"Azərbaycan Dillər Universiteti" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
k
Bot: Parsoid bug phab:T107675
k (Bot: Parsoid bug phab:T107675)
[[Şəkil:Azerbaijan Language University.JPG|right|270px|thumb|Azərbaycan Dillər Universitetinin binası, 2008.]]
Azərbaycanın
<nowiki> </nowiki>ali məktəblərində xarici dillərin tədrisinə keçən əsrin 20-ci illərində
<nowiki> </nowiki>başlanmış, 1936/37-ci tədris ilində işə ilk dəfə olaraq  APİ-də 
müstəqil xarici dillər kafedrası yaradılmışdır. Lakin xarici dilləri
tədris edən milli pedaqoji kadrlar çatışmadığından Azərbaycan Xalq
diplom ala bildi. II dünya müharibəsi başlandıqdan sonar  xarici dil
mütəxəssislərinə ehtiyac artdığından Azərbaycan SSR XKS-in  1940-cı ilin
<nowiki> </nowiki>oktyabrında “Azərbaycan SSR-in ali və orta məktəblərində alman, fransız
<nowiki> </nowiki>və ingilis dillərinin tədrisi haqqında” qəbul etdiyi qərar əsasında
V.İ.Lenin adına APİ-nin xarici dillər fakültəsi 1941/42-ci tədris
ilindən Pedaqoji Xarici Dillər  İnstitutuna çevrildi və həmin il
 
         
<nowiki> </nowiki>Müharibədən  sonrakı dövrdə xarici dil mütəxəssislərinin hazırlanmasını
<nowiki> </nowiki>yaxşılaşdırmaq məqsədilə Respublika Maarif Nazirinin əmri ilə
1948/49-cu tədris ilindən Bakı şəhərində APİ-nin Xarici Dillər
fakültəsinin bazasında Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu açıldı.
 
         
<nowiki> </nowiki>İnstitut müstəqil fəaliyyət göstərdiyi 10 il ərzində 1400-ə  qədər
xarici dil mütəxəssisi hazırlanmışdır: 861 nəfər ingilis, 278 nəfər
alman, 234 nəfər fransız dilləri üzrə. Onlardan əksəriyyəti azərbaycanlı
idi.
<nowiki> </nowiki>idi.
 
         
<nowiki> </nowiki>Respublika Maarif Nazirinin 14 may 1959-cu il tarixli əmrilə Azərbaycan
<nowiki> </nowiki>pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu M.F.Axundov adına Rus dili və
Ədəbiyyatı İnstitutu ilə birləşdirildi.
 
         
<nowiki> </nowiki>Azərbaycan xalqının ümumilli lideri  Heydər Əliyev 1969-cu ildə
Azərbaycan  KP MK-nın birinci katibi təyin edildikdən sonra respublikada
<nowiki> </nowiki>bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sistemində, xüsusən ali təhsilli
mütəxəssislərin hazırlanması, onların nəzəri və peşə biliklərinin
artırılması, tədris-tərbiyə prosesinin təşkilində müasir elmi metodların
<nowiki> </nowiki>tətbiq olunması sahəsində də ciddi dəyişikliklər edildi. Azərbaycan KP
MK-nın və Azərbaycan Nazirlər Sovetinin 17 oktyabr  1972-ci ildə qəbul
etdikləri “Azərbaycan SSR-də ali təhsili daha da təkmilləşdirmək
haqqında” qərar bu sahədə mühüm rol oynadı. Qərarın icrası ilə  əlaqədar
<nowiki> </nowiki>olaraq Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 4 noyabr 1972-ci ildə
“M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitunun yenidən təşkil
olunması haqqında” qərar qəbul etdi. Həmin qərar əsasında Azərbaycan
Universitetinə çevrildi. Prezidentin 30 iyun 2000-ci il tarixli
Sərəncamı ilə professor Səməd İsmayıl oğlu Seyidov universitetin rektoru
<nowiki> </nowiki>təyin edildi.
 
Görülən
illərdə qazalınmış nailiyyətlərin, Avropa təhsil sisteminə
inteqrasiyanın əsasını qoydu. Çox keçmədən universitetin həyatında ciddi
<nowiki> </nowiki>islahatlar aparıldı, yeni ixtisaslar, fakültələr, kafedralar,
laboratoriyalar, elmi mərkəzlər açıldı,milli liderimiz Heydər Əliyevin
qayğısı nəticəsində 2003-cü ildə universitetə əlavə təhsil binası
28 kafedra, çoxlu sayda elmi mərkəzlər, laboratoriyalar fəaliyyət
göstərir, qısa müddət ərzində tələbələrin sayı iki dəfə artaraq 3000-dən
<nowiki> </nowiki>6000-ə çatmışdır. Universitetdə 3 ixtisas üzrə daimi Dissertasiya
Şurası fəaliyyət göstərir: “German dilləri”, “Dünya ədəbiyyatı”, “Təlim
və tərbiyənin nəzəriyyəsi metodikası”.
 
Respublikanın
<nowiki> </nowiki>təhsil sistemində aparılan islahatlara çevik reaksiya verən ADU dövlət
ali məktəbləri arasında ilk dəfə bütünlüklə kredit sistemli təhsilə
keçib. Bu prosesin əsas prinsiplərindən olan keyfiyyətin təminatını daim
<nowiki> </nowiki>diqqət mərkəzində saxlamaq, xarici partnyorlarla əməkdaşlığı daha yaxşı
<nowiki> </nowiki>qurmaq məqsədilə Tempus layihəsi çərçivəsində “Keyfiyyətin təminatı”
mərkəzi yaradıldı. Xarici ölkələrin qabaqcıl ali məktəbləri ilə əlaqələr
<nowiki> </nowiki>günü-gündən genişləndirilir. Türkiyənin, Amerikanın, İngiltərənin,
Fransanın və Avropanın digər ali məktəbləri ilə əlaqələr daha intensiv
şəkil alır, qarşılıqlı müqavilələr bağlanır, müəllim və tələbə
 
Tələbələrin
<nowiki> </nowiki>ideya-siyasi, etik-əxlaqi və mənəvi dünyagörüşlərinin formalaşmasına
müsbət təsir etmək istiqamətində də ciddi uğurlar qazanılmışdır. Bu
sahədə çoxtirajlı “Poliqlot” qəzetinin, Tələbə Gənclər və Tələbə
 
Müstəqillik
<nowiki> </nowiki>illəri ADU-nun 66 illik tarixində mühüm mərhələ təşkil edir. Bu illər
ərzində universitet əvvəlki təhsil sistemindən tamamilə imtina edərək
Avropaya inteqrasiya yoluna üstünlük vermiş, dünyanın qabaqcıl ali
7.831

edits

Naviqasiya menyusu