"Örtükçəkmə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
6 bayt çıxarıldı ,  7 il öncə
*aralıq birləşdiricyə
görə fərqlənirlər.
Çəkilən materiallar qaz, bərk, məhlul və maye halında olurlar. Qaz halında olan materiallar kimyəvi (→CVDCVD-üsulu) və ya fiziki (→PVDPVD-üsulu) qazhopdurma üsullarının köməyi ilə çəkilirlər. Maye halında örtük materialları əsasən hissələrin müxtəlif yollarla rənglənməsi üçün tətbiq olunur. Məhlulların istifadəsinə səthlərdə müəyyn məqsəd üçün tələb olunan keyfiyyətlərin yaradılmasına xidmət edən metallaşdırma üsullarında (qalvanlama, xromlama, sinkləmə, nikelləmə və s.) rast gəlinir.
Bərk halda olan örtük materialları termiki püskürtmə, qatçəkmə qalaylaması və qaynaqlanması üsulları ilə hissələrin səthlərinə çəkilirlər. Bəzi üsullardan sonra hissə əlavə olaraq termiki emala da uğradılır (məsələn: nitridləmə). Müxtəlif örtükçəkmə üsulları səthlərin strukturlaşdırlması və modfikasiya olunması kimi səthlərin emal üsullarına və ya termiki emal üsullarına aid edilir.
Maşın hissələrinin materialında olan legirin miqdarı və səthin strukturu ilə bərabər üzərində olan örtük qatının xassələri də onun işləmə qabiliyyətinə önəmli təsir göstərir.

Naviqasiya menyusu