Vikipediya:Mövzulu ay/Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ayı/Plan

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
COTWnew.png Bu plan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ayı layihəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Tarix[əsas redaktə]

 1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi
 2. Zaqatala quberniyasıru:Закатальская губерния
 3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb tarixi mənbə-2
 4. Qafqaz İslam ordusu AXC mətbuatında mənbə-3 və ya “Qafqaz İslam Ordusu” məqaləsinə əlavə oluna ola bilər
 5. AXC mühacirlərinin fəaliyyətləri mənbə-4
 6. 31 mart soyqırımı 1918-1920-ci illər mətbuatında mənbə-5 və ya Mart soyqırımı məqaləsinə əlavə oluna bilər
 7. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə "Milli Birlik" kitabı mənbə-6 və ya Məhəmməd Əmin Rəsulzadə məqaləsinə əlavə edilə bilər
 8. Paris məktubları mənbə-7
 9. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti iqtisadiyyatı mənbə-8
 10. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə dövrü mənbə-9 və ya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məqaləsinə əlavə edilə bilər
 11. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan mənbə-10
 12. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mədəniyyəti mənbə-11 və ya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məqaləsinə əlavə edilə bilər
 13. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində mətbuat mənbə-12 və ya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məqaləsinə əlavə edilə bilər

Şəxslər[əsas redaktə]

 1. Rza bəy Axundov
 2. Yusifəli Əliyev
 3. Hacı Hüseyn Əfəndiyev
 4. Abdulla əfəndi Qabulov
 5. Qasımoğlu Hacı Əli
 6. Əlicabbar Orucəliyev
 7. Mir Həsən Mirişli
 8. Rza İsfəndiyarlı
 9. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti generalları mənbə-1
 10. Lev Zimin (şərqşünas)
 11. İvan Anaşkin - Repressiya olunub, AXC əleyhinə fəhlə hərəkatı iştirakçısı. (1880-1938) Bakıda Sabunçu rayonunda adına küçə var.
 12. Vladimir Bakradze - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlament üzvü.
 13. Hacı Hüseyn Əfəndiyev
 14. Zeynalabdin Əliyev
 15. Hacı Əli Qasım oğlu
 16. Həbibulla xan (konsul)
 17. Rəhim Hüseynov (inqilabçı)
 18. Nikolay Baratov (ru:Баратов Николай Николаевич) - rus generalı.
 19. Luka Bıç (ru:Быч, Лука)- 1917-ci ildə Bakı şəhər rəisi.
 20. Lazar Biçeraxov (ru:Бичерахов, Лазарь) - Çar ordusunda kazak qoşunlarının komandiri.osetin. Cümhuriyyət düşməni
 21. Valter Çandler - Paris sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinə ABŞ-ın hüquq məsləhətçisi.
 22. Nikolay Çxeidze - ru:Чхеидзе, Николай Семёнович - Gürcüstan istiqlal hərəkatının görkəmli xadimi.
 23. Edmund Delli - ABŞ-ın Naxçıvanda ali komissar nümayəndəsi.
 24. İvan Erdeli - ru:Эрдели, Иван Георгиевич. Denikin qoşunlarıın baş komandanı.

Mədəniyyət[əsas redaktə]

İdarəçilik, təşkilatlar[əsas redaktə]

