Solsberi kafedralının qərb fasadındakı heykəllərin siyahısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Solsberi kafedralının qərb fasadındakı heykəllərin siyahısı İngiltərənin Solsberi şəhərindəki kafedralın böyük qərb fasadını bəzəyən heykəllərin siyahısıdır. Siyahıda heykəllərin adı, müəllifi, fasadda yerləşdirilmə tarixi və qısa təsviri göstərilmişdir. Həmçinin heykəllərin fasadda mövqeyini göstərən şəkillər əlavə edilmişdir.

Heykəllər[redaktə | əsas redaktə]

Solsberi kafedralının böyük qərb fasadında 79 heykəl vardır:

 • 7 heykəl XIV əsrdə fasada əlvə edilmiş, onlardan ikisi XVIII əsrdə orijinal işin kopyaları ilə əvəz edilmişdir.[1]
 • 63 heykəl 1867-1871-ci illər arasında quraşdırılmış və Ceyms Redfernin emalatxanasında hazırlanmışdır.[2]
 • 5 heyxəl XX əsrdə fasada əlavə edilmişdir.
 • 4 heykəl XXI əsrdə fasada əlavə edilmişdir.

Görünmə planı[redaktə | əsas redaktə]

Ümumilikdə görünmə planı altı yarusa bölünür.[3] Qərbdən şərqə və yuxarıdan aşağı baxdıqda, nişlər soldan sağa (və şimaldan cənuba) doğru nömrələnib. Aşağıdakı dörd yarus, şimal qülləsinin şimal divarından başlayaraq, cənub qülləsinin cənub divarında tamamlanır; yalnız iki aşağı yarus şimal tərəfdə heykəllərə malikdir (aşağıdakı cədvəlin birinci bölməsində yerləşdirilmiş və nişlərin nömrələndiyi fotoya bax).

I yarus: Vesika

Niş No. Heykəl Tarixi Heykəltəraş Atributlar və ya təyinetmə xüsusiyyətləri Şəkil
Qərb fasadında nişlərin nömrələrlə göstərilməsi.
8 Əlahəzrət Xrist ?1867 Ceyms Redfern Sol əlində şar tutur. Sağ əlində bir neçə barmaq çatışmır.
Salisbury Cathedral Christ in Majesty.jpg
23 İohann Yevangelistin qartalı təxm. XIV ısr Anon Qartalın başı ətrafında halqa görsənir və o, tefilin tutur.
Salisbury Cathedral Eagle of St John.jpg

II yarus: Mələklər

8 Dayanmış arxangel ?1867 Ceyms Redfern Əlində kürə və əsa tutub.
Salisbury Cathedral Archangel 8.JPG
14 Oturmuş mələk ?1867 Ceyms Redfern Başı itirilib, arfa ifa edir.
Salisbury Cathedral Angel 14.jpg
19 Oturmuş mələk 1999 Ceyson Betl [4] Sağ əli çiyninə qaldırılıb
Salisbury Cathedral Angel 19.jpg
26 Oturmuş mələk 2000 Ceyson Betl[4] Tac tutub.
Salisbury Cathedral Angel 26.jpg
31 Oturmuş mələk ?1867 Ceyms Redfern Üzü zədələnib, açıq kağız lüləsi tutub.
Salisbury Cathedral Angel 31.jpg
37 Dayanmış arxangel ?1867 Ceyms Redfern Sağ əli itirilib, sol əlində kürə tutub.
Salisbury Cathedral Archangel 37.jpg

III yarus: Əhdi-Ətiq patriarxları və peyğəmbərlər.

