Vikipediya:Mövzulu ay/Naxçıvan ayı/Caspianman

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Yeni yaradılmış məqalələr[əsas redaktə]

 1. Naxçıvanın kənd mərkəzləri modeli 8 xal
 2. Ermənilərin Naxçıvana köçürülməsi 30 xal
 3. Naxçıvan soyqırımları 47 xal
 4. Tumbul rayonu 8 xal
 5. Naxçıvan sancağı 40 xal
 6. Tağmar qalası 14 xal
 7. Əhməd Əyyub oğlu əl-Hafiz Naxçıvani 9 xal
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikası fövqəladə hallar atlası 10 xal
 9. Məhəmməd bəy Hacı oğlu 6 xal
 10. Bahar Talıbova 14 xal
 11. Komayıl məhəlləsi 5 xal
 12. Yuxarı Anbaras məscidi 8 xal
 13. Balabəy Əlibəyov (diplomat) 9 xal
 14. Hacı Nağı körpüsü 6 xal
 15. Köhnə Kotam məscidi 6 xal
 16. Əylis şəhəri 18 xal
 17. Məvaziyi-xatın 6 xal
 18. Əmirxan türbəsi 6 xal
 19. Xanəgah məscidi 8 xal
 20. Gülümey 5 xal
 21. Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu 8 xal
 22. Naxçıvan Muxtar Respublikası İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili 5 xal
 23. Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi 5 xal
 24. Ucadivar yaşayış yeri 5 xal
 25. Qıtqın yaşayış yeri 5 xal
 26. Yeycə yaşayış yeri 5 xal
 27. Köhnə Vayxır yaşayış yeri 5 xal
 28. Naxçıvanda Amerika general-qubernatorluğu 5 xal
 29. Keçəçilik -
 30. Susəpən bayramı 9 xal
 31. Heydərxanlı məscidi 7 xal
 32. Naxçıvan şəhər mədrəsələri 8 xal
 33. Pir-i Süleyman Xanəgahı 8 xal
 34. Gəmiqaya Tarix-Bədii Qoruğu 7 xal
 35. Gilançay körpüsü 8 xal
 36. Xaraba Gilan karvansarayı 5 xal
 37. Camaldın karvansarayı 5 xal
 38. Sədərək karvansarayı 5 xal
 39. Yuxarı Əylis Karvansarası 6 xal
 40. Zərnətün 8 xal
 41. Cəlilkənd 19 xal
 42. Xaraba karvansara 5 xal
 43. Cəlilkənd buzxanası 5 xal
 44. Meydan məscidi (Dəstə) 13 xal
 45. Culfa Rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi 5 xal
 46. Dəmirçi nekropolu 16 xal
 47. Darıdağ daş karxanası 7 xal
 48. Bəzir karxanası 5 xal
 49. Hadiqaib piri 5 xal
 50. Səfərevləri daşyonma mərkəzləri 5 xal
 51. Hacı Şəfi məscidi 7 xal
 52. Əhməd Oğulşayi 6 xal
 53. Xok məscidi 16 xal
 54. Gal karvansarası 7 xal
 55. Naxçıvan tarixi çoxcildliyi 17 xal
 56. Zaviyə mədrəsəsi 10 xal
 57. Naxçıvan göycəsi 13 xal
 58. Biləv körpüsü 6 xal
 59. Ordubad şəhər mədrəsəsi 10 xal
 60. Sumbatan körpüləri 5 xal
 61. I Bist körpüsü 5 xal
 62. Üstüpü hamamı 6 xal
 63. Naxçıvan şəhər kitab evi 1 xal
 64. Qoşa minarəli baştağ 8 xal
 65. Sair-Məvazi nahiyəsi 7 xal
 66. Biləv mineral bulağı 6 xal
 67. Əshabi-kəhf mineral su yatağı 7 xal
 68. Sirab mineral su hövzəsi 5 xal
 69. Şahtaxtı mineral su yatağı 5 xal
 70. Ağa Rəsul Əttar 5 xal
 71. Pereşinin məruzəsi 9 xal
 72. Təkeşiyi (Yəhya bəy) məscidi 8 xal
 73. Sallaqxana məhəlləsi 5 xal
 74. Xanəgah körpüsü 6 xal
 75. Azadkənd minarəsi 8 xal
 76. Gənzə hamamı 8 xal
 77. Qazangöl keçidi 5 xal
 78. Naxçıvan Biznes Mərkəzi 7 xal
 79. Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyi 8 xal
 80. Naxçıvan Aşıqlar Birliyi 5 xal
 81. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi 7 xal
 82. Nəbi qalası 5 xal
 83. Külüs nekropolu 6 xal
 84. II Ehsan xan Naxçıvanski 9 xal
 85. Yengicə hamamı 5 xal
 86. Naxçıvan şəhəri Gənclik Mərkəzi 5 xal
 87. Naxçıvan lavaşı 9 xal
 88. Naxçıvan şəhərində Koroğlu abidəsi 5 xal
 89. Yusif Küseyir oğlu 9 xal
 90. Xıncov məhəlləsi 5 xal
 91. Qapanat mahalı 6 xal
 92. Faqnan qalası 6 xal
 93. Naxçıvan nahiyəsi 8 xal
 94. Dərələyəz nahiyəsi 6 xal
 95. Şərur nahiyəsi 5 xal
 96. Əlincə nahiyəsi 6 xal
 97. Cağazir 8 xal
 98. Xacə Həsən Naxçıvani 5 xal
 99. Ağdərə Polimetal yatağı 6 xal
 100. Ana dili (abidə) 6 xal
 101. II Qazançı körpüsü 6 xal
 102. Şaxtaxtı yaşayış yeri 5 xal
 103. Sədərək orta əsr şəhərtipli yaşayış yeri 5 xal
 104. Haskel layihələri 5 xal
 105. Ələt-Culfa dəmiryolu 8 xal
 106. Əlahiddə Naxçıvan general-qubernatorluğu 5 xal
 107. Cənub-qərbi Azərbaycan general-qubernatorluğunun yaradılması haqqında qərar 8 xal
 108. Əli bəy Fətəlibəyli 5 xal
 109. Əli Əliyev (Legioner) 5 xal
 110. Həsən Əbdüləzimov (legioner) 5 xal
 111. Qarabağlar travertin yatağı 6 xal
 112. Şahtaxtı travertini 7 xal
 113. Xəlil bəy (hərbi müşavir) 5 xal
 114. Naxçıvan məsələsi 7 xal
 115. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Nəbatət bağı 7 xal
 116. Şeyx Cühənnah oğlu 6 xal
 117. Xacə Cəmaləddin (memar) 6 xal
 118. Meyidxana (Ordubad) 5 xal
 119. Naxçıvan xan Sarayının yardımçı binası 7 xal
 120. Səqqaxana 7 xal
 121. Əfqan qalası 5 xal
 122. II Bist körpüsü 5 xal
 123. Xoşkeşin körpüsü 6 xal
 124. Aza (Şah Abbas) körpüsü 8 xal
 125. Meydan məscidi (Nüsnüs) 6 xal
 126. Xanağa məscidi 6 xal
 127. Tivi məscidi 6 xal
 128. Gənc qələmlər (Naxçıvan) 5 xal
 129. Naxçıvan ərazisinin geoloji inkişaf tarixi 6
 130. Naxçıvanın stratiqrafiya və litologiyası 10
 131. Naxçıvanın tektonikası 6 xal
 132. Naxçıvanın geomorfologiyası 5 xal
 133. İsmayıl Əliyev (rektor) 9 xal
 134. Naxçıvanın hidrogeoloji şəraiti 10 xal

