"Bülbülə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
8 bayt əlavə edildi ,  8 il öncə
Abdullayev Kərim Kərbalayı Yəhya oğlu (1898-1937)- Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş, 1920–ci ildən başlayaraq xalq maarifi sahəsində yüksək vəzifələrdə çalışmışdır. 1923-1926-cı illərdə xalq hakimi, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri, 1928-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Kollegiyasının üzvü, mühüm işlər üzrə Məhkəmənin sədri seçilmişdir.
Sonralar Azərbaycan Respublikası Ədliyyə nazirinin müavini, Respublika Prokuroru işləmişdir. 1931-ci ildə Zaqafqaziya üzrə Yol Nəqliyyatı nazirinin müavini təyin edilmişdir. 1933-1934-cü illərdə Gürcüstan Respublikasının Axalsıx rayonunda XDS-nin İcraiyə Komitəsinin sədri vəzifəsində işləmisdir. 1937-ci il martın 1-də həbs edilmiş və oktyabrın 11-də güllələnmişdir.
 
Bəydəmirov Mövsüm Hacı Məzahir oğlu (1899-1937) – Müsavat partiyasının fəal üzvü olduğuna görə 1926-cı ildə 10 il müddətinə sürgün edilmişdir. 1937-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığının xüsusi üçlüyünün qərərı ilə Bəydəmirov Mövsüm Məzahir oğlu güllələnmişdir.
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 16 yanvar 1989-cu il tarixli qərarı ilə Mövsüm Hacı Məzahir oğlu Bəydəmirov 12 aprel 1990-cı ildə bəraət qazandı. Bülbülənin mərkəzi küçəsi Mövsüm Bəydəmirov adlanır.
 
Məşədi Ağarəşid Kərbalayi Kazım oğlu (1870-1937)- ibtidai təhsilini mollaxanada almış, sonra Məşhəddə və Tehranda təhsilini davam etdirmişdir. Ədəbiyyata, tarixə sonsuz həvəsi olmuş, şəxsi mütaliəsi nəticəsində ərəb, fars, türk, rus dili və ədəbiyyatını, ilahiyyat elmlərini mükəmməl öyrənmişdir. 1937-ci ildə 66 yaşlı Ağarəşid günahsız qurban kimi gedər-gəlməzə göndərildi.
Yaşlı nəsilin yaddaşında Ağarəşid bir şair kimi də qalmaqdadır. Onun çoxlu sayda qəsidə, qəzəl, növhələri və satirik şe"rləri indi də xatırlanır. O, bu əsərləri "Rəşid" təxəllüsü ilə yazmışdır.
 
Bağırov Bala Əbdülbağa oğlu (1905-1938) – Dövlət xadimi. 1937-ci ildə represiya olunmuş və 1938-ci ildə vəfat etmişdir.
Bağırov Məşədi Cahangir Kərbalayi Bəhman oğlu (1901-1980)- Moskva Neft Sənayesi Akademiyasını bitirmişdir. 1928-ci ildə "Buzovnaneft"də işləyərkən ilk dəfə dənizdə qazıntı işləri aparıb və neft çıxaranlardan biri olmuşdur. Sonralar isə Qaradağ rayonunun neft mədənləri idarəsinin baş müdiri olmuşdur.
1938-ci ildə həbs olunmuş, bəraət aldıqdan sonra ömrünün sonuna kimi mühəndis işləmişdir.
 
Dadaşov Bəhlul Dadaş oğlu (1904-1957) -ilk təhsilini kənddə almışdır. 1922-ci ildən Azərbaycan neft sənayesində çalışmışdır. 1931-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnistitutunu bitirmiş, 1938-ci ildə texniki elmlər namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. Böyük nüfuza malik olan Bəhlul Dadaşov dövlət orqanlarında müxtəlif yüksək vəzifələrdə çalışmışdır.
 
