Tofiq Kazımov (alim)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Tofiq Kazımov
Tofiq Kazımov Həsənağa oğlu
Doğum tarixi (70 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi riyaziyyat
Elmi dərəcəsi fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri AMEA
Təhsili ali
Üzvlüyü

Kazımov Tofiq Həsənağa oğluAzərbaycan alimi, fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Tofiq Kazımov 22 yanvar 1951-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur.

1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1973-cü ildə təyinat üzrə ADU-nun hesablama mərkəzinə riyaziyyatçı-proqramçı vəzifəsinə işə qəbul olunmuşdur. 1978-ci ilədək burada riyaziyyatçı-proqramçı, kiçik elmi işçi və baş mühəndis-proqramçı vəzifələrində çalışmışdır.

1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində "Hesablama riyaziyyatı" ixtisası üzrə qiyabi aspiranturaya daxil olmuşdur.

1982-ci ildə Kazan Dövlət Universitetində "Qarışıq tipli tənliklər üçün qoyulmuş sərhəd məsələlərinin həllinin sonlu fərqlər üsulu" mövzusunda "01.01.07 - Hesablama riyaziyyatı" ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1978-ci ildən Kibernetika İnstitutu nəzdində AİS şöbəsində böyük mühəndis vəzifəsində işləməyə başlamışdır. 1979-cu ildə aparıcı mühəndis,1980-ci ildə layihə baş mühəndisi vəzifələrinə təyin olunmuşdur.

1986-cı ildən AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. Bu müddət ərzində kənd təsərrüfatı, əhaliyə məişət xidməti, texniki-peşə təhsili avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin yaradılmasında iştirak etmişdir.

2000-ci ildə baş elmi işçi (dosent) adını almışdır.

Son illərdə "Euromath" kompüter şəbəkəsində informasiya sistemlərinin, İNTERNET şəbəkəsində veb səhifələrin, milli klaviaturanın yaradılması, tədris prosesinin avtomatlaşdırılması, azərbaycandilli mətnlərin kompüterdə səsləndirilməsi, elektron jurnalların hazırlanması, sifət təsvirlərinin həndəsi xarakteristikalarına əsasən insanın tanınması, naqilsiz sensor şəbəkələrində məkanın təyin edilməsi, müxtəlif təyinatlı KİS-lərin yaradılması və s. problemlər üzərində çalışır.

80-dən artıq elmi məqalənin, bir ixtiranın, dörd kitabın müəllifidir. Bunlardan 64-ı xarici elmi mətbuatda dərc edilmişdir.

İnstitutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində pedaqoji fəaliyyət göstərir.

2015-ci ildə uzunmüddətli elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə görə AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

Hazırda institutda şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.[2]

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Kazimov T.H., Proqram təminatının sınağı zamanı fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin olunması problemləri / Məlikova N. C. // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı. Bakı 29 noyabr 2019. s. 180-183.
 2. Kazimov T.H., Applications of fuzzy neural networks in the problems of forecasting at financial markets / Yuriy Zaycenko., Aghaei Agh Gramish Ovi Nafas // V-th International Scientific Symposium «Intelligent Solutions» Uzhhorod, Ukraine, 2019. April pp.155- 156.
 3. Kazimov T.H., Qloballaşma şəraitində dilin inkişaf tendensiyaları və təhlükəsizliyi / Abdullayev S.H., Abasova S.E.// “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. - Bakı, 2018. - s. 135-138.
 4. Kazimov T.H., Proqram təminatı işləyən komandaların idarə edilməsi üçün metrikalar / Bayramova T.A.// “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. - Bakı, 2018. - s. 142-144.
 5. Kazımov T.H., Proqram təminatinin etibarliliğini qiymətləndirilməsinin mövcud modelləri / Bayramova T.A. // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2017, s.112-118.
 6. Kazimov T.H., Vikipediyada konfliktli məqalələrin avtomatik aşkarlanması metodu / R.M. Əliquliyev , I.Y. Ələkbərova // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri. - Bakı, 2017. - s. 24-28.
