Vikipediya:Mövzulu ay/Ədəbiyyat ayı/Araz Yaquboglu

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Kateqoriyalar[mənbəni redaktə et]

Yeni[mənbəni redaktə et]

 1. Kateqoriya:Lirik növün janrları‎
 2. Kateqoriya:Epik növün janrları‎
 3. Kateqoriya:Dramatik növün janrları
 4. Kateqoriya:Epik-lirik janrlar
 5. Kateqoriya:Roman janrları
 6. Kateqoriya:Qoşma janrları
 7. Kateqoriya:Macar ədəbiyyatı
 8. Kateqoriya:Qədim Roma ədəbiyyatı
 9. Kateqoriya:İntibah dövrü ədəbiyyatı
 10. Kateqoriya:Rus dilində yazan şairlər
 11. Kateqoriya:Urdu şairlər
 12. Kateqoriya:Fransız dramaturqlar
 13. Kateqoriya:Nigeriya tənqidçiləri
 14. Kateqoriya:Şifahi xalq ədəbiyyatının janrları
 15. Kateqoriya:1857-ci ilin povestləri
 16. Kateqoriya:1997-ci ilin povestləri
 17. Kateqoriya:Azərbaycan dilində povestlər‎
 18. Kateqoriya:İsmayıl Şıxlının romanları‎
 19. Kateqoriya:İsmayıl Şıxlının əsərləri‎
 20. Kateqoriya:Əziz Nesinin əsərləri
 21. Kateqoriya:Mirzə Fətəli Axundovun poemaları‎
 22. Kateqoriya:Azərbaycan romanları‎
 23. Kateqoriya:Varis Yolçiyev‎
 24. Kateqoriya:Varis Yolçiyevin əsərləri‎‎
 25. Kateqoriya:Varis Yolçiyevin romanları‎
 26. Kateqoriya:Yusif Səmədoğlunun romanları‎
 27. Kateqoriya:Yusif Səmədoğlunun əsərləri‎
 28. Kateqoriya:Yusif Səmədoğlu
 29. Kateqoriya:1958-ci ilin poemaları

Yeni + Vikidata[mənbəni redaktə et]

 1. Kateqoriya:1668-ci ilin əsərləri
 2. Kateqoriya:1668-ci ilin pyesləri
 3. Kateqoriya:1914-cü ilin pyesləri
 4. Kateqoriya:1918-ci ilin pyesləri
 5. Kateqoriya:1940-cı ilin pyesləri
 6. Kateqoriya:1878-ci ilin romanları
 7. Kateqoriya:1932-ci ilin romanları
 8. Kateqoriya:1941-ci ilin romanları
 9. Kateqoriya:1942-ci ilin romanları
 10. Kateqoriya:2012-ci ilin romanları
 11. Kateqoriya:1937-ci ilin povestləri
 12. Kateqoriya:1837-ci ilin poemaları
 13. Kateqoriya:Əsrlərə görə dramaturqlar
 14. Kateqoriya:Dillərinə görə povestlər
 15. Kateqoriya:İllərinə görə pyeslər
 16. Kateqoriya:Rus dilində povestlər
 17. Kateqoriya:İngilis dilində povestlər‎
 18. Kateqoriya:Fars dilində poemalar
 19. Kateqoriya:Fransız dilində pyeslər
 20. Kateqoriya:Azərbaycan dilində pyeslər
 21. Kateqoriya:Tacik şairlər
 22. Kateqoriya:Folklor toplayıcıları
 23. Kateqoriya:Mozambik ədəbiyyatı
 24. Kateqoriya:Böyük Britaniya romanları
 25. Kateqoriya:Ermənistan dramaturqları
 26. Kateqoriya:Ermənistan publisistləri
 27. Kateqoriya:SSRİ publisistləri
 28. Kateqoriya:XI əsr ədəbiyyatı
 29. Kateqoriya:XIII əsr ədəbiyyatı
 30. Kateqoriya:XI əsr şairləri
 31. Kateqoriya:XIII əsr şairləri
 32. Kateqoriya:XIV əsr şairləri
 33. Kateqoriya:XVI əsr şairləri
 34. Kateqoriya:XXI əsr yazıçıları
 35. Kateqoriya:XVII əsr dramaturqları
 36. Kateqoriya:Hüseyn Cavidin əsərləri‎
 37. Kateqoriya:Mirzə Fətəli Axundovun əsərləri‎
 38. Kateqoriya:Əziz Nesin‎
 39. Kateqoriya:Əziz Nesinin romanları‎
 40. Kateqoriya:Türkiyə dramaturqları‎
 41. Kateqoriya:Ədəbi qəhrəmanlar‎

Yeni+Vikidata +Commonscat[mənbəni redaktə et]

