Vaqif Abdullayev (riyaziyyatçı)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Vaqif Abdullayev
Vaqif Maarif oğlu Abdullayev
Vaqif Abdullayev (riyaziyyatçı).jpg
Doğum tarixi 18 avqust 1973 (1973-08-18) (46 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan SSR, Lerik rayonu, Şinəband kəndi
Vətəndaşlığı Azərbaycanlı
Milliyyəti Azərbaycanlı
Elm sahəsi Riyaziyyat
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat elmlər doktoru
Elmi adı Professor
İş yeri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti

Vaqif Maarif oğlu Abdullayev (Şablon:18 avqust 1973-cü il) — Riyaziyyat elmlər doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti-nin "Ümumi və tətbiqi riyaziyyat" kafedrasının professoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda 3.1 saylı "Determinik sistemlərdə qərar qəbuletmənin ədədi üsullаrı" laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Vaqif Maarif oğlu Abdullayev 1973-ci il 18 avqustda Lerik rayonunun Şinəband kəndində anadan olmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi riyaziyyat və Kibernetika” fakültəsini bitirmişdir.

Əmək və elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərlərin sayı[redaktə | əsas redaktə]

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 125
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 55
 • Respublikada çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 39
 • Konfrans məruzələri və tezislər sayı: 31
 • Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:-

Əsas elmi nailiyyətlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. Çoxnöqtəli ayrılmamış şərtlərlə verilmiş adi diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunan məsələlərin ədədi həll üsulunu (sürüşdürmə üsulunu) təklif etmişdir;
 2. Çoxnöqtəli yüklənmiş adi diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunan Koşi və ayrılmamış şərtlərlə verilmiş sərhəd məsələlərin ədədi həll üsullarını təklif etmişdir;
 3. Çoxnöqtəli ayrılmamış nöqtəvi və inteqral şərtlərlə verilmiş adi və yüklənmiş diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunan məsələlərin ədədi həll üsulunu (bükülmə üsulunu) təklif etmişdir;
 4. Müşahidələr əsasında toplanmış və paylanmış parametrli sistemlərin əks əlaqə ilə idarə olunması məsələlərini tədqiq etmiş, onların ədədi həlli üçün düsturlar almış və həlli üçün yanaşma təklif etmişdir;
 5. Çoxnöqtəli ayrılmamış nöqtəvi və inteqral şərtlərlə verilmiş adi və yüklənmiş diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunan proseslər üçün optimal idarəetmə məsələlərə baxmış, zəruri şərtlər almış və ədədi həll alqoritmini təklif etmişdir;
 6. Qeyri-lokal nöqtəvi və inteqral şərtlərlə verilmiş yüklənmiş adi və xüsusi törəməli tənliklərə nəzərən sərhəd məsələlərin ədədi həlli üçün yanaşma vermişdir;
 7. Qeyri-lokal şərtlərlə verilmiş yüklənmiş adi və xüsusi törəməli tənliklərə nəzərən tərs məsələlərin ədədi həlli üçün yanaşma vermişdir;
 8. Qeyri-lokal şərtlərlə verilmiş paylanmış parametrli sistemlərdə optimal idarəetmə məsələlərini tədqiq etmiş, zəruri şərtlər almış və məsələlərin ədədi həll alqoritmlərini vermişdir.
 9. Qeyri-lokal şərtlərlə verilmiş yüklənmiş adi və xüsusi törəməli tənliklərə nəzərən tərs məsələlərin ədədi həlli üçün üsul vermişdir.

Əsas elmi əsərlərinin adları[redaktə | əsas redaktə]