 7. Kazimov T.H.,Azərbaycanda proqram mühəndisliyinin tədrisinin problemləri / Tamilla Bayramova // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri 2017, s.105-111.
 8. Kazimov T.H.,Proqram mühəndisliyinin elmi-nəzəri əsasları haqqında / Tamilla Bayramova // “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, 17 may 2017,səh.10-14.
 9. Kazimov T.H.,Fault Detection, Isolation and Recovery (FDIR) in Satellite Onboard Software / Şahrux Cəlilian, Fatemeh Salar Kaleji // “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, 17 may 2017,səh.329-332.
 10. Kazimov T.H., İnternetdə uşaqların təhlükəsizliyini təmin edən proqram vasitələrinin təhlili / Sabirə Ocaqverdiyeva // “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, 17 may 2017,səh.308-310
 11. Kazimov T.H., Increasing the efficiency of recognition / Mahmudova Sh. // Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации "Распознавание — 2017" XII международная научно-техническая конференция, 16-19 мая 2017 года, Россия, Курск, стр. 20-22.
 12. Kazimov T.H., About the calculation method increasing the efficiency of recognition / Mahmudova Sh. // Journal SAUSSUREA (Web of Science) , 2017, vol. 1, No 7, pp. 45-55.
 13. Kazimov T.H., About the Calculation Method of the Coefficient that Shows Significance Extent of Geometric Characteristics In Determination of Racial and Ethnic Identity of Human / Mahmudova Sh.J. // 18th International Scientific Conference on Food Engineering and Biotechnology, 5-6 december, 2016, Japon.
 14. Kazimov T.H., Application Issues of Biometric Technologies in Electronic Medicine / Mahmudova, Sh. J. // Advances in Bioscience and Bioengineering,December 2016, Volume 4, Issue 6, pp: 74-78.
 15. Kazimov T.H., About the Calculation Method of the Coefficient that Shows Significance Extent of Geometric Characteristics in Determination of Racial and Ethnic Identity of Human / Mahmudova, Sh. J. Review of Computer Engineering Research, 2016 Vol. 3, No 3, pp.47-54.
 16. Kazimov T.H., Elektron tibbdə biometrik texnologiyaların tətbiqi məsələləri / Mahmudova Ş.C. // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı şəhəri, 24 may 2016-cı il.
 17. Kazimov T.H., Elektron tibbdə proqram mühəndisliyinin tətbiqi məsələləri / Bayramova T.A. // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı şəhəri, 24 may 2016-cı il.
 18. Kazimov T.H., Uşaqlar və yeniyetmələrdə internet – asılılığının diaqnostika və profilaktika məsələləri haqqında / Məlikova N.C // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı şəhəri, 24 may 2016-cı il.
 19. Kazimov T.H., The Role of Biometric Technology in Information Security / Mahmudova, Sh. J. // International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2015, Vol.2, Issue: 03, pp.1509-1513.
 20. Kazimov T.H., System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs / Mahmudova, Sh. J. ,Tugrul Aktas // International Journal of Applied mathematics, Electronics and Computers, 2015, Vol. 3, No 3, pp.161-164.
 21. Кязимов Т. Г., Об одном методе распознавания национально-расовой принадлежности лиц на основе фотопортретов / Махмудова, Ш.Д. // XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, Россия, Курск, 05/2015, стр. 207-209.
 22. Kazimov T.H., İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında biometrik texnologiyaların rolu / Mahmudova, Ş. C. // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı.14 may 2015.
 23. Kazimov T.H., The role of biometric technology in ensuring information safety / Mahmudova, Sh. J. // The second Republican Conference on the scientific-practical multidisciplinary problems of Information security, Baku, Azerbaijan, 14.05.2015, pp. 218-221.
 24. Kazimov T.H., Fotoportretlər əsasında insanın irqi və etnik mənsubiyyətinin tanınması metodu haqqında / Mahmudova, Ş. C. // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2014, № 2, pp. 26-32.
