"Fiziki sabitlər" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
31 bayt çıxarıldı ,  8 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
(+en iv)
*'''Fiziki sabitlər''' — çoxdur və onlardan çox rastlaşdıqlarımız bunlardır:
*'''[[Sərbəstdüşmə təcili''']] - Yerin səthi yaxınlığında və orta coğrafi enlikdə cisimlərin havasız fəzada düşmə təcilidir,g ilə işarə olunur və g=9,81m/san<sup>2</sup>-dır.Bu kəmiyyət cismin kütləsindən asılı deyil və bəzən qravitasiya sahəsinin intensivliyi adlanır.
*'''[[Qravitasiya sabiti''']] - ədədi qiymətcə kütlələri 1kq, aralarındakı mısafə 1m ollan iki bircins kürə arasındakı qravitasiya qüvvəsinə bərabər olan sabitdir,G ilə işarə olunur və G=6,67·10<sup>-11</sup>Nm<sup>2</sup>/kq<sup>2</sup>'''Habbl sabiti'''-bir-birindən 1Mpk(meqaparsek)məsafədə olan qalaktikaların vir-birindən uzaqlaşma sürətinə bərabər olan sabitdir,H ilə işarə olunur və H=75 km/Mpk·san.
*'''[[Avoqadro sabiti''']] - bütün maddələrin 1mol-dakı molekulların sayidir, N<sub>A</sub>ilə işarə olunur və N<sub>A</sub>=6,02·10<sup>23</sup>mol<sup>-1</sup>-dir.
*'''[[Bolsman sabiti'']] - ideal qazın temperaturu 1K artanda bir molekulun enerji artımına uyğun gələn enerjidir,k ilə işarə olunur və k=1,38·10<sup>-23</sup>C/K.
*'''[[Universal qaz sabiti''']]-1mol ideal qazın temperaturunu 1K yüksəltdikdə onun daxili enerjisinin artımına uyğun olan enerjidir, R ilə işarə olunur və R=8,31 C/mol·K
*'''[[Kulon sabiti''']] - yükləri 1Kl aralarındakı məsafə im olan iki nöqtəvi yük arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsinə bərabər olan sabitdir,k ilə işarə olunur və k=9·10<sup>9</sup>N·m<sup>2</sup>/Kl<sup>2</sup>.
*'''[[Elektrik sabiti''']] - ε<sub>0</sub>=8,85·10<sup>-12</sup>Kl<sup>2</sup>/N·m<sup>2</sup>/
*'''[[Elementar yük''']] - təbiətdə rast gəlinən ən kiçik elektrik yükünün moduludur,e ilə işarə olunur və e=1,6·10<sup>-19</sup>Kl.
*'''[[Elektronun xüsusi yükü''']] - elektronun yükününmodulunun kütləsinə olan nisbətidir və e/m=10<sup>11</sup>Kl/kq.
*'''[[Faradey sabiti''']] - elektroliz zamanı elektrod üzərində 1 qram ekvivalent maddə ayrılması üçün elektrolitdən keçən yükdür və F=96500Kl/mol.
*'''[[İşıq sürəti''']] - İşığın vakuumda 1san-də getdiyi yoldur və c=3·10<sup>8</sup>m/san.
*'''[[Plank sabiti''']] - h=6,63·10<sup>-34</sup>C·san.
*'''[[Ridberq sabiti''']] - R≈1,097373143·10<sup>7</sup>m<sup>-1</sup>.
*'''a.k.v.'''[[Atom kütlə vahidi]] - atom kütlə vahidi,1a.k.v=1,6605655·10<sup>-27</sup>kq.
*'''[[Elektronun sükunət kütləsi''']] - m<sub>e</sub>=9,109534·10<sup>-31</sup>kq.
*'''[[Protonun sükunət kütləsi''']] - M<sub>p</sub>=1,6726485·10<sup>-27</sup>kq.
*'''[[Neytronun sükunət kütləsi''']] - M<sub>p</sub>=1.6749543·10<sup>-27</sup>kq
*'''bor[[Bor radiusu''']] - hidrogen atomunun stasionar hala uyğun elektron orbitinin ,yəni hidrogen atomunun radiusu a<sub>0</sub>=5,2917706·10<sup>-11</sup>m.
*'''[[Elektronun klassik radiusu''']] - r<sub>0</sub>=2,8179380·10<sup>-15</sup>m.
*'''[[Stefan-Bolsman sabiti''']] - σ=5,67032·10<sup>-8</sup>Vt·m<sup>2</sup>dər<sup>-4</sup>.
*'''[[İdeal qazın standart həcmi''']] - normal şəraitdə 1mol ideal qazın tutduğu həcm V<sub>0</sub>=22,41383m³·kmol<sup>-1</sup>.
*'''[[Loşmid ədədi''']] - normal şəraitdə vahid həcmdəki qaz molekullarının sayıdır,n<sub>0</sub>=2,7·10<sup>25</sup>m<sup>-3</sup>.
 
== Mənbə ==

Naviqasiya menyusu