Əlaqəli redaktələr

Kobalt
Jump to navigation Jump to search

Aşağıdakı siyahı, qeyd olunan səhifəyə (və ya qeyd olunan kateqoriyadakı səhifələrə) daxili keçid verən səhifələrdə edilmiş son dəyişikliklərin siyahısıdır. İzləmə siyahınızdakı səhifələr qalın şriftlə göstərilmişdir.

Son dəyişiklik seçimləri Son 1 | 3 | 7 | 14 | 30 gün ərzindəki son 50 | 100 | 250 | 500 dəyişikliyi göstər
Qeyri-anonim istifadəçiləri gizlə | Anonim istifadəçiləri gizlə | Mənim redaktələrimi gizlə | Botları göstər | Kiçik redaktələri gizlə | Göstər page categorization | Göstər: Wikidata
18 dekabr 2018 22:18 vaxtından başlayaraq yeni dəyişiklikləri göstər
   
Səhifə adı:
Abreviaturalar siyahısı:
Y
$1 - yeni səhifə
k
$1 - kiçik redaktə
b
$1 - bot redaktəsi
D
Wikidata redaktəsi
(±123)
Səhifənin ölçüsündəki dəyişiklik (baytlarla)

13 dekabr 2018

  • (fərq | tarixçə) . . Xlor‎; 16:04 . . +341. .Əlizadə Muhamməd (Müzakirə | Fəaliyyətlər)(Fiziki xassələri:Xlor havadan 2.5 dəfə ağırdır.20C-də 1l suda 2.5l xlor həll olur.Xlorun suda məhlulu xlorlu su adlanır.Xlor təzyiq altında mayeləşir və maye xlor polad balonlarda saxlanılır.Kimyəvi xassələri:Xlor qüvvətli oksidləşdiricidir.O,oksigen,azot və karbon ilə bilavasitə qarşılıqlı təsirdə olmur.)

12 dekabr 2018