"Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
əlavələr
(əlavələr)
|Ölkə = {{AzSSR}}
|Tip = [[mükafat]]
|Kimə verilir = bədii ədəbiyyat, musiqi, teatr, təsviri incəsənət, kino incəsənəti və jurnalistika sahəsində təqdim edilmiş əsərlərəəsərlərin görəmüəlliflərinə
|Status = verilmir
|Parametrlər =
|Ləğv tarixi = 1970
|İlk təltif = aprel 1965
|İlk laureat = [[QaraMirzə Qarayevİbrahimov]], [[TahirMaral SalahovRəhmanzadə]], [[ƏliTofiq ZeynalovKazımov]], [[MirzəTahir İbrahimovSalahov]], [[HöküməQara QurbanovaQarayev]], [[MaralHökümə RəhmanzadəQurbanova]], [[TofiqƏli KazımovZeynalov]]
|Son təltif =
|Son laureat =
}}
 
'''[[Mirzə Fətəli Axundov]] adına Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı''' ({{dil-az-Cyrl|Мирзә Фәтәли Ахундов адына Азәрбајҹан ССР Дөвләт мүкафаты}}) — [[Azərbaycan SSR]]-də incəsənətin müxtəlif sahələrində fərqlənən mədəniyyət xadimlərinə verilən mükafat.
 
== Haqqında ==
Mükafat [[Azərbaycan SSR]]-də bədii ədəbiyyat, musiqi, teatr, təsviri sənət, kino incəsənəti və jurnalistika sahələrində nəzərə çarpan əsərlərin təşviqi məqsədilə 15 dekabr 1964-cü ildə təsis olunmuşdur. Mükafata layiq görülən şəxslərə "Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı" adı, döş nişanı, diplom və 2500 manat məbləğində pul mükafatı verilirdi.{{qeyd|name=1964 qərar}}
 
Mükafat M. F. Axundov adına Mükafatlandırma Komitəsinin təqdimatına əsasən [[Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti]] tərəfindən iki ildə bir dəfə, Azərbaycanda Sovetsovet Hakimiyyətininhakimiyyətinin qurulduğu gündə M.F.Axundov adına Mükafatlar Komitəsinin təqdimatına əsasən verilirdi. Mükafatı almaq üçün irəli sürülən namizədlərin və əsərlərin siyahısı iki ay əvvəldən Azərbaycan SSR mətbuatında dərc olunurdu.<ref>{{harvcolnb|Әдәбиjjат вә инҹәсәнәт. № 7|1965|loc={{mi|сәһ|səh}}. 1}}</ref>
 
== Əsasnaməsi ==
M. F. Axundov adına Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı haqqında əsasnamə 15 dekabr 1964-cü ildə qəbul olunmuşdur.{{qeyd|name=1964 qərar}} Əsasnamədə deyilir:
{{Sitatın əvvəli}}
Azərbaycan Sover sosialist mədəniyyətini, xüsusilə bədii əsəbiyyatı, musiqini, teatr və təsviri incəsənəti, kinematoqrafiya və jurnalistikanı daha da inkişaf etdirmək məqsədi ilə respublikasının daha çox fərqlənən və əsərləri partiyanın və xalqın yüksək tələbatını ödəyən yaradıcı işçiləri həvəsləndirmək üçün Azərbaycan SSR hökuməti görkəmli mütəfəkkir, filosof və dramaturq Mirzə Fətəli Axundov adına üç mükafat təsis etmişdir:{{pb}}
{{nbsp|5}}5. M. F. Axundov adına mükafatların verilməsi barəsində Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı aprelin 28-də — Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının ildönümü günündə respublika mətbuatında dərc olunur.{{pb}}
{{nbsp|5}}6. M. F. Axundov adına mükafatlara layiq görülmüş əsərlərin müəlliflərinə "M. F. Axundov adına mükafat laureatı" adı, döş nişanı, diplom və pul mükafatı verilir.
{{Sitatın sonu|mükafat haqqında əsasnamə{{qeyd|name=1964 əlavə|Mirzə Fətəli Axundov adına respublika mükafatları barəsində əsasnamə. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1964-cü il 15 dekabr tarixli 777 №-li qərarına əlavə<ref>{{harvcolnb|Гәрарлар күллијјаты. № 1|1965|loc={{mi|сәһ|səh}}. 13–14}}</ref>
{{Sitatın sonu}}
}}}}
 
