Sistem

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç

Sistem (yun. σύστημα, "təşkil edilmiş") — vahidliyə doğru çox sayda bir-biri ilə bağlı obyekt və resursların birliyi. Bu birlik digər birliklərə qarşı da yönəlmiş ola bilir. Sistem mühitin daxilində obyekt və subyektlərin müəyyən zamana və müəyyən məqsədə doğru nisbi müstəqil birliyidir. Sistem — təşkil edilmiş, vahid olan, daxilində fərdilik qorunub saxlanan və bir–biri ilə sıx bağlı olan obyektlər birliyidir.

 • Alexander Backlund (2000). "The definition of system". In: Kybernetes Vol. 29 nr. 4, pp. 444–451.
 • Kenneth D. Bailey (1994). Sociology and the New Systems Theory: Toward a Theoretical Synthesis. New York: State of New York Press.
 • Bela H. Banathy (1997). "A Taste of Systemics", ISSS The Primer Project.
 • Walter F. Buckley (1967). Sociology and Modern Systems Theory, New Jersey: Englewood Cliffs.
 • Peter Checkland (1997). Systems Thinking, Systems Practice. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Robert L. Flood (1999). Rethinking the Fifth Discipline: Learning within the unknowable. London: Routledge.
 • George J. Klir (1969). Approach to General Systems Theory, 1969.
 • Brian Wilson (1980). Systems: Concepts, methodologies and Applications, John Wiley
 • Brian Wilson (2001). Soft Systems Methodology—Conceptual model building and its contribution, J.H.Wiley.
 • Beynon-Davies P. (2009). Business Information + Systems. Palgrave, Basingstoke. ISBN 978-0-230-20368-6
 • Система. Симметрия. Гармония / Под ред. В. С. Тюхтина, Ю. А. Урманцева. — М.: Мысль, 1988. — 318 с.
 • А. А. Богданов, Тектология: (Всеобщая организационная наука), -М.: Экономика, 1989. — 304 с.
 • В. И. Николаев, В. М. Брук, СИСТЕМОТЕХНИКА: методы и приложения. — Л.: Машиностроение, 1985. — 199 с., ил.
 • А. И. Уемов, Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. — 272 с.
 • М.Месарович, Я.Такахара, Общая теория систем: математические основы. Пер. с англ. — М.: Мир, 1978. — 311 с.
 • Р.Акофф, Ф.Эммери, О целеустремленных системах. Пер. с англ. — М. Сво. радио, 1974, 272 с.
 • Ракутько С. А. Энергетическая оценка и оптимизация биотехнических сельскохозяйственных систем /С. А. Ракутько // Вестник РАСХН.-2009.-№ 4.
 • Петров В. История разработки законов развития технических систем (2002).
 • Агошкова Е. Б., Ахлибининский Б. В. Эволюция понятия системы // "Вопросы философии". — 1998. — № 7. — Сс.170–179.