"Sink" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
1.864 bayt əlavə edildi ,  2 il öncə
Çirklər, hətta kiçik olanlar da sinkin kəskin artmasına səbəb olur.
Sinkdəki yük daşıyıcılarının daxili konsentrasiyası 13.1 {{e | 28}} m <sup> −3 </sup> dir.
== Kimyəvi xassələri ==
Amfoter birləşmələr meydana gətirən tipik bir metaldır. Amfoter birləşmələr sink ZnO və Zn (OH) <sub> 2 </sub> dir. Standart elektrod potensialı -0.76 V-dir, dəmir qədər bir sıra standart potensiala malikdir.
 
Havada sinkin üzəri nazik ZnO təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Güclü qızdırıldıqda üzərində olan ağ ZnO təbəqəsi yanır:
:: <math>\mathsf{2Zn + O_2 \rightarrow 2ZnO}</math>
 
Sink oksidi turşu məhlulu ilə reaksiya girir:
:: <math>\mathsf{ZnO + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O}</math>
 
qələvi ilədə həmçinin:
:: <math>\mathsf{ZnO + 2NaOH + H_2O \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4]}</math>
 
Normal təmizlikdə olan sink turşu məhlulu ilə aktiv reaksiyaya girir:
:: <math>\mathsf{Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow}</math>
 
qələvi məhlulu ilədəö həmçinin:
:: <math>\mathsf{Zn + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4] + H_2\uparrow}</math>
 
hidroksizinkatlar meydana gətirir. Çox saf sink turşular və qələvi məhlulları ilə reaksiyaya girmir. Qarşılıqlı təsir bir neçə damcı CuSO<sub>4</sub> məhlul əlavə etməklə başlayır.
 
Qızdırıldıqda, sink halogenlərlə reaksiya girir və ZnHal <sub> 2 </sub> halogenidləri əmələ gətirir. Fosforla sink Zn <sub> 3 </sub> P <sub> 2 </sub> və ZnP <sub> 2 </sub> fosfidləri əmələ gətirir. Kükürd və onun analoqları ilə - selen və tellur - müxtəlif halsogenidlər, ZnS, ZnSe, ZnSe <sub> 2 </sub> və ZnTe əmələ gətirir.
 
Sink hidrogen, azot, karbon, silikon və bor ilə birbaşa reaksiya girmir. Nitrid Zn <sub> 3 </sub> N <sub> 2 </sub> sinkin ammiakla 550-600 ° C-də reaksiyasından əldə edilir.
 
Sulu məhlullarda sink ionları Zn <sup> 2+ </sup> aquakomplexlər əmələ gətirir. [Zn(H<sub>2</sub>O)<sub>4</sub>]<sup>2+</sup> və [Zn(H<sub>2</sub>O)<sub>6</sub>]<sup>2+</sup>.
 
{{Vikianbar kateqoriyası|Zinc}}
 

Naviqasiya menyusu