Vikipediya:Mövzulu ay/Coğrafiya ayı/T.Z.Feride

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Yaratdığım kateqoriyalar[mənbəni redaktə et]

 1. Kateqoriya:Hidrometeoroloji lüğət 1 xal
 2. Kateqoriya:Coğrafi zona 1 xal
 3. Kateqoriya:Kartoqrafik terminlər 1 xal

Redaktə etdiyim məqalələr[mənbəni redaktə et]

 1. Lokal (yerli) iqlim 8 xal
 2. Atmosferin tədqiqat metodları 10 xal
 3. Qasırğa -
 4. Səpələnən radiasiya 8 xal

Yeni yaratdığım məqalələr[mənbəni redaktə et]

 1. Yerli sirkulyasiya 5 xal
 2. Atmosfer təbəqələri 3 xal
 3. Mütləq temperatur 3 xal
 4. Buludun növləri 4 xal
 5. Temperatur qradiyenti 3 xal
 6. Temperatur izotermiyası 3 xal
 7. Güclü istilər 5 xal
 8. Səpələnən radiasiya 9 xal
 9. Düz radiasiya ‎ 3 xal
 10. Radiasiya balansı 3 xal
 11. Yerli sirkulyasiya 3 xal
 12. İstilik dövranı 5 xal
 13. Rütubət dövranı 5 xal
 14. İqliməmələgəlmə 10 xal
 15. Temperatur şkalası 5 xal
 16. Nisbi və mütləq rütubətlilik 4 xal
 17. Buludlarda optik hadisələr 10 xal
 18. Qloriya (atmosfer hadisəsi) 4 xal
 19. Halo (atmosfer hadisəsi) 4 xal
 20. İrizasiya 4 xal
 21. Orta sutkalıq temperatur 3 xal
 22. Orta aylıq temperatur 3 xal
 23. Orta illik temperatur 3 xal
 24. Küləyin sürəti 4 xal
 25. Barik pillə 5 xal
 26. İşıq sütunları ( Günəş sütunları ) 5 xal
 27. Gümüşü buludlar 7 xal
 28. İqlimin radiyasiya amili 7 xal
 29. Su buxarı 5 xal
 30. Atmosferin kütləsi 5 xal
 31. Atmosferin tərkibi 6 xal
 32. Çoxillik dövr 5 xal
 33. Meteorololji müşahidə üsulu 9 xal
 34. İqlim sistemi 3 xal
 35. İqlimdə riyazi modellər 5 xal
 36. İqlimin qlobal problemləri 4 xal
 37. Aeroloji müşahidə üsulu 5 xal
 38. İqlimin təsnifatı 7 xal
 39. Funksional əlaqələr 5 xal
 40. Staxastik əlaqələr 4 xal
 41. Atmosferin ümumi sirkulyasiyası 10 xal
 42. Atmosfer prosesləri 4 xal
 43. Sirkulyasiya tipləri 5 xal
 44. Fiziki-riyazi təhlil üsulu 9 xal
 45. Elementar sirkulyasiya mexanizmləri 10 xal
 46. Elementar sirkulyasiya mexanizmlərinin tipləri 7 xal
 47. Ekvatorial iqlim qurşağı 9 xal
 48. Çoxillik müşahidələr 3 xal
 49. Hava və iqlim 5 xal
 50. Mikroiqlimşünaslıq 4 xal
 51. Aviasiya meteorologiyası 4 xal
 52. Sinoptik meteorologiya 4 xal
 53. Atmosfer fizikası 4 xal
 54. Aktinometriya 4 xal
 55. Avtomatik meteoroloji sistemlər 5 xal
 56. EUMETSAT (peyk sistemi) 4 xal
 57. Homosfer 5 xal
 58. Atmosferdə adiobatik proseslər 5 xal
 59. Atmosferin tədqiqat metodları 10 xal
 60. Şırnaq axınları 10 xal
 61. Radiolokasiya üsulu8 xal
 62. Atmosfer proseslərinin laboratoriya modelləşdirilməsi 8 xal
 63. Riyazi statistika üsulu 8 xal
 64. Peyk vasitəsilə müşahidə üsulu 8 xal
