"Misir Mərdanov" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
6.911 bayt əlavə edildi ,  6 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
# Misir J. Mardanov, K.B. Mansimov "Necessary Conditions for Optimality of Fist and Second Order in a Problem of Optimal Control by Inteqro-Differential Equations Under Functional Constraints", Caucasian Mathematics Conference CMC I, 2 page.
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycanın böyük alimi Nəsirəddin Tusi haqqında", Riyaziyyatın, astronomiyanın tarixi, mövcud durumu və gələcəyə baxış (Nəsirəddin Tusinin xatirəsinə həsr edilmiş beynəlxalq konfransın materialları), 14 səhifə.
# Мисир Дж. Марданов "Некоторые вопросы математической теории оптималных процессов в системах с запаздываниями." Бaky,1987, Изд-БГУ, (119 с).
# Misir C. Mərdanov, S.S.Mirzəyev, Ş.M. Sadıqov "Həndəsə", VII sinif üçün dərslik, Bakı 2003, 160 səhifə.
# Misir C. Mərdanov, S.S.Mirzəyev,"Bakı Ş.M.Dövlət SadıqovUniversiteti 1919-1994"Həndəsə" BDU-nəş, VIII1994, sinif(130 üçün dərsliksəh, Bakı-2003Azərbaycan, 183Rus və İngilis səhifədillərində).
# Misir C. Mərdanov, S.S.Mirzəyev,"Azərbaycan Ş.M.Respublikasının Sadıqovdövlət rəmzləri"Həndəsə" Çaşıoglu, IXBakı, sinif2001 üçün(Əsgər dərslik,Quliyevlə Bakı-2003,birgə 158270 səhifəsəh).
# Misir C. Mərdanov, S.S.Mirzəyev,"Heydər Ş.M.Əliyev Sadıqov, C.Bakı C.Dövlət HacıyevUniversiteti" "Həndəsə"Bakı, XIİkinci sinifnəşri,1998, üçün(Əli dərslik,Əhmədovla Bakı-2003birgə, 159185 səhifəsəh).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili İslahat Yollarında: uğurlar, problemlər, vəzifələr..." Bakı, 2001, 40 səh.
# Misir C. Mərdanov, A.İbrahimov, F.Məmmədov, K.Bədəlova, İ. Əsgərov "Cəbr", VII sinif üçün dərslik, Bakı-2003, 334 səhifə.
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri" Bakı, Çaşıoğlu Nəş-tı, ( II nəşri, Əsgər Quluyevlə birgə, 272.).
# Misir C. Mərdanov, M.H. Yaqubov, S.S. Mirzəyev, A. İbrahimov, K. Bədəlova. S. Məmişov, "Cəbr", VIII sinif üçün dərslik, Bakı-2003, 304 səhifə.
# Misir C. Mərdanov, M.H.Yaqubov,"Azərbaycan S.S.Təhsili Mirzəyev,İslahat A.B.İllərində" İbrahimov,Təhsil İ.H. HüseynovNəş-tı, M.A.2001 Kərimov,(İsgəndər "Cəbr"İsgəndərov, IXRəhim sinifAğamalıyev, üçünAydın dərslik,Əhmədovla Bakı-2003birgə, 320143 səhifəsəh).
# Misir C. Mərdanov "ABŞ təhsil sistemi idarəetmə konteksində" Bakı, 2001, Təhsil Nəş-tı, ( Rəhim Ağamalıyev və İlham Mustafayevlə birgə).
# Misir C. Mərdanov, M.H.Yaqubov, S.S. Mirzəyev, A.B. İbrahimov, İ.H. Hüseynov, M.A. Kərimov, Ə.F. Quliyev "Cəbr və Analizin başlanğıcı", XI sinif üçün dərslik Bakı-2003, 304 səhifə.
# Misir C. Mərdanov "Təhsil millətin gələcəyidir" Təhsil nəş-tı, 2002, (Əsgər Quliyevlə birgə,574 səh).
# Misir C. Mərdanov, S.S.Mirzəyev, E. Məmmədov "Elementar riyaziyyatın əlavə fəsilləri və olimpiadalar I kitab", Dərs vəsaiti Bakı-2010, 352 səhifə.
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində" (1918-1920), 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, 240 səh.
# Misir C. Mərdanov, S.S.Mirzəyev, E. Məmmədov "Elementar riyaziyyatın əlavə fəsilləri və olimpiadalar II kitab", Dərs vəsaiti Bakı-2010, 288 səhifə.
# Misir C. Mərdanov "Təhsil sistemində monitorinq və qiymətləndirmə" 2003, Çaşıoglu Nəş-tı, (Rəhim Ağamalıyev, Abdulla Mehrabov, Telman Qardaşovla birgə, 410 səh).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində" Bakı 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Almaz Məmmədova və Mahir Zeynalovla birgə, 368 səh).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycanın təhsil siyasəti, ( 1998-2004)" I kitab, Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı-2005, (832 səh).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycanın təhsil siyasəti, (1998-2005)" II kitab, Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı-2005 (284 səh).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Müəllimlərinin XI Qurultayının stenoqrafik hesabatı" Çaşıoğlu, Bakı, 1999, (293 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Müəllimlərinin XII Qurultayı" Çaşıoglu, Bakı, 2003, (326 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Sistemi: REAL VƏZİYYƏT, PROBLEMLƏR VƏ İSLAHAT İSTİQAMƏTLƏRİ" Təhsil Nəş-tı, 2005, (96 səh).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili Dünən Bu Gün Sabah" Təhsil Nəş-tı, Bakı, 2006, (297 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Davamlı İnkişaf və Təhsil" Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı, 2007, (99 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanda Təhsilin İnkişafı 2003-2008" İmsak, 2008, (692 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Müəllimlərinin QURULTAYLARI I-XII" Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı, 2008, (783 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili İnkişaf Yollarında 2003-2008" Təhsil Nəş-tı, 2008, (63 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili Yeni inkişaf Mərhələsində" Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı, 2009, (526 səh.).
# Misir C. Mərdanov "İlk 50 ən yaxşı MƏKTƏB 100 ən yaxşı MÜƏLLİM" Təhsil Nəş-tı, 2009, (286 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Bakı Dövlət Universitetinin 1969-cu il məzunları – "40 il" Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi" Bakı, Şərq-Qərb Nəş-tı, 2009, (183 səh,).
# Мисир Дж. Марданов "Исследование оптималных процессов с запаздываниями при наличии ограничений" Изд-во, Elm, 2009, (190 с.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayı" Bakı, Çaşıoğlu, Nəş-tı, 2009, (303 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri" Bakı, Caşıoğlu Nəş-tı, 2010, (Əsgər Quluyevlə birgə, III nəşri, 287 səh.).
# Мисир Дж. Марданов "Качественная теория оптимального управления системами Гурса-Дарбу" Баку, Изд-во, Elm, 2010, ( Совм. К. В. Мансимовым, 360 с).
# Misir C. Mərdanov "Elementar Riyaziyyatın Əlavə Fəsilləri və Olimpiadalar I-kitab" Təhsil Nəş-tı, 2010 (Sabir Mirzəyev və Eminağa Məmmədovla birgə, 352 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Elementar Riyaziyyatın Əlavə Fəsilləri və Olimpiadalar II-kitab" Təhsil Nəş-tı, 2010, (Sabir Mirzəyev və Eminağa Məmmədovla birgə, 288 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili: islahatların Ugurlu nəticələri 2009-2010 cu illər, Şərq-Qərb, 2010, (səh 243)"
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Nazirləri" Bakı,Şərq-Qərb Nəş-tı, 2010, ( 240 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Ən yaxşı MÜƏLLİM ən yaxşı MƏKTƏB-2009" Bakı 2009, Şərq-Qərb Nəş-tı, 2011, (564 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Tarixi I cild" Təhsil Nəş-tı, 2011, (295 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Tarixi II cild" Təhsil Nəş-tı, 2011, (702 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Tarixi III cild" Təhsil Nəş-tı, 2011, (672 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Tarixi IV cild" Təhsil Nəş-tı, 2012, (910 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Исследование особых управлений и необходимые условия оптимальности второго порядка в систмах с запаздыванием" Баку. Изд-во "Елм", 2013, 356 с. (совм. К. Б. Мансимов, Т. К. Меликов).
# Misir C. Mərdanov "Azərbaycanın Elmi Elitası, Elmlər Doktorları" Bakı, 2011, Şərq-Qərb Nəş-tı, (320 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Riyaziyyat, Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün dərslik" Bakı, Çaşıoğlu Nəş-tı, 2002, (Məmməd Yaqubov və başqaları ilə birlikdə, 336 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 7-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birlikdə, 160 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 8-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birgə, 184 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 9-cu sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birgə, 160 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 10-cu sinif üçün dərslik, Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev, Rövşən Həsənov və Cabir Hacıyevlə birlikdə, 214 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 11-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2007, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev, Rövşən Həsənov və Cabir Hacıyevlə birgə, 127 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr, 7-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2011, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev, Ağababa İbrahimov və başqaları ilə birlikdə, 319 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr, 8-ci sinif üçün dərslik" Bakı , 2003. Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə 304 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr, 9-cu sinif üçün dərslik" Bakı 2011, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 239 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr və Analizin Başlanğıcı, 10-cu sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu, Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 303 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Cəbr və Analizin Başlanğıcı, 11-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2007, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 209 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Təhsil Qanunvericiliyinə Dair Normativ-Hüquqi Sənədlər toplusu I" Bakı, 2012, Sərq-Qərb Nəş-tı, (656 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Təhsil Qanunvericiliyinə dair Normativ-Hüquqi Sənədlər Toplusu II" Bakı, 2012, Şərq-Qərb Nəş-tı, (400 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həyatımın anları I" Bakı, 2012, Şərq-Qərb Nəş-tı, (326 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Həyatımın anları III" Bakı, 2012, Sərq-Qərb Nəş-tı, (211 səh.).
# Misir C. Mərdanov "Pərvin, Misir Mərdanovla 11 söhbət" Bakı, 2012, Şərq-Qərb Nəş-tı, (190 səh.).
 
== Siyasi fəaliyyəti ==

Naviqasiya menyusu