49 Davud 1869 Ceyms Redfern Sağ əlində arfa tutub.
Salisbury Cathedral King David.JPG
50 Musa 1869 Ceyms Redfern Başında işıq 'buynuzları' var və lində qanunlar lövhəsi tutub.
Salisbury Cathedral Moses.jpg
51 Yesaya 1869-70 Ceyms Redfern Sağ əlində kağız lüləsi var, sol əli sinəsinə qaldırılıb.
Salisbury Cathedral Isaiah.jpg
52 İyeremiya 1869-70 Ceyms Redfern Sol əlində kağız lüləsi var, sağ əli sinəsinə qaldırılıb.
Salisbury Cathedral Jeremiah.jpg
53 Ezekiel 1869-70 Ceyms Redfern Sol tərəfə baxır, Sağ əlində açılmış kağız lüləsi tutur.
Salisbury Cathedral Ezekiel.jpg
56 İbrahim 1867-69 Ceyms Redfern Sağ əlində bıçaq var, sol əli itirilib.
Salisbury Cathedral Abraham.jpg
59 Nuh 1867-69 Ceyms Redfern Sol əlində gəmi modeli tutub, sağ əli itirilib.
Salisbury Cathedral Noah.jpg
61 Əyyub 1870-ci ildən sonra Anon Sol əlindəki açılmış kağız lüləsində adı qeyd edilib.
Salisbury Cathedral Job.jpg
62 Daniel XX əsrin əvvəlləri Anon Sol əlində açıq kitab, sağ tərəfində şir var.
Salisbury Cathedral Daniel.jpg
65 Samuel 1869 Ceyms Redfern Sol əli ilə saqqalını tutub, sağ əlini yuxarı qaldırıb.
Salisbury Cathedral Samuel.jpg
66 Süleyman 1869 Ceyms Redfern Başı itirilib, sağ əlində skeptr tutub, kəmərindən boxça asılıb.
Salisbury Cathedral King Solomon.jpg

IV yarus: Həvarilər.

79 Müq.Faddey 1867-69 Ceyms Redfern Əllərini sinəsində cütləşdirib, bədəninə söykənmiş əsası var.
Salisbury Cathedral St Jude.jpg
80 Müq.Simon 1867-69 Ceyms Redfern Uzun mişar tutub.
Salisbury Cathedral St Simon.jpg
81 Müq.Andrey 1867-69 Ceyms Redfern Kiçik əyri xaç tutub
Salisbury Cathedral St Andrew.jpg
82 Müq.Foma 1867-69 Ceyms Redfern Hər iki əli ilə sinəsində kağız lüləsi tutub.
Salisbury Cathedral St Thomas.jpg
86 Müq.Pyotr ?XIV əsrin əvvəlləri Anon Hər iki ayağının aşağı tərəfi itirilib, sağ ayağı tərəfdə açarları taxmaq üçün halqa görünür, heykəl aşınmış vəziyyətdədir.
Salisbury Cathedral St Peter.JPG
89 Müq.Mark 1870 və ya sonra ?Ceyms Redfern Sol əlində açıq kitab, sağ əlində qələm,ayağı altında aslan var.
Salisbury Cathedral St Mark the Evangelist.jpg
90 Müq.Matfey 1870 və ya sonra ?Ceyms Redfern Sol əlində kitab, sağ əlində qələm,ayağı altında mələk var.
St Matthew the Evangelist
91 Müq.Luka 1869-70 ?Ceyms Redfern Sol əlində kitab, sağ əlində qələm,ayağı altında buğa başı və qabaq ayaqları görünür.
Salisbury Cathedral St Luke the Evangelist.jpg
92 Müq. İohann Yevangelist 1869-70 Ceyms Redfern Sağ əlində kitab, sağ əlində qartallı kuzə, ayağı altında qartal var.
İohann Yevangelist
95 Müq.Pavel XIV əsrin əvvəlləri Anon Sağ əlində dikinə qılınc tutub, sol əli itirilib, geyim detalları müdafiə örtüyünün altında qalır.
Salisbury Cathedral St Paul.jpg
99 Müq.Yakov 1867-69 Ceyms Redfern Sol əlində paltarının kəndirini tutub.
Salisbury Cathedral St James the Less.jpg
100 Müq.Böyük Yakov 1867-69 Ceyms Redfern Sağ əlində ziyart əsası tutub, alnı və papağı zədələnib.
Salisbury Cathedral St James the Great.jpg
101 Müq.Varfolomey 1867-69 Ceyms Redfern Sağ əlində bıçaq tutub.
St. Bartholomew
102 Müq.Matfiy 1867-69 Ceyms Redfern Əllərini sinəsində cəmləşdirib.
Salisbury Cathedral St Matthias.jpg