 1. Kateqoriya:Əfqanıstan şairləri
 2. Kateqoriya:Anqola yazıçıları
 3. Kateqoriya:Macar yazıçılar
 4. Kateqoriya:Macarıstan jurnalistləri
 5. Kateqoriya:1844-cü ilin əsərləri
 6. Kateqoriya:1850-ci ilin əsərləri
 7. Kateqoriya:1873-cü ilin əsərləri
 8. Kateqoriya:1958-ci ilin kitabları
 9. Kateqoriya:1961-ci ilin kitabları
 10. Kateqoriya:1987-ci ilin kitabları
 11. Kateqoriya:Dillərinə görə pyeslər
 12. Kateqoriya:Almaniya dramaturqları
 13. Kateqoriya:İrlandiya jurnalistləri‎

Təkmilləşdirmə[mənbəni redaktə et]

+Commonscat[mənbəni redaktə et]

 1. Kateqoriya:Meksika yazıçıları
 2. Kateqoriya:Qazaxıstan yazıçıları
 3. Kateqoriya:Azərbaycan dilində yazan şairlər
 4. Kateqoriya:Fars dilində yazan şairlər

+Vikidata[mənbəni redaktə et]

 1. Kateqoriya:Anqola şairləri
 2. Kateqoriya:1991-ci ilin kitabları
 3. Kateqoriya:2000-ci ilin kitabları
 4. Kateqoriya:2001-ci ilin kitabları
 5. Kateqoriya:2002-ci ilin kitabları
 6. Kateqoriya:2003-cü ilin kitabları
 7. Kateqoriya:2004-cü ilin kitabları
 8. Kateqoriya:2005-ci ilin kitabları
 9. Kateqoriya:2006-cı ilin kitabları
 10. Kateqoriya:2007-ci ilin kitabları
 11. Kateqoriya:2008-ci ilin kitabları
 12. Kateqoriya:2009-cu ilin kitabları
 13. Kateqoriya:ABŞ publisistləri
 14. Kateqoriya:Rusiya publisistləri
 15. Kateqoriya:Türkiyə publisistləri
 16. Kateqoriya:XVII əsr şairləri
 17. Kateqoriya:XVIII əsr şairləri
 18. Kateqoriya:XIX əsr şairləri
 19. Kateqoriya:XX əsr şairləri
 20. Kateqoriya:XVIII əsr yazıçıları
 21. Kateqoriya:XIX əsr yazıçıları
 22. Kateqoriya:XX əsr yazıçıları
 23. Kateqoriya:Müəlliflərinə görə pyeslər
 24. Kateqoriya:Hüseyn Cavid
 25. Kateqoriya:Mirzə Fətəli Axundov
 26. Kateqoriya:Anton Çexovun pyesləri
 27. Kateqoriya:Anton Çexovun əsərləri
 28. Kateqoriya:Faciələr
 29. Kateqoriya:Azərbaycan dilində poemalar

+Vikidata +Commonscat[mənbəni redaktə et]

 1. Kateqoriya:Ermənistan yazıçıları
 2. Kateqoriya:Rumıniya yazıçıları
 3. Kateqoriya:Rus yazıçılar
 4. Kateqoriya:Tatar yazıçılar
 5. Kateqoriya:Əsrlərə görə yazıçılar
 6. Kateqoriya:Anton Çexov
 7. Kateqoriya:Fars ədəbiyyatı

Şablonlar[mənbəni redaktə et]

Yeni[mənbəni redaktə et]

 1. Şablon:Məcazlar
 2. Şablon:Şifahi xalq ədəbiyyatının janrları
 3. Şablon:Ənvər Çingizoğlu

Təkmilləşdirmə[mənbəni redaktə et]

 1. Şablon:Ədəbi janrlar

Məqalələr[mənbəni redaktə et]

Yeni[mənbəni redaktə et]

 1. Qitə (şeir)
 2. Oda
 3. Müsəbbe
 4. Mürəbbe
 5. Nəqərat
 6. Litota
 7. Müşairə
 8. Müəşşər
 9. Tərkibbənd
 10. Pamflet
 11. Simvol
 12. Beyt
 13. Bənd
 14. Ekspozisiya
 15. Epik-lirik janr
 16. Mozambik ədəbiyyatı
 17. Layoş Nad
 18. Semyon Nadson
 19. Peyrəv Süleymani
 20. Giya Paçxataşvili
 21. Vladimir Dal
 22. Elen Parmelen
 23. Alfred de Müsse
 24. Vardges Petrosyan
 25. Andreu Manqo
 26. Syu Taunsend
 27. Elizabet Ceyn Hovard

Təkmilləşdirmə[mənbəni redaktə et]

 1. Aqostinyo Neto
 2. Müstəzad
 3. Riçard Metison