Vikipediya:Mövzulu ay/Naxçıvan ayı/A.Aida88

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Yeni məqalələr[əsas redaktə]

 1. Alçalıdağ 5 xal
 2. Alməmməd mağarası 5 xal
 3. Anabadgədik dağı 5 xal
 4. Almalıdağ 5 xal
 5. Qırmızıdağ-1 (Qızıldağ) 5 xal
 6. Qırmızıdağ-2 (Qızıltəpə) 5 xal
 7. Zırnel dağı 5 xal
 8. Arısu dağı 5 xal
 9. Arxac dağı 5 xal
 10. Cuğağıl dağı 5 xal
 11. Çaxmaqlı dağı 3 xal
 12. Aydaş silsiləsi 5 xal
 13. Ayıdərəsi dağı 5 xal
 14. Bağırsaq dağı 5 xal
 15. Bərdik dağı 5 xal
 16. Bərdidaş dağı 5 xal
 17. Bəysal dağı 5 xal
 18. Bəzəkli dağı 5 xal
 19. Artım dağı 5 xal
 20. Aracı dağı 5 xal
 21. Azərməsçid aşırımı 5 xal
 22. Ayçınqıl aşırımı 5 xal
 23. Biləvətəpə dağı 5 xal
 24. Binədüz dağı 5 xal
 25. Böyükdüz dağı 5 xal
 26. Bulaqbaşı silsiləsi 5 xal
 27. Camal dağı 5 xal
 28. Buzqov dağı 5 xal
 29. Camışölən dağı 5 xal
 30. Çarqaya dağı 5 xal
 31. Çınqıllıtəpə dağı 5 xal
 32. Çopuryal dağı 5 xal
 33. Çuxurludağ 5 xal
 34. Dağdağan aşırımı 5 xal
 35. Darıdağ silsiləsi 5 xal
 36. Daşbaşı dağı 5 xal
 37. Daşburun dağı 5 xal
 38. Daşqala mağarası 5 xal
 39. Dəlikdağ 5 xal
 40. Dəmirlidağ 5 xal
 41. Dəstəbaşı dağı 5 xal
 42. Dəvəboynu dağı 5 xal
 43. Dibəkli dağı 5 xal
 44. Dikdaş dağı 5 xal
 45. Diridağ (Ordubad) 5 xal
 46. Dizəzinə dağı 5 xal
 47. Dolanan dağı 5 xal
 48. Donuzqıran dağı 5 xal
 49. Duzdağ (Naxçıvan) 5 xal
 50. Əcnəvir dağı 5 xal
 51. Ələngəzdağı 5 xal
 52. Ləkətağ dağı 5 xal
 53. Düzibalğanş dağı 5 xal
 54. Əriklidərə dağları 5 xal
 55. Əshabi-kəhf dağı 5 xal
 56. Qurdtəpəsi dağı 5 xal
 57. Masnis dağı 5 xal
 58. Mehridağ 5 xal
 59. Mərədərə-darı dağı 5 xal
 60. Canqulutəpə dağı 5 xal
 61. Caracur dağı 5 xal
 62. Cəlilkəhriz dağı 5 xal
 63. Cənnətqaya dağı 5 xal
 64. Dəhnə dağı 5 xal
 65. Dəhnə-Vəlidağ tirəsi 5 xal
 66. Gəmiqaya dağı 5 xal
 67. Gədik aşırımı 5 xal
 68. Gərməçataq dağı 5 xal
 69. Gəvək dağı 5 xal
 70. Girdəni aşırımı 5 xal
 71. Girdəsər silsiləsi 5 xal
 72. Goranqalası dağı 5 xal
 73. Göydağ 5 xal
 74. Göydərə dağı 5 xal
 75. Göycələr dağı 5 xal
 76. Göyçügüvey dağı 5 xal
 77. Göyçügüvey dağı 5 xal
 78. Gölbaşı dağı 5 xal
 79. Gülümgülüm dağı 5 xal
 80. Gurdağ 5 xal
 81. Güney dağı 5 xal
 82. Hacıqır dağları 5 xal
 83. Haramı aşırımı 5 xal
 84. Haramı dağı 5 xal
 85. Havuşdaş dağı 5 xal
 86. Xanağa dağı 5 xal
 87. Xələcdağ 5 xal
 88. Xok dağı 5 xal
 89. Xoşkeşin silsiləsi 5 xal
 90. Keçəl çərkəz dağı 5 xal
 91. Keçəltəpə (Kəngərli) 5 xal
 92. Kəhrizəqli dağı 5 xal
 93. Korosman tirəsi 5 xal
 94. Kotam dağı 5 xal
 95. Kotandağ 5 xal
 96. Kömürlüdağ 5 xal
 97. Kürnəzər dağı 5 xal
 98. Qabaqdağ 5 xal
 99. Qabaqtəpə (dağ) 5 xal
 100. Qabaqyal dağı 5 xal
 101. Qabaqlıdağ 5 xal
 102. Qamırqala dağı 5 xal
 103. Qabıllı dağı 5 xal
 104. Qaladağ 5 xal
 105. Yoxuş dağı 5 xal
 106. Yəhərbağlı dağı 5 xal
 107. Yağlıdərə dağı 5 xal
 108. Yəhərgədik dağı 5 xal
 109. Uzundağ 5 xal
 110. Uçurdağ 5 xal
 111. Uşaqlı dağı 5 xal
 112. Ulus dağı 5 xal
 113. Ucagüney dağı 5 xal
 114. Ucubiz dağı 5 xal
 115. Qanlıquzey dağı 5 xal
 116. Qarabağlar düzü 5 xal
 117. Qarabaş dağı 5 xal
 118. Qaraburun dağı 5 xal
 119. Qaraarana dağı 5 xal
 120. Qaradağ (dağ) 5 xal
 121. Qaracalal-Qızılboğaz tirəsi 5 xal
 122. Qaradaş (dağ) 5 xal
 123. Qarakəmər dağı 5 xal
 124. Qaraqaya dağı (Babək) 5 xal
 125. Qaraqaya dağı (Şərur) 5 xal
 126. Qarapir dağı 5 xal
 127. Qaranquş dağı 5 xal
 128. Qaraquş dağı 5 xal
 129. Qaratəpə dağı 5 xal
 130. Qarovulxana dağı (Şahbuz) 5 xal
 131. Qarovulxana dağı (Ordubad) 5 xal
 132. Qarovulxana dağı (Şərur) 5 xal
 133. Qarovulgədik dağı 5 xal
 134. Qılıncyurd dağı 5 xal
 135. Qaşım dağı 5 xal
 136. Qarayoxuş silsiləsi 5 xal
 137. Qarovultəpə dağı (Babək) 5 xal
 138. Qarovultəpə dağı (Kəngərli) 5 xal
 139. Qızılboğaz dağları (tirə) 5 xal
 140. Qızılvəng dağı 5 xal
 141. Qızıldağ 5 xal
 142. Qızılqaya dağı 6 xal
 143. Qızılqaya silsiləsi 5 xal

