Tuşpa

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Qədim dövrlərdə Tuşpa işğalı altında olan ərazilər, Van qaya fonunda. 1915-ci ildə, Erməni Soyqırımından əvvəl, bura bu yerdə sıx məskunlaşmış Erməni vilayəti tərəfindən işğal edildi.
Müasir dövlətlər fonunda Urartu xəritəsində Tuşpa

Tuşpa (urart. ṭu-uš-pa, armen. Տոսպ, türk. Van Kalesi) — Qədim şəhər, Urartunun paytaxtı. Tuşpa Van sahilində mövcud olmuş qədim şəhərdir, müasir Van şəhərinin qərbində yerləşir. Tuşpa memarlığının əsas elementləri Urartu hökmüdarlarının iqamətgahı olduğu dövrlərdə yaradılmışdır. Çar II Rusanın dövründə Urartunun zəiflədi və Assuriyadan asılı vəziyyətə düşdü. Tuşpa, e.ə 6-cı əsrin əvvəllərində midiyalılar tərəfindən işğal olunub[1].

Araşdırma tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Urartunun ilk arxeoloqları XIX əsrin sonlarında Van qaya xəttini çəkdirdilər

Tuşba haqqında ilk araşdırmaları 19-cu əsrin əvvəllərində gənc Fransız alimi Eduard Sçultz etmişdir. Sçultz, Van gölünün sahilində Asuriya kraliçası Semiramisin iştirakı ilə şəhərin tikintisi və orta əsr alban tarixçisi Musa Kalanakatlının şəhər haqqında məlumatlarını öyrənmək üçün Fransız iş yoldaşları ilə Vana göndərildi[2]. Sçultz Tuşpa və Vanskaya abidələrinin, xüsusilə Assur mədəniyyətini abidələrinə aid olduğunu iddia edirdi. Sçultz tapdığı qaya yazılarının eskizlərini tərtib etdi və 1829-ci ildə kürdlər tərəfindən öldürülmnəsinə baxmayaraq, əsərləri 1840-cı ildə Fransaya gətirildi və nəşr olundu[3]. Van qayasının qərbində yerləşən Urartu kralı Arqiştinin xronikalarının XX əsrin əvvəlində (Birinci Dünya Müharibəsi dövründə) araşşdırılması nəticəsində məlum oldu ki, buy yazışmaların bir hissəsi zədələnmişdir. Van qayasının qərb hissəsində oyulmuş Urartu tarixinin əsas sənədlərindən biri, top mərmi ilə ağır şəkildə zədələnmişdi.

Sçultz tərəfindən köçürülən yazıların Assur dilində yazılmadığı məlum olduqdan sonra yeni bir fərziyyə, yazıların Erməni dilində olduğu iddiası ortaya çıxdı[4]. Bu fərziyyə də müvəffəqiyyətsiz idi və XIX əsrin sonlarında Tuşpa əvvəllər bilinməyən Urartu sivilizasiyasının şəhəri olduğu tarixi elmdə daha da inkişaf etmiş bir anlayış olmuşdur. 19-cu əsrin sonlarında, İngilis Muzeyinin kiçik ekspedisiyası və Almaniyadan olan ekspedisiyalar Tuşpda qazılmışdı. Bu ekspedisiyalar əsnasında edilən qiymətli tapıntılar, İngilis və Berlin Muzeyini bəzədi, dərc edilən nəticələrə görə Lehmann-Haupt əsərləri nəşr olundu[5].

1915-1916-cı illərdə, Rus İmperiyasının qoşunları tərəfindən işğal edildiyi dövrdə, Tuşpa qazıntıları Rus Akademikləri İ. A. Orbeli və N. Ya. Marrın rəhbərliyi altında Rusiya Arxeoloji Cəmiyyətinin arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu ekspedisiya Sarduri II-nin tarixini qazanmaq və Urartunun tarixini öyrənmək üçün şimal-şərq yamacının nişanlarına köçürülən mühüm sənəddir[6].

