"Əmlak" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
2.306 bayt çıxarıldı ,  1 il öncə
Redaktənin izahı yoxdur
|-
| colspan=2 width=15% |
! GeneralÜmumi meaningmənası or descriptionya !! <!-- tracking column -->təsviri !! Actor !! Complementary notion !! Complementary actor
|-
! colspan=2 | SaleSatış
| Mülkiyyət və ya mülkiyyət vermək, ancaq pul müqabilində (bir növ valyuta vahidi). || Satıcı || Almaq || Alıcı
| Giving of property or ownership, but in exchange for money (units of some form of currency). || || Seller || Buying || Buyer
|-
! rowspan=5 style="border-right: 0px solid gray;" | SharingPaylaşma
! rowspan=2 style="border-left: 0px solid gray;" | <span style="display: none">Sharing</span>
| rowspan=2 | Allowingİstər usemüstəsna, ofistərsə property, whetherbirgə exclusiveəməliyyat orkimi asəmlakdan aistifadəyə jointicazə operationverilməsi. || || rowspan="2" | HostEv sahibi || AccommodationYerləşdirmə || GuestQonaq
|-
| &nbsp; || rowspan="2" | Tenancyİcarə || rowspan="2" | TenantKirayəçi
|-
! rowspan=2 width=7% | Rentİcarə
| rowspan=3 | AllowingMülkiyyətin limitedməhdud and temporarymüvəqqəti, butlakin potentiallypotensial renewable,olaraq exclusiveyenilənə usebilən ofmüstəsna property,istifadəsinə buticazə inverilir, exchangelakin fortəzminat compensationmüqabilində. || &nbsp; || rowspan="2" | Renterİcarəçi
|-
| &nbsp; || rowspan="2" holiwis 8a | Leaseİcarə müqaviləsi || rowspan="2" | LeaseeLisenziyalaşdıran
|-
! Lisenziyalaşdırma
! Licensure
| Lisenziya
| || Licensor
|-
! rowspan=3 style="border-right: 0px solid gray;" | IncorporealQeyri-fiziki divisionbölgü
! style="border-left: 0px solid gray;" | <span style="display: none">Incorporeal division</span>
| Sahibsiz maraq və ya başqa bir tərəfə verilə bilən eyni anlayışın dəyişməsi kimi tanınır; özü də qeyri-rəsmi bir mülkiyyət formasıdır. Xüsusi maraq, əmlak və eyni tərəfə məxsus olduqda asanlıqla məhv edilə bilər. || rowspan=3 colspan=3 {{N/A}}
| Better known as [[Nonpossessory interest in land|nonpossessory interest]] or variation of the same notion, of which an instance may be given to another party, which is itself an incorporeal form of property. The particular interest may easily be destroyed once it and the property are owned by the same party. || || rowspan=3 colspan=3 {{N/A}}
|-
! ShareSəhm
| Mülkiyyət və ya ondan istehsal ediləcək bütün əmlakın (səhmlərin) müəyyən bir hissəsinə sahiblik və ya kapital başqa bir tərəfə verilə bilən əmlakın özü, qeyri-rəsmi bir mülkiyyət formasıdır. Səhm və əmlak eyni tərəfə məxsus olduqdan sonra asanlıqla məhv edilə bilər.
| Aspect of property whereby ownership or equity of a particular portion of all property (stock) ever to be produced from it may be given to another party, which is itself an incorporeal form of property. The share may easily be destroyed once it and the property are owned by the same party. ||
|-
! Mülkiyyət
! Easement
| Xüsusi istifadə hüququ başqa bir şəxsə verilə biləcəyi əmlakın özü, qeyri-formal mülkiyyət formasıdır. Təminat və ya istifadə hüququ və əmlak eyni tərəfə məxsus olduqda asanlıqla məhv edilə bilər.
| Aspect of property whereby right of particular use of it may be given to another party, which is itself an incorporeal form of property. The easement or use-right may easily be destroyed once it and the property are owned by the same party. ||
|-
! rowspan=3 style="border-right: 0px solid gray;" | LienBağlantı
! style="border-left: 0px solid gray;" | <span style="display: none">Lien</span>
| ConditionMülkiyyətin wherebyyüksüz unencumberedmülkiyyətinin ownershipöhdəliyin ofyerinə propertyyetirilməsindən isasılı contingentolduğu upon completion of obligationşərt; thegirov propertyolan being collateralbelə andbir associatedrazılaşmada withtəhlükəsizlik [[securitypayı interest]]ilə inəlaqəli such an arrangementəmlak. || || Lienor || ''Lieneeship'' || Lienee
|-
! İpoteka
