İstifadəçi haqları

Jump to navigation Jump to search
İstifadəçi seçimi  
İstifadəçi qruplarına baxViewing user rights of user Samral (müzakirə | Fəaliyyətlər)

Daxil olduğu qruplar: IP blokundan azad olma (17:17, 1 avqust 2020 tarixinə qədər), Avtopatrullar

Güman edilən üzv: Avtotəsdiqlənmiş istifadəçilər

İstifadəçi hüquqları qeydləri

  • 17:17, 1 may 2020 Turkmen müzakirə Fəaliyyətlər Samral istifadəçisinin hüquqlarını avtopatrul hüquqlarından IP blokundan azad olma (müvəqqəti, 17:17, 1 avqust 2020 tarixinə qədər) və avtopatrul hüquqlarına dəyişdi (IP-si blokdadır)
  • 09:23, 22 dekabr 2018 Eldarado müzakirə Fəaliyyətlər Samral istifadəçisinin hüquqlarını patrul hüquqlarından avtopatrul hüquqlarına dəyişdi
  • 17:22, 3 avqust 2018 Eldarado müzakirə Fəaliyyətlər Samral istifadəçisinin hüquqlarını (yoxdur) hüquqlarından patrul hüquqlarına dəyişdi
  • 20:17, 17 fevral 2017 Sortilegus müzakirə Fəaliyyətlər Samral istifadəçisinin hüquqlarını (yoxdur) hüquqlarından idarəçi hüquqlarına dəyişdi (Səsvermənin nəticələrinə görə idarəçi seçilmişdir)