1916-cı ildə Van Rusiya Arxeoloji Cəmiyyətinin qazıntıları Marr və Orbeli rəhbərliyi altında Rusiya İmperiyasının müntəzəm ordusunun iştirakı ilə.
1915 excavations at Tushpa.jpg
Sarduri annals 1915.jpg
Sarduri annals found 1915.jpg
Vanın şimal-şərq yamacında qazıntılar. Rusiya İmperiyasının ordusunun əsgərlərinin iştirakı ilə. Sarduri II salnamələri Sarduri II çəkmək üçün işləyirlər.

Rus Arxeoloji Cəmiyyətinin ekspedisiyası Tuşpa şəhərində geniş miqyaslı qazıntılar aparmamışdır. Kiçik kəşfiyyat işləri 1948-ci ildə İngilis ekspedisiyası tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu vaxt, Tuşpa qəsri qanunsuz qaçaq qazıntılar nəticəsində pis ziyan gördü[7]. Uzun müddətdir ki, elm adamları Tuşpadan Rusaxiniliyə olan paytaxtı 735-ci ildə Tiqlatxpalasar III kampaniyası dövründə Aşşur ordusunun törətdikləri məhv nəticəsində Rusiyaya köçürüldüyünü qəbul etdilər. Lakin Qərb Azərbaycandakı Urartu qalalarının qazıntıları aparıldıqdan sonra yeni Urartu çivi sənədləri aşkar edildikdən sonra, paytaxtın Rusaxiniliyə köçürülməsi daha sonra baş verdi və II Rusa bunu həyata keçirdi[8].

Dünyanın ən ciddi elmi dairələrində ən güclü urartoloq kimi qəbul edilən, amma məhz erməni "elmi dairələri" tərəfindən bir çox hallarda aldadılmış və bu səbəbdən də ciddi yanlışlıqlara yol vermiş akademik B.Piotrovskinin qənaətlərinə görə:

"...Uruatri adına ilk dəfə eramızdan əvvəlki XIII əsrin əvvəllərində, Assuriya çarı I Salmanasarın yürüşlərinə dair salnamələrdə rast gəlinir. Eramızdan əvvəlki XIII-XII əsrlərə dair kitabələrdə Uruatri kəlməsinə nadir hallarda təsadüf olunsa da, hər halda əldə olunan məlumatlara əsasən bu dövlətin Assuriya çarlığının şimalında, Van gölü hövzəsində olduğunu söyləmək mümkündür. Assuriya ilə Urartunu bir-birindən assuriyalıların Nairi dənizi adlandırdığı Van gölünün cənubundakı Nairi dövləti ayırırmış..."[9][10]

Bütün dünya tarixçiləri gözəl bilirlər ki, Urartunun bugünkü ermənilərə dəxli yoxdur.[11]

Şəhərin tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Yaradılma dövrü[redaktə | əsas redaktə]

Tuşpanın Urartu mərkəzlərindən birinə çevrilməsi, çar I Sarduri hökmranlığına formalaşması zamanı gəldi[12]. Sarduri yazılarına aid olan daşlar, Van qayanın qərb hissəsində tapıldı. Urartu dövlət sistemi qonşu Assuriya ilə müntəzəm münaqişələr şəraitində formalaşdı və Urartunun ordusu ölkənin mərkəzi hissəsində Assuriyalıların basqınlarına qarşı çıxmaq üçün kifayət qədər güclü deyildi: Əvvəlki illər Vanın yaxınlığında Urartu qalalarının əksəriyyəti Assuriyalılar tərəfindən məhv edildi. Tədricən, getdikcə yüksək keyfiyyətli dəmir alətlərinin köməyi ilə Urartular öz istehkamlarını qurma texnologiyasını yaxşılaşdırdılar və Erməni dağlarında qalalar şəbəkəsi qurdular, Urartunun mərkəzi hissəsində urartulular asuriyalıların mədəniyyətini asan keçməsinə mane oldu. Bundan sonra, Urartu hökmdarları iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək və ölkənin ətraf tənzimlənməsini artırmaq imkanı əldə etdi.

