Tarixi Türk dövlətlərinin siyahısı

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Tarixi türk dövlətlərinin siyahısı:

Tarixi Türk imperiyaları

Böyük Hun İmperiyası

Qərbi Hun İmperiyası

Avropa Hun İmperiyası 375 - 454

Ağ Hun İmperiyası 420 - 562

Göytürk İmperiyası 552 - 743

Avropa Avar İmperiyası 565 – 803

Xəzər xaqanlığı 651 – 983

Uyğur xaqanlığı 744 – 1335

Qaraxanlı dövləti 840 – 1212

Qəznəlilər dövləti 963 – 1183

Böyük Səlcuq imperiyası 1040 – 1157

Xarəzmşahlar dövləti 1157 – 1231

Qızıl Orda dövləti 1227 – 1502

Osmanlı imperiyası 1299 – 1922

Teymur imperiyası 1370 – 1507

Böyük Moğollar imperiyası 1526 – 1858

Şərqi Göytürk xaqanlığı 582 - 630

Qərbi Göytürk xaqanlığı 582 - 659

İkinci Göytürk xaqanlığı 681 - 744

Əyyubilər dövləti 1171 - 1348

Dehli sultanlığı 1206 - 1413

Çağatay dövləti 1227 - 1370

Misir Məmlük dövləti 1250 - 1517

Elxanilər dövləti 1256 – 1357

Səfəvilər imperiyası 1501 - 1736

Tarixi Türk dövlətləri

Midiya

Çu dövləti

Şimali Hun dövləti 48 - 156

Cənubi Hun dövləti 48 - 216

Asiya Avar dövləti 216 - 552

Birinci Chao Hun dövləti 304 - 329

İkinci Chao Hun dövləti 328 - 352

Tabgaç dövləti 386 - 557

Kuzey Liang Hun Dövləti 401 - 439

Hsia Hun Dövləti 407 - 431

Lov-lan Hun Dövləti 442 - 460

Doğu Tabgaç Dövləti 534 - 557

Batı Tabgaç Dövləti 534 - 557

Dokuz Oğuz Dövləti ? - ?

Otuz Oğuz Dövləti ? - ?

Onogur Dövləti ? - ?

Türgiş xaqanlığı 717 - 766

Qarluq dövləti 766 - 1215

Qırğız dövləti 840 - 1207

Tulunilər dövləti 868 - 905

Sacilər dövləti 879-941

Macarlar dövləti 896 - 955

Kansu Uygur Dövləti 905 - 1226

Liang Şa-t'o Türk Dövləti 907 - 923

Doğu Türkistan Turfan - Uygur Dövləti 911 - 1368

Tana Şa-t'o Türk Dövləti 923 - 936

Ağşidlər dövləti 935 - 969

Tsin Şa-t'o Türk Dövləti 937 - 946

Oğuz Yabgu Dövləti ? - 1000

Şərqi Qaraxanlı dövləti 1042 - 1211

Qərbi Qaraxanlı dövləti 1042 - 1212

Fergana Qaraxanlı dövləti 1042 - 1212

Suriya Səlcuqlu dövləti 1092 - 1117

Kirman Səlcuqlu dövləti 1092 - 1187

Rum Səlcuqlu dövləti 1092 - 1307

Iraq Səlcuqlu dövləti 1157 - 1194

Basaraba Türk Dövləti 1330 - 1360

Ağqoyunlular 1350 - 1507

Qaraqoyunlular 1380 - 1469

Əfşarlar 1736 – 1802

Qacarlar 1794 - 1925

Anadolu Bəylikləri

Mengüçlü Bəyliyi 1072 - 1277

Çaka Bəyliyi 1081 - 1098

Dilmaçoğulları Bəyliyi 1085 - 1192

Çubukoğulları Bəyliyi 1085 - 1092

Danişməndli Bəyliyi 1092 - 1178

Saltuklu Bəyliyi 1092 - 1202

İnaloğulları Bəyliyi 1098 - 1183

Ahlatşahlar Bəyliyi 1100 - 1207

Artuklu Bəyliyi 1102 - 1408

Erbil Bəyliyi 1146 - 1232

Çobanoğulları Bəyliyi 1227 - 1309

Karamanoğulları Bəyliyi 1256 - 1483

İnançoğulları Bəyliyi 1261 - 1368

Sâhipataoğulları Bəyliyi 1275 - 1342

Pervaneoğulları Bəyliyi 1277 - 1322

Tacettinoğulları ? - ?

Canikoğulları ? - ?

Menteşeoğulları Bəyliyi 1280 - 1424

Candaroğulları Bəyliyi 1299 - 1462

Karəsi Bəyliyi 1297 - 1360

Germiyanoğulları Bəyliyi 1300 - 1423

Hamitoğulları Bəyliyi 1301 - 1423

Saruhanoğulları Bəyliyi 1302 - 1410

Aydınoğulları Bəyliyi 1308 - 1426

Tekeoğulları Bəyliyi 1321 - 1390

Ramazanoğulları Bəyliyi 1325 - 1608

Eretna Bəyliyi 1335 - 1381

Dulkadıroğulları Bəyliyi 1339 - 1521

Dobruca Türk Bəyliyi 1354 - 1417

Qazi Bürhanəddin Əhməd Bəyliyi 1381-1398

Eşrefoğulları Bəyliyi ? – 1326

Berçemeoğulları Bəyliyi ? - ?

Yarluklular Bəyliyi ? - ?

Atabəyliklər

Böriler 1117 - 1154

Zengiler 1127 - 1259

Eldənizilər 1136 - 1225

Salgurlular 1147 - 1284

Xanlıqlar

Sibir Xanlığı 515 - 576

Büyük Bulgarya Xanlığı 630 - 665

İtil Bulgar Xanlığı 665 - 1391

Peçenek Xanlığı 860 - 1091

Tuna Bulgar Xanlığı 981 - 864

Uz Xanlığı 1000 - 1068

Kuman-Kıpçak Xanlığı 1098 - 1239

Şeybani Xanlığı 1506 - 1599

Özbek Xanlığı 1428 - 1599

Kazak Xanlığı ? - ?

Kazan Xanlığı 1437 - 1552

Kırım Xanlığı 1440 - 1475

Kasım Xanlığı 1445 - 1681

Astrahan Xanlığı 1466 - 1554

Nogay Xanlığı ? - ?

Hive Xanlığı 1512 - 1920

Küçüm Sibir Xanlığı 1556 - 1600

Buhara Xanlığı 1599 - 1785

Qarabağ Xanlığı 1748 - 1805

Kaşgar-Turfan Xanlığı 1800 - 1877

Hokand Xanlığı 1710 - 1876

İrəvan Xanlığı 1780 - 1828

Kırgız Xanlığı 1800 - 1876

Kazak Kırgızları Xanlığı 1800 - 1876

Türkmenistan Xanlığı 1860 - 1885

Cümhuriyyətlər

Qərbi Trakya Türk Cümhuriyyəti 1913 - 1913

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti 1918 - 1920

İdil Ural Dövləti 1918 - 1919

Şərqi Türkistan Cümhuriyyəti 1920 - 1925, 1932 - 1934, 1944 - 1949

Tannu Tuva Halk Cümhuriyyəti 1921 - 1944

Hatay Dövləti 1938 - 1939

Cənubi Azərbaycan Muxtar Cümhuriyyəti 1945 - 1946