Bağırov Məşədi Cahangir Kərbəlayi Bəhman oğlu- (1901-1980) Moskva Neft Sənayesi Akademiyasını bitirmiş,1928-ci ildə "Buzovnaneft"də işləyərkən ilk dənizdə neftçıxaranlardan biri və Qaradağ rayonunun neft mədənləri idarəsinin baş müdiri olmuşdur. 1938-ci ildə həbs olunmuş, sonra bəraət almışdır.
Qurbanov Gülbala Rəhman oğlu (1896-1977) -Əməkdar həkim, Əməkdar Elm xadimi. Bülbülədə anadan olmuş,BDU-nun tibb fakültəsini bitirmiş,1932-ci ildə stomatologiya kafedrasının müdiri, 1933-cü ildə tibb elmləri namizədi, 1936-cı ildə tibb elmləri doktoru, 1939-cu ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda operativ cərrahiyə və topoqrafik anatomiya kafedrasının müdiri (professor) olmuşdur. Plastik cərrahiyənin banilərindəndir.
 
Qafarov Mirzə Mirzəcan oğlu (1911-1999)- M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunu bitirmişdir. Müxtəlif vəzifələrdə işləmiş, o cümlədən "Buzovnaneft" neftqazçıxarma idarəsində baş geoloq vəzifəsində çalışmışdır.
Qafarov İslam -1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda həkim-cərrah-uroloq fakültəsini bitirmişdir. 1951-ci ildə tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında işləmiş və işlədiyi müddət ərzində dövlət tərəfindən bir çox orden və medallarla təltif edilmişdir.
1982-ci ildən ömrünün sonuna kimi keçmiş Stalin adına zavodda direktor vəzifəsində çalışmışdır.
Aşıq Cavad XIX əsrin birinci yarısında yaşayıb-yaratmış el aşığı olmuşdur. Onun yazıb – yaratdığı əsərlər, yaradıcılığı haqqında geniş məlumat bir çox səbəblər üzündən bu günümüzə gəlib çıxmamışdır.
 
Hacı Mirzə Məhəmməd Rəhim Xəlfəqulu oğlu Bülbülənin tanınmış ziyalılarından biri olmuş, onun haqqında məlumatlar olduqca azdır.
 
Verdiyev Əvəz Həşim oğlu (1916-1944) – Sovet İttifaqı Qəhrəmanı. Bülbülədə anadan olmuş, Polşa uğrunda döyüşdə göstərdiyi qəhrəmanlığa görə 1944-cü il sentyabr ayının 23-də Lenin ordeni və Sovet İttifaqı Qəhrəmanının Qızıl Ulduz medalı ilə təltif edilir. Suraxanı maşınqayırma zavodunun ərazisində onun büstü qoyulmuş, Bülbülədə yaşadığı evin divarında xatirə lövhəsi vurulmuş,adına küçə var
Əbdülağa Kazımlı Məşədi Ağakərim oğlu (1923)- Ə.Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbini birirmiş, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü olmuş, Ümumittifaq və beynəlxalq sərgilərdə iştirak etmişdır.
 
Teyyub Qurban (1934) Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin jurnalistika ixtisası üzrə təhsil almışdır. 1961-1963-cü illərdə ADU-nun jurnalistika kafedrasının aspirantı olmuş, müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. 1992-1993-cü illərdə Suraxanı rayon İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini olmuşdur. 1994-cü ildən Bakı və Kəndlər Birliyi İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuşdur.
Quliyev Sabir Dadaş oğlu (1938) 1959-cu ildə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi məktəbini, 1961-ci ildə Bakı Dövlət Univesitetinin fiologiya fakültəsinin dil və ədəbiyyat şöbəsini, 1969-cu ildə Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Azərbaycan xalq musiqisi şöbəsini bitirmişdir. 1961-ci ildən N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində adi müəllimlikdən baş müəllim, dosent, kafedra müdiri, professor vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir.
Anonim istifadəçi

Naviqasiya menyusu