Xıdır Mikayılov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Xıdır Mikayılov
Mikayılov Xıdır Mustafa oğlu
Xıdır Mikayılov.jpg
Doğum tarixi (61 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan respublikası, Bərdə rayonu
Vətəndaşlığı Azərbaycanlı
Elm sahələri Astrofizika, radioastronomiya
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
Mükafatları AMEA-nın “Fəxri Fərmanı”, 12.12.2006, N24/1, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03.11.2015-ci il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Diplomu”, N156

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 2-metrlik teleskopun təmir olunub işə salınması və müasir tələblərə cavab verən eşelle+CCD spektral və fotometrik müşahidələrin qoyulması
 • 2-metrlik teleskopun  Kasseqren fokusu üçün 14000 ayırdetmə qabiliyyətinə malik eşelle spektrometrin hazırlanması.
 • 2-metrlik teleskopda fotometrik və spektral müşahidələrin sinxron aparılması üçün Gid teleskopu üçün faydalı görüş sahəsi 16 arcmin olan CCD fotometrin hazırlanması
 • Seyss-600 teleskopu üçün görüş sahəsi 17 arcmin olan 5 filtrli fotometr+polyarimetrin hazırlanması.
 • CH Cyg simbiotik ulduzun spektrində udulma xətlərinin şüa sürətlərinin dəyişməsində 5650 günlük uzun və 756 günlük qısa periodun aşkar olunması
 • AG Dra simbiotik ulduzda alışmanın, güclü alışma zamanı ulduzun spektrində  [OIII] λλ5007, 4959ÅÅ və FeII-yə məxsus emissiya xətlərinin və HeII λ5412Å xəttinin yoxa çıxmasının  aşkar olunması.
 • 2-metrlik teleskop üçün Fibre optik eşelle spektroqraf, ayırdetmə qabiliyyəti R=56000. 

Elmi əsərlərinin adları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Х.М.Микаилов, З.А. Исмаилов, Спектральные наблюдения AG Дракона в 1983 году,  Астрофизика, 1986, т.25, в.3.  с.447-452.
 • Х.М.Микаилов, Л.Лууд, О модели симбиотической Звезды  AG  Дракона, Астрофизика, 1987, т.27, в.2, с.219-23            
 • М.Б.Бабаев , З.А.Исмаилов, В.М.Халилов,  Х.М.Микаилов, О быстрых периодичес-ких изменениях контуров Н и ОI 6300 А в спектре Т Тельца, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Sirkulyarı, 1998, № 92, с.16-20.
 • Х.М.Микаилов, И.А.Алекперов, О техническом состоянии 2-х метрового телескопа ШАО АН Азербайджана, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Sirkulyarı, 1998, № 94, с.27
 • Х.М.Микаилов, А.Х., Рзаев, И.А.Алекперов, и.д.  Эшелле спектрометр фокуса Куде 2-метрового телескопа ШАО АН Азербайджана, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Sirkulyarı,  1998, № 94, с.27-28
 • Х.М.Микаилов, Гусейнов Н.А., Вспышка симбиотической звезды AG Dra в июне 1994 г., Астрономический циркуляр, 1998, №  1557, с.13-14     
 • Х.М.Микаилов, А.Х.Рзаев, И.А.Алекперов, и.д. Эшелле спектрометр фокуса Куде 2-метрового телескопа ШАО АН Азербайджана, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Sirkulyarı,  1999, № 95, с.3-7     
 • N.A.Guseynov, Kh.M.Mikailov, On rapid photometric variability of nucleus of seyfert galaxies NGC 1068 and NGC 3516,Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Sirkulyarı,  1999, № 95, с.12-14     
 • А.Х.Рзаев, Х.М.Микаилов, И.И.Алекперов и.д., α Cyg  и пульсация сверхгигантов, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Sirkulyarı,  1999, № 96, с.14-15
 • А.Х.Рзаев, Х.М.Микаилов, И.И.Алекперов, и.д. Проблемы  пульсации  сверхгигантов, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Sirkulyarı, 1999, № 96,с.16-17            
 • А.Х.Рзаев, Х.М.Микаилов, И.И.Алекперов, и.д. Некоторые особенности исс-ледования нестационарности атмосфер сверхгигантов, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Sirkulyarı,  1999, № 97, с.3-
