Vikipediya:Mövzulu ay/Coğrafiya ayı/A.Aida88

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Redaktə etdiyim məqalələr[əsas redaktə]

 1. Acınohur- Ceyrançöl öndağlığı fiziki- coğrafi rayonu
 2. Sellər
 3. Hidrosfer
 4. Antropogen landşaft
 5. Acınohur kadastr rayonu
 6. Kür-Araz ovalığı
 7. Dünya okeanı
 8. Geoloji kəsiliş
 9. Eol relyef formaları
 10. Naxçıvançay
 11. Geomorfoloji rayonlaşdırma
 12. Böyük Qafqaz
 13. Arid-denudasion relyef
 14. Azərbaycan relyefi
 15. Kür çökəkliyi fiziki-coğrafi vilayəti
 16. Naxçıvanın oroqrafiyası
 17. Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi rayonlaşdırılması
 18. Böyük Qafqaz fiziki-coğrafi vilayəti
 19. Böyük Qafqaz təbii vilayətinin fiziki-coğrafi səciyyəsi
 20. Azərbaycanın landşaftları
 21. AMEA Coğrafiya İnstitutu
 22. [[]]
 23. [[]]
 24. [[]]
 25. [[]]
 26. [[]]
 27. [[]]
 28. [[]]

Redaktə etdiyim qoruq məqalələri[əsas redaktə]

 1. Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu
 2. Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu
 3. Korçay Dövlət Təbiət Qoruğu
 4. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu
 5. Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu

Yaratdığım kateqoriyalar[əsas redaktə]

 1. Kateqoriya:Geomorfoloji terminlər
 2. Kateqoriya:Qlyasiologiya

Redaktə etdiyim Geomorfoloji terminlərin məqalələri[əsas redaktə]

 1. Landşaftşünaslıq
 2. Laqun
 3. Lava
 4. Mağara
 5. Maar
 6. Yamac
 7. Maqma
 8. Yerin mantiyası
 9. Massiv (geoloji termin)
 10. Materik
 11. Neotektonika (ən yeni tektonika)
 12. Nival iqlim
 13. Nohur
 14. Noosfer
 15. Nov
 16. Nunatak
 17. Okean
 18. Okean dibi
 19. Okeanologiya
 20. Orqanik aşınma
 21. Orogen dövr
 22. Ovalıq
 23. Ölkə
 24. Örtük buzlağı
 25. Örtük buzlaşması
 26. Paleogeomorfologiya
 27. Paleocoğrafiya
 28. Paleontologiya
 29. [[]]
 30. [[]]
 31. [[]]

Geomorfoloji terminlərin məqaləsi[əsas redaktə]

Yeni yaratdığım məqalələr[əsas redaktə]

 1. Ağgöl Dövlət Təbiət Qoruğu
 2. Azərbaycanın faydalı qazıntıları
 3. Azərbaycanın geoloji quruluşu
 4. Xəzərin hüquqi statusunun xronologiyası
 5. Qravitasion relyef forması
 6. Azərbaycanın morfoskulpturları və mofostrukturları
 7. Naxçıvanın morfostrukturu və morfoskulpturu
 8. Ceyrançöl öndağlığının relyefi
 9. Naxçıvanın çay dərələri və terrasları
 10. Naxçıvanın sel prosesləri
 11. Naxçıvanın düzəlmə səthləri
 12. Naxçıvanın geomorfoloji quruluşu
 13. Relyefin ümumi səciyyəsi


Commonsa Yüklədiyim fotolar[əsas redaktə]