Tuşpanın Urartu dövlətinin mərkəzinin seçilməsi aşağıdakı səbəblərdən ibarət idi: birincisi, gölün Van Gölü sahilində olması cazibədardır; çünki göl qışda temperatur -40 °C-ə qədər düşə bilən erməni yaylasının qış şəraitində qısamüddətli qitəni yumşaldır[13], ikincisi, göl sahilindəki qaya təbii istehkam kimi xidmət edirdi, üçüncüsü isə Van qaya ilə Tuşpa dini mərkəz olan Tanrı Şivininin (günəş tanrısı) dini ilə bağlı idi[14].

Çiçəkləmə dövrü[redaktə | əsas redaktə]

Tuşpada Urartu bürünc məmulatlardakı bina parçaları, Britaniya Muzeyi

İspuinin hökmranlığından bəri Tuşpa Urartunun paytaxtı olmuşdur[15]. O cümlədən; Urartu hökmdarları adları "Tuşpa şəhərinin hökmdarı olan Bain ölkəsinin qüdrətli kralı" ifadəsini müntəzəm olaraq istifadə edir. Tuşpa şəhərində İspuininin və oğlu Menuanın böyük binası var. İspuini tərəfindən həyata keçirilən dini islahatlar, Urartu tanrısı Haldi də daxil olmaqla Van qaya üzərində Urartu tanrılarının məbədlərinin tikilməsinə kömək edir. Van qayalarda tənzimləmə var: içərisində oyma otaqlar var. Ehtimal edilir ki, bu otaqlar hökmdar otağıdır. Qayaların müxtəlif səviyyələri arasında pilləkənlər qurulur. Qaya daşıma daha asan olduğu yerlərdə qala divarları tikilir, ön qapılar təchiz edilir. Van qaya üzərində olan binalar bir neçə səviyyədə tikilmişdir, xarici divarlar və qaya içində oyulmuş, qırmızı və mavi rənglərin üstünlüyü ilə parlaq rənglərlə boyanmışdır[16]. Erməni tarixçisu Movses Xorenatsi qeyd edib ki[15], hökmdar Menuanın dövründə onun tərəfindən tikilmiş üç mərtəbədə görkəmli binaları xatırladır[17].

Bundan əlavə, Tuşpanı ətraf ərazilərini sulamaq üçün kifayət qədər təzə su ilə təmin etmək üçün; Menua yetmiş kilometrlik su kanalını qurub[18]. Van gölünün suyu duzlu və suyun suvarılması üçün yararsızdır. Xoşab çayı boyunca asma su körpüsü ilə 15 metr yüksəklikdəki daşıma yerləri olan bu möhtəşəm tikinti bu günə qədər, 2500 ildir ki, müasir şəhərin şimal ərazilərinə təzə su təmin edir. Müasir dövrdə kanalın yenidən qurulması 1950-ci ildə, su xətlərinin fərdi divarları dəmir-beton konstruksiyaları ilə gücləndirildikdən sonra həyata keçirilmişdir. Kanaldakı su təchizatı ilin dövrünə bağlıdır və saniyədə 2 kubmetrdən suya qədər dəyişir. Alimlər hesab edirlər ki, bu kanalın xüsusiyyətləri müasir hidravlik strukturlardan daha aşağı deyil[19]. Urartunun dağılmasından bir neçə əsr sonra, kanalın və digər binaların tikintisi əfsanəvi Semiramisə (Şamiram) təsvir edilib və Menua unudulub. Tarixçilər hesab edirlər ki, Semiramisin Menua ilə bərabər qaydada qalması və "Menua" kanalını "Şamiramın dövrünə", daha sonra sadəcə "Şamiram kanalına" çevirmişdi, baxmayaraq ki kanalın əsl qurucusu Menuadır[15].