 25. Kazimov T.H.,Təsvirlər əsasında insan sifətinin irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması / Mahmudova, Ş. C. // "Elektron dövlət quruculuğu problemləri" I Respublika elmi- praktiki konfransı, 4 dekabr 2014, səh. 86-88.
 26. Kazimov T.H., About a Method Recognition of Race and Ethnicity of Individials Based on Portrait Photographs / Mahmudova, Sh. J. // Intelligent Control and Automation, 2014, Vol. 5, №3, pp. 120-125.
 27. Kazimov T.H.,Biometric network: problems, prospects, concepts / Mahmudova, Sh. J. // International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Vol. 4, Issue 4, October 2014
 28. Kazimov T.H., System of Recognition of an Accessory of Persons to Racial and an Ethnic Group on the Basis of Photographs / Mahmudova, Sh. J.,Tugrul Aktas // International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’14), 12-15 August, 2014, Antalya, pp. 221-224.
 29. Kazımov T.H., Increase of indicator values of identification systems quality on the recognition of human face on the basis of photo portraits / Mahmudova, Sh. J. // Intelligent Control and Automation, USA, Vol. 4 No.2, May 2013, pp. 191-198.
 30. Kazımov T. H., Fotoportlər əsasında insan sifətinin identifikasiya sistemi / Mahmudova Ş.C. // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ republika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 17 - 18 may 2013. - s. 149-150.
 31. Кязимов Т. Г., “Об идентификационной системе по распознаванию лиц на основе фотопортретов“ / Махмудова Ш.Д. // Вторая Международная научно-технической конференции «Вычислительный интеллект 2013 (Computational Intelligence 2013 ComInt-2013), г. Черкассы, с 14 по 17 мая 2013 года.
 32. Kazımov T. H., “Fotoportretlər əsasında insan sifətinin identifikasiya sistemi” / Mahmudova Ş. C. // Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı,, 17-18 may 2013-cü il.s.382- 383.
 33. Kazımov T. H. “Fotoportretlər əsasında insan sifətinin identifikasiya sistemi” / Mahmudova Ş. C. // Rabitə dünyası qəzeti. N26(773),12 iyul 2013-cü il.
 34. Кязимов Т. Г. “Разработка алгоритма компьютерного распознавания лиц на основе фотопортретов” / Махмудова Ш.Д. // I международной научно-практической конференции "Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан - 2050", г. Астана, 12 сентября 2013 года.стр.391-400.
 35. Kazimov T.H, Estimation of the Impact of Geometrical Characteristics on the Recognition to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits/ Mahmudova Ş. C. //The 14th International Conference on Bioinformatics & Computational Biology (BIOCOMP'13), Las Vegas, USA, July 22-25, 2013, p. 478-486.
 36. Kazimov T.H., Research normal distribution, the trust interval and calculation of importance degree of geometrical characteristics a human face on the basis of photo portraits / Mahmudova S.J. // Proceedings of the 2013 International Conference on Bioinformatics & Computational Biology, Las Veqas, Nevada, USA, 2013. - p. 478-486.
 37. Kazımov T.H., “Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identify a human face on the basis of photo portraits” / Mahmudova, Sh. J. // “Journal of Control Engineering and Technology (JCET) ”, Hong Kong,2013, V.3,No. 3. P. 116-120
 38. Kazımov T.H., Estimation of the Impact of Geometrical Characteristics on the Recognition to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits / Mahmudova, S.J. // IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1. - B., 2012. - p. 246-248.
 39. Kazimov T.H., Base Station Location for Energy Efficient in Wireless Sensor Network / Aziz Hanifi, Jafar Amiri // IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI”2012), September 12-14, 2012, Baku, Azerbaijan, pp. 135-138.
 40. Kazimov T.H., Routing Protocol Based on Fuzzy Logic in Mobile Ad hoc Networks /Aziz Hanifi //Journal of American Science, 2012; 8(7), pp. 459-465.
 41. Kazimov T.H., Nodes clustering for selection of active nodes in wireless sensors networks by using genetic algorithms / Mirali Sharifi // Телекоммуникации. Москва, № 6, 2012, стр.
