"Roza Arazova" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Jump to navigation Jump to search
59 bayt çıxarıldı ,  3 ay öncə
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə
 
 
60-dan çox elmi məqalənin, 2 elmi monoqrafiyanın, 2 dərslik və metodik vəsaitin müəllifidir. Roza Arazovanın elmi axtarışları Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda, e.ə. VI-IV min. qədim əkinçilik mədəniyyəti, istehsal təsərrüfatı və əmək alətlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Bu elmi araşdırmalarla əlaqədar olaraq müəllif ilk dəfə Azərbaycan arxeologiyasında eksperimental- trasoloji üsuldan geniş istifadə etmişdir. Roza Arazova [[Rusiya]]da, [[Moldova]]da, Baltikayanı dövlətlərdə, [[Orta Asiya]]da aparılan arxeoloji ekspedisiyalarda və bir sıra beynəlxalq elmi konfrans və simpoziumlarda ([[İtaliya]], [[Almaniya]], [[Rusiya]]) iştirak etmişdir.
Tədqiqatçının bəzi seçilmiş elmi əsərləri aşağıdakılardır:
 
== Seçilmiş əsərləri ==
*'''1.''' Каменные орудия труда земледельческого-скотоводческих племен западного Азербайджана,Баку, Элм, 1986.
 