Kanal Menua (Kanal Şamiram)
XIX əsrin Avropa arxeoloqlarının bir eskizidir.
Urartian Menua canal.jpg
Yazılı daşların birinin tərcüməsi:

Tanrıların gücü İspuini oğlu Haldi Menua, bu kanalı təşkil etdi. Menua kanalı onun adınadır. Allahın böyüklüyünə görə, Haldi Menua, qüdrətli, böyük hökmdar, ölkənin hökmdarı, Tuşpa şəhərinin hökmdarıdır. Menua deyir:
Kim bu işarəni məhv edəcək, onu bu işi yerinə yetirməsinə məcbur edəcəm. Bəlkədə həmin adam deyəcəkdir: Mən bu kanala pulunu xərclədim, Haldi, Teişeba, Şivini və bütün tanrılar günəşdə məhv olsun[20].

Bu hökmdarlar I Arqisti və II Sarduri Urartu zirvəsinə çatır: Tuşpa ərazisindən nəzarət edilən ərazilər kəskin şəkildə artır və bu əsasən ölkənin digər bölgələrində iqtisadiyyatın və dövlət quruluşunun yaxşılaşdırılmasının təşkili ilə bağlıdır[15]. Hər iksi I Arqisti və II Sarduri, müxtəlif tərəflərdən, tarixlərini - bu günə qədər iki ən böyük Urartu çivi sənədlərini, Vanın qayalarında oymuşdular[21].

II Sardurinin məğlubiyyəti[redaktə | əsas redaktə]

II Sardurinin dövründə Assuriya ilə Urartu arasındakı hakimiyyət balansı yenidən dəyişdi. 735-ci ildə. e.ə əsr müharibəsi və Fərat çayının qərb sahilindəki Urartu ordusu arasında həlledici döyüş baş verdi. Assuriyalılar Urartu ordusunu məğlub etdi və çox sayda məhbus, müxtəlif zinət əşyaları ələ keçirdi. Urartu ordusuna əmr edən II Sarduri döyüş sahəsindən Tuşpuya qaçdı. Aşşur padşahı və əsir ordusunun baş komandiri olan IIII Tiqlatpalasar Urartuya dərin hərbi kampaniyanı davam etdirdi. Assuriyalı deyir:

II Sarduri Turuşpa şəhərinə qaçdı. Ancaq biz onunla böyük qırğını bağladıq. Onun əsas məqsədi şəhərin qala qapısında keçmək və şəhəri mühasirəyə almaq idi. Mən Urartuya yuxarıdan aşağıya doğru 60 addım qələbə ilə getdim və rəqiblə qarşılaşmadım. Nal dağının ətəyində yerləşən Ullub və Habhu ölkələri bütövlükdə fəth etdim və onlar da Assuriya sərhədlərinə daxil olmuşdur[22].

Assuriya tərəfindən böyük bir məğlubiyyət Urartuda üsyan tələb etdi. Tuşpa mərkəzinin hakimiyyətinə qarşı üsyan edildi. Dövlətin həyatında Urartu düşdü. Tuşpa məhəlləsi, ehtimal ki, şəhər dairələri də daxil olmaqla, Assur ordusundan alınmış, lakin qalası özünə qalmışdı[15].

735-675 ildə Tuşpa[redaktə | əsas redaktə]

I Rusa və II Arquşti hökmdarların dövründə Tuşpa Urartu dövlətinin möhkəm bir paytaxtı olaraq qalmağa davam etdi. II Sarduri məğlub edildikdən sonra Urartu və Aşuriya arasında hərbi qarşıdurma Aşşur ordusunun lehinə inkişaf etməyə davam etdi. 714-ci ildə. Aşşur hökmdarı II Sarqon , Urartunun cənubundakı Ulhu və Musasir şəhərlərini ələ keçirdi. I Rusanın ordusu ciddi bir məğlubiyyətə uğradı. Urmu ordusunun Ulhu bölgəsində qırıldığına görə, II Sarqon Van gölünə qədər ölkəyə dərinləşməyə qadir idi, lakin Urartun paytaxtı bölgəsində olan istehkamlarla bağlı kəşfiyyat hesabatlarını təhlil edərək Tuşpaya yaxınlaşmağa cəsarət etmədi[23].

Növbəti dəfə Urartu hökmdarı II Arquşi, Assuriya ilə qarşıdurmanın qarşısını aldı və Urartunun maraqlarını şərqə doğru Aşşurluların maraqları ilə kəsilən cənub, cənub-şərqdən Urartu invaziv kampaniyalarına istiqamətləndirdi[8].