 42. Kazimov T.H.,Compare the Based on Demand Routing Protocols with Fuzzy Algorithm for Mobile Ad-Hoc Networks / Aziz Hanifi, Jafar Amiri //IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI”2012), September 12-14, 2012, Baku, Azerbaijan, pp. 115-118.
 43. Kazımov T.H., “About A Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face On The Basis Of Photo Portraits” // Mahmudova, S.J. // The 7 th IAPR International Conference on Pattern Recognition in Bioinformatics, Tokyo, Japan, November 8-10, 2012.
 44. Kazimov , T.H. Кластеризация сенсоров для выбора активных узлов в беспроводных сенсорных сетях с использованием генетического алгоритма // Телкоммуникации. - 2012. - N: 06. - p. 43-47.
 45. Kazimov T.H., Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identifiy a human face on the basis of photo portraits. / Mahmudova S.J.// Informasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2012. - N: 2. - p. 47-52.
 46. Kazimov T.H., About a Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits / Mahmudova S.J.// Computer Science and Engineering. - 2012. - N: 2 (5). - p. 58-62.
 47. Kazimov T.H., The Effectiveness Increase of a System of Automatic Biometrical Identification Based on Photo Portraits / Mahmudova S.J. // Automatic Control and Computer Sciences. Amerika,USA - 2011. - N: 2. - p. 61-69.
 48. Кязимов Т.Г., Повышение эффективности системы автоматизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета / Махмудова Ш.Д.// İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2011. - N: 1. - с. 37-45.
 49. Кязимов Т.Г., Повышение эффективности системы автоматизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета / Махмудова Ш.Д. // Автоматика и Вычислительная Техника. - 2011. - N: 2. - с. 61-69.
 50. Кязимов Т.Г., Использование биометрических технологий в системах идентификации / Aliyava S.A.// Proceedings of the International Scientific and technical conference. «PDM ICT-2011», 22-24 September 2011, Baku, pp. 223-228.
 51. Кязимов Т.Г, “Исследование нормальности распределения и доверительного интервала идентифицирующих параметров в системах распознавания на основе фотопортретов”/ Махмудова Ш.Дж, // Институт электроники и вычислительной техники Латвийского университета. Автоматика и вычислительная техника, 2011, № 2, с. 61-69.
 52. Kazımov T.H, “İdentifikasiya sistemlərində biometrik texnologiyaların istifadəsi”/ Əliyeva S.Ə. // “Müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf Perspektivləri” beynəlxalq elmi-texniki konfrans, 22-24 sentyabr 2011-ci il, AzTU, Bakı.
 53. Kazımov T.H., Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların inam intervalının təyin olunması / Mahmudova Ş.C.// Bakı Universitetinin Xəbərləri. - 2010. - N: 2. - s. 107-113.
 54. Kazımov ,T.H. “Methods of improvement of efficiency in recognition identifications systems”/ Mahmudova Ş.C. //The Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, September 6-8, 2010. Baku, Azerbaijan. Volume I, pp. 322-325.
 55. Kazimov T.H, FLMR: Fuzzy Logic Multipath Routing Algorithm in Mobile Ad Hoc Networks / Hanifi Ramazan A.// Телекоммуникации. - 2010. - N: 10. - p. 33-36.
 56. Kazimov T.H., A survey of software implemented hardware fault tolerance techniques / Shahrukh J.M.// Телекоммуникации. - 2010. - N: 4. - p. 44-48.
 57. Кязимов Т.Г., Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам / Махмудова Ш.Д. // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2010. - N: 01. - с. 38-44.
 58. Kazımov T.H. “İdentifikasiya sistemlərində biometrik texnologiyaların istifadəsi”,“Müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf Perspektivləri” beynəlxalq elmi-texniki konfrans, 22-24 sentyabr 2011-ci il, AzTU, Bakı. T.H. Methods of improvement of efficiency in recognition identifications systems / Mahmudova S.J. Əliyeva S.Ə. // PCI'2010 The second International Conference Volume 1. - B., 2010. - p. 322-325.
