"Camal Lasri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
34 bayt çıxarıldı ,  5 il öncə
Redaktənin izahı yoxdur
== Seçilmiş əsərləri ==
 
* “Crystal“Kristal structure ofyapı arasında trans-dichloridobis[N-(5,5-dimethyl-4,5-dihydro-3H-pyrrol-2-yl-κN)acetamide]palladium(II) dihydrate” J. Lasri, N. E. Eltayeb, M. Haukka, B. A. Babgi, Acta Cryst. 2017, E73, 528. DOI: http://dx.doi.org/10.1107/S2056989017003929
* “Pt<sup>II</sup> and Pd<sup>II</sup>-assisted coupling of nitriles and 1,3-diiminoisoindoline: SynthesisSEntez and luminescenceişıldama proprietiesadap ofarasında (1,3,5,7,9-pentaazanona-1,3,6,8-tetraenato)Pt(II) and Pd(II) complexes”komplekslər” J. Lasri, B. Pedras, M. Haukka, M. N. Berberan-Santos,çox üzlü Polyhedroncisim 2017, 133, 195. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2017.05.036
* “Crystal“Kristal and molecular structuremoleküller studiesyapı ofçalışmalar arasında (Z)-N-methylmetil-C-4-substitutedikame edilmiş fenil phenylnitronlar nitronestarafından by XRD, DFT, FTIR and NMR” J. Lasri, N. E. Eltayeb, M. Haukka, Y. Alghamdi, J. Mol. Struct. 2017, 1128, 70. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.08.058
* “Experimental“Deneysel and theoreticalteorik studykristal ofincələnməsi crystal andmolekullar molecular structure ofyapısı 1,2-di(9H-fluorenoren-9-ylideneiden)hydrazine”hidrazin” J. Lasri, N. E. Eltayeb, A. I. Ismail, J. Mol. Struct. 2016, 1121, 35. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.05.044
* “Crystal“Kristal and molecularmolekulyar structureyapı investigations ofincəlemələri 9-fluorenonefluoreon hydrazone byhidrazan XRD, DFT, ESI-MS, FTIR, UV-Vis and NMR methods”yöntemləri J. Lasri, N. E. Eltayeb, A. I. Ismail, Indian J. Chem. B. 2016, 55B, 1520. DOI: http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/38611
* “Synthesis“Kaynaşmış bisikliklərinsentezi, molecular structure and stability ofmolekulyaryapısı fused bicyclicstabiletesi 1,2,4-oxadiazoline Pt(II) complexes”komplekslər” J. Lasri, S. M. Soliman, M. A. Januário Charmier, M. Ríos-Gutiérrez, L. R. Domingo, Polyhedron. 2015, 98, 55. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2015.05.039
//dx.doi.org/10.1016/j.poly.2015.05.039
* “Synthesis, molecular structure, spectroscopic properties and stability of (Z)–N-methyl-C-2,4,6-trimethylphenylnitrone” J. Lasri, A. I. Ismail, M. Haukka, S. M. Soliman, Spectrochim. Acta. Part A. 2015, 136, 1857. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2014.10.096
* “Pt<sup>II</sup>-mediatedSentez imine–nitrilemolukyar couplingyapı leadingspekttroskopiközelliklər tove symmetricalqararlıqlar (1,3,5,7,9Z)–N-pentaazanonamethyl-1C-2,34,6,8-tetraenato)Pt(II) complexes containing the incorporated 1,3-diiminoisoindoline moiety”trimethylphenylnitrone” J. Lasri, MA. LI. KuznetsovIsmail, M. FHaukka, S. CM. Guedes da SilvaSoliman, ASpectrochim. JActa. L.Part Pombeiro, InorgA. Chem. 20122015, 51136, 107741857. DOI: http://dx.doi.org/10.10211016/ic301176bj.saa.2014.10.096
* “Alkoxy“Pt<sup>II</sup>-simmetrik olaraqimin-nitrin bağlanması (1,3,5,7,9-triazapentadien(e/atopentaazanona-1,3,6,8-tetraenato) copperPt(II) complexes:daxil Templateedilən formationkomplekslər and1,3-diminoizodolin applicationskısmı” for the preparation of pyrimidines and as catalysts for oxidation of alcohols to carbonyl products” MJ. N. KopylovichLasri, YM. YuL. KarabachKuznetsov, M. F. C. Guedes da Silva, P. J. Figiel, J. Lasri, A. J. L. Pombeiro, ChemInorg. -Eur. JChem. 2012, 1851, 89910774. DOI: http://dx.doi.org/10.10021021/chem.201101688ic301176b
* “Oxadiazoline“Alkoxy-1,3,5-triazapentadien(e/ato) andbakır ketoimine palladium(II) complexeskompleksləri: asŞablon highlyoluşumu efficient catalystspirimedenlərin forhazırlanması Suzuki-Miyauraüçün cross-couplinguyqulanmalar reactions in supercriticalAlkonlerin CO2”karbon Rürunlərlərə oksidasyonu için kullalınan katalizörlər M. RN. FernandesKopylovich, JY. LasriYu. Karabach, M. F. C. Guedes da Silva, AP. M. F. Palavra, J. A. L. da SilvaFigiel, J. J. R. Fraústo da SilvaLasri, A. J. L. Pombeiro, AdvChem. Synth-Eur. CatalJ. 20112012, 35318, 1153899. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/adscchem.201000909201101688
