Coccidia, Apicomplexa) haqqinda ilk məlumat. // AMEA-nın Məruzələri, tom LXIV, cild N 4, 2008, səh.75-82
 4. Мамедова С.О. Кокцидии некоторых амфибий и рептилий Азербайджана. // Биразнообразия и экология паразитов наземных и водных ценозов. Мат. Межд. Науч. Конф., посв. 130- летию со дня рожд. Акад. К.И. Скрябина. 9-11 декабр, 2008, Москва, с.211-214.
 5. Мамедова С.О. Кокцидии (Eucoccidia, Sporozoa, Apicomplexa) крови и кишечника некоторых амфибий Азербайджанa. // Материалы III межрегиональной научной конференции паразитологов Сибири и Дальнего Востока, посвященной 80-летию профессора Константина Петровича Фёдорова 15– 20 сентября, Новосибирск, 2009, с.188-190.
 6. Mamedova S.O. Azərbaycanın Böyük Qafqaz və Lənkəran bölgələrində bəzi suda-quruda yaşayanların hemokoksidiləri. // AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz “Xəbərlər” məcmuəsi N36, “Elm” nəşriyyatı, Gəncə, 2009, səh. 3-6.
 7. Mamedova S.O. Bakı heyvanat parkinda olan sürünənlərin bağırsaq koksidiləri. // AMEA Aspirantların Elmi Konfransının Materialları. “Elm” 2009, səh. 230-232.
 8. Mamedova S.O. Azərbaycanda sürünənlərin bağırsaq koksidiləri (Coccidia, Apicomplexa). // AMEA-nın Məruzələri, 2010, cild LXVI, № 1, səh.95-103.
 9. Mamedova S.O. Azərbaycanda sürünənlərin kriptosporidiləri (Cryptosporidiidae, Coccidia, Apicomplexa). // AMEA-nın Məruzələri, 2010, cild LXVI, № 4, səh.73-80.
 10. Mamedova S.O. Azərbaycanın bəzi rayonlarinda yaşayan tisbağalarda kriptosporidilər (Cryptosporidiidae, Sporozoa, Apicomplexa). // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: Elm, 2010, cild II, səh.70-76.
 11. Mamedova S.O. Some peculiarities of blood cell invasion of Caucasian agama, Laudakia caucasia with sporosoites of haemococcidian Schellackia (Apicomplexa, Lankesterellidae). / Ali M. // Proceedings of the Azerbaijan society of Zoologists, Baku: Elm, 2010, v. II, p.27-38.
 12. Mamedova S.O. Intestinal coccidia (Eucoccidia, Sporozoa, Apicomplexa) of some amphibia in Azerbaijan. // An International Journal Protistology, 2010, v. 6, №.3, p.218-222.
 13. Мамедова С.О. Кровепаразиты озерной лягушки Pelophylax ridibundus из водоёмов Азербайджана. / Гаибова Г.Д. // The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: biology, Xarkov, 2010, Issue 12, №.920, с.54-60.
 14. Мамедова С.О. Зараженность озерной лягушки (Pelophylax ridibundus) и Кавказской агамы (Laudакiа caucasia) гетероксенными видами кокцидий (Sporozoa, Apicomplexa).. /Лапшина Я.Ю.// ХI международная научная конференция паразитологов Грузии посвященная 100-летию со дня рождения профессора Бориса Курашвили, Сборник научных трудов, Том XI, Тбилиси, Грузия, 2011, с.84-88.
 15. Мамедова С.О.Кишечные кокцидии рогатого скота в балакян-шекинском регионе Азербайджана. / Гаибова Г.Д., Искендерова Н.Г., Гаджиева Н.А., Лапшина Я.Ю. // ХI международная научная конференция паразитологов Грузии посвященная 100-летию со дня рождения профессора Бориса Курашвили, Сборник научных трудов, Том XI, Тбилиси, Грузия, 2011, с.74-80.
 16. Мамедова С.О. Кровепаразиты (Apicomplexa: Coccidia) рептилий Азербайджана. / Гаибова Г.Д. // The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: biology, Xarkov, 2012, Issue 15, №.1008, p. 142-147.
 17. Mамедова С.О. Кокцидии (Apicomplexa: Coccidia) земноводных и водных пресмыкающихся в Азербайджане. // XIV Международная Конференция «Биологическое Разнообразие Кавказа И Юга России», Махачкала, 2012, c. 184-185
 18. Mamedova S.O. Azərbaycanda təbii və urbanizasiyaya uğramış ərazilərdə yaşayan bəzi növ amfibi və reptililərin kriptosporidilərlə (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) yoluxması. // Azərbaycan Zooloqlar Institutunun əsərləri. Bakı: Elm, Cild 30, N 1, 2012, s.135-140.
 19. Mamedova S.O. Azərbaycanda suda-quruda yaşayan və sürünənlərin homoksen növ koksidilərlə (Apicomplexa: Coccidia) yoluxmasinin ilin fəsillərindən asililiği. / “Gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı” çapdadır.
 20. Mamedova S.O. Azərbaycanda Xəzər qekkonlarinda (Cyrtopodion Caspium) eymeriya (Apicomplexa; Eimeriidae) növü haqqinda ilkin məlumat. // Azərbaycan Zooloqlar Institutunun əsərləri. Bakı: Elm, çapdadır.
 21. Мамедова С.О. К вопросу о видовом составе кокцидий (Sporozoa, Eucoccidiida) серой крысы (Rattus norvegicus) из разных районов Азербайджана. / Гурбанова Т.Ф. // The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: biology, 2013, Вип. 17, №1056, с. 103-108.
 22. Мамедова С.О. Кишечные кокцидий (Sporozoa, Apicomplexa) рептилий Aзербайджана. / Гаибова Г.Д.// (готовится в печать)

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Zoologiya İnstitutu

 1. Protozoologiya laboratoriyası