 1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin aksiz idarələri (AXC Ens. I cild, s.115)
 2. Alman Milli Şurası
 3. Azərbaycan İstehlak Cəmiyyətləri İttifaqı (Azərittifaq (1920-ci il) (AXC Ens. I cild,s.165)
 4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xaricdəki nümayəndəlikləri (həm siyahı, həm də məqalə, yaxud da geniş bir məqalə) (Cümhuriyyət ensiklopediyasının I cildində s. 183-189)
 5. Azərbaycanlı tələbələr ittifaqı. (ya ayrıca məqalə kimi, yaxud da Cümhuriyyət tələbələri tərkibində məqalə kimi) (AXC Ens. I cild, s.192)
 6. Bakı Aksiz idarəsi
 7. Bakı Əmək birjası
 8. Bakı Fəhlə Konfransı
 9. Bakı Həmkarlar İttifaqları Şurası
 10. Bakı Gömrükxanası
 11. Bakı İctimai təşkilatlar şurası
 12. Bakı istehkamçılar hissəsi
 13. Bakı Mülk sahibləri ittifaqı
 14. Bakı Müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti
 15. Bakı Müsəlman qadın xeyriyyə cəmiyyəti
 16. Bakı neft cəmiyyəti
 17. Bakı Müsəlman Maarif Cəmiyyəti
 18. Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayı Şurası
 19. Bakı şəhər ictimai özünüidarəsi
 20. Bakı şəhər mərkəzi mənzil komitəsi
 21. Bakı şəhər rəisliyi
 22. Bakı şəhər yardım cəmiyyəti
 23. Bakı şəhər inqilabi müdafiə komitəsi .
 24. Bakı Texnika Komitəsi
 25. Bakı Ticarət-Sənaye İttifaqı
 26. Bakı Türk şəhidliyi
 27. Balıq sənaye idarəsi
 28. Bakı Dairə məhkəməsi
 29. Balaxanı-Sabunçu Polis Meysterliyi
 30. Baş topçu idarəsi
 31. Bitərəflər fraksiyası
 32. Böyük Nazirlər Şurası
 33. Dağıstan höküməti
 34. Dağlılar Respublikası
 35. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Dini Etiqad Nazirliyi
 36. Dövlət Nəzarəti İdarəsi (Bakı Nəzarət Palatası)
 37. Dövlət Nəzarəti Nazirliyi
 38. Erməni fraksiyası
 39. Erməni Milli Şuraları
 40. Eserlər
 41. Azərbaycan Mərkəzi Əxzi-Əsgər İdarəsi
 42. Əkinçilik və Dövlət Əmlakı Nazirliyi
 43. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Əlifba İslahatı Komissiyası
 44. Hacıbəyli qardaşlarının opera-operetta artistləri dəstəsi
 45. Gəncə Aksiz İdarəsi
 46. Gəncə Əkinçilik və Dövlət Əmlakı İdarəsi
 47. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası
 48. Fransa-Qafqaz komitəsi

Siyasət[əsas redaktə]

 1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin aqrar siyasəti
 2. Azərbaycan-Dağıstan ittifaqı (1919-1920-ci il)
 3. Azərbaycan-Ermənistan sazişi (1919) (1919)
 4. Bakı soyqırımı
 5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə fəhlə sinfi

Qəzetlər və digər nəşrlər[əsas redaktə]

 1. Azərbaycan Cümhuriyyəti hökümətinin xəbərləri qəzeti
 2. Azərbaycan Cümhuriyyəti hökümətinin məcmuəsi
 3. Bakı Fəhlə Konfransının əxbarı (qəzet)
 4. Bakı Sovetinin xəbərləri
 5. Bakinets (qəzet)

Nəqliyyat[əsas redaktə]

 1. Bakı - Batum neft kəməri
 2. Bakı-Dərbənd dəmiryolu

Hərbi[əsas redaktə]

 1. Bakı hərbi general-qubernatoru
 2. Bakı Hərbi qarnizonu
 3. Bakı ingilis general qubernatorluğu
 4. Bakının müdafiə sistemi
 5. Binəqədi döyüşü
 6. Hərbi baytar idarəsi
 7. Hərbi İnqilab komitəsi (1917)
 8. Hərbi Ləvazimat idarəsi
 9. Densterfors
 10. General-Kvartirmeystr idarəsi
 11. General-Kvartirmeystrru:Генерал-квартирмейстер

Kateqoriyalar[əsas redaktə]

 1. Kateqoriya:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin üzvlərien:Category:Members of the National Assembly of the Azerbaijan Democratic Republic
 2. Kateqoriya:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin generallarıen:Category:Generals of the Azerbaijan Democratic Republic
 3. Kateqoriya:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əhalisien:Category:People of the Azerbaijan Democratic Republic
 4. Kateqoriya:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasətçilərien:Category:Azerbaijan Democratic Republic politicians
 5. Kateqoriya:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Məclisinin üzvlərien:Category:Members of the National Assembly of the Azerbaijan Democratic Republic

Təkmilləşdirilməli məqalələr[əsas redaktə]

 1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
 2. Cənub-Qərbi Qafqaz Türk Cümhuriyyəti
 3. Araz Türk Cümhuriyyəti
 4. Bakı Soveti (İcraiyyə Komitəsi)
 5. Zaqafqaziya Demokratik Federativ Respublikası
 6. Bakı Kommunası
 7. Bakı Soveti (İcraiyyə Komitəsi)
 8. Sentrokaspi Diktaturası
 9. Zənbur (jurnal)
 10. Gənclər yurdu

Şəxslər[əsas redaktə]