Genişləndirdiyim məqalələr[əsas redaktə]

 1. Alçalan dağı 4 xal
 2. Qoturdağ 1
 3. Xarxat dağı 1
 4. Kəsəndağ 1
 5. Keçəltəpə (Babək) 2 xal
 6. Abdal (dağ) 2 xal
 7. Acıçeşmə dağı 2 xal
 8. Ağaverdi dağı 1
 9. Ağnaqtəpə -
 10. Cindağ (Ordubad) 1 xal
 11. Dərəşam dağı -
 12. Elti dağı 1 xal
 13. Kilit mağarası -
 14. Çaşirdağ 3
 15. Qırxlardağ 1
 16. Qazangöldağ 1 xal
 17. Əyridağ 2 xal
 18. Qazangöldağ 1 xal
 19. Əlincə dağı 2
 20. Əshabi-Kəhf mineral bulağı -
 21. Əshabi-Kəhf (mağara) 1 xal
 22. Qurddağ 1 xal
 23. Quşdaş dağı 1 xal
 24. Maparax 3 xal
 25. Güllüdağ 2 xal
 26. İlandağ 3 xal
 27. Hadiqaib mağarası 1
 28. Hinədəli dağı -
 29. Xarxat dağı 1
 30. Xaşlıdağ -
 31. Xəzəryurd dağı 1 xal
 32. Karqaya 1 xal
 33. Keçəldağ (Şahbuz) 1 xal
 34. Kənizdağ 1 xal
 35. Kömürdağ 1 xal
 36. Küküdağ 2 xal
 37. Qapıcıq dağı 1 xal
 38. Qoşundaş dağı 1 xal
 39. Qapıdaşqaya dağları 1 xal
 40. Qız-gəlin dağı 1 xal
 41. Gədikdağ 1 xal
 42. Saraclıdağ 4 xal

Ümumi xal: 772 xal