 59. Kazimov T.H, “Nodes clustering for selection of active nodes in wireless sensors networks by using genetic algorithms” / Sharefi M.B. // The Ninth International Conference on Cryptology And Network Security (CANS 2010) will be held in Kuala Lumpur, Malaysia on December 12-14, 2010.
 60. Kazimov Т.H., “Using reflection for software fault tolerance”. / Jalilian Sh, Salar F.// The Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”. September 6-8, 2010. Baku, Azerbaijan, Volume I, pp. 59-62.
 61. Kazimov T.H, “Methods of improvement of efficiency in recognition identifications systems” 5th ICCIT: / Mahmudova Sh.J. // International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology , Nov. 30 ~ Dec. 2, 2010, Seoul, Korea, vol. 1, Bakı, 2010, pp. 322-325.
 62. Kязимов Т.Г., ”Повышение эффективности системы автоматизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета”/ Махмудова Ш.Д. //“Телекоммуникации” информационно-аналитический и учебно-методический журнал. Россия, г. Москва, 2010, №4, s. 44-48.
 63. Kazımov T. H, “Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların inam intervalının təyin olunması”. / Mahmudova Ş.C, // Bakı Dövlət Universitetinin “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, fizika-riyaziyyat seriyası, 2010, № 2, s. 107-113.
 64. Кязимов Т.Г.,Распознавание людей по фотопортретом / Mахмудова Ш.Д. // ИИТНАНА. - Б., 2009. - с. 472-475
 65. Кязимов Т.Г., Распознавание людей по фотопортретам / Махмудова Ш.Д. // Материалы Х Всероссийской научно-технической конференции . - У., 2009. - с. 472-475.
 66. Кязимов Т.Г.,Об информационной идентификационной системе распознавания лиц по фотопортретам / Махмудова Ш.Д. // Optoelectronic information-power technologies, VInnitsya - 2009. - N: 1(17). - с. 86-89.
 67. Кязимов Т.Г.,Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам / Махмудова, Ш.Д. //Информационные технологии. г. Москва. - 2009. - N: 1. - с. 13-16.
 68. Kazimov , T.H. Giving an approach for selecting active nodes in Wireless sensor networks by using genetic algorithms / Sharefibonab M.M.// Телекоммуникации. - 2009. - N: 11. - p. 11-14.
 69. Kazimov T.H., Software fault tolerance // Информационные технологии моделирования и управления. - 2009. - N: 2. - p. 231-238.
 70. Кязимов Т.Г., Информационная идентификационная система " Распознавание" / Махмудова Ш.Д. // Internet Education Science. - 2008. - N: 2(10). - с. 462-465.
 71. Кязимов Т.Г., Информационная идентификационная система распознавания людей по фотопортретам / Махмудова Ш.Д. // Телекоммуникации. - 2008. - N: 11. - с. 22-25.
 72. Kazımov T.H., İnformasiya cəmiyytində Azərbaycan dilinin problemləri / Mahmudova Ş.C. // Biznes dünyası. - 2008. - N: 3. - s. 24-25.
 73. Kazimov T.H., Information identification system for identifying people by portrait photos / Mahmudova S.J. // PCI'2008 The second International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" Dedicated to the 50th Anniversary of the ICT in Azerbaijan. - B., 2008 . - P. 204-207.
 74. Kazimov T.H., About Creation of System of Computer Recognition of People by Photographs / Mahmudova S.J. // Proceedinfs of the Fifth International Conference ICNNAI-2008 Neural Networks and Artificial Intelligence . - M., 2008 . - P. 164-167.
 75. Kazımov T.H., Azərbaycan dili və virtual məkan // İki sahil. - 2008. - N: 33. - s. 4.
 76. Kazımov T.H., Biometriya - dinamik inkişaf edən elm sahəsi kimi /Mahmudova Ş.C. // İt-Magazine. - 2007. - N: 06. - s. 5-6.