 1. Həsən bəy Ağayev
 2. Nəsib bəy Yusifbəyli
 3. Xəlil bəy Xasməmmədov
 4. Mehdi bəy Hacınski
 5. Mehdi bəy Hacıbababəyov
 6. Asəf bəy Şıxəlibəyov
 7. Əhməd Həmdi Qaraağazadə
 8. Ağa Əminov
 9. Müseyib bəy Əxicanov
 10. Məmmədəli Rəsulzadə
 11. Murtuza Axundzadə
 12. Qazı Əhməd bəy Məmmədov
 13. Qara bəy Əliverdilər
 14. Ağa bəy Səfərəliyev
 15. Nikolay Dubrovski
 16. Adil bəy Ağabababəyov-Muğanlinski
 17. Əsildar bəy Ağabababəyov-Muğanlinski
 18. Rza bəy Ağabəyov
 19. Anton Denikin
 20. Lionel Denstervil
 21. Əhməd bəy Ağaoğlu
 22. Məmməd Sadıq Aran
 23. Ruhulla Axundov
 24. Cahangir Zeynaloğlu
 25. Əsgər ağa Gorani
 26. Abdulla Şaiq
 27. Georgi Çiçerin
 28. Çingiz İldırım
 29. Əhməd Cavad
 30. Sultanməcid Əfəndiyev
 31. Rəşid bəy Əfəndiyev
 32. Ənvər Paşa
 33. Əliabbas Müznib
 34. Əsgər ağa Gorani
 35. Əli bəy Hüseynzadə
 36. Hüseyn Cavid
 37. Ceyhun Hacıbəyli
 38. Üzeyir Hacıbəyli
 39. Zülfüqar Hacıbəyov
 40. Camo bəy Hacınski
 41. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

Qəzetlər[əsas redaktə]

 1. Açıq söz (qəzet)
 2. Azərbaycan (qəzet)
 3. Əkinçi qəzeti
 4. Füyuzat (jurnal)

Hərbi[əsas redaktə]

 1. Ağ ordu
 2. Ağsu döyüşü
 3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Ordusu
 4. Gülüstan müqaviləsi
 5. Fevral burjua-demokratik inqilabı
 6. Gürcüstan-Ermənistan müharibəsi
 7. Ermənistan-Türkiyə müharibəsi (1920)
 8. "Evelina" münaqişəsi
 9. Ərzincan barışığı
 10. Əsgəran döyüşü
 11. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbi Məktəbi


Təşkilatlar, qurultaylar[əsas redaktə]

 1. Bakı Politexnik Məktəbi
 2. Bakı Şəhər Həkimlər Təşkilatı
 3. Bakı şəhər idarəsi
 4. Azərbaycan müəllimlərinin I qurultayı
 5. Bakı Şəhər Duması
 6. Daşnaksütun
 7. Difai
 8. Abşeronun Müdafiə Sistemi
 9. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurası
 10. Sosial Demokrat Hnçak partiyası

Müqavilələr[əsas redaktə]

 1. Ağstafa müqaviləsi
 2. Gümrü müqaviləsi
 3. Azərbaycan-Gürcüstan müqavilələriQanunvericilik[əsas redaktə]

 1. Azərbaycan vətəndaşlığı
 2. De-faktoDe-yure

Nəqliyyat[əsas redaktə]

 1. Bakı-Batum Dəmiryolu
 2. Ələt-Culfa dəmiryolu

İnzibati ərazi vahidi[əsas redaktə]

 1. Gəncə
 2. Yelizavetpol quberniyası

Mənbələr[əsas redaktə]

1.^ Nəzirli Şəmistan Cümhuriyyət generalları. Bakı, "Hərbi nəşriyyat", 1995, 212 səh.
2.^ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb tarixi: I cild və II cild Müəllif Süleymanov Mehman Sirac oğlu. 2014.Tehran
3.^ Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu. Müəllif Aşırlı Akif. 2007.Bakı
4.^ Georgi Mamulia, Ramiz Abutalıbov - "Odlar ölkəsi. Azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizə. Azərbaycan mühacirətinin siyasi tarixi. 1920-1945" (rusca)
5.^ Akif Aşırlı, 31 mart soyqırımı: 1918-1920-ci illər mətbuatında. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011. - 100 səh
6.^ Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Milli Birlik. Bakı. “Çıraq” nəşriyyatı, 2009. 176 səh.
7.^ "Paris məktubları", Bakı, Azərnəşr, 1998, 120 səh.
8.^ Kərimov Xosrov Şərafəddin oğlu - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə iqtisadi siyasət və vergi iş.
9.^ Əlizadə Məleykə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Gəncə / Gəncə şəhərinin tarixi.- Bakı: Nurlan, 2004.-S.177-196.
10.^ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan, Məqalələr toplusu 2010. Naxçıvan
11.^ Zeynalov, İ. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə sosial mədəni quruculuq /Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 27-29 may. II cild. Humanitar və sosial-siyasi elmlər.- B., 1998.- S. 167
12.^ Azərbaycan məclisi-məbusanında: [Azərbaycan xadimlərindən H. Ağayev, F. Xan Xoyskinin çıxışları] //Azərbaycan.- 1918.- 8 qanuni-əvvəl.- № 59.- S. 1.