V yarus: Həkimlər, bakirələr və şəhidlər

116 Müqəddəs Patrik 1870-ci ildən sonra Ceyms Redfern Şimal tərəfdə. Əsa tutur və ilanı tapdalayır.
Salisbury Cathedral St Patrick.jpg
119 Müqəddəs Ambrosi 1867-69 Ceyms Redfern Mitre geyinib, sol əlində əsa tutub.
Salisbury Cathedral St Ambrose.jpg
120 İyeronim Stridonlu 1867-69 Ceyms Redfern Başında şlyapa, sol əlində kitab, sağ əlində kilsə modeli var.
Salisbury Cathedral St Jerome.jpg
121 I Qriqori 1867-69 Ceyms Redfern Başında papa tiarası, sağ çiynində göyərçin, sol əlində skeptr var.
Salisbury Cathedral St Gregory.jpg
122 Avqustin Avrelius 1867-69 Ceyms Redfern Mitre geyinib, sol çiyninə əsa söykənib. Sağ əlində alovlu ürək tutub.
Salisbury Cathedral St Augustine of Hippo.JPG
124 Aldhelm 2001.[5] Ceyson Betl[6] Ayağı ilə arfa saxlayır.
Salisbury Cathedral St Aldhelm.jpg
125 Remigiy təxm. 1873 ?Ceyms Redfern Mitre geyinib, sağ əlini xeyir-dua üçün qaldırıb, sol əlində kitab tutub, sol qoltuğunda yepiskopluq əsası tutub.
Salisbury Cathedral St Remigius of Rheims.JPG
129 İohann Yevangelist XIV əsr Anon Sağ əlini qaldırıb, çiynində quş var, paltarlarının detalı müdafiə örtüyünə görə görünmür.
Salisbury Cathedral St John the Evangelist2.jpg
132 İliopollu Barbara 1868 Ceyms Redfern Sağ əlində şəhidlik palması tutub, sol əlində açıq kitab var, sağ ayağının arxasında kiçik qəsr görünür.
Salisbury Cathedral St Barbara.jpg
133 İskəndəriyyəli Yekaterina ?1868 Ceyms Redfern Sol ayağına böyük qılınc söykənib, ayaqlarının arxasından çərxin bir hissəsi görünür.
Salisbury Cathedral St Katherine.jpg
134 Müqəddəs Rox ?1868 Ceyms Redfern Sol ayağında vəba nişanı var, qabağında kiçik it oturub.
Salisbury Cathedral St Roche.jpg
135 Müqəddəs Nikolay ?1868 Ceyms Redfern Mitre geyinib, sol əli itirilib, sağ əlində üç qızıl top tutub, əsasının yuxarı hissəsi itirilib.
Salisbury Cathedral St Nicholas.jpg
136 Müqəddəs Georgi ?1868 Ceyms Redfern Sol qolunda qalxan var, sol əli ilə qılınc tutub, sağ əlində əjdaha başı tutub.
Salisbury Cathedral St George.jpg
137 Müqəddəs Kristofer ?1868 Ceyms Redfern Sol çiynində Körpə İsanı gəzdirir, sağ əlində böyük əsa tutub..
Salisbury Cathedral St Christopher.jpg
138 Müqəddəs Sebastyan ?1868 Ceyms Redfern Əlləri arxadan bağlanıb, üç ox ilə yaralanıb.
Salisbury Cathedral St Sebastian.jpg
139 Kosma ?1868 Ceyms Redfern Sol əli ilə paltarını aralayıb, sağ əlində kub formalı qutu tutub.
Salisbury Cathedral St Cosmas.jpg
140 Damian ?1868 Ceyms Redfern Sağ əlini qaldırıb, sol əlində həvəngdəstə tutub.
Salisbury Cathedral St Damian.jpg
141 Bakirə Marqaret ?1868 Ceyms Redfern Sol əlində çarmıx tutub, ayağının altındakı əjdahaya baxır
Salisbury Cathedral St Margaret of Antioch.jpg
142 Müqəddəs Ursula ?1868 Ceyms Redfern Sağ əlində şəhidlik palması, sol əlində ox tutur.
Salisbury Cathedral St Ursula.jpg
145 Vəftizçi İohann XIV əsrin əvvəlləri Anon Sağ əlində agnus dei təsvirli disk tutub, heyvan dərisi geyinib. Heykəl çox aşınmış vəziyyətdədir.
Salisbury Cathedral St John the Baptist.jpg
150 İlk məzlum Stefan 1869-70 Ceyms Redfern Sol əlində palma budağı, sağ əlində daş tutub.
Salisbury Cathedral St Stephen.jpg
152 Sirakuzalı Lüsiya 1867-69 Ceyms Redfern Sağ əlində çıraq, sol əlində bıçaq var.
Salisbury Cathedral St Lucy.jpg
153 Siciliyalı Aqata 1867-69 Ceyms Redfern Sağ əli ilə örpəyini tutub, sol əli çiynində durub.
Salisbury Cathedral St Agatha.jpg
154 Romalı Aqnes 1867-69 Ceyms Redfern Sağ əli ilə quzu tutub, sol əli ilə quzunu sığallayır.
Salisbury Cathedral St Agnes.jpg
155 Romalı Sisilya 1867-69 Ceyms Redfern Yuxarı baxır, əlində daşınan orqan tutub, Looking upwards, supporting a portable organ, a sol çiynində saç hörüyü var.
Salisbury Cathedral St Cecilia.jpg