Yenidən işlənmiş və zənginləşdirilmiş məqalələr[əsas redaktə]

 1. Vasif Talıbov -
 2. Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu 2 xal
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 2 xal
 4. Əliabad (Naxçıvan) 1 xal
 5. Əlincə qalası 6 xal
 6. Mülki-Arslan nahiyəsi 3 xal
 7. Sədərək sultanlığı -
 8. Sədərək rayonu 7 xal
 9. Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi 3 xal
 10. Bazarçayı nahiyəsi 1 xal
 11. Əziz Şərif 1 xal
 12. Sisyan nahiyəsi -
 13. İsmayıl bəy Camalbəyov -
 14. Qırmızı tabor -
 15. Şərur yallısı 1 xal
 16. Qıvraq 2 xal
 17. Ordubad 1 xal
 18. Tarixi coğrafiya -
 19. Məhəməd xan Təkinski -
 20. Hacıfəxrəddin Səfərli 5 xal
 21. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi 3 xal
 22. Çəmənli (Şərur) 2 xal
 23. Arpaçay (Şərur) 1 xal
 24. Naxçıvan xanlığı 8 xal
 25. Kərki nekropolu 1 xal
 26. Marqara -
 27. Qazma mağarası 2 xal
 28. Tənənəm 3 xal
 29. Şortəpə nekropolu 2 xal
 30. Şortəpə yaşayış yeri 3 xal
 31. Parçı İmamzadəsi 2 xal
 32. Naxçıvan tüməni -
 33. Sərşəhər məscidi 3 xal
 34. Rza Təhmasib 7 xal
 35. İsmayıl bəy Camalbəyov -
 36. Yusif Ziya Talıbzadə 3 xal
 37. Boyəhməd 1 xal
 38. Zeynəddin 1 xal
 39. Elbrus İsayev -
 40. "Naxçıvan" Universiteti 2 xal
 41. Nüsnüs -
 42. Nüsnüs piri -

Yüklənən şəkillər[əsas redaktə]

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov 2 xal
 2. Şərur rayonu Çəmənli kənd mərkəzi 2 xal
 3. Ana dili abidəsi (Naxçıvan) 2 xal
 4. Dəmirçi nekropolu 2 xal
 5. Darıdağ daş karxanası 2 xal
 6. Culfa rayonunun Yaycı kəndindəki Soyqırımı abidəsi
 7. Şərur rayonunun Dəmirçi nekropolundan tapılmış keramika nümunələri
 8. Şərur rayonunun Dəmirçi nekropolundan tapılmış bəzək əşyaları
 9. Dəstə- Meydan məscidinin kitabəsi
 10. Dəstə- Meydan məscidi
 11. Gəmiqaya muzeyi
 12. Pir-i Süleyman xanəgahı
 13. Hacı Şəfi məscidi
 14. Azərbaycan Bəylərbəyliyinin Naxçıvan ölkəsinin xəritəsi - Müəllif: E.Kəlbizadə
 15. Xok kənd came məscidi
 16. Gal karvansarası
 17. "Naxçıvan tarixi" coxcildliyi
 18. Ordubad mədrəsəsinin kitabəsi
 19. Ordubad mədrəsəsinin binasının şəkli
 20. I Bist körpüsü
 21. Üstüpü hamamı (Ordubad)
 22. Naxçıvan şəhər kitab evi
 23. Hacıfəxrəddin Səfərli - AMEA-nın müxbir üzvü
 24. Çəmənli kəndi (Şərur)
 25. Arpaçay kəndinin yolu
 26. Məhəmməd xan Təkinski
 27. Təkeşiyi (Yəhya bəy) məscidi
 28. Gənzə hamamı
 29. Naxçıvan Biznes Mərkəzi
 30. Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyi
 31. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi
 32. NÜsnüs piri
 33. Yalqız ağc piri (Nüsnüs kəndi)
 34. Dərə piri (Nüsnüs kəndi)

Yaratdığı kateqoriyalar[əsas redaktə]

 1. Kateqoriya:Naxçıvandakı məscidlər 1 xal
 2. Kateqoriya:Naxçıvanın tarixi coğrafiyası 1 xal
 3. Kateqoriya:Naxçıvan hamamları 1 xal
 4. Kateqoriya:Naxçıvanlı memarlar 1 xal

Ümumi xal: 1160 xal