 65. Aviasiya kəşfiyyatı üsulu 7 xal
 66. Sinoptik üsul 6 xal
 67. Makrometeorologiya üsulu 9 xal
 68. İstilik balansı 5 xal
 69. Troposferdə inversiya 5 xal
 70. Atmosferdə su damcıları 4 xal
 71. Atmosferdə kondensasiya 3 xal
 72. Qırov əmələ gəlməsi 3 xal
 73. Atmosferdə kondensasiya nüvəsi 4 xal
 74. Radiasiya soyuması 2 xal
 75. Azor antisiklonu 2 xal
 76. Atmosfer faktoru 2 xal
 77. Barik depressiya 1 xal
 78. Balansometr 1 xal
 79. Balansoqraf 1 xal
 80. Barik qradiyent 1 xal
 81. Batiplankton 1 xal
 82. Çay eroziyası 2 xal
 83. Aerofitllər 2 xal
 84. Aerobiosfer 1 xal
 85. Aerotermik pillə 1 xal
 86. Aerozol katastrof (fəlakət) 2 xal
 87. Axım xəritələri 2 xal
 88. Axım modulu 2 xal
 89. Aktinoqraf 1 xal
 90. Antipassatlar 2 xal
 91. Arxeoloji abidələr 2 xal
 92. Asılı gətirmələr 1 xal
 93. Biocoğrafi sədd 1 xal
 94. Biogen relyef 2 xal
 95. Bufer zolaqları 2 xal
 96. Buzlaq eroziyası 2 xal
 97. Coğrafi enlik 2 xal
 98. Coğrafi element 1 xal
 99. Meşə-tundra zonası 4 xal
 100. Buzlaq zonası 4 xal
 101. Meşə-tundra zonası (təkrar)
 102. Tundra qurşağı 4 xal
 103. Tayqa zonası 4 xal
 104. Qarışıq meşələr zonası 4 xal
 105. Meşə-çöl zonası 4 xal
 106. Çöl (bozqır) zonası 3 xal
 107. Aralıq dənizi zonası 4 xal
 108. Subtropik zona 4 xal
 109. Yarımsəhra zonası 4 xal
 110. Səhra zonası 3 xal
 111. Savanna zonası 4 xal
 112. Tropik zona 3 xal
 113. Coğrafi irq 2 xal
 114. Çayı subasar 1 xal
 115. Çay məcrası 1 xal
 116. Çay dərəsi 2 xal
 117. Çayların qidalanması 1 xal
 118. Boran 1 xal
 119. Dəniz və okean axınları 2 xal
 120. Dəniz maqnitometri 1 xal
 121. Ekoloji qəza 1 xal
 122. Əvəzsiz sesurslar 1 xal
 123. Fenospektr 1 xal
 124. Fotoplan 1 xal
 125. Geosistem 1 xal
 126. Geosrtafik küləklər 1 xal
 127. Gölün su balansı 1 xal
 128. Gölün marfometrik əlamətləri 2 xal
 129. Göl ehtiyatları 1 xal
 130. Günəş ləkələri 1 xal
 131. Hakim küləklər 1 xal
 132. Halobios 1 xal
 133. Hava axını 1 xal
 134. Hava xidməti 1 xal
 135. Hava proqnozu 2 xal
 136. Hava miqrantları 1 xal
 137. Hava rejimi 1 xal
 138. Heliotexnika 1 xal
 139. Hemogen çöküntülər 1 xal
 140. Hidrofotometr 1 xal
 141. Şaquli zonallıq 2 xal
 142. Humuslu su hövzəsi 1 xal
 143. İqlim optimumu 1 xal
 144. İqlimin meliorasiyası 1 xal
 145. İllik amplituda 1 xal
 146. İzoatmlar 1 xal
 147. İzobazlar 1 xal
 148. İzoterlər 1 xal
 149. İzoxatlar 1 xal
 150. İzoximenlər 1 xal
 151. İzoxionlar 1 xal
 152. İzogipslər 1 xal
 153. İzogiyetlər 1 xal
 154. İzokrimlər 1 xal
 155. İzoqalinlər 1 xal
 156. İzoqanlar 1 xal
 • Məqalələrdə xarici keçidlər yoxdur. Vikiləşmə zəyifdir.

Ümumi xal: 574 xal