 • A.Kh.Rzayev,  Kh.M.Mikailov, The Investigation of the spectra of     Cyg A2 1a , Regional Conf on Astr. end Astrophysics (Tebriz,IIR), Tusi-800, Sept.6-8, 2000, p.3
 • Х.М.Микаилов, А.Р.Гасанова, А.М.Халилов, И.А.Алекперов, Исследования профиля линии Нα  в спектре сверхгиганта alpha Cyg А2 Iа. 1.Измене-ния лучевой скорости со временем в период июль –сентябрь 1998 года, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Sirkulyarı,  1999, № 95, с.3-7
 • К.И.Чурюмов, А.С.Гулиев, А.Х.Рзаев, Х.М.Микаилов, В.В.Клещенок,                Спектры кометы Линеар (С/1999 S4) полученные 21,22 и 23 июля 2000 г. С 2-метровым рефлектором цейсса на горе Пиркули. Procedings of the International Astronomical Conference. «Fourth Vsekhsvyatsky Readings Modern Problems of Physics and Dinamics of the Solar System» Kyiv, 4-10 october 2000, Kyiv 2001, p.227-229
 • А.С.Гулиев К.И.Чурюмов,  Х.М.Микаилов, И.В.Лукянык А.Х.Рзаев,Сравнение спектров кометы С/1999 S4(LINEAR), полученных 21 и 23 июля 2000г. в Шамахинской астрофизической обсерватории, Мат-лы межд. Конф. «Туси и совр.астрон». 4-7 октября 2001 г. ШАО. Пиргулу. Баку-2002, с.152-159                   
 • Исмаилов Н.З., Х.М.Микаилов,  Долговременная переменность спектра звезды Ае/Ве Хербига HD200775. Изв.НАН Азербайджана.2002, т.58, №4-6, с.112-121.
 •  Л.С.Чубко, К.И.Чурюмов, А.С.Гулиев, Х.М.Микаилов, И.В.Лукянык,  В.В.Клещенок, Анализ изменений  в спектре кометы C/1999 S4 (Linear) 22 и 23 июуля 2000 г. Труды международной научной конференции. «Исследование Солнечной Системы: перспективы сотрудничества с ШАО. 14-17 июн 2004г. ШАО, Пиргулу, Шамахы, Азербайджан. 2004. с.95-102
 • Х.М.Микаилов,  В.М. Халилов Спектральные наблюдения симбиотической звезды  CH Лебедя в 1998-2001гг. Труды международной научной конференции. «Исследование Солнечной Системы: перспективы сотрудничества с ШАО. 14-17 июн 2004г. ШАО, Пиргулу, Шамахы, Азербайджан. 2004. с.150-159
 • Х.М.Микаилов,  О вспышках симбиотической звезды AG Dra в 1994-1995 годах. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Sirkulyarı, 2004, № 108, с.23-26                     4    
 • Х.М.Микаилов, В.М.Халилов, И.А.Алекберов. Эшелле - спектрометр фокуса кассегрена 2-х метрового телескопа ШАО НАН Азербайджана. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Sirkulyarı, 2005, № 109, с.21-28
 • Х.М.Микаилов, Рзаев А.Х., Гасанова Л.Т., Гулиев А.С Переменность профилей линий в спектре Денеба (A2 Ia).Труды государственного астрономического института им. П.К.Штернберга. Том LXXVIII. Москва. 2005. с.70
 • К.И.Чурюмов, А.С.Гулиев Л.С.Чубко И.В.Лукянык, Х.М.Микаилов, Отождествление эмиссий в спектре кометы С/2004 Q2, Труды государственного астрономического института им. П.К.Штернберга. Том LXXVIII. Москва. 2005. с.88
 • К.И.Чурюмов, А.С.Гулиев Л.С.Чубко И.В.Лукянык, Х.М.Микаилов, Некоторые результаты спектральных исследований кометы С/2004 Q2 (Мачхольца), Astronomy and space physics at Kyiv university, May 22-26, 2005. с29
 • Х.М.Микаилов, В.М.Халилов, Распределение относительных интенсивностей в спектральных порядках дифракционных решеток эшелле.  Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Sirkulyarı, 2005, № 110, с.51-56 
 •  Х.М.Микаилов, В.М. Халилов Спектральные исследования симбиотической звезды СН Лебедя , Кинематика и физика небесных тел, Том №21, 6/05, c.452-460       
 • X.M.Mikayılov, S.Q.Zeynalov, Y.M.Məhərrəmov, AG Dra ulduzu atmosferində H, Hβ, HeI və HeII xətlərinin tədqiqi.  “Fizikanın aktual problemləri” ,IV respublika elmi konfransının materialları, Bakı-2006, s.19.