! Mortgage
| ConditionMülkiyyətə wherebysahib whileolduğu possession ofya propertysaxlanıldığı is achieved or retainedşərt, possessionona ofsahib itolmaq isborclu contingentbirinə uponborc performanceöhdəliyinin ofyerinə obligationyetirilməsindən toasılıdır somebody indebtedonun to,üzərində andmülkiyyət unencumberedhüququ ownership of it is contingent upon completion of obligationyoxdur. TheÖhdəliyin performanceicrası ofümumiyyətlə obligationborcun usuallyhissə-hissə impliesbölünməsini divisionnəzərdə of the principal into installmentstutur. || || Mortgagor || <span style="white-space: nowrap;">Mortgage-brokering</span> || <span style="white-space: nowrap;">Mortgage-broker</span>
|-
! PawnLombard
| Yüklü əmlaka sahib olmağın təmin edildiyi və ya qorunub saxlanıldığı şərt, borclu birinə borc öhdəliyinin yerinə yetirilməsinə, sahiblik və ağırlıqsız mülkiyyət, öhdəliyin tamamlanmasına bağlıdır. || Pledge || Pawnbrokering || Pawnbroker
| Condition whereby while encumbered ownership of property is achieved or retained, encumbered ownership of it is contingent upon performance of obligation to somebody indebted to, and possession and unencumbered ownership of it is contingent upon completion of obligation. || || Pledge || Pawnbrokering || Pawnbroker
|-
! colspan=2 | Collision<br />(Conflict)Toqquşma
(Münaqişə)
| Inability for property to be properly used or occupied due to scarcity or contradiction, the effective impossibility of sharing; possibly leading to eviction or the contrary, if resolution is achieved rather than a stagnant condition; not necessarily involving or implying conscious dispute. || || colspan=3 {{N/A}}
| Qıtlıq və ya ziddiyyət səbəbi ilə mülkiyyətdən düzgün istifadə və ya işğal edilə bilməməsi, bölüşmənin effektiv qeyri-mümkünlüyü; durğun bir şərt deyil, qətnamə əldə edildiyi təqdirdə, bəlkə də evdən çıxarılmasına və ya əksinə gətirib çıxarması; mütləq şüurlu mübahisəni əhatə etmir və ya nəzərdə tutmur. || colspan=3 {{N/A}}
|-
! rowspan=2 colspan=2 | Security<br />(Ward)Təhlükəsizlik
(Palata)
| rowspan=2 | Degree of resistance to or protection from harm, use or taking; the property and any mechanisms of protection of it being ward. (Alternately, in finance, the word as a countable noun refers to proof of ownership of investment instruments, or as an uncountable noun to collateral.) In general, there may be an involvement of obscurities, camouflage, barriers, armor, locks, alarms, booby traps, homing beacons, automated recorders, decoys, weaponry or sentinels.
| rowspan=2 | Zərərə, istifadəyə və ya alınmaya qarşı müqavimət və ya qorunma dərəcəsi; qorunan əmlak və onun qorunması mexanizmləri. (Alternativ olaraq, maliyyə baxımından, bir hesab edilə bilən isim kimi söz, investisiya alətlərinə sahiblik sübutuna və ya girova sayılmayan bir isim kimi aiddir.) Ümumiyyətlə, qaranlıq, kamuflyaj, maneələr, zireh, kilidlər, siqnallar ola bilər. , göbələk tələləri, qayıdan mayaklar, avtomatlaşdırılmış yazıcılar, aldadıcılar, silah və ya keşikçilər.
* With land; moats, trenches or entire buildings may be involved.
* Torpaqla; xəndəklər, səngərlər və ya bütün binalar cəlb edilə bilər.
* With buildings or certain forms of transport, turrets may be involved.
* With information; encryption, steganography or self-destruct capability may be involved.
* With communications reliability, channel-hopping may be involved, as immunity or attempt thereat from jamming.
* With devices of proprietary design, the respective compositions of them may be more mangled, more convoluted and more complex than functionality warrants, hence confusing or obscure for protective purposes (though possibly to conceal unapproved copying instead).
* With contractual rights; retentions of collateral and risks of jeopardy of collateral may be involved.
| || Securer || ''Protecteeship'' || Protectee
|-
| || Warden || colspan=2 | Ward
|}
 