 77. Kazımov T.H., Müasir Informasiya Texnologiyaları kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanların xidmətində / Rzayeva K.H. // Respublika. - 2007. - N: 272. - s. 5.
 78. Кязимов Т.Г., Об одном методе определения геометрических идентификационных характеристик в системе компьютерного распознавания людей по фотопортрета / Махмудова Ш.Д. // Информационные технологии моделирования и управления. - 2007. - N: 9(43). - с. 1032-1037.
 79. Кязимов Т.Г., XVIII международная конференция «Применение новых технологий в образовании» / Махмудова Ш.Д. //, 27-28 июня 2007, г. Троицк, Московская обл., Россия, стр.193-195.
 80. Кязимов Т.Г., Информационные технологии в образовании Информационные технологии в процессе управления учебным центром / Махмудова Р.Ш. , Махмудова Ш.Д. // 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication ITTC-2007 . - Ga., 2007. - C. 179-181.
 81. Kazımov T.H., Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri / Ş.C. Mahmudova // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. - S., 2007. - s. 207-208.
 82. Кязимов Т.Г. Применение информационных технологий в управлении учебным центром / Алгулиев Р.М., Махмудова Р.Ш. , Махмудова Ш.Д.// Телекоммуникации и информатизация образования. - 2006. - N: 3(34).- с. 92-93.
 83. Kazımov T.H., Virtual Azərbaycan klaviaturasının yaradılması haqqında / Aslanov C.Y. // On line. - 2006. - N: 4. - s. 30-31.
 84. Кязимов Т.Г. Математическая модель оптимального расположения букв алфавита на клавиатуре компьютера / Алгулиев Р.М. // Телекоммуникации и информатизация образования. - 2006. - N: 4(35). - с. 95-101.
 85. Кязимов Т.Г. , Р.М. Математическая модель создания национальной клавиатуры / Алгулиев Р.М. // Телекоммуникации. - 2006. - N: 8. - с. 5-8.
 86. Кязимов Т.Г., Азербайджанская виртуальная клавиатура «Simurq» / Асланов Д.Ю. // Телекоммуникации и информатизация образования. - 2006. - N: 6. - с. 108-111.
 87. Кязимов Т.Г., Опыт создания корпоративной информационной системы "Учебный Центр" / Алгулиев Р.М. , Махмудова Ш.Д., Махмудова Р.Ш. // Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем. Материалы III Международной научно-практической конференции. - Н., 2005. - C. 87-89.
 88. Kazimov T.H., Corporate Information Systems "Educational Center" / Alguliyev R.M., Mahmudova R.S., Mahmudova S.J.// International Conference Educational Technology. ICTE'2005. - B., 2005. - P. 294-298.
 89. Кязимов Т.Г ,О создании корпоративной информационной системы «Учебный Центр» /Алгулиев Р.М.,Махмудова., Ш.Д.., Махмудова Р.Ш.// XVI Международная конференция "Применение новых технологий в образовании" . - Т., 2005. - с. 377-378.
 90. Kazımov T.H., Mənfəət vergisi dərəcəsinin müəyyən olunmasının bir riyazi modeli haqqında / Abdullayev S.H. // Bazar islahatları və milli iqtisadiyyatın inkişaf problemləri. Məqalələr toplusu.Bakı, Elm.2004.
 91. Kazımov , T.H. Azərbaycanın interaktiv xəritəsi üzərində avtomatlaşdırılmış informasiya-axtarış sistemi haqqında / Abdullayev S.H. , Bababəyov R.H.// "İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri" II Respublika elmi konfransının əsərləri. I Cild. - ., 2004. - s. 180-182.
 92. Кязимов Т.Г., Принципиальные аспекты проблемы компьютерных шрифтов и создания азербайджанской клавиатуры / Искендеров Р.Н.// Современные проблемы социально-экономического развития и информационных технологий. Сборник трудов (по итогам Международной научно-технической конференции). - Б., 2004. - с. 184-189.