Paytaxt Rusaxiniliyə köçürülür[redaktə | əsas redaktə]

685-ci ildə Urartu taxtına sərmayə yatırmağı diqqət göstərən II Rusa qatıldı. II Rusa Teişebaini daxil olmaqla 10-dan çox yeni Urartu şəhəri inşa etmişdir. II Rusanın dövrünə qədər Van qaya tamamilə qurulmuşdur, Rusiyanın dövründən bəri yeni tikililər tikilməmişdi[8], II Rusa paytaxtı Tuşpadan yeni qüvvətli Rusaxinili qalasına bir neçə kilometr məsafədə Tuşpa şərqində yerləşən qalaya köçürmüşdü[24]. Paytaxt Rusaxiniliyə köçürülməsindən sonra Tuşpa qala və şəhər məskunlaşması olaraq qalmağa davam etdi.

Urartu dövründən sonra[redaktə | əsas redaktə]

I Xerxesin Van kağızı ilə yazısı

Van qaya üzərində olan qala, ehtimal ki, VI əsrin əvvəllərində Medes tərəfindən ələ keçirilmiş və məhv edilmişdir. Urartu dağıldıqdan sonra Van qaya, ehtimal ki, Açaemenidlər tərəfindən istifadə olundu (Van qayanın qala kimi istifadə edildiyi), sonra da ermənilər və Osmanlı imperiyası tərəfindən Kral Xerxesin çivi yazısı, Van Cliffin cənub yamacında saxlanılıb. Bu dövrdə boşluqları, məscidi, məktəbi və kazarması olan qala divarları tikilmiş, alt mağaralarda olan kral qəbirlərindən isə həbsxanada istifadə edilmişdir. Qala son dəfə Birinci Dünya müharibəsi döyüşündə, top atəşi nəticəsində ciddi ziyan gördü. Zirvənin üstündə bir çox yerlərdə Osmanlı İmperatorunun daha yeni bir kərpic örgüsü saxlandı, baxmayaraq ki, bu dövrün əksəriyyətində strukturlar dağıldı[16]. Urartu dağıldıqdan sonra "Tuşpa" sözü Van gölü ilə əlaqəli bölgənin erməni adında "Tosp" (Tospa dənizi), Yunanca tərcüməsində "Topit" adlanır. Yunanıstanın bəzi qədim yazarlar XIX əsrin sonunda - XX əsrin əvvəllərində Assuriya və Urartu çivi yazılarını oxuya bildilər, sonra da unutdular[25].

Şəhərin təşkilatı[redaktə | əsas redaktə]

Şəhərin əsas yerləri - Van qalası, Urartu padşahlarının qalası və iqamətgahı idi. Ətrafındakı digər qeyri-qorunan şəhər binalarının daşları daha sonra ətrafdakı sakinlər tərəfindən tikinti materialları kimi istifadə olunurdu. Tuşpa yaxınlığında krallıqda üzüm bağları var idi. Şəhərin zirvəsində Tuşpa çiçəklənən bir şəhər idi. Urartulular tərəfindən qoyulan su kanalları Van gölünün sahillərini bu sahədə daha çox intensiv halda suladılar. Bağçılıq ənənələri yalnız 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər göl sahillərində qorunub saxlanılmışdır[26]. Qədim dünyada şərabçılığı ilə məşhur olan Urartu, müntəzəm olaraq şərab məqsədilə çox sayda üzüm yetişdirmişdir. Daha sonra şərab digər ölkələrə satıldı və dini mərasimlərdə də istifadə edildi[27].

Van qayanın qərbində, I Sarduri dövründə, hələ də böyük bir daş inşa edilmişdir. Van qayada körpüdə var idi. Körpü 47 m uzunluğunda, 13 m genişlikdə və Van gölünün səviyyəsindən 4 m məsafədə idi. Hal-hazırda gölün su səviyyəsi Urartu dövründən bu yana əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi və Van qaya artıq Vanq ətrafındadır, belə ki, "Sarduri sahili" sahildən 4 km məsafədədir[28].