* Binalar və ya müəyyən nəqliyyat növləri ilə taretlər ola bilər.
=== Violation ===
* Məlumatla; şifrələmə, steqanoqrafiya və ya özünü məhv etmə qabiliyyəti ola bilər.
 
* Rabitə etibarlılığı ilə, toxunulmazlıq və ya tıxacdan qaçmağa cəhd göstərdiyinə görə kanal atlama ilə əlaqəli ola bilər.
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
* Xüsusi dizayn cihazları ilə, bunların müvafiq kompozisiyaları funksionallıq əmrlərindən daha çox manqol, daha qarışıq və daha mürəkkəb ola bilər, bu səbəbdən qoruyucu məqsədlər üçün qarışıq və ya qaranlıq ola bilər (bunun əvəzinə təsdiqlənməmiş surətləri gizlətmək üçün olsa da).
* Müqavilə hüquqları ilə; girov saxlanılması və girov təhlükəsi riskləri daxil ola bilər.
| Təhlükəsiz ||''Qoruyucu'' || Müdafiəçi
|-
| || WardenMühafizəçi || colspan="2" | WardPalata
| width=15% |
! General meaning or description, the act occurring in a way not beholden to the wishes of the owner !! width=10% | Committer
|-
! Trespassing
| Use of physical and usually but not necessarily only immovable property or occupation of it. || Trespasser
|-
! Vandalism
| Alteration, damage or destruction of physical property or to the appearance of it. || Vandal
|-
! Infringement
| rowspan=2 | (Incorporeal analogy to trespassing.) Alteration or duplication of an instance of intellectual property, and publication of the respectively alternate or duplicate; the instance being the information in a medium or a device for which a [[Design|design plan]] predates and is the basis of [[Manufacturing|fabrication]]. || Infringer
|-
! Violation
| Violator
|-
! Theft
| Taking of property in a way that excludes the owner from it, or active alteration of the ownership of property. || Thief
|-
! rowspan=2 | Piracy
| The cognisant or incognisant reproduction and distribution of intellectual property as well as the possession of intellectual property that saw publication of its duplicates in the aforementioned process.
|-
| Infringement with the effect of lost profits for the owner or infringement involving profit or personal gain.
|-
! Plagiarism
| Publication of a work, whether it is intellectual property (perhaps copyrighted) or not, whether it is in public domain or not, without credit being afforded to the creator, as though the work is original in publication. || Plagiarist
|}
 
=== Miscellaneous action ===
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
| width=15% |
! General meaning or description !! width=10% | Committer
|-
! Squatting
| Occupation of property that either is unused and unkept or was abandoned, whether the property still has an owner or not. (If the property is owned and not abandoned, then the squatting is trespassing, if any usage not beholden to the wishes of the owner is done in the process.) || Squatter
|-
! Reverse engineering
| Discovery of how a device works, whether it is an instance of intellectual property (perhaps patented) or not, whether it is in public domain or not, and of how to alter or duplicate it, without access to or knowledge of the corresponding design plan. || Reverse engineer
|-
! Ghostwriting
| Creation of a textual work, whereby in publication, another party is explicitly allowed to be credited as creator. || Ghostwriter
|}
 
 
== İstinadlar ==

Naviqasiya menyusu