 1. Commons:File:Kür dağarası çökəkliyinin ekogeokimyəvi landşaftları.jpg
 2. Commons:File:Dərələyəz silsiləsinin alçaq dağlığı.jpg
 3. Commons:File:Zəngəzur silsiləsinin alçaq dağlığı.jpg
 4. Commons:File:Zəngəzur dağları.png
 5. Commons:File:Şərur-Ordubad düzənliyi.jpg
 6. Commons:File:Araz çayı dərəsi.jpg
 7. Commons:File:Batabat gölü2.jpg
 8. Commons:File:Zəngəzur dağları.png
 9. Commons:File:Dərələyəzdə yüksək dağlıq.jpg
 10. Commons:File:Zəngəzur dağları.jpg
 11. Commons:File:Zənqəzur silsiləsi.jpg
 12. Commons:File:Araz çayı1.jpg
 13. Commons:File:Abşeronda neft mədəni.jpg
 14. Commons:File:Əhəngdaşı tikinti materialları.jpg
 15. Commons:File:Yanardağ1.jpg
 16. Commons:File:Abşeronda neft mədəni.jpg
 17. Commons:File:Quşquna kəsilişi.jpg
 18. Commons:File:Qaraca kəsilişi.jpg
 19. Commons:File:Bozdağ kəsilişi.jpg
 20. Commons:File:Duzdağ kəsilişi.jpg
 21. Commons:File:Kələvudağ kəsilişi.png
 22. Commons:File:Dərəköhnəbinə kəsilişi.jpg
 23. Commons:File:Talıstan olistoliti.jpg
 24. Commons:File:Dəmirçi palçıq vulkanı.jpg
 25. Commons:File:Qızmeydan palçıq vulkanı.jpg
 26. Commons:File:. Yanardağ yanar qaz çıxışı.jpg
 27. Commons:File:Buynuz intruziyasının panoram görünüşü.jpg
 28. Commons:File:Göyəzən ekstruziv günbəzi.jpg
 29. Commons:File:Tovuz rayonunda sütunvari ayrılma.jpg
 30. Commons:File:Çovdar yaaxınlığında sütunvari ayrılma.jpg
 31. Commons:File:Döşəkvari ayrılmalar.jpg
 32. Commons:File:Vezuvian təzahürü.jpg
 33. Commons:File:Üç qardaş (Deşikdaş) ekzotik qayaları.jpg
 34. Commons:File:Qusarçay (Ləzə) kanyonu.jpg
 35. Commons:File:Zəngiçay (Müdriçay) kanyonu.jpg
 36. Commons:File:Minarə ekzotik qayası.jpg
 37. Commons:File:Qudialçay kanyonu.jpg
 38. Commons:File:Nəhəcir mineral su mənbəyi.jpg
 39. Commons:File:Darıdağ mineral su mənbəyi.jpg
 40. Commons:File:Nüsnüs mineral su mənbəyi.jpg
 41. Commons:File:Gömür mineral su mənbəyi.jpg
 42. Commons:File:Qənzə mineral su mənbəyi.jpg
 43. Commons:File:Vayxır mineral su mənbəyi.jpg
 44. Commons:File:Ləkətaq mineral su mənbəyi.jpg
 45. Commons:File:Uçqun prosesi Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında.jpg
 46. Commons:File:Şinçay dərəsində sürüşmələr.jpg
 47. Commons:File:Murovdağ silsiləsində uçqun prosesi.png
 48. Commons:File:Dozulu kəndində sürüşmələr.jpg
 49. Commons:File:Sürüşmə - uçqun prosesi.jpg
 50. Commons:File:Suffozion prosesi.jpg
 51. Commons:File:Bedled.jpg
 52. Commons:File:Karst mağarası.png
 53. Commons:File:Xınalıq sinklinorium çökəkliyindən fraqment.jpg
 54. Commons:File:Xınalıq sinklinorium çökəkliyindən fraqment2.jpg
 55. Commons:File:Təngi-Beşbarmaq antiklinorium silsiləsi.jpg
 56. Commons:File:Qudyalçayın dərəsi.jpg
 57. Commons:File:Zaqatala-Qovdağ sinklinorium çökəkliyindən fraqment.jpg
 58. Commons:File:Şamaxı platosu.jpg
 59. Commons:File:Daşgil palçıq vulkanı.jpg
 60. Commons:File:Abraziyon sahil.jpg
 61. Commons:File:Akkumulyativ sahil.jpg
 62. Commons:File:Qazangöldağ (Zəngəzur silsiləsinin qərb yamacı) ərazisində kar.png
 63. Commons:File:Araz çayının antesedent dərəsi.jpg
 64. Commons:File:Zəngəzur silsiləsi.jpg
 65. Commons:File:Dərələyəz silsiləsinin massivi.jpg
 66. Commons:File:Xanagah dağı.png
 67. Commons:File:Zəngəzur sıra dağının Qaplan dərəsi.jpg
 68. Commons:File:Dərələyəz sıra dağları.jpg
 69. Commons:File:Duzdağ platosu.jpg
 70. Commons:File:Naxçıvançayın orta axını.jpg
 71. Commons:File:Çökmə süxur.jpg
 72. Commons:File:Bazardüzü (4466 m).jpg
 73. Commons:File:Şahdağ (4243 m).jpg
 74. Commons:File:Qapıcıq (3904 m).jpg
 75. Commons:File:Talış dağları1.jpg
 76. Commons:
 77. Commons:
 78. Commons:
 79. Commons:
 80. Commons:
 81. Commons:
 82. Commons:
 83. Commons:
 84. Commons:
 85. Commons:
 86. Commons:
 87. Commons:
 88. Commons:
 89. Commons:
 90. Commons:
 91. Commons:

Redaktə etdiyim Göyçay rayonu-nun kənd məqalələri[əsas redaktə]

 1. Dövranlı
 2. Hacalıkənd
 3. Hacıağabəyli
 4. Cəyirli (Göyçay)
 5. Alıkənd (Göyçay)
 6. Alpout (Göyçay)
 7. Kürd (Göyçay)
 8. Alxasava
 9. Aşağı Qaraməryəm
 10. Çərəcə
 11. Ərəbşahverdi (Göyçay)
 12. Çərəkə
 13. Xəlitli
 14. İnçə (Göyçay)
 15. İkinci Ərəbcəbirli
 16. Kürd (Göyçay)
 17. Buğda