* “Solvent-free“Oxadiazoline microwave-assistedand peroxidativeketoimine oxidationpalladium(II) ofişin secondaryolduqca alcoholsetkili tokatalizorlar thekompleksləri correspondingSuperkritik ketonesolaraq catalyzedSuziki-Miyaura byçarpaz copper(II)bağlama 2,4-alkoxy-1,3,5-triazapentadienatoreaksiyonları complexes” PCO2” R. R. Fernandes, J. FigielLasri, M. NF. Kopylovich, JC. LasriGuedes da Silva, A. M. F. CPalavra, J. GuedesA. L. da Silva, J. J. R. Fraústo da Silva, A. J. L. Pombeiro, ChemAdv. Synth. CommunCatal. 20102011, 46353, 27661153. DOI: http://dx.doi.org/10.10391002/b922738eadsc.201000909
* “Pt<sup>II</sup>-promoted“Solventsiz [2+3]mikrodalğa cycloadditionyardımlı ofperoksidafiq azideoksidasyon toinci cyanopyridines:alkonlər Convenientbakır toolilə towardkatalizə heterometallicedilən ilgili katonlara dönüşülürdü(II) 2,4-alkoxy-1,3,5-triazapentadienato structures”kompleksləri” SP. MukhopadhyayJ. Figiel, BM. GN. MukhopadhyayKopylovich, J. Lasri, M. F. C. Guedes da Silva, J. Lasri, MJ. AR. JanuárioFraústo Charmierda Silva, A. J. L. Pombeiro, Inorg.Chem ChemCommun. 20082010, 4746, 113342766. DOI: http://dx.doi.org/10.10211039/ic8014223b922738e
* “Metal-free and Pd“Pt<sup>II</sup>-promoted [2+3] cycloadditionscycloaddition of asilko cyclic nitrone to phthalonitrileskatkılanması: SynthesesHeromatik ofyapılara oxadiazolinesuyqun asalət” well as phthalamide-Pd<sup>II</sup> and dihydropyrrolyl-iminoisoindolinone-Pd<sup>II</sup> complexes with high catalytic activity in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions” JS. LasriMukhopadhyay, MB. NG. KopylovichMukhopadhyay, M. F. C. Guedes da Silva, J. Lasri, M. A. Januário Charmier, A. J. L. Pombeiro, ChemInorg. -Eur. JChem. 2008, 1447, 931211334. DOI: http://dx.doi.org/10.10021021/chem.200800510ic8014223
* “Stereospecific“Metal-free synthesisand Pd<sup>II</sup>-terfi [2+3] cycloadditions of polysubstituteda E-olefinscyclic bynitrone reactionto ofphthalonitriles: acyclicOksadionezilər nitronessentezləri withyarı freesıra Pd<sup>II</sup> and platinum(dihydropyrrolyl-iminoisoindolinone-Pd<sup>II)</sup> coordinatedcomplexes organonitriles”with high catalytic activity in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions” J. Lasri, M. AN. JanuárioKopylovich, CharmierM. F. C. Guedes da Silva, M. HaukkaA. Januário Charmier, A. J. L. Pombeiro, JChem. Org-Eur. ChemJ. 20072008, 7214, 7509312. DOI: http://dx.doi.org/10.10211002/jo061659bchem.200800510
* “Direct“Poli synthesisikemalı ofstreposifik (imine)platinum(II)sentez complexesE-olefenlər.asiklik bynitronların iminoacylationsərbəst of ketoximesplatin with activatedII) organonitrilekoordine ligands”orqaniterlər” J. Lasri, M. A. Januário Charmier, M. F. C. Guedes da SilvaHaukka, A. J. L. Pombeiro, DaltonJ. TransOrg. 2006Chem. 2007, 72, 5062750. DOI: http://dx.doi.org/10.10391021/b611341ajo061659b
* “Unprecedented“Doğrudan intermolecularsentez transamidation(imine)platinum(II) reactionkompleks ofilə N-carbamoylmethyl-N’-tosylguanidines”ketokosimlərin immolosiyasını activated organonitrile ligands” J. Lasri, M. EA. GonzálezJanuário Charmier, JM. SepúlvedaF. OrgC. LettGuedes da Silva, A. 2003J. L. Pombeiro, 5Dalton Trans. 2006, 38515062. DOI: http://dx.doi.org/10.10211039/ol035377zb611341a
* “N-karbomomoloitin interkolokulyartransamadasiyon reaksiyonu -N’-tosylguanidines” J. Lasri, M. E. González, J. Sepúlveda. Org. Lett. 2003, 5, 3851. DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ol035377z
 
== Xarici keçidlər ==
* [http://www.kau.edu.sa/CVEn.aspx?Site_ID=0061741&Lng=EN King Abdulaziz University, Ciddə, Səudiyyə_Ərəbistanı]
109

edits

Naviqasiya menyusu