 93. Кязимов Т.Г., Об одной математической модели оптимального расположения букв Азербайджанского алфавита на клавиатуре компьютера / Алгулиев Р.М. //Матер. Межд. науч.- тех. конф. «Инф. сис. и технологии». (ИСТ^2003). 22-25 апреля 2003, НГТУ, Новосибирск, Россия, материалы конф., т.1, стр. 93.
 94. Кязимов Т.Г., Об одной математической модели оптимального расположения букв Азербайджанского алфавита на клавиатуре компьютера / Алгулиев Р.М. // Сборник тезисов докладов по материалам 9-ой Международной научной конференции "/Теория и техника передачи, приема, обработки информации/". - Х., 2003. - с. 288-289.
 95. Кязимов Т.Г., Об одной математической модели оптимального расположения букв Азербайджанского алфавита на клавиатуре компьютера / Алгулиев Р.М. // Материалы III Международной научно-технической конференции «Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании» НИТНОЭ. Владикавказ, Россия, Том 2. - В., 2003. - C. 347-351.
 96. Кязимов Т.Г., О функциональных аналогах логических частей алгоритмов вычисления в программировании / Фаталиев Т.Х.// Труды II Республиканской научной конференции "Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий". Том 1.. - ., 2003. - с. 47-49.
 97. Кязимов Т.Г., О функциональных аналогах логических частей алгоритмов вычисления в программировании / Фаталиев Т.Х.// Тезисы докл. Респ. науч. конф.. - ., 2002. - C.
 98. Kazimov T.H., The method of optimal distribution of users work time on Intranet // Proceedings of Institute of Math. and Mech., Az-erb. National Acad. of Scien, vol. XIV (XXII), Baku, 2001 y.
 99. Кязимов Т.Г., Об одной детерминированной модели повышения эффективности функционирования Intranet / Алгулиев Р.М., Алиев А.И. // Труды XIV Международного симпозиума “Управление большими системами” CONTROL-2000. - Т., 2000. - с. 97-100.
 100. Kazimov T.H., On one boundary value problem for model equation of a mixed type // Proceedings of Institute of Math. and Mech., Az-erb. Acad. of sci., vol. X (XVIII) Baku, 1999 y.
 101. Kazimov T.H., On solution of one boundary value problem for Lavrentyev-Bitsadze equation//Trans. of Acad. of sci. of Azerb., ser. of phys.-tech. and math. sci., vol. XVIII, №3-4, Baku, 1998 y.
 102. Кязимов Т.Г., О решение одной задачи для неоднородного уравнения Лаврентьева-Бицадзе // Труды конференции посвященной 80-летию К.Т.Ахмедова (30-31 окт.1997г.) Бакинский Гос. Университет им. М.А.Расулзаде, Баку, 1998 г.
 103. Кязимов Т.Г., Об опыте создания автоматизированной системы "Профориентация" // Вопросы построения РАСУ - Азербайджан. - 1991. - N: ?. - с. 187-190.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 • Kazımov T.H. Genetik alqoritmlər / T.H. Kazımov , T.A. Bayramova . - Bakı : İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2015. - 113 s. - ISBN 978-9952-434-63-7
 • Kazımov T.H. Hansı kompüteri seçməli / Əliquliyev R.M., . - B. : "Elm", 2003. - 40 s. - ISBN ?.
 • Kazımov, T.H. Azərbaycan dili və virtual məkan / T.H. Kazımov . - B. : "İnformasiya Texnologiyaları", 2009. - 42 s. - ISBN 978-9952-434-16-3
 • Kazımov, T.H. Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınması / T.H.Kazımov , Ş.C.Mahmudova . - B. :İnformasiya texnologiyaları, 2010. - 116 s. - ISBN 978-9952-434-26-2
 • Kazımov T.H. Proqram mühəndisliyi / Bayramova T.A. -B: İnformasiya texnologiyaları, 2013, 188 səh.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. "Proqram mühəndisliyi" mövzusunda araşdırmalar aparılır
 2. [1]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Vikikitabda Tofiq Kazımov (alim) ilə əlaqəli kitablar var.