"Budaq Budaqov" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
100 bayt əlavə edildi ,  6 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
{{vikiləşdirmək}}
{{Alim
|Adı = Budaq Budaqov
== Elmi fəaliyyəti ==
[[Azərbaycan Elmlər Akademiyası]]nın Coğrafiya İnstitutunda kiçik elmi işçi (1955-[[1958]]), böyük elmi işçi (1958-ci ildən) olmuşdur. Burada Landşaftşünaslıq şöbəsinin müdiri ([[1967]]-[[1974]]), elmi işlər üzrə direktor müavini (1974-[[1988]]) işləmişdir. Hazırda həmin institutun direktoru vəzifəsində çalışır (1988-ci ildən). Azərbaycan EA müxbir üzvü ([[1976]]) və akademik ([[1989]]) seçilmişdir. Ədəbi, elmi yaradıcılığa tələbəlik illərindən başlamışdır. Onun elmi əsərləri Azərbaycanda, həmçinin xaricdə – [[Rusiya]], [[Hindistan]], [[Polşa]], [[Türkiyə]] və [[İran]] elmi və dövri mətbuatlarında çap olunmuşdur. "Cənubi-Şərqi Qafqazın geomorfologiyası və yeni tektonikası" ([[1973]]) elmi əsəri keçmiş SSRİ Coğrafiya Cəmiyyətinin N.Prjevalski adına qızıl medalına layiq görülmüşdür. Onun yaradıcılığında elmi-kütləvi, elmi-publisistik məzmunlu məqalələr geniş yer tutur. Onun "Ən yüksək zirvələrdə", "Canlı adalar", "Qərq olmuş dağlar", "İki mərtəbəli çay", "Üzən su anbarları", "Coğrafı adlar tarixi abidədir", "Toxunulmaz müqəddəslər" və s. bu səpkidə yazdığı 180-dən artıq elmi-kütləvi və publisistik məqalələri "Elm və həyat", "Azərbaycan təbiəti", "Azərbaycan məktəbi", "Ulduz" jurnallarında, "Sovet Ermənistanı", "Vətən səsi", "Ədəbiyyat və incəsənət" və s. qəzetlərdə dərc edilmişdir. [[Təbiət]] və poeziya problemi onun publisistikasında xüsusi yer tutur. [[Nizami Gəncəvi]], [[Səməd Vurğun]], [[Məmməd Araz]] və bir sıra digər klassik şairlərin yaradıcılığında təbiət mövzusundan bəhs edərkən oxuculara təbiəti sevdirmək, elmi-texniki tərəqqi dövründə təbiəti qorumağa, onun gözəlliklərini artırmağa dəvət etmək, təbii sərvətlərdən ağıllı istifadə etməyə, israfçılığa qarşı mübarizə aparmağa çağırış əsas qayəsi olmuşdur. Ona görə də "Nizami əsərlərində təbiət", "Yer adları xalqın sərvətidir", "Toponimika: keçilən yol və gələcəyə baxış", "Bu qala bizim qala", "Görən kim yaratmış bu təbiəti", "Pirşağının ekolqji qayğıları" və onlarca başqa məqalələri rəğbətlə qarşılanmışdır.
 
== Təhsil illəri ==
*1933-1940-cı illər Ermənistan SSR Zəngibasar rayonunun Mehmandar kənd natamam orta məktəbinin şagirdi.
*1940-1941-ci illər Azərbaycan pedaqoji məktəbinin tələbəsi (Yerevan ş.).
*1941-1945-ci illər Ermənistan SSR Zəngibasar rayonunun Çobankərə kəndində kolxoz briqadirinin köməkçisi.
*1945-1947-ci illər Azərbaycan pedaqoji məktəbinin tələbəsi (Yerevan ş.).
*1947-1951-ci illər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun coğrafiya fakültəsinin tələbəsi (Bakı ş.).
*1951-1955-ci illər SSRİ EA Coğrafiya İnstitutunun aspirantı (Moskva ş.).
 
== Elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti ==
*1955-ci il Coğrafiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün «Cənub-Şərqi Qafqazın şimal yamacının geomorfologiyası» mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir (Moskva ş.).
<br />
*1955-1958-ci illər Azərbaycan SSR Coğrafiya İnstitutunda kiçik elmi işçi işləişdir. 1958-ci il SSRİ AAK-ın qərarı ilə baş elmi işçi adı verilmişdir (14 may). Dördüncü dövr geologiyasının öyrənməsinə dair keçirilən ümumittifaq konfransının iştirakçısı oluşdur. Moskva-Leninqrad-Fin bərxəzi marşrutu üzrə keçirilən çöl ekspedisiyasında iştirak etmişdir (Moskva-Leninqrad). 1958-1962-ci illər Azərbaycan SSR Coğrafiya Cəmiyyətinin elmi katibi oluşdur. 1959-1960-cı illər Azərbaycan SSR EA Coğrafiya İnstitutunun fiziki coğrafiya şöbəsinin rəhbəri işləişdir.
1933-1940-cı illər Ermənistan SSR Zəngibasar rayonunun Mehmandar kənd natamam orta məktəbinin şagirdi.
 
