Tahir Əlizadə (alim)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Tahir Əlizadə
Tahir Əli oğlu Əlizadə
Tahir Əlizadə.jpg
Doğum tarixi (48 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elmi dərəcəsi texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti
isi.az/az/content/141

Tahir Əli oğlu Əlizadə (4 mart 1973) — texnika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Laboratoriya rəhbəri.[1][2]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

 • Əlizadə Tahir Əli oğlu, 4 mart 1973-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhəri anadan olmuşdur.
 • 2 saylı nömrəli fizika-riyaziyyat təmayüllü məktəbi bitirib.
 • 1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (keçmiş Azərbaycan Dövlət Universiteti) bitirmiş.
 • 7 noyabr 2001-ci ildə texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 05.13.16 - “Hesablama texnikasının, riyazi modelləşdirmənin və riyazi üsulların elmi tədqiqatlarda tətbiqi” ixtisası üzrə “Ölçü informasiyanın spektral analizinin robastlığını yaxşılaşdıran alqoritmlər” mövzusunda dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • 17 aprel 2019-cı ildən dosentdir.
 • Kibernetika İnstitutunda 1995-ci ildən işləyir.
 • İndi AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda laboratoriya rəhbəri vəzifələrində çalışır[3], həmçinin Kompüter elmləri üzrə elmi şurasının üzvüdür[4].

Əmək və elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərlərin sayı[redaktə | əsas redaktə]

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 31
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 8
 • Respublikada çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 12
 • Konfrans məruzələri və tezislər sayı: 10
 • Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:1

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Dəniz neft platformalarının konstruksiya və mexanizmlərinin vibro-akustik monitorinqi (akademik Telman Əliyev ilə birlikdə).
 2. Spektral analizin robast texnologiyası (akademik Telman Əliyev ilə birlikdə).
 3. Xətti korelyasiyalı küylərlə qarışıq siqnalların spektral qiymətlərinin korreksiyası.
 4. Kvazinormal küylərlə qarışıq siqnalların spertal analizi.

Əsas elmi əsərlərinin adları[redaktə | əsas redaktə]

 1. "Технологии помехомониторинга скрытого периода изменения сейсмостойкости морских сооружений." "Мехатроника, автоматизация, управление." Москва, №11, 2012, с. 15-22.
 2. T.A.Aliev, Рзаев А.Г., Гудуев Г.А., Ализаде Т.А., Саттарова У.Э., Рзаева Н.Э. "Система диагностики и управления штагновых глубинно-насосных установок нефтяных скважин с использованием робастной noise-технологии". Мехатроника, автоматизация, управление, Москва, №10, т.16, 2015, с. 686-698
 3. "Technologies of robust noise monitoring of the latent period of change in seismic stability of offshore stationary platforms and piers." // Noise Technologies for Minimization of damage Caused by Earthquakes. Lambert Academic Publishing, Germany, 2012, pp. 175-194.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

 • İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun magistrları üçün fənn dərs diir (2016-2020 illər):

Dərslər:

2016/2017-ci tədris ili üzrə:

 • “Kibernetika elminin tarixi və metodologiyası”
 • “Kibernetika elminin müasir problemləri”

2017/2018-ci tədris ili üzrə:

 • “Avtomatikanın müasir texniki vasitələri”
 • “Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi”

2018/2019-cu tədris ili üzrə:

 • “İnformasiya texnologiyalarının tarixi və metodologiyası”
 • “İnformasiya sistemlərində cloud hesablamalarının texnologiyaları və virtuallaşması”
 • “İdarəetmə obyektlərinin identifikasiya üsulları”

2019/2020-ci tədris ili üzrə:

 • “Müasir proqramlaşdırma texnologiyaları”
 • “İnformasiya texnologiyalarının tarixi və metodologiyası”
 • “Kibernetika elminin müasir problemləri”
 • “Kibernetika elminin tarixi və metodologiyası”
 • “İdarəetmə obyektlərinin identifikasiya üsulları”
 • “Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmasının layihə və sintezinin müasir üsulları”
 • “Avtomatikanın müasir texniki vasitələri”
 • “Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi”

2020/2021-ci tədris ili üzrə:

 • “İdarəetmə obyektlərinin identifikasiya üsulları”
 • “Kibernetika elminin müasir problemləri”

Nəşrlər[redaktə | əsas redaktə]

Məqalələr[redaktə | əsas redaktə]

Əsas məqalələri:

 1. Possibilities of application of noise technology in railroad operation safety systems in seismically active regions. Transport Problems. XI International Conference. The Silesian University of Technology, Faculty of Transport. 26.06-28.06.2019, Katowice, Bochnia, pp. 1-6, T. Aliyev, T.Babayev, T.Alizada, N.Rzayeva.
 2. Using fuzzy set theory and noise analysis technologies to enhance validity and reliability of control of the condition of the running gear of rolling stock. Proceedings of the V Georgian-Polish International Scientific-Technical Conference “Transport Bridge Europe-Asia” 15-18.10.2019, Kutaise, Georgia, 15-17.10.2019, pp.16-24, Telman Aliev, Heybatulla Ahmedov, Tofig Babayev, Tahir Alizada, Elshan Manafov, Nidjat Zohrabov, Ana Mammadova.
 3. Control of the beginning of accidents in railroad operation safety systems in seismically active regions using the noise technology. The Silesian University Of Technology,Faculty Of Transport, Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, Poland., Volume 14 Issue 3, 2019, Pp.155-162, T. Aliyev, T. Babayev, T. Alizade, N.Rzayeva
 4. Algorithms and technologies for noise analysis in the latent period of an emergency state of control objects. Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences Series of Physical-Techinical and Matematical Sciences. Vol.39, №3, Informatics and Control Problems. Issue 1, Instituteof Control Systems of ANAS, Elm Publishing House 2019. Pp.76-87, T.A. Aliyev, N.F.Musaeva, T.A. Alizada, U.E.Sattarova, N.E.Rzayeva, A.I. Mammadova.
 5. Technologies and Systems of Noise Control of the Beginning and Dynamics of Development of Accidents and Their Applications in the Economy of the Country Beyn. elmi-praktiki konf. “İnşaatda informasiya texnologiyaları və sistemlərinin tətbiqi imkanları və perspektivləri”, Bakı, 2018, 05-07 iyul, T.Əliyev, N.Musayeva, O.Nusratov, G.Guluyev, F.Pashayev, As.Rzayev, U.Sattarova, T.Alizada, N.Rzayeva.
 6. Noise control of the beginning of accidents in automatic control systems. İFAC-Papers Online, 2018, vol. 51, №30 , pp. 1-8, Elsevier (SJR 0,26) T. Aliyev, O.Nusratov N.Musaeva, G.Guluyev, F.Pashayev, As.Rzayev, U.E.Sattarova, T.A.Alizada, N.E.Rzayeva.
 7. Noise technologies and systems for monitorinf the beginning of the latent period of accidents on fixed platforms Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, vol.87, pp.111-123. T. Aliyev, T.A.Alizada, N.E.Rzayeva.
 8. Мониторинг зарождения гипоцентров землетрясений в вечномерзлых средах адаптируемой сетью станций RNM ASP Третий межд. семинар «Арктика-вектор развития и диалога», Санкт-Петербург, 2015, 16 октября. Т.А. Алиев, В.Митько, В.Макаров, М.Минина, Э.Алиев, Г.Гулуев, Ф.Пашаев, А.Алмасов, Т.Ализаде.
 9. Система диагностики и управления ШГНУ нефтяных скважин с использованием робастной Noise технологии. Мехатроника, автоматизация, управление», М., 2015, №10, т.16, с. 686-698. Т.А. Алиев, Г.А. Гулуев, Ас.Г. Рзаев, Т.А. Ализаде, У.Э. Саттарова, Н.Э. Рзаева.
 10. Robust noıse technology and system for oıl well SRPU diagnostics and management. Transaction of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Informatics and Control Problems, 2015, Vol. XXXV, №3, pp. 3-26. T. Aliyev, A.H. Rzayev, G.A.Guluyev, T.A.Alizada, N.E.Rzayeva.
 11. Интеллектуальная сейсмоакустическая система выявления зоны очага оживаемого землетрясения. Мехатроника, автоматизация, управление, М., 2015, №3, т.16, с. 147-157. Т.А. Алиев, А.М.Пашаев, А.А.Ализаде. А.М.Аббасов, Г.А.Гулуев, Ф.Г.Пашаев, У.Э.Саттарова.
 12. Intelligent seismic-acoustic system for identifying the location of the focus of an expected earthquake. AMEA Xəbərləri, Fiz.-Texn. və Riyaz. elmləri ser., İnformasiya və İdarəetmə Problemləri, 2014, cild XXXİV, №3, s. 3-24. T. A. Aliyev, A.M. Pashayev, A.A.Alzadeh, A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, U.E.Sattarova.
 13. Noise технология kоррекции погрешности, возникающей при нормировании корреляционных функций Transactions of Асаdemy of sciences of institute of mathematics and mechanics: İnformatics and Control Problems, 2014, No 6, Vol. XXXIV, p. 37-49. Т.А. Алиев, Н.Ф. Мусаева, У.Э. Саттарова, Т.А. Ализаде, Н.Э. Рзаева.
 14. Stasionar dəniz platforma və estakadalarının seysmoloji davamlığının dəyişməsinin gizli müddətinin monitorinqi üçün robust-noise texnologiyası. Proceedings, SOCAR, “Neftqaz elmi tədqiqatlayihə” Institutu (“OilGasScientific-ResearchProject” İnstitute, 2012, №4, s.68-75. T. Əliyev, Q.A.Quluyev, E.R.Əliyev, T.A.Əlizadə, Ü.E.Səttarova).
 15. Технологии помехомониторинга скрытого периода изменения сейсмостойкости морских сооружений. Мехатроника, автоматизация, управление, М., 2012, №12, с.15-26. Т.А. Алиев, Э.Р. Алиев, Т.А. Ализаде.

Və s.

Kitablar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Telman Aliev, Tahir Alizada, Narmin Rzayeva. "Noise control of heart by means of a mobile phone". LAP Lambert Academic Publishing, 2012, 152 p.
 2. Тельман Алиев, Тахир Ализаде, Нармин Рзаева. "Noise контроль сердца мобильным телефоном". Palmarium Academic Publishing, 2013, 166 c.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]