Tuşpa yaxınlığında, Vandan təxminən 10 kilometr uzaqda, Menua hökümdar tərəfindən tikilmiş monumental duvarın Urartu qalaları var idi[29].

Van qaya[redaktə | əsas redaktə]

Van qayanın uzunluğu 1800 m, eni 60 m, hündürlüyü 80 m təbii bir dik yüksəlişdir, beləliklə Urarta tərəfindən qala təşkil etmək üçün təsadüfən istifadə edilmədi[30]. Qaya qərbdən şərqə qədər uzanır, Urartu dövründə qərb ekstremi gölün sahilinə birbaşa gəlib. Urartular, qaya üzərində yaxşı qala təchiz etdi.

Van qaya növləri
Van kalesi.jpg
Van from Van Kalesi.jpg
Van gölü tərəfində Van qaya görünüşü. Qaya hissəsinin qərb hissəsi mərkəzdən daha aşağı olduğu üçün qərb tərəfində güclü qala qülləsi tikilmişdir. Qüllənin sol tərəfində qalanın əsas qapısı idi. Van gölünün ortasından.
Van gölünün görünüşü
Bu nöqtədən gölün mənzillərindən çıxdıqları zaman Urartu kralları tərəfindən görüldü. Aşağıdakı soldan axan dərə - gölə axan Menua kanalının istifadəyə verilmiş sularıdır.

Van qaya üzərində qalada bir neçə qapı tikilmişdir: qala daxil edə biləcək əsas qapısı (Hökmdar I Arqattinin dövrü olan "Horkyurk"), şimal-qərb tərəfində, bir neçə digər kiçik qapılar yerləşir. Daşın müxtəlif hissələri yalnız ayaq yürüşləri üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bir sıra dik piləkənləri mövcud idi. Bu bir neçə kiçik qapıda mühasirə şəraitində qoşunlardan qaçmaq üçün istifadə edilirdi. Qalanın şərq tərəfindəki II Sardurinin ilkin dövrünə aid olan qapı şərti olaraq "Təbriz" adlanır.

Vanın cənub divarının elementləri
Tushpa South Gate.jpg
Tushpa Stairs02.jpg
Tushpa Stairs01.jpg
Cənub qapısı Cənub qapı nərdivanı Hökmdar otağına əsas pilləkən
Cənub darvazasının üstündə, Osmanlı dövründə baş verən bir çox qeyd var. Məsələn: Van qaya Urartu sonrası dövrdə birincilikə qədər qala kimi istifadə edilmişdir.

II Sarduri salnaməsinin yerləşdiyi yer də böyük mərasim qurbanları üçün istifadə edildi. Məsələn, yüksək Urartiya tanrısı Haldi üçün ən böyük qurban həcmi 17 buğa və 34 qoyun idi, beləliklə də çuxura qurbanlıq qan üçün drenaj ilə təchiz olunmuşdu. XX əsrin 60-80-ci illərində, Van qayığı ziyarətçilərə açıq olduqda, turistlər tez-tez turistlər kimi bu yamaclardan aşağı düşdülər və bu cür hərəkətlər xoşbəxtlik gətirəcək yerli inamla idarə olundu[31].

Van qaya növləri
Tushpa09.jpg
Tushpa12.jpg
Van qalasının cənub yamacının yeri
Solda mağaralara daxil olan "Neft-quyu" - qaya üzərində oyulmuş, ehtimal ki, hökmdar ehtiyacları üçündür. Sağ tərəfdə Urartu qalasının qoruyucu qüllələrindən birinin qalıqları vardır.
Şərq ("Təbriz") qapıları
yaxınlığında Van qaya şimal yamacında yerləşir. Bu 1916-cı ildə Rusiya Arxeoloji Cəmiyyətinin arxeoloji qazıntıları nəticəsində aşkar edilmişdir.

Van qaya mağaraları[redaktə | əsas redaktə]

Van qayığını təchiz etmək üçün, Urartu raketləri, içərisində müxtəlif məqsədlər üçün Eduard Sçultz tərəfindən tapıldı. Sonralar binalarda yarandı. Bu binalar adətən "Van mağaraları" adlanır, baxmayaraq ki, bunlar süni mənşəlidirlər. Bütün mağaraların tam məqsədi məlum deyil, ancaq qaya altındakı otaqlar hökmdar qəbirləri üçün istifadə edildiyi dəqiq şəkildə müəyyən edilmişdir. Aşağı mağaraların ən uzağında bir kolumbarium var idi - kremasiyadan sonra qalan küllər ilə dəfn mərasimləri yerləşdirmək üçün 78 çuxurlu bir otaq. Van gölünün cənub yamacının yuxarı "mağaraları" - yüksək tavanlı geniş otaqlar - saray xarakteri daşıyır və divarlardakı rəsm izlərini qoruyur. Alimlər Tuşpa şəhərindəki tikintiyi izah edən Movses Xorenatsinin mesajına cavab verən peyğəmbərlik otaqlarını[15], hesab edirlər ki, folklilərin ənənəsinə riayət etmələrinə baxmayaraq, "hündürlüyü müxtəlif saraylarda, məzar yerləri olan xəzinələr oyulmuşdur" Semiramid tərəfindən inşa olunmuşdur[2].

Çarların otaqları[redaktə | əsas redaktə]

Vans qayasına oyulmuş otaqların tənzimlənməsi
Tushpa08.jpg
Urartu Architecture 1.jpg
TushpaMain01.jpg
Çar otağına giriş (ədəbiyyatda, həmçinin "Qorxu mağaraları" və ya "Arqtıtı otaqları") Hökmdar binalarının sxemi (Rusiya Arxeoloji Cəmiyyətinin sxemi, 1916) Qaya üzərində oyma
(Rus Arxeoloji Cəmiyyəti, 1916-cı ilin fotoşəkili)

Tuşpanın mövcud vəziyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Hazırda Tuşpa abidələri kürd separatçılarının fəaliyyəti davam edən Türkiyənin siyasi cəhətdən qeyri-sabit bölgəsindədir. Bu baxımdan bölgədə Türk ordusunun bir sıra daimi güclü nöqtələri var. Onlardan biri uzun müddət Van qaya üzərində yerləşdirilib. Hal-hazırda bu güclü zirvənin qərb hissəsi, qaya və yaxınlıqdakı ərazilər muzey üçün ayrılır. Ancaq əslində turistlərin heykəli ziyarət etmək üçün heç bir şərait yoxdur, abidə qorunmur, Urartu yazılarının qalıqları mütəmadi olaraq vandalizmə məruz qalır. Yalnız Urartu yazıları və barelyeflər Van muzeyində var.[32]