1940-1941-ci illər Azərbaycan pedaqoji məktəbinin tələbəsi (Yerevan ş.).
 
1941-1945-ci illər Ermənistan SSR Zəngibasar rayonunun Çobankərə kəndində kolxoz briqadirinin köməkçisi.
 
1945-1947-ci illər Azərbaycan pedaqoji məktəbinin tələbəsi (Yerevan ş.).
 
1947-1951-ci illər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun coğrafiya fakültəsinin tələbəsi (Bakı ş.).
 
1951-1955-ci illər SSRİ EA Coğrafiya İnstitutunun aspirantı (Moskva ş.).
 
1955-ci il Coğrafiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün «Cənub-Şərqi Qafqazın şimal yamacının geomorfologiyası» mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir (Moskva ş.).
 
1955-1958-ci illər Azərbaycan SSR Coğrafiya İnstitutunda kiçik elmi işçi.
 
1958-ci il SSRİ AAK-ın qərarı ilə baş elmi işçi adı verilmişdir (14 may)
 
-Dördüncü dövr geologiyasının öyrənməsinə dair keçirilən ümumittifaq konfransının iştirakçısı.
 
-Moskva-Leninqrad-Fin bərxəzi marşrutu üzrə keçirilən çöl ekspedisiyasında iştirak etmişdir (Moskva-Leninqrad).
 
1958-1962-ci illər Azərbaycan SSR Coğrafiya Cəmiyyətinin elmi katibi.
 
1959-1960-cı illər Azərbaycan SSR EA Coğrafiya İnstitutunun fiziki coğrafiya şöbəsinin rəhbəri.
 
-Müasir və qədim buzlaşmaya dair keçirilən Ümumittifaq konfransın iştirakçısı (1959).
 
1961-ci il Dəmir yollarının sellərdən və daşqınlardan mühafizəsinə dair keçirilən Ümumittifaq konfransında «Sellərin əmələ gəlməsinə yeni tektonik hərəkətlərin təsiri» mövzusunda məruzə etmişdir (Tbilisi ş).
 
-Qafqaz geomorfologiya komissiyası işində iştirak etmiş və «Azərbaycan geomorfologiyasının əsas problemləri» adlı məruzə ilə çıxış etmişdir (Yerevan ş.)
 
1962-ci il Zaqafqaziya Geomorfoloji koordinasiya şurasının birinci sessiyasının iştirakçısı olmuş və «Cənub-Şərqi Qafqazın dəniz və çay terraslarının uyğunluğu» mövzusunda məruzə etmişdir (Bakı ş.).
 
-SSRİ-də sel hadisələrinə həsr edilmiş Ümumittifaq konfransında «Sellərin əmələ gəlməsinin geomorfoloji üsullarla proqnozlaşdırılması» mövzusunda məruzə etmişdir (Bakı ş.).
 
=== Elmi fəaliyyəti ===
1962 və 1966-cı illər Özbəkistan Hidrogeologiya institutunun direktoru, akademik Q.A.Movlyanovun dəvəti ilə Fərqanə çökəkliyində keçirilən geomorfoloji ekspedisiyanın elmi rəhbəri (Özbəkistan).
-*Müasir və qədim buzlaşmaya dair keçirilən Ümumittifaq konfransın iştirakçısı (1959).
*1961-ci il Dəmir yollarının sellərdən və daşqınlardan mühafizəsinə dair keçirilən Ümumittifaq konfransında «Sellərin əmələ gəlməsinə yeni tektonik hərəkətlərin təsiri» mövzusunda məruzə etmişdir (Tbilisi ş).
-*Qafqaz geomorfologiya komissiyası işində iştirak etmiş və «Azərbaycan geomorfologiyasının əsas problemləri» adlı məruzə ilə çıxış etmişdir (Yerevan ş.)
*1962-ci il Zaqafqaziya Geomorfoloji koordinasiya şurasının birinci sessiyasının iştirakçısı olmuş və «Cənub-Şərqi Qafqazın dəniz və çay terraslarının uyğunluğu» mövzusunda məruzə etmişdir (Bakı ş.).
-*SSRİ-də sel hadisələrinə həsr edilmiş Ümumittifaq konfransında «Sellərin əmələ gəlməsinin geomorfoloji üsullarla proqnozlaşdırılması» mövzusunda məruzə etmişdir (Bakı ş.).
*1962 və 1966-cı illər Özbəkistan Hidrogeologiya institutunun direktoru, akademik Q.A.Movlyanovun dəvəti ilə Fərqanə çökəkliyində keçirilən geomorfoloji ekspedisiyanın elmi rəhbəri (Özbəkistan).
 
1963-cü il Qafqazın geomorfologiyası və paleocoğrafiyasına həsr edil-miş Ümumittifaq konfransının iştirakçısı olmuş və «Şərqi Qafqazın müasir və qədim buzlaşması» mövzusunda məruzə etmişdir (Tbilisi ş.).
20.876

edits

Naviqasiya menyusu