 • X.M.Mikayılov, S.Q.Zeynalov, Y.M.Məhərrəmov, AG Pegas ulduzu atmosferində H xətlərinin tədqiqi. “Fizikanın aktual problemləri” ,IV respublika elmi konfransının materialları, Bakı-2006, s.19-20.
 • И.А. Симония,  Х.М.Микаилов, О Фотолюминесценции и Катодолюминесценции Космической Пыли.Астрономический Журнал, 2006, том 83, № 12, с. 1069-1074
 • Х.М.Микаилов, В.М.Халилов, Оптические расчеты эшелле-спектрометров шамахинской астрофизической обсерватории Azərbaycan Astronomiya Jurnalı, 2006, №1-2 s.47-52
 • Д.И.Шестопалов, П.Н.Шустарев, В.М.Халилов,  Х.М.Микаилов, Исследование фоновой засветки ночного неба над  Шамахинской Астрофизической Обсерваторией. Azərbaycan Astronomiya Jurnalı, 2006, №1-2 s.53-56
 • А.Х,Рзаев, Х.М.Микаилов, Л.Т.Гасанова, М.В.Юшкин, Исследование нестационарности атмосферы α Cyg.  II.Переменность профилей линий ионов и Hβ, Астрофизичес-кий  Бюллетень, САО РАН, 2007, Т. 62, №1, с. 61-71.
 • А.С. Гулиев, Н.З. Исмаилов, Х.М.Микаилов, Сректральные исследования      галактик, звезд, комет и других тел в Шамахинской обсерватории: история и перспективы. Международная конференция «150 лет спектральным исследованиям в астрофизике: от Кирхгофа до наших дней», 7-13 июня      2009г. п. Научный, АР Крым, Украина. 2009. с.26  
 • Х.М.Микаилов, А.С. Гулиев , Ф.А. Мусаев , И.А. Алекберов, Hовый кудэ – эшелле спектрометр высоко и сверхвысокого спектрального разрешения для 2-м  телескора ШАО НАН Азербайджана, Beynəlxalq Astronomiya İlinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan-2009, s.53-55
 • Х.М.Микаилов, O поведении некоторых эмиссионных линий в активном состянии симбиотической звезды AG Dra, Beynəlxalq Astronomiya İlinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan-2009, s.125-127      
 • Х.М.Микаилов, Б.И.Абдуллаев, ,Б.Н.Рустамов, Н.И.Гюльмалиев, С.О.Меджидова,  «Методика наблюдений и обработки данных ПЗС фотометрии, полученных на телескопе Цейсс-600 Шамахинской Астрофизической Овсерватории»,     Beynəlxalq Astronomiya İlinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan-2009, s.2-3,           
 • Х.М.Микаилов,  A.S. Guliyev , K.I. Churyumov,  L.S. Chubko., I.V Lukyanyk.,  T.K.Churyumova “Catalogue of emission lines in 6 orders of echelle spectrum of comet C/2004 Q2 (Machholz)” Azərbaycan Astronomiya Jurnalı,2009,   №1-2 s.5-9 
 • Х.М.Микаилов, Б.Н.Рустамов, В.М. Лютый,  Б.И. Абдуллаев, И.А.Алекперов, Н.И.Гюльмалиев, «ПЗС-фотометрия Шамахинской Астрофизической Овсерватории», Beynəlxalq Astronomiya İlinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan-2009, s.118-120,      
 • Х.М.Микаилов, Б.Н.Рустамов, В.М. Лютый,  Б.И. Абдуллаев, И.А.Алекперов, Н.И.Гюльмалиев, ПЗС фотометр на телескопе цейсс-600 шамахинской астрофизической обсерватории i. согласования пзс-фотометра с оптикой цейсс-600  Azərbaycan Astronomiya jurnalı  2009 Vol.4 No.3-4.  s.36-41          