Van qaya müasir dövləti
Tushpa06.jpg
Tushpa11.jpg
Çarın quruluşu, Kürdüstan müstəqilliyini dəstəkləyən yazılarla boyanmışdı. II Sardurinin zədələnmiş parçası.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Пиотровский: Ванское царство, 116
 2. 1 2 ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ / Саркисян Г. Х.. — Ереван: «Айастан», 1990. — 291 с. — ISBN 5-540-01084-1
 3. " Mémoire sur le lac de Van et ses environs
  Шульц, Фридрих Эдуард
  "
 4. " Über die Keilinschriften von Armenien
  Mordtmann A. D.
  "
 5. Lehmann-Haupt C.F. Armenien, einst und jetzt. — Berlin: B. Behr, 1910—1931.
 6. Марр Н. Я., Орбели И. А. Археологическая экспедиция 1916 года в Ван. — Петроград, 1922.
 7. Oktay Belli. Van, The Capital of Urartu, Eastern Anatolia. — Istambul: Net Yaginlar A.Ş., 1989. — С. 51. — ISBN 975-479-093-0.
 8. 1 2 3 Zimansky P. An Urartian Ozymandias // The Biblical Archaeologist. — The American Schools of Oriental Research, 1995. — Т. 58, № 2. — С. 94—100.
 9. Piotrovskiy B.B. "Urartu- drevneyşeye qosudarstvo Zakavkazyə". Leninqrad-1939. str.-10
 10. "Tuşpa - Van - biriyilik.com". 2011-12-03 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-01-25.
 11. rbedrosian.com/Classic/kvan1.htm
 12. Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту) / Орбели И. А. — Москва: Издательство Восточной литературы, 1959. — С. 59. — 286 с. — 3500 экз.
 13. Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту) / Орбели И. А. — Москва: Издательство Восточной литературы, 1959. — С. 132. — 286 с. — 3500 экз.
 14. Меликишвили Г.А. Наири-Урарту. — Тбилиси: Издательство Академии Наук Грузинской ССР, 1954. — 446 с. — 1000 экз.
 15. 1 2 3 4 5 6 Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту) / Орбели И. А. — Москва: Издательство Восточной литературы, 1959. — 286 с. — 3500 экз.
 16. 1 2 Oktay Belli. Van, The Capital of Urartu, Eastern Anatolia. — Istambul: Net Yaginlar A.Ş., 1989. — С. 50. — ISBN 975-479-093-0.
 17. Piotrovsky B. B. Van Krallığı (Urartu) / Orbeli IA - Moskva: Şərq ədəbiyyatı nəşriyyatı, 1959. - P. 63-65, 204. - 286 p. - 3500 nüsxə.
 18. Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту) / Орбели И. А. — Москва: Издательство Восточной литературы, 1959. — С. 138. — 286 с. — 3500 экз.
 19. Gunther Garbrecht. The Water Supply System at Tuspa (Urartu) // World Archaeology. — 1980. — Т. 11, № 3.
 20. Перевод Г. А. Меликишвили из книги: Перевод Г. А. Меликишвили из книги: Меликишвили Г. А. Урартские клинообразные надписи. — Москва: Издательство АН СССР, 1960.
 21. Меликишвили Г.А. Урартские клинообразные надписи // Вестник древней истории. — Москва, 1953 — 1954. — № 1 — 4, 1953; 1, 1954.
 22. Компиляция Б. Б. Пиотровского на основании перевода С. М. Бациевой с немецкого подстрочника ("Rost P. ", Die Keilschrifttexte Tiglat-Pilesers III, Leipzig, 1893).
 23. Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту) / Орбели И. А. — Москва: Издательство Восточной литературы, 1959. — С. 106. — 286 с. — 3500 экз.
 24. Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту) / Орбели И. А. — Москва: Издательство Восточной литературы, 1959. — С. 92. — 286 с. — 3500 экз.
 25. Страбон. География XI 14, 8; XVI 1, 21; Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту) / Орбели И. А. — Москва: Издательство Восточной литературы, 1959. — С. 33. — 286 с. — 3500 экз.
 26. Матвеев С. Н. Турция (Азиатская часть — Анатолия). Физико-географическое описание. — М. — Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1946.
 27. Пиотровский Б.Б., Джанполадян Л.М. Виноделие в Урарту // Виноделие и виноградарство в СССР. — 1956. — № 1.
 28. Oktay Belli. Van, The Capital of Urartu, Eastern Anatolia. — Istambul: Net Yaginlar A.Ş., 1989. — С. 30. — ISBN 975-479-093-0.
 29. Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту) / Орбели И. А. — Москва: Издательство Восточной литературы, 1959. — С. 63. — 286 с. — 3500 экз.
 30. [Oktay Belli. Van, The Capital of Urartu, Eastern Anatolia. — Istambul: Net Yaginlar A.Ş., 1989. — С. 45. — ISBN 975-479-093-0.]
 31. Oktay Belli. Van, The Capital of Urartu, Eastern Anatolia. — Istambul: Net Yaginlar A.Ş., 1989. — С. 48. — ISBN 975-479-093-0.
 32. Турция. Окно в мир. — М.: Эком-Пресс, 1997. — ISBN 5-7759-0025-1

Ədəbiyyat[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Urartuların Naxçıvana yürüşləri
Qafqaz Albaniyası tarixində erməni saxtakarlığı