Vardan və erməni müharibəsi haqqında

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Erməni tarixi-ədəbi ənənəsinin nümayəndələrindən biri Yelişenin (Yegişe) V əsrdə yazdığı əsərdir.Əsər 450-451-ci illərdə erməni,alban və iberlərin iştirakı ilə Sasanilərə qarşı yönəlmiş xalq azadlıq hərəkatına həsr olunmuşdur.Bu hərəkata erməni sərkərdəsi Vardan Mamikonyan başçılıq etmişdir.Həmin əsərdə müəllif həmçinin alban çarı II Vaçenin başçılığı ilə əlaqədar 457-ci ilin hadisələrini də qeydə almışdır.Yelişenin yazdığına görə bu üstan nəticəsində Qafqaz Albaniyasında çar hakimiyyəti bir müddət ləğv edilmişdir.Cənubi Qafqazda baş verən dəhşətli hadisələrinmüasiri və iştirakçısı olmuş Yelişe bu xalqların Sasanilər əlehinə çıxışlarını düzgün işıqlandıraraq göstəriri ki,üsyanın əsas səbəbləri iqtisadi və siyasi zülm,Sasanilərin yeritdiyi mədəni-ideoloji assimilyasiya siyasəti idi.(Zərdüştiliyin yayılması,Xristianlığın təqib olunması)Əsər bir də ona görə qiymətlidir ki,burada hunlar və Zərdüştilik haqqında dəyərli məlumatlar var.