 • Х.М.Микаилов, Б.Н.Рустамов, Б.И. Абдуллаев, В.М. Лютый,  ПЗС фотометр на телескопе цейсс -600 шамахинской астрофизической обсерватории ii. методика наблюдений и обработки данных пзс фотометрии,  Azərbaycan Astronomiya jurnalı  2009 Vol.4 No.3-4.  s.42-46 
 • С.О. Меджидова, Х.М.Микаилов, Б. Н. Рустамов,  И.А. Алекберов Спектральные наблюдения WW Vul I. Эмиссионная линия Hα в 2006 г., Azərbaycan Astronomiya jurnalı , 2011, V.6, № 1 , s. 9 – 17
 • Б.И.Абдуллаев, С.О.Меджидова, Х.М.Микаилов, Б.Н.Рустамов, Фотометрические калибровка системы  ZEISS-600+VRI фильтры + CCD камера ALTA U-47. Azərbaycan Astronomiya Jurnalı 2011, V.6, No.4, s.11-15
 • С.О.Меджидова,Х.М.Микаилов,Б.Н.Рустамов,Переменность профилей линии   в спектре звезды типа UX Ori - WW VUL.       BDU, 2012, 25 noyabr “Fizikanaın aktual problemləri”nə həsr olunmuş konfransın materialları.
 • Mikayılov X.M., Ismayılova Ş.K., HD 199478 İfratnəhəng ulduzunun spektrində  Нα xətinin profilinin dəyişməsi,     BDU, 2012,  25 noyabr “Fizikanaın aktual problemləri”nə həsr olunmuş konfransın materialları
 • Х.М.Микаилов, И.А. Алекберов, А.Х. Рзаев, Переменность профилей линий в спектре 55cyg В 1999--2000 гг.  Azərbaycan Astronomiya Jurnalı, 2012 Vol.7 No.1 c. 23
 • Х.М.Микаилов, К.И. Чурюмов, Р.А. Гулиев, Ш.К. Исмаилова Отождествление эмиссионных линий в спектре кометы C/2004 Q2,               Azərbaycan Astronomiya Jurnalı, 2012, Vol.7 No.3 c. 20-31 
 • Х.М.Микаилов, Н.Н.Теймуров, Р.Р. Богданов,  А.В. Заманов, Ф.Р. Мамедов, Ф.Р. Мустафа Наблюдения астероида 2012DA14 в шамахинской астрофизической обсерватории Azərbaycan Astronomiya Jurnalı, 2012, Vol.7 No.3 c. 31-36
 • С.О. Меджидова, Х.М.Микаилов, Б.Н. Рустамов, И.А. Алекберов Спектральные наблюдения WW VUL  II. Эмиссионная линия Нα в 2007-2010гг. Azərbaycan Astronomiya Jurnalı, 2012 Vol.7 No.4, c. 20-31     
 • Х.М.Микаилов, И.А. Алекберов, С.О. Меджидова,  Б.Н. Рустамов,  Новый фотометр – поляриметр с пзс- камерой , Azərbaycan Astronomiya Jurnalı, 2012 Vol.7 No.4, c. 39-49
 • Н.З.Исмаилов, Г. Р. Бахадинова, О. В. Халилов, Х.М.Микаилов, Спектральная переменность IL Цефея, Астрофизический бюллетень, 2013, том 68, номер 2, c.207-219                              
 • Х.М.Микаилов, Б.Н. Рустамов, И.А. Алекберов,  Спектральные наблюдения новой  Дельфина 2013, Azərbaycan Astronomiya Jurnalı , 2013, V8, №3, s. 36-41
 • Х.М.Микаилов, Д.Н.Рустамов, Ш.К.Исмаилова,  Сравнительный анализ линий Нα и Hβ в спектре звезды HD199478,      Azərbaycan Astronomiya Jurnalı, V.8, №3, s. 49-51