Tier 6: Anqlikan kilsəsinə məxsus müqəddəslər.

166 Deakon Martir, ?Müq. Birinus IV əsrin əvvəlləri Anon: Başı Redfern tərəfindən Şimal tərəfdə, hər iki ayağın aşağı hissəsi itirilib və pis aşınıb.
Salisbury Cathedral Deacon Martyr St Birinus.jpg
167 Müqəddəs Eteldreda 1869-cı ildən sonra Ceyms Redfern Şimal tərəfdə, sağ əlində kilsə modeli, sol əlində isə əsa tutur.
Salisbury Cathedral St Etheldreda.jpg
168 Kral VI Henri ?XX əsrin əvvəlləri Anon Şimal tərəfdə, sağ əlində heraldik zanbaq təsvirli skeptr, sol əlində isə kürə tutub.
Salisbury Cathedral King Henry VI.jpg
169 Yepiskop Cayls XIV əsrin ortaları Anon Əlləri itirilib, sol çiyninə əsa söykənib.
Salisbury Cathedral Bishop Bridport.jpg
170 Yepiskop Pur 1868-69 Ceyms Redfern Sağ əlində Solsberi kafedralının modelini, sol əlində isə qısa əsa tutur.
Salisbury Cathedral Bishop Poore.jpg
171 Kral III Henri 1868-69 Ceyms Redfern Sağ əlində başsız skeptr tutub, sol əli itirilib.
Salisbury Cathedral King Henry III.jpg
172 Ebingdonlu Edmund XX əsrin əvvəlləri Anon Sağ əlini xeyir-dua üçün qaldırıb, sol əlində əsa tutub. Aşağıda adı yazılıb.
Salisbury Cathedral St Edmund of Canterbury.jpg
173 Yepiskop Oda 1867 Ceyms Redfern sağ əlini qaldırıb, lakin barmaqları itirilib. Sol əlində qədəh tutub.
Salisbury Cathedral Bishop Odo of Ramsbury.jpg
174 Ezra Baya Laviri 2008 Ceyson Betl,[7] Sağ əlində qələm, sol əlində kitab var.
Salisbury Cathedral Ezra Baya Lawiri.jpg
177 Tomas Ken c. 1930-31 Allan Cey Vyon Sağ əlini qaldıraraq xeyir-dua verir. Right hand raised in benediction. Sol əlində uzun yepiskop əsası tutur.
Salisbury Cathedral Bishop Ken.JPG
178 St. Osmund ?1878 Ceyms Redfern Sağ əlində iki kitab tutub, sol əlində yepiskop əsası tutub.
Salisbury Cathedral St Osmund.jpg
180 Müjdə mələyi, Arxangel Cəbrayıl 1870 Ceyms Redfern Sol əlində bir neçə ?zanbaq tutur, sağ əlini xeyir-dua üçün qaldırıb.
Salisbury Cathedral Angel of the Annunciation.JPG
181 Dayanmış Məryəm 1870 Ceyms Redfern Sağ əli itirilib, sağ çiynində zanbaqlar var. Sol əli sinəsindədir.
Salisbury Cathedral standing Virgin Mary.jpg
182 Müjdələnən bakirə 1870 Ceyms Redfern Oturmuş şəkildə profildən təsvir edilib, əlində kitab tutub.