=== Döş nişanı ===
Mükafat laureatının döş nişanının, diplomunun eskizi, habelə döş nişanının təsviri 26 iyul 1965-ci ildə təsdiqlənmişdir.{{qeyd|name=1965 Həminqərar|M. qəraraF. əlavədəAxundov deyilir:adına Azərbaycan SSR dövlət mükafatı laureatının döş nişanının, diplomunun eskizi və döş nişanının təsvirini təsdiq etmək haqqında Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1965-ci il 26 iyul tarixli 509 №-li qərarı<ref name="iyul 1965">{{harvcolnb|Гәрарлар күллијјаты. № 14|1965|loc={{mi|сәһ|səh}}. 833–834}}</ref>
}} Həmin qərara əlavədə deyilir:
 
{{Sitatın əvvəli}}
{{nbsp|5}}M. F. Axundov adına Azərbaycan SSR dövlət mükafatı laureatının döş nişanı kolodka ilə birləşdirilmiş medaldan ibarətdir.{{pb}}
{{nbsp|5}}Qızıldan hazırlanmış medalın forması yastı, dəyirmi, diametri 26&nbsp; millimetr, qalınlığı da 2,5&nbsp; mm.-dir. Onun üz tərəfində M. F. Axundovun barelyef portreti təsvir olunmuşdur, onun da aşağısında dəfnə budağı yerləşdirilmişdir. Medalın üz tərəfində 0,7&nbsp; mm. enində dairəvi relyef haşiyə vardır.{{pb}}
{{nbsp|5}}Portretin relyefi, dəfnə yarpağı, haşiyə, eləcə də medalın səthi cilalanmışdır.{{pb}}
{{nbsp|5}}Medalın arxa tərəfində bu sözlər yazılmışdır: "M. F. Axundov adına Azərbaycan SSR dövlət mükafatı laureatı" (Azərbaycan dilində), verildiyi il və döş nişanının nömrəsi.{{pb}}
{{nbsp|5}}Dəyirmi medalın yuxarı hissəsində halqa vasitəsilə kolodkanın qulaqcığı ilə birləşdirmək üçün deşiyi olan qulaqcıq vardır.{{pb}}
{{nbsp|5}}Kolodkanın eni 20&nbsp; mm.-dir. Onun üz tərəfində Azərbaycan SSR dövlət bayrağı proporsiyasında — 4&nbsp; :&nbsp; 1 qırmızı və göy rəngli ipək muar lent çəkilmişdir.{{pb}}
{{nbsp|5}}Kolodkanın arxa tərəfində paltara bərkitmək üçün ştifli plastina vardır. Kolodka və halqa qızıl suyuna çəkilmiş bürüncdən hazırlanmışdır.
{{Sitatın sonu|döş nişanının təsviri{{qeyd|M. F. Axundov adına Azərbaycan SSR dövlət mükafatı laureatının döş nişanının təsviri. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1965-ci il 26 iyul tarixli 509 №-li qərarına əlavə<ref name="iyul 1965"/>}}}}
{{Sitatın sonu}}
 
== Mükafatlandırma Komitəsi ==
Yaradıldığı zaman Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında M. F. Axundov adına Mükafatlandırma Komitəsinin heyəti aşağıdakı tərkibdə idi:{{qeyd|name=1964 qərar|Mirzə Fətəli Axundov adına mükafatlar təsis etmək haqqında Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1964-cü il 15 dekabr tarixli 777 №-li qərarı<ref name="qerar">{{harvcolnb|Гәрарлар күллијјаты. № 1|1965|loc={{mi|сәһ|səh}}. 11–13}}</ref>
}}
{{columns-list|2|
 
;Sənədlər
{{Qeyd siyahısı|2}}
 
== Ədəbiyyat ==
* {{cite book
|title = {{mi|Азәрбајҹан Совет Сосиатист Республикасы Һөкумәтинин гәрарлары күллијјаты|Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Hökumətinin qərarları külliyyatı}}
|date = 1965-{{mi|ҹи ил|ci il}}
|volume = № 1
|ref = {{harvid|Гәрарлар күллијјаты. № 1|1965}}
}}
* {{cite book
|title = {{mi|Азәрбајҹан Совет Сосиатист Республикасы Һөкумәтинин гәрарлары күллијјаты|Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Hökumətinin qərarları külliyyatı}}
|date = 1965-{{mi|ҹи ил|ci il}}
|volume = № 14
|ref = {{harvid|Гәрарлар күллијјаты. № 14|1965}}
}}
* {{cite journal
|volume = № 7
|number =
|page = {{mi|сәһ|səh}}. 1
|ref = {{harvid|Әдәбиjjат вә инҹәсәнәт. № 7|1965}}
}}

Naviqasiya menyusu