Vikipediya:Mövzulu ay/Naxçıvan ayı/Caspianman

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar

Yeni yaradılmış məqalələr[əsas redaktə]

 1. Keçəçilik
 2. Susəpən bayramı
 3. Heydərxanlı məscidi
 4. Naxçıvanın kənd mərkəzləri modeli
 5. Tağmar qalası
 6. Məhəmməd bəy Hacı oğlu
 7. Bahar Talıbova
 8. Ermənilərin Naxçıvana köçürülməsi
 9. Əlibəyov Balabəy
 10. Əylis şəhəri
 11. Məvaziyi-xatın
 12. Xanəgah məscidi
 13. Naхçıvan şəhər mədrəsələri
 14. Pir-i Süleyman Xanəgahı
 15. “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğu
 16. Xaraba Gilan karvansarayı
 17. Camaldın karvansarayı
 18. Sədərək karvansarayı
 19. Zərnətün
 20. Cəlilkənd
 21. Cəlilkənd buzxanası
 22. Meydan (Dəstə) məscidi
 23. Dəmirçi nekropolu
 24. Naxçıvan soyqırımları
 25. Darıdağ daş karxanası
 26. Bəzir Karxanası
 27. Səfərevləri daşyonma mərkəzləri
 28. Hacı Şəfi məscidi
 29. Хok kənd Came məscidi
 30. Gal karvansarası
 31. Naxçıvan tarixi çoxcildliyi
 32. Zaviyə mədrəsəsi
 33. Naxçıvan göycəsi
 34. Ordubad şəhər mədrəsəsi
 35. Sumbatan körpüləri
 36. I Bist körpüsü
 37. Üstüpü hamamı
 38. Naxçıvan şəhər kitab evi
 39. Sair-Məvazi nahiyəsi
 40. Biləv mineral bulağı
 41. Əshabi-kəhf mineral su yatağı
 42. Sirab mineral su hövzəsi
 43. Şahtaxtı mineral su yatağı
 44. Ağa Rəsul Əttar
 45. Pereşinin məruzəsi
 46. Təkeşiyi (Yəhya bəy) məscidi
 47. Xanəgah körpüsü
 48. Azadkənd minarəsi
 49. Gənzə hamamı
 50. Qazangöl keçidi
 51. Naxçıvan Biznes Mərkəzi
 52. Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyi
 53. Naxçıvan Aşıqlar Birliyi
 54. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi
 55. Nəbi qalası
 56. Külüs nekropolu

Yenidən işlənmiş və zənginləşdirilmiş məqalələr[əsas redaktə]

 1. Mülki-Arslan nahiyəsi
 2. Sədərək rayonu
 3. Əziz Şərif
 4. Sisyan nahiyəsi
 5. İsmayıl bəy Camalbəyov
 6. Tarixi coğrafiya
 7. Məhəməd xan Təkinski
 8. Hacıfəxrəddin Səfərli
 9. Çəmənli (Şərur)
 10. Arpaçay (Şərur)
 11. Naxçıvan xanlığı
 12. Kərki nekropolu
 13. Qazma mağarası
 14. Tənənəm
 15. Şortəpə nekropolu
 16. Şortəpə yaşayış yeri

Digər dillərdə[əsas redaktə]

 1. Некрополь Яйджи

Yüklənən şəkillər[əsas redaktə]

 1. Dəmirçi nekropolu
 2. Darıdağ daş karxanası
 3. Culfa rayonunun Yaycı kəndindəki Soyqırımı abidəsi
 4. Şərur rayonunun Dəmirçi nekropolundan tapılmış keramika nümunələri
 5. Şərur rayonunun Dəmirçi nekropolundan tapılmış bəzək əşyaları
 6. Dəstə- Meydan məscidinin kitabəsi
 7. Dəstə- Meydan məscidi
 8. Gəmiqaya muzeyi
 9. Pir-i Süleyman xanəgahı
 10. Hacı Şəfi məscidi
 11. Azərbaycan Bəylərbəyliyinin Naxçıvan ölkəsinin xəritəsi - Müəllif: E.Kəlbizadə
 12. Xok kənd came məscidi
 13. Gal karvansarası
 14. "Naxçıvan tarixi" coxcildliyi
 15. Ordubad mədrəsəsinin kitabəsi
 16. Ordubad mədrəsəsinin binasının şəkli
 17. I Bist körpüsü
 18. Üstüpü hamamı (Ordubad)
 19. Naxçıvan şəhər kitab evi
 20. Hacıfəxrəddin Səfərli - AMEA-nın müxbir üzvü
 21. Çəmənli kəndi (Şərur)
 22. Arpaçay kəndinin yolu
 23. Məhəmməd xan Təkinski
 24. Təkeşiyi (Yəhya bəy) məscidi
 25. Gənzə hamamı
 26. Naxçıvan Biznes Mərkəzi
 27. Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyi
 28. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi