"1920" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
3.788 bayt əlavə edildi ,  6 il öncə
* [[23 yanvar]] - [[RSFSR]] Xarici İşlər Komissarı Çiçerinin [[Azərbaycan]] Xaici İşlər naziri F.Xoyskiyə ikinci notası.
* Maarif Nazirliyi nəzdində Arxeologiya şöbəsinin yaradılması
? 11-12 fevral - Bakıda fəhlə klubu binasında Azərbaycan kommunistlərinin I qurultayı, Azərbaycan K(b)P-nın yaradılması.
* [[21 mart]] - [[İran]]la [[Azərbaycan]] arasında dostluq haqqında müqavilə imzalanması.
* 23 mart - Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət müqaviləsinin imzalanması
* [[30 mart]] - N.Yusifbəylinin beşinci hökumət kabinetinin istefa verməsi.
* [[22 aprel]] - M.Hacınskinin yeni hökumət təşkil etməkdən imtina etməsi.
* [[23 aprel]] - [[Türkiyə Böyük Millət Məclisi]]nin açılması
* 27-28 aprel - [[XI Qızıl Ordu]]nun [[Bakı]]nı işğal etməsi və AXC-nin süqutu.
* 28 aprel - Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin iclasında Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin birinci heyətinin təşkil edilməsi.
* 30 aprel:
** Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin və Azərbaycan K (b)P MK-nın orqanı "Kommunist" qəzetinin ilk sayının çap edilməsi.
** XI Qızıl Ordu hissələrinin Şamaxı və Salyanı işğal etməsi.
*3-4 may - XI Qızıl Ordu hissələrinin Lənkəranı və Astaranı işğal etməsi.
*5 may - Azərbaycan İnqilab Komitəsi tərəfindən xanların, bəylərin, mülkədarların, həmçinin monastırların, kilsələrin, məscidlərin bütün torpaqlarının, vəqf yerlərinin müsadirə edilib kəndlilərə paylanması haqqında dekret verilməsi.
*7 may - Azərbaycan İnqilab Komitəsi tərəfindən Azərbaycan SSR-in Qızıl Ordu və Qızıl Donanmasının təşkili haqqında dekret verilməsi.
* 11 may - XI Qızıl Ordu hissələrinin Zaqatalaya soxulması.
* 12 may:
** Azərbaycan İnqilab Komitəsi tərəfindən xalq məhkəmələrinin təşkili haqqında dekret verilməsi.
** Azərbaycan Daxili İşlər Komissarlığı tərəfindən Azərbaycanda hər cür silki, mülki və vətəndaş rütbələrinin, mənsəblərinin ləğvi haqqında dekret verilməsi.
** XI Qızıl Ordu hissələrinin Şuşanı işğal etməsi.
* 16 may - N. Nərimanovun Moskvadan Bakıya gəlməsi.
* 24 may - Azərbaycan İnqilab Komitəsi tərəfindən neft sənayesinin milliləşdirilməsi haqqında dekret verilməsi.
* 25-31 may - Gəncədə sovet hakimiyyəti əleyhinə üsyan.
* 27 may - Azərbaycan Fəhlə-Kəndli Müdafiə Şurasının təşkili.
* iyun - teatrların milliləşdirilməsi haqqında dekretin verilməsi. Azərbaycan Dövlət Teatrıının yaradılması
* 5-15 iyun - Nuru paşa və polkovnik Zeynalovun başçılığı ilə Şuşada sovet hakimiyyəti əleyhinə üsyan baş verməsi.
* 6 iyun - Azərbaycan İnqilab Komitəsi tərəfindən Xəzər ticarət donanmasının milliləşdirilməsi haqqında dekret verilməsi.
* 9-20 iyun - Zaqatalada sovet hakimiyyəti əleyhinə üsyanın baş verməsi.
* 11 iyun - Azərbaycan İnqilab Komitəsi tərəfindən bankların milliləşdirilməsi haqqında dekret verilməsi.
* 19 iyun - Fətəli Xan Xoyskinin muzdlu erməni qatili tərəfindən Tiflisdə qətlə yetirilməsi.
* 16-19 iyul - Azərbaycan Kommunist Gənclər İttifaqının birinci qurultayının keçirilməsi.
* 28 iyul - XI Qızıl Ordunun birinci Qafqaz polkunun Naxçıvana daxil olması və Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin elan edilməsi.
* 1-7 sentyabr - Bakıda Şərq xalqlarının birinci qurultayının keçirilməsi.
* 20 sentyabr - Təbrizdə ingilis imperalistləri və şah istibdadı əleyhinə 1920-ci il aprelin 7-də M. Xiyabaninin rəhbərliyi altında başlanmış üsyanın yatırılması, M. Xiyabaninin qətli.
* 23 sentyabr - Azərbaycan İnqilab Komitəsi tərəfindən kənd yoxsul komitələrinin təşkili haqqında dekret verilməsi.
* 30 sentyabr - Moskvada RSFSR ilə Azərbaycan SSR arasında hərbi iqtisadi ittifaq haqqında müqavilənin bağlanması.
* 1-10 noyabr 1920-ci ilin yayında - XI Qızıl Ordunun xüsusi şöbəsi tərəfindən həbs edilmiş M.Ə.Rəsulzadənin İ.V.Stalinin göstərişi ilə həbsdən azad edilməsi və İ.V.Stalinlə bir qatarda Bakıdan Moskvaya aparılması.
* 15 dekabr - Azərbaycan İnqilab Komitəsi tərəfindən "Vahid dövlət arxiv fondunun təşkili və Xalq Maarif Komissarlığı yanında Mərkəzi Dövlət Arxivinin yaradılması haqqında" dekret verilməsi.
 
== Doğumlar ==

Naviqasiya menyusu