 1.   Approach to the Numerical Solution of Optimal Control Problems for Loaded Differential Equations with Nonlocal Conditions  // "Comput. Math. Math. Phys.", 2019. Vol.59, №.5, pp.696-707.
 2. Numerical Method for Solving the Parametric Identification Problemfor Loaded Differential Equations // "Bull. Iran. Math. Soc.", 2019, Vol. 45, Issue 6, pp/1725-1742.
 3. О связи задач управления с обратной связью с нагруженными дифференциальными уравнениями //  "Доклады Адыгской (Черкесской) Межд. Академии Наук", 2019, Т. 19, №1, с. 7–15.
 4. Numerical Solution of the Problem of Determining the Number and Locations of State Observation Points in Feedback Control of a Heating Process // "Comput. Math. Math. Phys.". 2018. Vol.58, №.1, pp.78-89.
 5. Numerical solution to optimal control problems with multipoint and integral conditions // "PROCEEDINGS of the Institute of Mathematics and Mechanics", 2018, Vol. 44, No.2, pp.171-186.
 6. Optimization of the placements of observation points in one problem of control of heating process // "IFAC Journal of Systems and Control, special issues (IFAC-PapersOnLine proceedings series)", 2018,  Vol. 51, No. 30, pp. 245–250.
 7. Synthesis of the control of the temperature maintaining process in a heat supply problem // "DEStech Transactions on Computer Science and Engineering (2018 IX Iternational Conference on Optimization and Applications (OPTIMA 2018) (Supplementary volume) )", 2018. pp.91-102.
 8. Optimizing placement of the control points at synthesis of the heating process control // "Autom. Remote Control", 2017, V.78, No.9, pp.1585–1599.
 9. Optimization of loading places and of reaction functions on loadings for stationary systems // "Comput. Math. Math. Phys.", 2017, Vol.57, №.4, pp.634-644.
 10. The problem of identification of the functions of reaction on loadings for stationary systems // "Cybernetics and System Analysis", 2017, Vol.53, №.3, pp.417-428.
 11. Finite Difference Methods  for Solving  Loaded Parabolic Equations // "Comput. Math. Math. Phys.", 2016, Vol.56, №.1, pp.93-105.
 12. Solution to a class of inverse problems for system of loaded ODEs with integral conditions// "Journal of Inverse and Ill-Posed Problems", 2015, Vol.24, №.5, pp.543-558.    
 13. An Approach to Numerical Solution to a Class of Loaded Non-local Problems // "Comput. Math. Math. Phys.", 2014, Vol.54, №7, pp.1096–1109.  
 14. Numerical approach to parametric identification of dynamic systems // "Journal of Automation and Information Sciences", 2014, Vol.46, №3, pp.1-14.  
 15. On Numerical Solution to Loaded Systems of Ordinary Differential Equations with Non-separated Multipoint and Integral Conditions // "Numerical Analysis and Applications", 2014, Vol.17, №1, pp.1–16.
 16. On the Solution of Boundary Value Problems with Nonseparated Multipoint and Integral Conditions // "Differential Equations", 2013, Vol.49, №9, pp.1114–1125.  
 17. Solution to optimal control problems involving non-separated multipoint and integral conditions // "Journal of Automation and Information Sciences", 2013, Vol.45, № 3, pp.34–52.
 18. On the Numerical Solution of Optimal Control Problems with Nonseparated Multipoint and Integral Conditions // "Zh.Vychisl.Mat.Mat.Fiz.", 2012, Vol.52, № 12, pp.2163-2177.
 19. Numerical solution to some inverse nonlocal boundary-value problems // "TRANSACTIONS of the NASA", 2013, Vol.33, №1, pp.105-114.
 20. К решению обратных задач относительно нагруженных уравнений с нелокальными условиями // "Доклады Адыгской (Черкесской) Международной Академии Наук", 2012, Т.4, №3, с.6–14.
 21. Solution of differential equations with nonseparated multipoint and integral conditions // "Sib.Zh.Ind.Mat.", 2012, Vol.15, №3, pp.3–15.
 22. On an Approach to Designing Control of the Distributed-Parameter Processes // "Autom. Remote Control", 2012, Vol.73, No.2, pp.1443–1455.
 23. On Regulation Problem for Heating Process // "Journal of Automation and Information Sciences" 2011, Vol.44, №3, pp.32–44.
 24. Numerical Solution of Problems of Optimal Control of the Loaded Concentrated Systems // "Comput. Math. Math. Phys.", 2006, Vol.46, №9, pp.1487-1502
 25. Numerical Solution of Optimal Control Problems with Nonseparated Conditions on Phase State // "Applied and Comp.Math.", 2005, Vol.4, No.2, pp.165-177.
 26. On the Numerical Solution of Loaded Systems of Ordinary Differential Equations // "Comput. Math. Math. Phys.", 2004, Vol. 44, No.9, pp.1585–1595.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

2005-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində dərs deyir. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin "Ümumi və Tətbiqi riyaziyyat" kafedrasının professorudur.

Digər fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

 •  2005-ci ildə (Project № BBP-06-layihə rəhbəri) - Azərbaycan Milli Elm Fondu və ABŞ Mülki Tədqiqatların İnkişaf Fondu tərəfindən BƏP çərçivəsində "Yeraltı hidrodinamika proseslərində optimal idarəetmə və identifikasiya məsələlərinin həlli üçün riyazi və proqram təminatının yaradılması" mövzusunda qrant layihəsi;
 • 2006-cı ildə(INTAS Project № 06-1000017-8909- layihənin məsul icraçısı) - Avropa Birliyinin İNTAS Cənubi-Qafqaz Respublikaları ilə Əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində "Paylanmış sistemlərdə tərs və optimallaşdırma məsələlərinin ədədi həlli üçün vahid yanaşmanın və proqram təminatının işlənməsi" mövzusunda qrant layihəsi; 
 • 2010-cu ildə (Qrant № EIF-2010-1(1)-40/11- layihə rəhbəri) - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən maliyyələş-dirilən "Mürəkkəb sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi, optimallaşdırılması məsələlərinin ədədi həll üsullarının, proqram təminatının işlənməsi və tətbiqi" mövzusunda qrant layihəsi.

Kitablar[redaktə | əsas redaktə]

1. "Xətalar nəzəriyyəsinin əsasları". Metodik vəsait. Bakı, 2007, «Turan Evi» - 96 s.

2. "Ədədi üsullar. Hesablama xətaları". Dərs vəsaiti. Bakı, 2007, «Turan Evi» - 204 s.

3. "Ədədi üsullar". I hissə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2019, «Turan Evi» - 452 s.

4. "Qeyri-lokal sərhəd və idarəetmə məsələlərinin həlli". Monoqrafiya. Bakı, 2019, «Turan Evi» - 464 s.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 • [1] Abdullayev Vaqif Maarif oğlu

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]