 • Х.М.Микаилов, К.И.Чурюмов, Р.А.Гулиев, Ш.К.Исмаилова Химический состав комы кометы Мачхольца С/2004Q2 15 января 2005 г.        Azərbaycan Astronomiya Jurnalı, V.8, №3,s. 87       
 • С.О. Меджидова, Х.М.Микаилов, Б.Н. Рустамов, И.А. Алекберов,  Линия Нα в спектре звезды WW VUL,             Кинематика и физ.неб.тел, 2014, Т 30, №2, s.48-57
 • С.О. Меджидова, Х.М.Микаилов, Б.Н. Рустамов,  О переменности профилей линии Нα  в спектре звезды WW Vul в 2006 - 2010гг. Письма в Астрон. Журн, 2014, т.40, №6, c.1-10
 • Kh. Mikayilov, I. Alakbarov, A. Rustamova, Some spectral characteristics of symbiotic stars AG Dra and CH Cyg in their active phases. Sobolev-100 Conference, St.Petersburg State University, 2015 79  
 • Х. М. Микаилов, Б.Н. Рустамов,И.А. Алекберов,  2x2 – Призменный спектрограф с ПЗС – матрицей фокуса кассегрена 2-х метрового телескопа Шамахинской обсерватории, Azərbaycan Astronomiya Jurnalı, 2014, V.9, №3, s.23-33
 • Rustamova A.B., Məmmədova F., Mikayılov X.M. CH Cygni simbiotik ulduzun spektrində tezdəyişmələr.1.Hα və Hβ xətlərində tezdəyişmələr. BDU Fizikanın aktual problemləri. 2015
 • Rustamova A.B., Mikayılov X.M., Ələkbərov İ.Ə., CH Cygni simbiotik ulduzun spektrində tezdəyişmələr.   2.HeI λ5876 və NaI dublet xətlərində  tezdəyişmələr.          BDU Fizikanın aktual problemləri, 2015     
 • А.А. Атаи, Х.М. Микаилов, З.С. Фарзиев, И.А. Алекперов, А.Э. Гумбатова, ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНИЙ NH3 В ОБЛАСТИ l 6475 Å В СПЕКТРЕ ЮПИТЕРА, Аzərbaycan Astronomiya Jurnalı № 2, 2015
 •  A. A. Atai, H. M. Mikhailov  and Z. S. Farziyev, Research of the NH3 Lines in the   Region  λ 6475 Å Band  of  Jupiter Spectrum  A.A.,  Astronomy & Astrophysics (Caucasus) 1, (2016) ,
 • Х.М. Микаилов, Б.Н. Рустамов, И.А. Алекберов, А.Б. Рустамова, БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ Нα В СПЕКТРЕ CH Cyg В ТЕЧЕНИИ НОЧИ, Аzərbaycan Astronomiya Jurnalı № 3, 2015, 25-31
 • ATel #9015; V. L. Oknyansky (Sternberg Astronomical Institute, Moscow), N. A. Huseynov (Shamakhy Astrophysical Observatory, Azerbaijan), B. P. Artamonov, Kuznetsov, P. V. Balanutza, A. M. Tatarnikov, V. I. Metlov, N. I. Shatsky, A. E. Nadzhip, M. A. Burlak (Sternberg Astronomical Institute, Moscow), Kh. M. Mikailov, I. R. Salmanov (Shamakhy Astrophysical Observatory, Azerbaijan), C. M. Gaskell (UCSC), on 1 May 2016; 08:18 UT, The changing-type Seyfert NGC 2617 remains in a high state

Təltif və mükafatları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • AMEA-nın “Fəxri Fərmanı”, 12.12.2006, N24/1
 • 2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03.11.2015-ci il tarixli sərəncamı ilə  “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Diplomu”, N156

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]