*'''2.''' Археологические памятники северо-восточного Азербайджана, Баку, Элм, 1991 (şərikli müəlliflik- Xəlilov C.A., Qoşqarlı Q.O.).
*'''1.''' Каменные орудия труда земледельческого-скотоводческих племен западного Азербайджана,Баку, Элм, 1986.
*'''3.''' Köməkçi tarixi fənlər, Bakı, Xəzər Univetsitəsi Nəşriyyatı, 2001 (şərikli müəlliflik- Tarix Dostiyev).
*'''2.''' Археологические памятники северо-восточного Азербайджана, Баку, Элм, 1991 (şərikli müəlliflik- Xəlilov C.A., Qoşqarlı Q.O.).
*'''4.''' Об использовании битума в древнем Азербайджане. – Советская археология, Москва, 1981, № 1
*'''3.''' Köməkçi tarixi fənlər, Bakı, Xəzər Univetsitəsi Nəşriyyatı, 2001 (şərikli müəlliflik- Tarix Dostiyev).
*'''5.''' Прогресс в развитии хозяйства поселения Аликемектепеси (по данным трасологического изучения каменной индустрии). – Сборник: "Технологический и культурный прогресс в раннезем-ледельческую эпоху". Тезисы докладов. Ашхабад, 1987.
*'''4.''' Об использовании битума в древнем Азербайджане. – Советская археология, Москва, 1981, № 1
*'''6.''' Взаимосвязи раннеземледельческих культур Азербайджана с Передней Азией. Azərbaycan çoxəsrli qarşılıqlı mədəni əlaqələrdə. Dördüncü Bakı Beynəlxalq Simpoziumunun məruzələrinin məcmuəsi. Bakı,1999.
*'''5.''' Прогресс в развитии хозяйства поселения Аликемектепеси (по данным трасологического изучения каменной индустрии). – Сборник: "Технологический и культурный прогресс в раннезем-ледельческую эпоху". Тезисы докладов. Ашхабад, 1987.
*'''7.''' Экспериментально- трасологический анализ орудий труда из раннеземледельческих памятников Азербайджана. – Azərbaycan arxeologiyası, 1999, N-1,2.
*'''6.''' Взаимосвязи раннеземледельческих культур Азербайджана с Передней Азией. Azərbaycan çoxəsrli qarşılıqlı mədəni əlaqələrdə. Dördüncü Bakı Beynəlxalq Simpoziumunun məruzələrinin məcmuəsi. Bakı,1999.
*'''8.''' Трасологический анализ орудий труда из раннеземледельческих памятников Азербайджана.-Современные экспериментально- трасологические и технико-технологические разроботки в археологии. – Первые Семеновские чтения. Санкт- Петербург, 1999.
*'''7.''' Экспериментально- трасологический анализ орудий труда из раннеземледельческих памятников Азербайджана. – Azərbaycan arxeologiyası, 1999, N-1,2.
*'''9.''' Значение экспериментально-трасологического изучения раннеземледельческих комплексов Азербайджана.- Международная научная конференция "Археология и этнография Кавказа", Баку, 2000.
*'''108.''' СравнительноеТрасологический изучениеанализ древнейшихорудий труда из раннеземледельческих комплексовпамятников Азербайджана и Туркменистана.-Современные экспериментально- Культурноетрасологические наследиеи Туркменистанатехнико-технологические (глубинныеразроботки истокив и современные перспективы)археологии. – МатериалыПервые МеждународнойСеменовские научной конференциичтения. Ашгабат-Санкт- Петербург, 20001999.
*'''9.''' Значение экспериментально-трасологического изучения раннеземледельческих комплексов Азербайджана.- Международная научная конференция "Археология и этнография Кавказа", Баку, 2000.
*'''11.''' Трасологические разработки Г.Ф.Коробковой по материалам Кавказа и изучение раннезем-ледельческих комплексов Азербайджана. – Петербургская трасологическая школа и изучение древних культур Евразии. В честь юбилея Г.Ф.Коробковой, Санкт- Петербург, 2003.
'''10.''' Сравнительное изучение древнейших раннеземледельческих комплексов Азербайджана и Туркменистана. – Культурное наследие Туркменистана (глубинные истоки и современные перспективы). – Материалы Международной научной конференции. Ашгабат-Санкт- Петербург, 2000.
*'''12.''' Орудия труда и проблема выделения домашних производств раннеземледельческих памятников Азербайджана. – Археология, этнология, фольклористика Кавказа.- Международная научная конференция, Баку, 2005.
*'''11.''' Трасологические разработки Г.Ф.Коробковой по материалам Кавказа и изучение раннезем-ледельческих комплексов Азербайджана. – Петербургская трасологическая школа и изучение древних культур Евразии. В честь юбилея Г.Ф.Коробковой, Санкт- Петербург, 2003.
*'''13.''' Археологические комплексы древнейшей земледельческой культуры Азербайджана и их параллели на Ближнем Востоке. – Azərbaycan arxeologiyası, Xəzər Universiteti, 2007, N-3,4.
*'''12.''' Орудия труда и проблема выделения домашних производств раннеземледельческих памятников Азербайджана. – Археология, этнология, фольклористика Кавказа.- Международная научная конференция, Баку, 2005.
*'''14.''' Домашние производства древнеземледельческих обществ Азербайджана. – Международная научная конференция "Древнейший Джейтун- центр раннего земледелия". Ашгабат, 2009.
*'''13.''' Археологические комплексы древнейшей земледельческой культуры Азербайджана и их параллели на Ближнем Востоке. – Azərbaycan arxeologiyası, Xəzər Universiteti, 2007, N-3,4.
*'''15.''' Obsidian in the productive activity of early farming communities of the Southern Caucasus. – Von Majkop bis Trialeti. Gewinnung und Verbreitung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4.-2. Jt.v. Chr. Internationalen Symposiums in Berlin vom 1.-3. Juni 2006. Dr. Rubolt Habelt GmbH. Bonn.
*'''14.''' Домашние производства древнеземледельческих обществ Азербайджана. – Международная научная конференция "Древнейший Джейтун- центр раннего земледелия". Ашгабат, 2009.
*'''15.''' Obsidian in the productive activity of early farming communities of the Southern Caucasus. – Von Majkop bis Trialeti. Gewinnung und Verbreitung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4.-2. Jt.v. Chr. Internationalen Symposiums in Berlin vom 1.-3. Juni 2006. Dr. Rubolt Habelt GmbH. Bonn.
 
== Mənbə ==

Naviqasiya menyusu