Termit qaynağı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Termit qaynağından dəmir yollarını birləşdirmək üçün istifadə olunur.
Termit qaynağı prosesi.

Termit qaynağı — tozvari metallik alüminium və ya maqneziumun, həmçinin dəmir yanığından ibarət qarışığın qızdırılması üçün istifadə olunan qaynaq üsulu.

Alüminium əsasında termitdən istifadə etdikdə birləşdirici detallar oda davamlı metallarla qəliblənir qızdırılır qaynaq yerə əridici termitlə əvvəlcədən yandırılır (elektrik qövsü və ya qoruyucu ilə). Maye dəmir əsas metalla əridilərək möhkəm birləşmə əmələ gətirir. Alüminium əsasında termik qaynağı poladçuqun detalların birləşmələri üçün – relslərin, boruların quraşdırılması, qatların örtülməsi, müxtəlif məmulatların (məsələn elementlərin torpaqlama kontutu) hazırlanmasında istifadə olunur. Maqnezium əsasında termit əsasən telefon və teleqraf xətlərinin cəkilməsində istifadə olunur. Termik qarışığından mərkəzdən gedən kanalı olan damalar hazırlanır. Termik qarışığından mərkəzindən kanal keçən damalar hazırlanır. Bu kanallardan qaynaq yaratmaq üçün məftillər keçir. Maqnezium əsaslı termit kicik diametrli boruların qaynağında istifadə oluna bilər.

Azərbaycanın dəmir yollarında tətbiqi[redaktə | əsas redaktə]

Termitli (alüminiumtermitli) qaynaq relsərin müəyyən hissə ilə qaynağı zamanı istifadə olunur. İşi iki-üç nəfərdən ibarət briqada yerinə yetirir. İstifadə olunan avadanlığın çəkisi 353-400 kq-dan artıq olmur. Qaynağın istifadəsi və müvafiq texnoloji əməliyatların yerinə yetirilməsi zamanı avtonom enerji mənbəyindən istifadə olunur. Relslərin alümotermik qaynağı əlaqəli qaynağının qarşısında bir sıra üstünlüklərə malikdir. O, mürəkkəb bahalı qurğu və çoxlu fəhlə tələb etmir, qatarların hərəkəti zamanı fasilələr yaratmır. Bir relsin birləşməsi zamanı qaynaq prosesi 50 dəqiqəyə qədər davam edir. Bir neçə briqadaların işi nəticəsində yüksək məhsuldarlıq əldə etmək mümkündür.

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

  1. Колганов Л.С. Сварочное производство-Ростов на Дону. 2002- 512 с.
  2. Соколова Е.В. Справочник по сварке. т 2, м 1961.
  3. Чебан В. А. Сварочные работы – Ростов на Дону. «Феникс» 2008 – 412 с.
  4. Малкин Б.В.,Воробьев А.А. Термитная сварка.-М.Издательство Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, 1963 - 104 с.