İstifadəçi haqları

Jump to navigation Jump to search
İstifadəçi seçimi  
İstifadəçi qruplarına baxViewing user rights of user Eldarado (Müzakirə | Fəaliyyətlər)

Daxil olduğu qruplar: İnterfeys idarəçiləri (19:49, 11 yanvar 2021 tarixinə qədər), Bürokratlar, İdarəçilər

Güman edilən üzv: Avtotəsdiqlənmiş istifadəçilər

İstifadəçi hüquqları qeydləri

  • 19:49, 11 yanvar 2020 Eldarado Müzakirə Fəaliyyətlər Eldarado istifadəçisinin hüquqlarını bürokrat, interfeys idarəçisi və idarəçi hüquqlarından interfeys idarəçisi (müvəqqəti, 19:49, 11 yanvar 2021 tarixinə qədər), bürokrat və idarəçi hüquqlarına dəyişdi (https://az.wikipedia.org/wiki/Vikipediya_müzakirəsi:İnterfeys_idarəçiləri)
  • 17:13, 16 yanvar 2019 Eldarado Müzakirə Fəaliyyətlər Eldarado istifadəçisinin hüquqlarını bürokrat, interfeys idarəçisi və idarəçi hüquqlarından bot (müvəqqəti, 17:13, 17 yanvar 2019 tarixinə qədər), bürokrat, interfeys idarəçisi və idarəçi hüquqlarına dəyişdi (For some technical work (temporarily) - Bəzi texniki işlər üçün (Müvəqqəti))
  • 14:58, 13 yanvar 2019 Eldarado Müzakirə Fəaliyyətlər Eldarado istifadəçisinin hüquqlarını bot, bürokrat, interfeys idarəçisi və idarəçi hüquqlarından bürokrat, interfeys idarəçisi və idarəçi hüquqlarına dəyişdi
  • 19:40, 6 yanvar 2019 Eldarado Müzakirə Fəaliyyətlər Eldarado istifadəçisinin hüquqlarını bürokrat, interfeys idarəçisi və idarəçi hüquqlarından bürokrat, interfeys idarəçisi, idarəçi və bot hüquqlarına dəyişdi (For some technical work (temporarily) - Bəzi texniki işlər üçün (Müvəqqəti))
  • 21:19, 27 avqust 2018 Eldarado Müzakirə Fəaliyyətlər Eldarado istifadəçisinin hüquqlarını bürokrat və idarəçi hüquqlarından bürokrat, idarəçi və interfeys idarəçisi hüquqlarına dəyişdi
  • 21:49, 15 avqust 2018 Sortilegus Müzakirə Fəaliyyətlər Eldarado istifadəçisinin hüquqlarını idarəçi hüquqlarından idarəçi və bürokrat hüquqlarına dəyişdi (Səsvermənin nəticələrinə görə bürokrat seçilmişdir)
  • 22:19, 2 avqust 2018 Eldarado Müzakirə Fəaliyyətlər Eldarado istifadəçisinin hüquqlarını patrul (müvəqqəti, 23:07, 2 avqust 2018 tarixinə qədər) və idarəçi hüquqlarından idarəçi hüquqlarına dəyişdi
  • 23:07, 1 avqust 2018 Eldarado Müzakirə Fəaliyyətlər Eldarado istifadəçisinin hüquqlarını idarəçi hüquqlarından patrul (müvəqqəti, 23:07, 2 avqust 2018 tarixinə qədər) və idarəçi hüquqlarına dəyişdi
  • 16:42, 22 sentyabr 2017 Sortilegus Müzakirə Fəaliyyətlər Eldarado istifadəçisinin hüquqlarını (yoxdur) hüquqlarından idarəçi hüquqlarına dəyişdi (Səsvermənin nəticələrinə görə idarəçi seçilmişdir)