Salisbury Cathedral Virgin of the Annunciation 2.JPG
183 Büxurdanla mələk 1870 Ceyms Redfern Əsas portikin içində yerləşir. Sağ profildən təsvir edilib, əlində büxurdan və onun zəncirini tutub.
First Censing Angel.jpg
184 Bakir və körə 1870 Ceyms Redfern Əsas portikin içində yerləşir.
Virgin Mary and Child.jpg
185 Büxurdanla mələk 1870 Ceyms Redfern Əsas portikin içərisində yerləşir. Sol profildən təsvir edilib, əlində büxurdan və onun zəncirini tutub.
Second Censing Angel.jpg
187 Yepiskop Bretvald ?1868 Ceyms Redfern Sağ əli itirilib. Sol əlinin qalığı ilə əbasını tutub.
Salisbury Cathedral Bishop Brithwold.jpg
188 Corc Herbert 2000 Ceyson Betl Əllərini sinəsinə qaldıraraq aşağı baxır.
Salisbury Cathedral George Herbert.jpg
192 Müqəddəs Alban 1867-69 Ceyms Redfern Əlləri itirilib. Sol çiyninə skeptr söykənib. Qarın hissədən sol ayağına doğru böyük bir hissəsi zədələnib.
Salisbury Cathedral St Alban.jpg
194 Elfic 1867-69 Ceyms Redfern Daşları saxlamaq üçün paltarının ətəyini qaldırıb.
Salisbury Cathedral St Alphege.jpg
195 Şəhid Edmund 1867-69 Ceyms Redfern Sağ əli çiynində paltarı saxlayır, çiynin sol tərəfində xəncər var.
Salisbury Cathedral St Edmund the Martyr.jpg
196 Tomas Beket 1867-69 Ceyms Redfern Zədələnmiş sağ əlini xeyir-dua üçün qaldırıb, sol əlində əsa tutub.
Salisbury Cathedral St Thomas of Canterbury.jpg

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Ayers. T., 2000 (Salisbury Cathedral: The West Front:A History and Study in Conservation.) pages 191-247. Philimore, ISBN 1860771521-1-86077-152-1.
 2. Ayers. T., 2000. pages 191-247.
 3. Armfield, HT., 1869, (The Legend of Christian Art:Illustrated in the Statues of Salisbury Cathedral.) Brown & Co./Simpkin, Marshall & Co. pages 18-27.
 4. 1 2 Ayers, T., 2000, p. 214.
 5. --Tatton-Brown,T. & Crook, J. 2009 (Salisbury Cathedral: The Making of a Medieval Masterpiece.) Scala Publishers Ltd. ISBN 978-1-85759-550-5. page 1.
 6. Tatton-Brown, T. & Crook, J. 2009, page 1.
 7. "Statue marks two anniversaries (From Salisbury Journal)". www.salisburyjournal.co.uk. İstifadə tarixi: 27 dekabr 2016.